2018. május 24., csütörtök

A világegyetem dióhéjban


Nagy Péter egyperceseit már régóta böngészem a facebook-on. Ha nem is minden napra, de a szinte rendszerességgel megjelenő tartalmas „szösszenetei” teljesen felélénkítik, megmozgatják szürkeállományomat.

A tegnapelőtti előadását Stephen Hawking emlékére rendezte meg. Ennek különösképpen örültem, hiszen a nemrég elhunyt zseniről érdemes többet tudnom annál, amennyit esetleg jómagam összeszedtem volna róla.

Az előadás három részt foglalt magába. Az első részében a tudós életét lehetett nyomon követni a gyerekkorától, a betegségén keresztül egészen a haláláig. Itt betekintést nyerhetett a nagyérdemű arról az időszakról, amelyben Hawking élt, úgy tudományos, mint annak általános kulturális hangulatáról.

A második részben Nagy Péter azokat a fizika (és nemcsak) tudósokat sorakoztatta fel, akik befolyással bírtak Hawking tudományos tevékenységére.

Az utolsó rész Stephen Hawking munkásságáról szólt.

A három egymástól semmiképpen sem elkülönülő részt a világegyetemről szóló elméletek, ideák képének a mi létünkre való rávilágításával forrasztotta össze. Hawkingon kívül a jeles tudósok közül még Isaac Newton és Albert Einstein tevékenysége volt kiemelve. Munkásságuk mérföldkövet jelentett a fizika és a világegyetem kutatását elősegítő teóriákról. Egyúttal betekintést nyerhettünk az elméleti és a gyakorlati fizika univerzumába is.

Nagy Péter előadását bárki élvezhette, akit érdekelnek a körülölelő világ dolgai, hiszen nem tiszta tudományról, inkább annak emberközelibb megértéséről szólt. Igaz, mindehhez közelebb azok az egypercesek hoztak, amelyekből nap mint nap töltekeztem, s ezáltal számos érdekes gondolattal gyarapodtam. Az említetteknek köszönhetően az előadás egységes egészként állt össze bennem. Az emberiséget foglalkoztató kérdéseket, az emberi kultúrát, a hit erejével kinyilatkoztatott eszmefuttatással társította, amely igen bátorító hatással bírt az egybegyűltek számára, hogy ne adják fel és ne pazarolják el tehetségüket. Mint ismeretes, minden egyes ember abban a bizonyos ismeretben kell a maga képességét, adottságát sajátos úton kamatoztassa, amelyben otthonosan mozog. Magának kell felépítenie, érdeklődési köréből kiválasztva apránként gyarapítania azt a tudást, amelyben majd egyszer jeleskedni fog. Ezáltal személyesen is hozzájárul rátermettségével ahhoz az össztudáshoz, amit emberi kultúrának nevezünk. Ugyanis az általunk kialakított személyes világkép akkor jut táptalajra, ha a következetesség, a kíváncsiság útján tovább tudjuk adni másoknak. Az előadás megerősítésként impulzust adott a jelenlévőknek a hogyan továbbra. Ezért szép, ha bizonyos dolgok arculatát többféleképpen is tudjuk láttatni. 
 
Az igen jól felépített előadást háttérképekkel és filmbetétekkel, zenével sikerült színesebbé tenni. Ez a munka a Márton Áron Tehetséggondozó Központ diákjainak szorgalmát dicséri. A részek közötti kellemes gitármuzsikát Nagy Lóránt szolgáltatta.
Nagy Péter egypercesei, előadásai továbbra is az érdeklődésem központjában maradnak. Ajánlom könyvtárosoknak, és nemcsak, mert érdemes építkezni, töltekezni a jól dokumentált, szórakoztató és egyben oktató munkájának gyümölcséből.
Borbé Levente,
könyvtáros

2018. május 22., kedd

Interaktív vetélkedő a Kájoni János Megyei Könyvtárban

A Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár a 2018-as Ifjúság Éve keretén belül szervezte meg diákok számára az ISMERJÜK MEG NAGYJAINKAT vetélkedőt.
A vetélkedő kezdetének időpontja: 2018.május 17. délután két óra.

A vetélkedő célja a megyéhez kötődő neves személyiségek megismerésének népszerűsítése volt. A diákok felkészülhettek a Kájoni János Megyei Könyvtár honlapján található Neves Személyiségek adatbázisa segítségével, de használhattak más forrásokat is. Erre az alkalomra elkészült könyvjelző gyűjteményben tudósok, írók, művészek, kiváló pedagógusok és más, alkotásaikkal kiemelkedő, híres közéleti személyiségeket gyűjtöttek össze. A neves személyiségek portréi mellett rövid életrajzi leírás is szerepel. A könyvjelzős munka oroszlánrésze Kelemen Katalin, a könyvtár dokumentációs részlege könyvtárosának munkáját dicséri.

Az interaktív vetélkedőre négy csapat jelentkezett Csíkszereda három középiskolájából. A Segítő Mária Gimnázium két csapattal érkezett Zöld Ildikó történelemtanár vezetésével, a Nagy István Művészeti Szakközépiskolából egy csapat jött Egyed Daniela könyvtáros irányításával és a Márton Áron Főgimnáziumból szintén egy csapat Borbé Levente könyvtáros kalauzolásával.


A vetélkedőt Kelemen Katalin neves személyiségekről tartott ismertetője előzte meg.
A csapatok először a kivetített illusztrációkkal ellátott kvízes kérdésekre kellett válaszoljanak. Ezt követően mindegyik csoport bemutatott egy kiemelkedő Hargita megyében született, vagy tevékenyke, személyiséget.

A vetélkedő zsűrizését szintén a megyei könyvtár könyvtárosai végezték: Török Edit és Máthé Izabella.


A játékos bemutatón szereplő csapatok mindegyike ügyesen teljesített. A legjobb azonban a Segítő Mária Gimnázium XI.B. osztályos csapata lett.

A résztvevő diákok oklevelet és a legújabb könyvjelzősorozat csomagját kapták ajándékul. A legügyesebbek könyvjutalomban is részesültek.

A legfiatalabb résztvevők a Márton Áron Gimnáziumból érkeztek, a IX. A. osztályból.

Fényképek: Borbé Levente és André Katalin

B.L.
 

2018. május 16., szerda

Kis könyvtárlátogatók


2018. május 14-én, hétfőn délelőtt a csíkszeredai József Attila Általános Iskola I. A. osztálya látogatott meg bennünket. A 25 kis érdeklődőt Balázs-Penksza Judit-Márta tanítónénijük kísérte el. Először az informatika labor robotjait tekintették meg, majd a kémia labort, és végül, de nem utolsó sorban a könyvtárat is.


Bevezetőként az általam előkészített meséskönyveket és más gyerekkönyveket lapozgathatták. Kérdéseket tettem föl, ami alapján beszéltek a kedvenc könyveikről. Ezt követően egy kis időutazás következett az olvasás, írás, a könyv és a világháló világáról, amelyet szintén kérdezősködés útján közösen fejtettünk meg. A téma kapcsán régi könyveket mutattam be nekik. A foglakozás során felelevenített történetet, a nem is oly régen még használt írógép kipróbálása zárta.


Mielőtt búcsút vettek volna a könyvtártól, körbevezettem őket a dokumentációs és információs központtól indulva minden egyes termen. Megismerkedtek a galériával, a kölcsönzővel és a raktárral egyaránt.


Köszönet Gyarmati Dénes informatikusnak, aki hozzánk vezényelte a kis lurkókat.


Borbé Levente
könyvtáros
Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda 

2018. május 9., szerda

ISMERJÜK MEG NAGYJAINKAT!


Hargita megyei jeles személyiségek portréi – interaktív kiadvány-bemutató

A KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR FELHÍVÁSA
HARGITA MEGYEI ISKOLÁKHOZ

A Kájoni János Megyei Könyvtár tevékenysége révén igyekszik ismertté tenni a Hargita megyéhez kötődő szellemi, kulturális értékeket. Példaértékű, emlékezetre méltó életpályák bemutatása révén a könyvtár szeretne hozzájárulni regionális identitásunk erősítéséhez, ahhoz, hogy értékeink beépüljenek a köztudatba, ismertté váljanak fiataljaink körében is. E törekvés jegyében, Hargita Megye Tanácsának támogatásával készült könyvjelzősorozatunk, amely Hargita megyéhez kötődő neves személyiségek portréit mutatja be rövid életrajzi összeállítás kíséretében. A bemutatott személyiségek kiemelkedő alkotók, tudósok, írók, művészek, kiváló pedagógusok, közéleti szereplők, akik életművükkel, alkotásaikkal hozzájárultak térségünk hírének-nevének öregbítéséhez. Közös jellemzőjük az értékteremtő, értékhordozó életpálya.

2018-ban Az ifjúság éve kertetében a könyvtári programok kiemelt célcsoportja az ifjúság. Az idei Hargita Megyenapok rendezvényeinek sorában a Kájoni János Megyei Könyvtárban 2018. május 17-én, csütörtökön 14 órára várjuk a fiatalokat és minden érdeklődőt a kiadvány interaktív, játékos bemutatójára.

Elsősorban a középiskolásokat szólítjuk meg, a résztvevő diákok egy kvízjáték során mérhetik össze tudásukat, gazdagodhatnak értékes ismeretekkel, amelyek sajátos, regionális identitásukat is erősítik.

A játékban való részvételre előzetes bejelentkezés szükséges, legkésőbb 2018. május 14-ig. A diákok három tagú csapatokban vehetnek részt a játékban, akár egész osztályok is jelentkezhetnek, vagy iskolánként több csapat is jelentkezhet. A jelentkező csapatok iskolájának könyvtára egy-egy könyvjelzősorozatot kap ajándékba. A kvízvátékban legjobban teljesítő csapat jutalomban részesül. Jelentkezni és további tájékoztatást kérni a Kájoni János Megyei Könyvtárban, a következő telefonszámon lehet: 0720 544 093.

Várunk tehát minden iskolát és csapatot a játékos bemutatóra a könyvtárban!


Csíkszereda, 2018. május 3. Kájoni János Megyei Könyvtár


2018. május 8., kedd

Amit többször is jó újraolvasni

Vannak olvasmányok, amelyek túllépnek az egyszeri böngészésen. Ilyen Máté Angi Mamó című könyve. Viszonylag fiatal és kortárs alkotásról van szó. Alig egy évtizede jelent meg. Amikor újra kézbe vettem, újból nem tudtam letenni. Bizonyos részekhez pedig többször is visszakanyarodtam. Nem is oly régi, de már letűnt korszakba beágyazódott história minden egyes kis mozzanata magához csalogat. Nem érezni közhelyeket benne. Könnyen érthető nyelvezettel meséli el mindazt, amelyben a főszerep egy kislányé és a nagymamájáé.
A történet a kislány szemével bontakozik ki előttünk. Egy házasságon kívül született gyerek életét követi nyomon. Balszerencséjére édesanyja lebetegedve hazatér kislányával az anyjához. Hazatérte után nem sokkal meg is hal. A zabigyerek pedig a mamájával marad, Mamóval. 
 
Mamó nem a kedvesség mintaképe. Neki megvannak a saját külön bejáratú szabályai. Mégis unokája csak rá támaszkodhat, bármennyire is zord nagymamája, holott az életük enélkül is elég szegényes. A kislánynak még ebben a helyzetben is meg kell elégednie azzal ami van, noha nem kap tőle oltalmat, együttérzést, szeretetet. Szegényke magánya, kétszeres árvasága által, amelyet a meg nem értés és a nincstelenség jár körül, próbál jelezni a nagyvilág felé. Pedig kevésbé számít neki a súlya alatt roskadozó ház, amiben tengetik napjaikat. Neki csak szeretet kellene. Ezért igyekszik magába gyűjteni azokat a kevéske örömöket, amelyeket naponta kap az élettől. 
 
A kis ház, mint szimbóluma a mindenféle szegénységnek, még a lelkinek is, egyre nyomasztóbb hangulatot kölcsönöz ennek az univerzumnak, ahol helyet kapnak, úgy általában, a nagyszülők életemlékeinek szikrái. Ezért is néha gyertyalángként pillantak fel olvasás közben a bennem eltemetett emlékek nagyszüleimről, a házakról, a kis udvarokról, az utcákról, és az akkoriban megélt életről. 
 
Sajnos, a Mamó „biztosította” sivár és nyomorúságos élettől is el kell búcsúzzék. Amikor nagyanyja meghal, az ő élete is fordulatot vesz. Mi is történhetne más, mint az, hogy árvaházba dugják... Talán a megedzett kis lélek könnyebben vette az akadályokat az előtte álló újabb kihívásokkal szemben.

A belsőnkben szunnyadozó emlékeinket felszínre hozó olvasmányt diákok is böngészhetik. A cselekménye egy kivételes érdembeli kalandra hívja az olvasót. 
 
Borbé Levente

2018. május 4., péntek

Ove, az emberEgy eléggé zsörtölődős emberrel ismerkedhetünk meg Fredrik Backman fiatal svéd író Az ember, akit Ovenak hívnak című regényének legelején. Úgy tűnik mintha nem érdekelné a körülötte egyre nagyobb iramban fejlődő digitális univerzum. Egyáltalán nincs meg benne az a nagyvonalúság, hogy csak úgy eltűrje a szomszédok által megengedett zajongást, s főleg a több éve felállított szabályok be nem tartását. A kertvárosi lakópark, ahol él, ezért tele van folytonosan bosszantó dolgokkal, mint például a szabálytalan parkolás, az ugató kiskutya meg a gazdája, az autójukkal „betolakodni” akaró idegenek, s egyáltalán a szomszédságában kiáramló hangok, amelyek igencsak zavarják őt. Mindenről megvan a véleménye, de legfőképpen azokról, akik akármilyen autót vásárolnak. Az Saabjával semmi se veheti fel a versenyt...

A cselekmény egy hétfői napon veszi kezdetét, amikor Ovet 40 esztendő szolgálat után elbocsájtják a munkahelyéről. Ezt az elbocsátást finoman közlik véle. Azért hétfőn, mert a hétvégéjét nem akarták elrontani. Ovénak pedig a munka jelentette az életet. Sajnos az elrontás úgyis megtörtént, hiszen imádott feleségét hétvégén temette el. 59 évesen mindez egy kicsit soknak tűnik neki. A rászakadó szomorúságot tetőzi az is, hogy új szomszédjai lesznek. Számára hasznavehetetlen társaság. Nincs ideje pihenni a folyamatos szabályok kihágása végett. Még öngyilkos sem tud lenni. Többször megzavarják, s amikor végül révbe jut, a kötél szakad el, amivel felkötötte magát. A perzsa nő jelenléte a bárgyú férjével egyenesen felkavarja őt, dühössé teszi. Ingerültsége, feldúltsága csak fokozódik, mert élete már csak a lakóparkra koncentrálódik. Hovatovább számára egyre képtelenebb dolgok történnek, amire jócskán rátesz a heves, hirtelen haragú, lobbanékony magatartásával.

Ovet azonban az emlékein keresztül sokkal jobban megismerjük. Idejekorán elveszti az anyját, kamaszkorában az apját, és aztán saját lábra kell álljon, ami nagyon megy neki. Még az örökségül maradt házat segítséggel, de ki tudja pofozni, ami egy sajnálatos baleset miatt leég. Emlékezéseinek egyik tündéri pontja a felesége, a véle való szerelem, és az ezt követő nagybetűs együttlét. Sonja a férje zord külseje alatt lapuló kedvességet fedezi fel. A feleségéből kisugárzó megértést és együttérzést ő maga is érezte. A nem éppen szószátyárságáról híres Ove inkább cselekedeteivel, mint szavakkal fejezi ki mindazt amit érez iránta, de egyáltalán mások iránt is. Parvaneh, a szomszéd perzsa nő megtalálja benne az emberit. Sőt, akarata ellenére belerángatja a hétköznapi dolgaiba, amelyből igazi kalandok sorozata alakul ki. Ennek köszönhetően maga Ove is másként szemléli a világot. A mindenkivel kötekedő és idegesítő ember egyre jobban megvillantja segítőkész arcát. Még egy cicát is befogad, de sohasem ismeri el, hogy az övé. Megvédi hajdani barátját attól, hogy elvigyék az öregotthonba. Befogadja az apja elől menekülő ifjút. A megoldások sorozata által megváltozott hősünk még halála előtt gondoskodik azokról, akiket szeretett ebben a bizonyos lakóparkban. Természetesen a végrendeletéből sem maradnak ki a további instrukciók...

A történet gunyoros tálalása teszi lehetővé az Ove kép kialakítását, akinek tettei bemutatásán keresztül egyre közelebb hozzák az olvasóhoz nem hétköznapi személyiségét. Morcossága ellenére ellenségei nemigen vannak. Ő maga sem nevezi meg saját „rosszakaróit”, inkább ellenszenvet vált ki belőle a fehér inges hivatali emberek látványa.

Összegezve: egy „rege” arról, hogy ha kellő figyelmet szentelünk egymásnak, annak mindig beérik a gyümölcse. Felfedezzük és megismerjük azt az embert, akit távolról eléggé másként szemléltünk, s együttvéve önmagunkat is.

A regény ízét Bándi Eszter fordítása tette élethűbbé.
Borbé Levente


2018. május 3., csütörtök

Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája 2018

 A hagyományoknak megfelelően ismét megrendezzük a Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáját Csongrádon, 2018. május 27-28-án.
 Tovább folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy a határon túli magyar könyvtárak tevékenysége, innovációja, jó gyakorlatai, másokat is érintő probléma felvetései bemutatásra kerüljenek. 
Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a konferencia résztvevői megismerkedjenek a szakmai trendekkel, az egyedi és közös pályázatok lehetőségeivel. Az NKA pályázatának támogatásával még 4 fő jelentkezését tudjuk fogadni május 18-ig.    

Program: (még bővülhet)

Május 27
15.00
A Kosztolányi csodái című kiállítás megnyitója a Csemegi Károly Könyvtárban

15.30:
Konzultáció a Nemzeti Kulturális Alap pályázatairól
Vezeti: Ramháb Mária az NKA Bizottság tagja,
az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke
Helyszín: Csemegi Károly Könyvtár

18.00:
Vacsora a Körös-torokban

Május 28
9.00
A konferencia szakmai napjának megnyitása, Levezető elnök: dr. Fodor Péter
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója

9.05
Köszöntők:
-Bedő Tamás Csongrád város polgármestere,
-Ramháb Mária az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke

9.15
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a trianoni békeszerződés
Előadó: Romsics Ignác , a Magyar Tudományos Akadémia doktora

10.15
Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója
Előadó: Markója Szilárd
az Országgyűlési Könyvtár igazgatója

10.45
Kávészünet

 11.15
Helyi sajátosságok a Szlovéniai magyar könyvtári szolgáltatásokban
Előadó: Dr. Halász Albert,
Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Szlovénia
 

11.40
Az író gyermekolvasó: interaktivitás, multimedialitás, könyvkultúra
Előadó: Dorkić Diana
Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék


12.00
Az olvasás labirintusa
Előadó: Lukács Erika
Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár, Somorja

 12.20
Kérdések, válaszok

12.30
Ebédszünet


14.00
" ...a jövő könyvtára nem egy unalmas hely... "
Előadó: Molnár Melinda, a Tiszaújhelyi Községi Könyvtár

14.20
COBISS - Innováció a Szabadkai Városi Könyvtárban
Előadó: Búbos Márki Otília
Szabadkai Városi Könyvtár

14.40
Ciclobiblio-Kerékpáros Könyvtárosok Nyári Akadémiája
Előadó: Kiss László,
Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtára, Sepsiszentgyörgy

15.00
Ne(t) add fel! és Coder Club - Generációkat átölelő informatika oktatás a könyvtárban
Előadó: Bednárik Prokecz Zita
Juhász Erzsébet Könyvtár, Topolya

15.30
A konferencia lezárása

16.30
Állófogadás a konferencia résztvevőinek

18.00
Belépési és strandolási lehetőség a konferencia résztvevőinek a Csongrádi Gyógyfürdő és Uszodában

Illés Péter
Igazgató
Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum
6640-Csongrád, Szentháromság tér 12. www.konyvtar.csongrad.hu
Tel: +36 63 483-764, +36 20 4576-477, E-mail: illesp@csongrad.hu