2018. február 23., péntek

10. NEMZETKÖZI FELOLVASÓ MARATON-2018. FEBRUÁR 20. a karcfalvi Mártonffy György Általános Iskolában


Intézményünk is csatlakozott az idei 2018. Február 20-án a 10-dik alkalommal megrendezett Nemzetkőzi Felolvasómaratonhoz.
Az idén Petőfi Sándor műveit olvastuk, születésének1 95. évfordulója, illetve Az apostol megírásának a és a 1848-as forradalom kitörésének 170. évfordulója alkalmából.
A maraton célja, ráirányítani a figyelmet az olvasás szépségére, fontosságára és továbbítani az olvasás örömét.
Iskolán tanárai és diákjai egyaránt bekapcsolódtak a tanórákon való olvasáshoz, és időnként hanganyagot is hallgattak egyes színészek előadásában.
Az előkészítősök, meg az I. osztályosok a tanítónénikkel közösen mondták el az Anyám tyúkja verset, és meghallgatták az Arany Lacinak című versét.
 
A II-III-IV. osztályosok egy-egy választott versikét olvastak fel. 
Az V-VIII osztályosok már egy héttel a maraton előtt el kezdtek készülni, hisz ők a kiválasztott versek nagy részét elszavalták, aki hosszabbat választott az felolvasta. 
A magyar tanárnő Biró Brigitta minden osztálynak bemutatta Petőfi életét, ami még inkább ösztönözte a diákokat, hogy melyik versét olvassák.
 

Sokan a családi költeményeiből választottak, de a szerelmi költeményeit sem hanyagolták. A tájköltemények is előtérben kerültek, sokan választották A Tisza, A puszta télen, Az alföld verseket. A fiúk pedig a szabadságharcosabb verseket részesítették előnyben.
Néhány költemény az elhangzottakból:
Szeget szeggel, Anyám tyúkja, Füstbe ment terv, Egy estém otthon, Arany Lacinak, Fa leszek, ha…, Reszket a bokor, A Tisza, Az alföld, Csatadal, Föltámadott a tenger, Nemzeti dal, János vitéz, Szeptember végén, Minek nevezzelek?, Távolból, Befordultam a konyhára, István öcsémhez, Pató Pál, Fekete kenyér és még sok más.
A felolvasómaratonon minden diák megkapta a megyei könyvtár által tervezett könyvjelzőt.


 
Könyvtáros : Gábor Emilia
Magyar szakos tanárnő: Biró Brigitta
Tanítónők: Ambrus Irma
Székely Katalin
Váncsa Éva
Antal Etelka
Gidró Klementina

Petőfi felolvasás csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskolában


A csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola diákjai idén is nagy számban vettek részt a X. ik alkalommal megrendezett nemzetközi felolvasómaratonon. A diákok idén Petőfire emlékeztek és műveiből válogathattak, olvastak, szavaltak.

 A délelőtt folyamán sokan az iskola könyvtárában csatlakoztak a közös felolvasáshoz, de voltak akik az osztálytermekben maradtak és voltak akik ez alkalommal is a közeli Kájoni János megyei könyvtárba látogattak el. A közös felolvasást a felolvasómaraton 10 éves történetének felidézése, Petőfi Sándor életének és munkásságának rövid bemutatása előzte meg, majd a felolvasást, szavalatokat követően megzenésített versekből válogattunk.
A kisebb osztályokban, előkészítőben, a gyerekverseket animációs változatban is megtekinthették. Ezt követően illusztrációkat készítettek, melyek az iskola könyvtárában tekinthetők meg. 

Köszönjük a megyei könyvtárnak a szervezést, a felhívást a részvételre és nem utolsó sorban a könyvjelzőket, melyekből lassan gyűjtemény áll össze minden résztvevőnek.


Bölöni Melinda,
könyvtáros

2018. február 22., csütörtök

Felovasómaraton székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolában


A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola- az előző évekhez hasonlóan- minden diákja részt vett a felolvasómaratonon, február 20-án. 


A diákokat reggel az iskola folyosóin, a könyvtárban egy-egy rögtönzött Petőfi kiállítás várta mely a költő életét, műveit ismertette, számos idézettel költeményeiből, amiket a nap végén magukkal vihettek a diákok.  

Minden osztályban beszélgettünk Petőfi Sándor életéről, munkásságáról, műveiből olvastunk,  költeményeiből hallgattunk meg. 
 
Az idén is meglepetéssel készültünk a gyerekeknek, vendégeink voltak a Tomcsa Sándor Színház színművészei: Fincziski Andrea és Dunkler Róbert akik Petőfi költeményeiből olvastak fel a diákok nagy örömére. 
Dunkler Róbert színművész
Köszönjük, hogy itt voltak és még nagyobb élménnyé avatták a Petőfi Sándor műveivel való ismerkedést.

Fincziski Andrea színművésznő és Dunkler Réka könyvtáros

Dunkler Réka,
könyvtáros