2007. december 21., péntek

KELLEMES ÜNNEPEKET!

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KIVÁNNAK A HARGITA MEGYEI KÖNYVTÁROSOK MINDEN EGYES KOLLÉGÁJUKNAK KÁRPÁT-MEDENCÉN BELÜL ÉS KIVÜL!

Évkönyves vetélkedő a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban

A csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban „évkönyves” vetélkedőt szervezett Varga László igazgató.
A versenyt 2007. december 20-án az iskola dísztermében tartották meg.
A vetélkedő anyagát természetesen az évkönyvekből válogatták össze. A benevezett osztályonkénti diákcsoportok az 1991-1992-es tanévtől kezdődően egészen a 2005-2006-os tanévvel lezárva, készülhettek fel az évkönyvek anyagából.
A kérdéseket időszakokra osztva három pedagógus válogatta össze:
- 1991-től 1996-ig Borsodi László magyar szakos tanár
- 1996-tól 2000-ig Nagy Veronka történelem szakos tanár
- 2001-től 2006-ig Varga László igazgató
A felkészülésre egy hét volt felhagyva. Az évkönyveket a diákok a Gimnázium olvasótermében, helyben használhatták, de máshonnan is szabad volt informálódni. A rendelkezésre álló anyag előkészítésében segítséget kaptak Borbé Levente könyvtárostól és Balázs-Bécsi Enikő technikustól.
A vetélkedő nagyon sikeresnek bizonyult. A tanulók megismerkedhettek iskolájuk történetével, a kommunista korszak utáni időszakban zajló események sorával, és más érdekfeszítő anyaggal.
A XII.B. osztály csoportja vitte el a pálmát. Jutalomként minden egyes csoportbeli résztvevő egy „Tisztesség Adassék”, a Gimnázium történetéről szóló Antal Imre (az iskola volt tanára) által szerkesztett könyvből plusz a nyertesek a legújabb évkönyvből is kaptak egy-egy példányt.

B.L. könyvtáros

2007. december 19., szerda

Régi, használt és „elavult” tankönyvek

Az 1989-es fordulat után nem sokat változtak országunkban a tankönyvek, sem formai, sem külalaki sem tartalmi szempontból. A változás annyiban állt, hogy megrostálták egy kicsit a szöveget a kommunista demagóg tartalomtól, néhány esetben változtattak is valamelyest a tankönyv szerkezeti felépítésén, új fejezetekkel és kimaradt fontos adatokkal bővítve. Fontos adatok alatt inkább a betiltott, „nem szabad róla beszélni” anyagra értendő.

1999-ben az említett tankönyveket is lecserélték, s jöhetett a tankönyvbörze, a licit. Tankönyvek sokasága jelent meg minden szinten, évfolyamon és tantárgyon belül. Új tantárgyak is napvilágot láttak.
A végtelennek tűnő tankönyvlisták 2005 után valamelyest moderálódtak.
Az új tankönyvek nemegyszer hibás szerkesztéssel, anyagrésszel jelentek meg. Voltak köztük helyesírási hibákkal kiadottak is.

Mára sem oldódott meg a tankönyvek helyzete. Az újonnan megjelenő tankönyvek nem érkeznek meg idejében az iskolákba. Évente módosítanak a tananyagon, ami nehézkessé teszi a tanárok számára az adott szakon belüli gördülékeny tevékenységet. A magyar anyanyelvű diákok még nagyobb hátrányban vannak, mint román társaik, nemcsak a tankönyvek késése végett, hanem amiatt is, hogy a minisztérium által jóváhagyott tankönyveket rendszerint későn fordítják le magyarra.
A fentiekből kiderül, hogy a tanár más lehetőségekhez kell nyúljon. Bizony jó elővenni a régi „leírt” tankönyveket. Az 1990 utáni tankönyvek nagy része ma is használható. Vannak tankönyvek amelyek részben helyettesíteni tudják a szöveggyűjteményt vagy a példatárat, de akad köztük olyan is, egyes tanárok véleménye szerint, amelyben a mai is érvényes tananyagrészek sokkal érthetőbbek, mint a mostaniakban. Például, a nyelvkönyvek nyelvtani része kiváló tanulási lehetőséget biztosít a kiválasztott nyelv elsajátításához.

A régi tankönyvek nagy becsben vannak sok iskolánál. A könyvtárosok, együttműködve a tanárokkal, megoldást találva igyekeznek azokat érvényesíteni. Egyes tankönyveket tanév elején kiadják anyagrész pótlóként, másokat órára vagy két hétre ki lehet kölcsönözni szöveggyűjtemény és példatár helyettesítőként. A diákok számára nagy a haszon, mert ezek a könyvek segítik őket a tanórákra, versenyekre, érettségire való felkészülésben is.

2007. december 18., kedd

Jelentkezés a nyíregyházi versenyre

A nyíregyházi könyvtárhasználati versenyre történő jelentkezés határideje most jár le, de a téli szünetig még be lehet kapcsolódni. Adjatok lehetőséget az érdeklődő gyerekek részvételére!

Különösen biztatok minden kollégát a Kárpát-medencében a határokon túl! Jó hangulatú, hasznos verseny szokott ez lenni - idén nekem is van egy érdeklődő kislányom… :)
Találkozzunk Nyíregyházán tavasszal!

Üdvözlettel,
Bondor Erika

2007. december 17., hétfő

Decemberi évfordulók

3 – 150 éve született Joseph Conrad angol író
70 éve halt meg József Attila
2050 éve halt meg M. Tullius Cicero római író
80 éve született Fodor Sándor író
135 éve született Johan Huizinga holland történész
210 éve született Heinrich Heine német költő
16 – 110 éve halt meg Alphonse Daudet francia író
40 éve halt meg Gellért Oszkár író
21 –90 éve született Heinrich Böll német író
22 – 80 éve halt meg Sipos Domokos író
25 – 160 éve született Hriszto Botev bolgár költő
110 éve született Tudor Vianu román irodalomtörténész
31 – 260 éve született Gottfried August Bürger német költő
? – 885 éve halt meg Omar Khajjám perzsa költő

Csíkdánfalván információs és dokumentációs központ létesült

Hargita megye területén 2003 óta, folyamatosan nyílnak meg az információs és dokumentációs központok. Az egész tervrendszer elindítása egy francia-román közös program keretén belül működik.
A csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskolában december 13.-án dokumentarista központ létesült. Ez már a hetedik ebben az évben, sorban pedig a tizennegyedik létesítmény. A sorra megalakuló iskolai információs és dokumentációs központok a könyvtároknak új imázst adva változtatják meg jellegüket. Egyes helyeken a könyvtárral egybeolvadva-átalakítva működnek, de vannak központok, ahol mindkét létesítmény megmarad külön-külön, mégis függenek egymástól.
A csíkdánfalvi központ egy régi tanári szoba helyére került, ami azelőtt osztályteremként, s végül könyvtárként működött. Az átrendezés nagy munkát igényelt, de megérte, mert a könnyen mozgatható polcrendszernek köszönhetően akár osztályteremmé is alakítható a terem. A könyvtár továbbköltözött, de az állomány egy része az új audiovizuális és számítógépes rendszer mellett hasznos információval szolgál a tanárok-diákok számára.
Az új központ létrejötte Kajtár Csaba igazgatónak és azon embereknek köszönhető, akik fáradtságot nem kímélve munkájukon kívül is dolgoztak megvalósításán.
Egyes információk szerint a dokumentarista tanári foglalkozás új szakmát jelent, amelyre a bukaresti egyetem posztgraduális vagy alapképzést biztosít, és úgy, mint más szakokra versenyvizsgát lehet hirdetni, ott ahol már a központot létrehozták.

2007. december 14., péntek

Gál Elemér

Gál Elemér zsögödi származású Héthavas című könyvét ajánlom a Hargita megyei iskolai könyvtárosok figyelmébe.
Gál Elemér, Zsögöd szülötte. Csíksomlyói ferences gimnázium neveltje. Később Szatmár városába telepedett le, majd Egerben talált új otthonra. Kolozsvárott végzett magyar szakon. Többek között tanára volt Kocsis Istvánnak és Szilágyi Domokosnak.
Regényét Héthavas címmel, 2006-ban adták ki Egerben. Őstörténeti hitregény. A legendákkal teleszőtt művében nemcsak Erdélyről, a székelyekről, Székelyföldről ír Elemér bácsi, hanem az egész magyarságról, az összetartozásról. A könyvet ajánlom minden egyes embernek, aki szeretik hallani a múlt visszhangját. Tartalma mélyreható és tanulságos.

Becsületére váljék ez a mű, hiszen nem könnyű elszakadni a szülőföldtől és értéket teremteni úgy, hogy megőrizzük becsületünket és tisztességünket.

A könyv kapható a könyvesboltokban.

Borbé Levente


2007. december 11., kedd

ReMek hírlevél 2

Az újonnan megjelent ReMek hírlevélben olvasható:
- Nevet változtatott a Hargita megyei könyvtár - ezentúl a Kájoni János nevet viseli- „Könyvek által a világ...”
- Hargita megyei községi könyvtári vetélkedő díjazása
- Hargita megyei iskolai könyvtárak 15 éve
- Szabó Magda írónőről


Információs és Dokumentációs Központok Hargita megyei iskolákban

Információs és Dokumentációs Központot (IDK) avattak november 16-án Gyergyócsomafalván a Köllő Miklós Általános Iskolában. Burus Siklódi Botond, a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatója megnyitó beszédében szólt a IDK fontosságáról, ezután után pedig egy DVD-lejátszót adott át Antal Teréz iskolaigazgatónak. A 100 000 lejes beruházással megvalósított Köllő Miklós IDK létrehozásához a helyi önkormányzat 80 000 lejjel járult hozzá, a megyei pedagógusok házának 20 000 leje mellett pedig a holland Die Heltender Hand Alapítvány is kilenc számítógépet ajándékozott a központnak. 142 négyzetmétert újítottak így fel, de továbbra is nagy szükség van új bútorzatra, újabb generációs számítógépekre, telefonra, világhálós hozzáférésre, anyagi alapokra, ismeretterjesztő anyagokra, didaktikai adathordozókra, s nem utolsósorban egy olyan személyre, aki a központ működését biztosítja. - számolt be Lőrincz Edit tanár, könyvtáros. A központot össze fogják kapcsolni a Művelődési Ház alagsorában most készülő információs központtal, ami az Informatikai és Távközlési Minisztérium programjának támogatásából jön létre.
Korábban Korondon adtak át hasonló központot a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, de hasonló központ működik már a remetei Fráter György általános iskolában, ahol 18000 kötetet költöztettek más helyre az egykori iskolai könyvtárból, hogy átadják helyüket négy számítógép, fénymásoló, nyomtató, DVD-lejátszó és egy színes televízió számára.
Forrás: Hargita Népe, 2007-11-19, 2007-11-01, www.hhrf.org

A lap szerkesztői:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató ),
bakai.magdolna@ gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kkelemen@bibliohr. topnet.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.
A hírlevél megrendelhetõ a következõ címen:
ReMeK-e-hirlevelsub scribe@yahoogrou ps.com
vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

2007. december 7., péntek

Fodor Sándor nyolcvan éves.

1927 december 7-én született Csíksomlyón. Gyerekfejjel megismerte a háború borzalmait, a Csíkszeredai Romai katolikus Főgimnáziumban érettségizett, a Bolyai Tudományegyetemen államvizsgázott román-német szakon.
Nagyszentmiklóson tanárkodik. 1951-ben köti össze életét Nagy Éva festőművésszel. Az ötvenes években két gyerekük is születik – Éva Veronika és Eszter. 1951 és 1956 között a kolozsvári Irodalmi Könyvkiadó szerkesztője. 1956-tól 1988-ig a Napsugár erdélyi gyermeklapnál szerkesztő. 1990 és 1991 között nyugdíjazásáig a Keresztény Szónál szerkesztő. Nyugdíjas éveiben is aktívan ír . Több hazai és nemzetközi elismerésben részesült.
Irodalmi pályafutását novellistaként kezdte. Első megjelent kötete 1954-ben látott napvilágot Bukarestben Fehérfenyő címmel, amely elbeszéléseket, karcolatokat tartalmaz. Ezt követően sorra jelennek meg elbeszéléskötetei, de kisregényeket is ír. Írásaival belopta magát a hazai közönség, főleg a szülőföldi csíki ember szívében. Műveit a székely humor, a drámai életképek-helyzetek és az abszurd vonások jellemzik. Igazi áttörést a Csipike meseregényével aratta melyet több nyelvre lefordítottak Első része Csipike a Gonosz törpe címen jelent meg 1966-ban. A meseregény elsősorban a gyerekekhez szól, de ugyanúgy derűsége és mély filozófiai mondavalója révén megkapja a felnőtt olvasóközönséget is.
Egyébb megjelent fontosabb művei:
• Krónika, regény, Bukarest, 1966
• Büdösgödör, Bukarest (1970)
• Tíz üveg borvíz, kisregény, Bukarest, 1979
• Ki eza...? Egy önéletírás műhelyforgácsai, anekdoták, Bukarest, 1989
• Az első hó, novellák, karcolatok, 1991
• A csíksomlyói ferences könyvtár kincseiről, Csíkszereda, 1991
Az 1997-ben Csíkszeredában kiadott Levelek hazulról – haza írásgyűjtemény Hargita Népe napilapban megjelent cikkeit közli. A mai ember helyzetproblematikáinak megoldására próbál orvosságot találni. Itt említi meg, hogy neki a haza két pólusra tevődik. Az egyik szülőföldje Csíksomlyó és Csíkszereda, a másik Kolozsvár.

Ajánlom olvasni, mert olvasás közben az ember úgy érzi, mintha róla is szólna a történet.
Borbé Levente

2007. december 4., kedd

December a magyar népmese hónapja a Duna Televízióban

December a magyar népmese hónapja a Duna Televízióban

Elsejétől minden este magyar népmesét, a karácsonyi vakáció idején pedig népmesei vetélkedőt láthatnak a gyerekek. A többfordulós vetélkedősorozat a nagy meseíró, Benedek Elek életműve előtt tiszteleg.

A Hol volt, hol nem volt című sikeres sorozat mellett most egy új, hét részes vetélkedőt tűz műsorra a Duna Televízió, a Rózsa Produkcióval közösen.

Megpróbálunk valamit tenni azért, hogy újra visszahelyezzük jogaiba a magyar népmesét – mondta Rózsa György, producer, műsorvezető.

A karácsonyi vakáció idején vetített Mese-játékban nyolc kárpát-medencei iskola mérkőzik meg egymással. A 10-12 éves gyerekekből álló, négyfős csapatoknak látványos, sokszínű feladatokat kell majd megoldaniuk, a legjobbakat a Duna Televízió különdíjjal jutalmazza.

A hazai nyertes csapat Erdélyben fog nyaralni, Benedek Elek szülőházának közelében, a nyertes határon túli csapat pedig természetesen a Balatonnál tölthet 10 napot – mondta Cselényi László, a Duna Televízió elnöke.

Decemberben jelenik meg az a könyv is, amely a rajz- és mesepályázatunkra érkezett alkotásokat gyűjti csokorba. A Duna-mesék című kiadványhoz Csukás István írt bevezetőt.

A gyerek agya végtelen és zseniális. Itt következik mindenkinek a feladata, hogy ne hagyjuk beszűkülni a gyerekagyat, szólítsuk meg a gyerekeket! Hála Istennek, itt el lehet mondani ezen a helyen, hogy ez nem falra hányt borsó – mondta Csukás István író.

2007. november 30., péntek

Reader’s Digest könyvek

Reader’s Digest könyveket kaptak a Hargita megyei iskolák egy része. A könyvek a tanfelügyelőségen keresztül jutottak el az intézményekhez. Igazán kiváló és szép munkát rejt bármilyen típusú könyv is legyen az a könyv (földrajz, történelem, orvostudomány, nyelv). A könyvek román nyelvre fordított anyagot tartalmaznak (kivétel az angol nyelv). Magyar ajkú vidéken ezért nem lesz akkora sikere, viszont még is jó ha van a polcon, hiszen a képek minősége kitűnő, a szaktanárok számára kisegítő anyagnak számíthat és szemléltető eszközként feltudják használni a diákok számára.

2007. november 28., szerda

Hargita megyei iskolai könyvtárosok 15 éve

A kilencvenes években lelkes csapat vezette a Hargita megyei Romániai Iskolai Könyvtárosok Szövetségét, Juhász Erzsike néni a pedagógusok házától, Péter Rozália a Márton Áron Gimnáziumból és Léstyán Ildikó a Kájoni János Kereskedelmi Iskolaközponttól.
Igyekeztek összehangolni programjukat, megoldást próbáltak találni a könyvtárosok mindennapi problémáira. Kitűnő előadókat szerveztek be a sikeresen kivitelezett gyűlésekre, akik szakmai téren nyújtottak segítséget. Mindig napirenden voltak a könyvtárosi törvényekkel és egyéb változásokkal, amelyek a könyvtárosi tevékenységek gördülékeny munkáját segítették elő. 1999-ben még egy könyvtárosi továbbképzőt is szerveztek, amelynek segítségével sokan megkaphatták az addig nem létező szakmai elismerést, amelyet egy tanúsítvány igazolt.
A csapathoz hozzájárult Busuioc Stelian Hargita megyei iskolai könyvtárosokért felelős tanfelügyelő úr, valamint azok a könyvtárosok, akik véleményükkel, észrevételükkel segítették az összejövetelek alatt a gondok megoldását, tisztázását.
2000 után elsőnek Erzsike néni nyugdíjba ment. Őt követte Péter Rozália, ő Pécsre költözött ott folytatja könyvtárosi munkáját. Nemsokára Léstyán Ildikó is nyugdíjba ment, akárcsak tanfelügyelőnk Busuioc Stelian.
Az új vezetőség megválasztásakor a volt vezetőségi tagok szinte teljes egészében leköszönt. Lelkes kollégák jelentkeztek, akik próbálták fenntartani azelőtti színvonalat. Mindenek közül vezető szerepet vállalt minden gyűlés megszervezésében Egyed Daniela, Borbé Levente, Hatos Melinda, akik a módszertani napokért felelős Dobos Katalin munkáját segítették, néhány esetben előadásokat is tartva. Katalin Erzsike nénit váltotta fel a pedagógusok házában.
A hirtelen változásokat, az alakulóban lévő csapat nem bírta meg, főleg az egyeztetések véget, amik azelőtt simán mentek. Elmaradtak a szakmai összejövetelek. A közelmúltban és mostanság mindenki egyénileg úgy képezte-képzi tovább magát, ahogy tudta-tudja. Könyvtárosok tanfelügyelőjéből is kettő lett. Egy a román ajkú, és még egy a magyar ajkú csapatért felelős. Két esztendő leforgása alatt nem volt egy gyűlés.
A továbbiakban remélhetőleg azt a tátongó űrt sikerül majd rendbe hozni, ami két évig tartott, és megalakulhat a Romániai Magyar Iskolai Könyvtárosok Szövetsége Hargita megyében, valamint újraalakulhat a Romániai Iskolai Könyvtárosok Szövetségének Hargita megyei fiókja. Ennek érdekében Egyed Daniela a Művészeti Líceumból, Borbé Levente a Márton Áron Gimnáziumból és Péter Antal a Segítő Mária Katolikus Gimnáziumból, mindhárman Csíkszeredából és néhány kolléga, akik besegítenek, erőfeszítéseket tettek-tesznek, hogy újból sikerüljön mindaz, amit elődeink összekovácsoltak. Minden tisztelet az övék, mert van ahová igazodni.

2007. november 15., csütörtök

KÖLCSEY FERENC NEMZETKÖZI KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisintézménye könyvtárhasználati versenyt hirdet a határainkon túli magyar tannyelvű középiskolák 9-12. osztályos tanulói részére.
A versenyen részvételi lehetőséget szeretnénk biztosítani olyan magyarországi tanulók részére is, akik korábban részt vettek a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen, és most a 11-12. évfolyamra járnak.

A verseny témája: A magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében. A témán belül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani Kölcsey Ferenc és a reformkor szellemi örökségére.

A versenyen nem a lexikális ismereteket, hanem a könyv- és könyvtárhasználati jártasságot mérjük.
A verseny egy fordulós lesz.


Tervezett időpontja: 2008. április 5. szombat.
Helyszíne: Kölcsey Ferenc Gimnázium könyvtára
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.


A jelentkezéseket 2007. december 14-ig juttassák el Zsoldos Jánosné e-mail címére (zsoldosne_gy@freemail.hu), vagy a Kölcsey Ferenc Gimnázium postacímére (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.), vagy faxszámára: 36-42/500-058. A jelentkezés tartalmazza az iskola nevét, postacímét, telefonszámát, a versenyzők nevét, évfolyamát, a tanárok nevét, e-mail címét.

Nevezési díj nincs.

A versenyre jelentkezőknek 2008. február közepéig részletes tájékoztatót kapnak a versenyen szereplő feladat típusokról, és elküldjük a feladatok megoldásához szükséges könyvek jegyzékét.

Módszertani segítségként ajánljuk bázisintézményi kiadványunkat:
Zsoldos Jánosné: Tíz év az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában
Akik még nem rendelkeznek ezzel a kiadvánnyal, térítésmentesen hozzájuthatnak. Ezen igényüket a jelentkezés alkalmával jelezni szíveskedjenek.

Kalucza Lajos, Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója, szaktanácsadó
Zsoldos Jánosné, a verseny szervezője

2007. november 14., szerda

Varró Dániel

Ha fiatal tehetséges költőktől akarnak vásárolni könyvet, akkor vásároljanak Varró Dániel szerzeményeiből.
Legismertebb műve mifelénk: Túl a Maszat-hegyen.
Más kötetei: Bögre azúr, Állatok a tubusból

Az alábbi szerzeménye legyen kedvcsináló:

Varró Dániel: Üzenet az olvasóknak

Mivel az olvasásnak volt most az évada, – jusson az eszetekbe Závada, – Esterházy Péter és Tandori Dezső, – meg a többi potyaleső, – de mindannyiunknak sok örömet szerző – kortárs magyar szerző. – Hiszen írók nélkül az olvasás bajos – (eszembe jut még Parti Nagy Lajos), – ha ők nem volnának, az olvasók, komálnák, nem komálnák, – kénytelenek volnának olvasni a Románát, – meg a többi rissz-rossz szerelmes füzetet, – ebből az apropóból szól most az üzenet.
De mielőtt még kivenném a szót a számból, – fölteszem a kérdést a jámbor – olvasónak esdvén – itt a költészet és a próza közti mezsgyén, – ami ugyebár a rímes próza, más néven makáma – (mintha az ember aranyat kakálna, – és ami másfelől, mint közismert, nem könnyű dolog, – hiszen olyan, mint repülni gyalog), – szóval fölmerül a kérdés, – hogy az olvasó olvas-e és mikor és hogyan és mért, és – ha ugyan olvas, akkor is mit, – Garaczi Lacit vagy Eörsi Pistit, – és honnan tudja, hogy mit érdemes – olvasni a nyájas, szíves, érdemes – olvasó? – Mit olvasson, ha ő egy kistesó, – ha vénül, – ha szerelmes és a rét gyepén ül, – vagy ha kamaszodik, és tucatszám nőne ki – az arcán őneki – a sok mitesszer meg a csúf kis pattanások? – Ebben a kérdésben adnék szaktanácsot.
Üzenem hát, hogy ki-ki olvasson illőt az alkatához, – ha egyszer úgy határoz, – hogy könyvet kíván a kezébe venni. – Röviden ennyi.
Magyarul: akinek a szíve kőkemény, – annak nem való a költemény, – aki durván harsog, és bömbölve herseg, – az ne olvasson verset, – olvasson inkább prózát, – ha meg akarja őrizni a komoly ember pózát, – sorakozzanak a polcán a vaskos regények – szegénynek, – amíg a szem ellát, –vagy olvasson novellát.
Ezen belül, aki nem ragad bele a sárba itt alant, – akinél jelentkezik a kaland, – mint hiány, – aki a lelke mélyén indián, – és aki szerint az anyjukat – azoknak, akiknek fáj a vadnyugat, – az jobban teszi, ha Coopert és Karl Mayt – meg más hasonló regényeket fal majd. – Aki Prousttól – prüszköl, – és irtózik Joyce-tól, – annak gondolom, jobban fekszik Tolsztoj, – viszont akinek az olvasás csak afféle ebéd utáni ejtőzés, – az olvasson Rejtőt, és – ha még nem olvasta a Svejket – (ami elég sokat sejtet), – akkor ajánlom neki Hasekot, – ne sokat – habozzon, – lapozzon – bele, – de ha elégedetlen vele, – és ha nem jön be neki Wodehouse, – mert amilyet ő ír, olyat tud száz, – leküzdeni a lélek undorát – olvasson egy kis Kunderát.
De ne olvassatok ti prózát, – mimózák! – És ne olvassatok prózát, ti kábák, – akiknek a lábát – az élet – kemény bakancsa nyomja, mert szűk a méret, – és fölsértik apró kavicsok; – olvassatok ti Babitsot!
Hiszen azok az ászok, akik a lírát – írják, – és akinek alkotóterülete a próza, – az a tehetségét nyilvánvalóan elaprózza, – szóval sok-sok verseskönyvet vegyetek, – húzzák le a súlyos verseskötetek – a kabátzsebeket, retikülöket, tasókat, – ezt üzenem a nyájas olvasóknak.

2007. november 5., hétfő

Évfordulók

Fontosabb novemberi irodalmi évfordulók

1 – 100 éve halt meg Alfred Jarry francia drámaíró
8 – 80 éve született Ion Brad román költő
14 – 120 éve született Áprily Lajos
18 – 85 éve halt meg Marcel Proust francia író
20 – 100 éve született Mihái Beniuc román író
21 – 120 éve halt meg Petre Ispirescu román író
22 – 130 éve született Ady Endre
27 – 35 éve halt meg Victor Eftimiu román költő
28 – 250 éve született Villiam Blake angol költő
28 – 100 éve született Alberto Moravia olasz író
30 – 340 éve született Jonathan Swift angol író

Új blog a látóhatáron

Új blog került a világhálóra a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium könyvtárosa jóvoltából. Kiss Lászlónak további eredményes munkát a blog szerkesztésben!!!

blogcím: www.mikeskonyvtar.blogspot.com

2007. november 2., péntek

ReMeK - e - hírlevél 1

Megjelent a Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele.
Tartalmas olvasmány minden könyvtáros számára.
Többek között bemutatja a Hargita megyei iskolai könyvtárosok blogját és ír az Iskolai Könyvtári Világnapról is, amelyet a Hargita megyei iskolák rendeztek.
Ír pályázatokról, a 2007-es irodalmi Nobel-díj nyerteséről, évfordulókról, és sok más hasznos tudnivalókról.
A hírlap megjelenik havonta. Szerkesztői: Bákai Magdolna a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár igazgatója és Kelemen Katalin a Hargita Megyei Könyvtártól.

A hírlevelet meglehet rendelni az alábbi címen:
ReMeK-e-hirlevelslubscribe@yahoogroups.com vagy
bakai.magdolna@gmail.com címen.

2007. október 31., szerda

Pályázat sulisoknak


Cím: Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró pályázatXIV.Kiíró: Oladi Általános Művelődési Központ (Szombathely)
Határidő: 2008. 01. 11.Pályázhat: magyarországi és határainkon túl élő, magyar nyelvet beszélő7-18 éves korú gyermek

A pályázaton minden magyarországi és határainkon túl élő, magyar nyelvetbeszélő 7-18 éves korú gyermek részt vehet a következő kategóriákban:

I. kategória: 1-4. osztályos diákok részére:I. A mese Alsó tagozatosI.B versI.C novella

II. kategória: 5-8. osztályos diákok részére:II. A mese Felső tagozatosII.B versII.C novellaIII. kategória: 9-12. osztályos diákok részére: III. A mese KözépiskolásIII.B versIII.C novella

Kérjük, hogy a beküldött pályaműveken csak a JELIGE (pl. SAPKA)és a KATEGÓRIA ( pl. II.B
felsős vers ) megjelölése szerepeljen. Minden pályázó mellékeljen a munkája mellé - lezárt borítékban - egy ADATLAPOT, amelyen feltünteti a következő adatokat: nevét, életkorát, lakcímét, telefonszámát; iskolája nevét, címét, osztályát; művének kategóriáját, címét, jeligéjét. (pl. Kiss Éva, 10 éves, Ják, Kossuth u. 4. Tel.: 323-453; Jáki Általános Iskola, Ják Fő u. 32., 5. osztályos; Jelige és kategória: SapkaII.B, a mű címe: A házikó)

A pályaművek témája kötetlen.
Terjedelem: legfeljebb 3 gépelt oldal, amelyet kérünk 5 példányban beküldeni. Az ennél hosszabb terjedelmű művek nem vesznek részt a versenyben. Az egyes kategóriák legjobb alkotásait értékes díjakkal jutalmazzuk, és önálló kötetben is megjelentetjük.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és a legértékesebb műveket tartalmazó gyermekantológia könyvbemutatója 2008. április 11-én lesz.

Beküldési határidő: 2008. január 11.
Cím: Oladi ÁMK KönyvtáraTel.: 94/509-3809700 Szombathely, Simon I. u. 4.
A pályázatról felvilágosítást nyújt telefonon vagy e-mailben: Kissné Ráczkevi Irén és Unger Ferencné.e-mail: omkkonyvtar@gmail.com http://omk.nyugat.hu/

2007. október 29., hétfő

Világnapi rendezvény a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban

Az Iskolai Könyvtári Világnap keretén belül a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtára egy versenyfelhívást tett közzé.
Az elemi tagozaton I-II és III-IV osztályosok vettek részt. Nekik rajzolni kellett egy olyan könyvtárat, ahol jól érzik magukat. Már a legkisebbeknek se volt új a gyermekkönyvtár, hiszen a Népmese napján ők is itt voltak.
Az V-VIII osztályosok körében könyvjelző készítésre és szlogenek szerkesztésére került sor, amelyek felhívják a figyelmet az olvasás szépségére, az iskolai könyvtárak fontosságára.
A legjobb munkákat könyvvel jutalmaztuk.

Ennek a folyamatnak az elindítója volt a plakátkészítés, amit az iskolai Diáktanáccsal karöltve szervez a könyvtár. Ez viszont csak a téli vakáció után kerül sor.
Hatos Melinda

Világnapi rendezvény a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor iskolában

A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa az Iskolai Könyvtári Világnapra egy kiállítást készített az iskolai könyvtár fontosságáról, hasznáról, a könyv szeretetéről, a szaktanárokkal való közreműködésről, a könyvtárban található újdonságokról.
A kiállítás anyagába betekintést nyerhettek az Iskolai Könyvtári Világnapon az iskola diákjai, tanárjai és más alkalmazottjai.
Nagy Imecs Zsuzsanna könyvtáros igyekezett minél színesebbé tenni a kiállítást gazdag szemléltető anyagával.

2007. október 25., csütörtök

Iskolai Könyvtári Világnap A Márton Áron Gimnáziumban

Az Iskolai Könyvtári Világnap megszervezésének története dr. Blanche Wolls az Iskola Könyvtárosok Nemzetközi Szervezete (IASL) elnökének nevéhez fűződik, aki 1999-ben egy felhívásban közölte szándékát. Még abban az esztendőben október 18-án meg is rendezték az első Iskolai Könyvtári Világnapot. Azóta minden év októberének negyedik hétfőjére meghirdetik ezt a napot, évente más-más témát választva. Az októberi ünnepek miatt iskolánként el szokott tolódni a rendezvénysorozat.
A csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban az ünnepélyre október 23-án került sor, amikor második osztályosok meglátogatták az intézmény könyvtárát. Az esemény a bejelentett program szerint zajlott. A gyerekek alaposan megvizsgálták a könyvtárat. Irányítójuk a Könyvtáros bácsi és a Tanító néni volt. Könyvtárosi ismertetés után kötetlen beszélgetés zajlott a könyvtár múltjáról, a könyvtárosi munka titkairól, az otthoni és más típusú könyvtárakról is. A beszélgetés után a könyvtárban elkészítendő alkotás témájáról esett szó. Ezt követően a gyerekek nekifogtak rajzolni, festeni, mázolni. Minden egyes gyerek fantáziadús ötletekkel rukkolt elő. Nagyon ügyes munkák születtek. Nehéz feladat volt kiválasztani a legjobbakat. Végül Engelhardt Edwin (I díj), Juhász Pál (II. díj), és Dávid Henrietta (III. díj) nyerte a fődíjakat. Voltak dicséretet érdemlő munkák is. Mindenki részesült egy kis ajándékban. Az ajándékok között volt könyv, rajzfüzet és különféle írószerek.
Az ötödik osztályosok a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtárosának és ötödikes diákjainak küldtek képeslapot az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából. A képeslapkészítés külön élmény volt számukra. Az iskola könyvtárosa és az ötödikes osztályfőnök irányításával zajlott az esemény. Másnapra megjött a képeslapra a válasz. A debreceni diákok is küldtek képeslapot és osztályukról képeket. Mindezen kapcsolatot a világhálón keresztül valósították meg.
A gyerekek részére kimagasló eseménynek számított az Iskolai Könyvtári Világnap. Közelebb hozta hozzájuk a könyvtárat, otthonos légkört teremtve a sulis hétköznapok világában.
Köszönetet érdemelnek mindazok a kollégák, akik részt vállaltak az esemény gördülékenyebb lebonyolításában:
- András Éva másodikos tanító néni
- Szatmári Mária ötödikes osztályfőnök
- Gyarmati Dénes informatikus
- Balázs-Bécsi Enikő segédinformatikus
Külön köszönet Barta Ibolyának a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtárosának, aki támogatta és ötleteivel segítette a rendezvényt.
Az egész rendezvényről egy képes ismertető tanúskodik a Gimnázium könyvtárában.
Borbé Levente
2007-10-25

2007. október 19., péntek

Dávid Könyvkereskedés

Az iskoláknak egy lehetőség a Dávid Könyvkereskedésnél vásárolni. A Webáruházban több száz magyar kiadó több ezer könyve közül lehet válogatni.
Honlapcímük: www.adkk.eu
Ha a könyvkínálat nem tartalmazza a keresett könyvet, akkor a honlapjukon közétett e-mailon lehet levelet írni nekik, és megprobálnak segíteni.

2007. október 18., csütörtök

Világnapi készülődés a Márton Áron Gimnáziumban

A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium második osztálya alapos könyvtárlátogatás után nagy munkába fog bele: "Az én könyvtáram" címmel rajzolnak, mázolnak, festenek.
Mivel első alkalommal találkoznak a könyvtárral, rövid bemutatás és részletes tájékoztatás után kötetlen beszélgetés fog zajlani az iskola könyvtárának múltjáról, a könyvtárosi munka titkairól, a gyerekkönyvekről és természetesen mindazokról a dolgokról, amire választ várnak a gyerekek. Szó lesz az otthoni könyvtárakról is.
Ezt követően András Éva tanítónéni és a Könyvtárosbácsi irányításával, megkezdődhet a nagy munka. Mindketten ötleteket adnak a segítséget igénylő gyerekeknek, hogy sikeresebb legyen az elképzelt munka termése.
"Az én könyvtáram" az iskolai könyvtárat fedi, de lehet szó egy elképzelt otthoni könyvtárocskáról is, és sok más lehetőségről...
A munkákat 2007 október 23-án készítik el. A kiértékelés természetesen az Iskolai Könyvtári Világnapon esik meg. Az első három legjobbat díjazzuk, de mindenkit egy kis ajándékkal lepünk meg.

2007. október 16., kedd

Hargita megyei könyvtárosok névsora

 1. Borszék - Zimmethausen Iskolaközpont - Fazakas Lenke
 2. Csíkbánkfalva - Márton Ferenc Általános Iskola - Sándor Zsófia
 3. Csíkdánfalva - Petőfi Sándor Iskolaközpont - Karda Zsuzsanna
 4. Csíkszentdomokos - Márton Áron Általános Iskola - Székely Edit
 5. Csíkszentkirály - Vitos Mózes Általános Iskola - Todor Edit
 6. Csíkszentmárton - Tivai Nagy Imre Líceum -
 7. Csíkszentmihály - Arany János Általános Iskola - Tatár Ilona
 8. Csíkszereda - Székely Károly Iskolaközpont - Darvas Anna
 9. Csíkszereda - Kós Károly Építészeti Iskolaközpont - Darvas Anna
 10. Csíkszereda - Johannes Kájoni Kereskedelmi Iskolaközpont - Kovács Edith
 11. Csíkszereda - Venczel József Faipari Iskolaközpont - Lestyán Dénes
 12. Csíkszereda - Nagy István Művészeti Líceum - Egyed Daniela
 13. Csíkszereda - Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium - Péter Antal
 14. Csíkszereda - Márton Áron Gimnázium - Borbé Levente
 15. Csíkszereda - Petőfi Sándor Általános Iskola - Bilobók Mária
 16. Csíkszereda - Nagy Imre Általános Iskola - Bölöni Melinda
 17. Csíkszereda - József Attila Általános Iskola - Darvas Zita
 18. Gyergyóalfalu - Sövér Elek Ipari Iskolaközpont - Koncsag Edit
 19. Gyergyócsomafalva - Köllő Miklós Általános Iskola - Ambrus Albert-Árpád
 20. Gyergyóditró - Puskás Tivadar Ipari Iskolaközpont - Czimbalmos K. Anna
 21. Gyergyóditró - Siklódi Lőrinc Általános Iskola - Petres Ibolya
 22. Gyergyóremete - Fráter György Általános Iskola
 23. Gyergyószárhegy - Bethlen Gábor Általános Iskola - Orbán Lenke
 24. Gyergyószentmiklós - Gépészeti Iskolaközpont - Suciu Erzsébet
 25. Gyergyószentmiklós - Batthyány Ignác Líceum - Zakariás Margaréta
 26. Gyergyószentmiklós - Salamon Ernő Elméleti Líceum - Pantilimon Júlia Hajnalka
 27. Gyergyószentmiklós - Kós Károly Általános Iskola - Selyem Edit
 28. Gyergyóújfalu - Elekes Venczel Általános Iskola - Melles Anna
 29. Gyimesfelsőlok - Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum
 30. Korond - Korondi Iskolaközpont - Kátay Erzsébet
 31. Maroshévíz - Kemény János Elméleti Líceum - Deme Károly
 32. Maroshévíz - Szent Illés Általános Iskola - Sinkó Szidónia
 33. Oklánd - Kelemen Imre Általános Iskola - Sándor Gyöngyi
 34. Oroszhegy - Petőfi Sándor Általános Iskola - Vas Csilla
 35. Székelykeresztúr - Zeyk Domokos Iskolaközpont - Fekete Erzsébet
 36. Székelykeresztúr - Orbán Balázs Elméleti Líceum - Hatos Melinda
 37. Székelykeresztúr - Petőfi Sándor Általános Iskola - Miklós Júlia
 38. Székelyudvarhely - Bányi János Kollégium - Marossy Enikő Ilka
 39. Székelyudvarhely - Eötvös József Mezőgazdasági Iskolaközpont - Botorok Ildikó
 40. Székelyudvarhely - Kós Károly Iskolaközpont - Györfi Margit
 41. Székelyudvarhely - Palló Imre Művészeti Líceum - Deák Enikő
 42. Székelyudvarhely - Tamási Áron Elméleti Líceum - Dénes Tünde
 43. Székelyudvarhely - Tompa László Általános Iskola - Szász Enikő
 44. Székelyudvarhely - Bethlen Gábor Általános Iskola - Nagy-Imecs Zsuzsánna
 45. Székelyudvarhely - Orbán Balázs Általános Iskola - Bálint Márta
 46. Székelyudvarhely - Móra Ferenc Általános Iskola - Barabás Zója
 47. Székelyudvarhely - Benedek Elek Iskola - Kovács Elisabeta
 48. Szentegyháza - Gábor Áron Iskolaközpont - Orbán Margit
 49. Szentegyháza - Tamási Áron Általános Iskola - Bíró Valentin
 50. Szentegyháza - Mártonffy János Általános Iskola - Simó Ildikó
 51. Zetelaka - Boros Fortunát Elméleti Líceum - Ilyés Ecaterina

Megjegyzés: A névsor nem teljes. Hiányosságát a vegyes könyvtárak létével is magyarázhatjuk. A vegyes könyvtárak egyben közkönyvtárak és iskolai könyvtárak is. Keveset lehet tudni azokról a könyvtárakról-könyvtárosokról, ahol órabérrel fizetnek.

A hiányosságot idővel megpróbáljuk pótolni.

2007. októberében készült

Hargita megyei iskolakönyvtárosok hovatartozása


A Romániai Magyar Könyvtárosok szekciója a Romániai Iskolakönyvtárosok Egyesülete melynek elnöke Kiss László.

Háromszéki (Kovászna megyei) Iskolakönyvtárosok helyi szervezetének elnöke Forreiter Csilla.

Hargita Megyei Iskolakönyvtárosok helyi szervezete alakulóban van.

Tervbe van az erdélyi (romániai) szórványban elő magyar iskolai könyvtárosok szervezetének létrehozása is.


A Romániai Magyar Iskolakönyvtárosok együttműködési szerződést írtak alá a magyarországi Könyvtárostanárok Egyesületével. Ezt a lépést megtették a Szlovákiai Könyvtárosok Egyesülete is a 2007-es évben tartandó Mikes Konferencián, Sepsiszentgyörgyön.

2007. október 15., hétfő

Erdélyi Magyar Könyvtárosok IV. vándorgyűléséről


A köszöntő beszédet Borboly Csaba helyett Korodi Attila környezetvédelmi államtitkár mondta el. Jó volt hallani, hogy elismeréssel beszélt a könyvtárosi szakmáról.
A két napos konferencia nemcsak a könyvtár és könyvtáros tevékenységéről, mai helyzetéről, és újonnan született megoldások hálójából állt, hanem más irányú témák is gazdagították a palettát. Lehetett hasznos információkat hallani az Uniós pályázati lehetőségekről, volt lapbemutató, könyvbemutató, kis történelem, zenei aláfestés stb.
A kétnapos program az információhálózat megújult eszközökkel való használatáról és elterjedésétől szólt, megoldásokat tárt fel az említett témán belül a hallgató előtt. Alternatívák hangoztak el az egyén helyzetéről a globalizációs társadalomban, természetesen, ahol mindenki szerepe valamilyen módon megváltozik.
Spielmann-Sebestyén Mihály előadása elmaradt.
A vándorgyűlés sikeressége az előadók tartalmas és gazdag munkáiba rejlik, amivel hozzájárultak a könyvtárosi élet új alternatíváinak felvázolásában egybekötve olyan témákkal, amelyeket nemcsak szakmai berkekben lehet megvalósítani, hanem az egyén, mint magánember is feltudja használni.

Köszönet Kopacz Katalinnak és mindenkinek, akik részt vállaltak a szervezésben.

2007. október 11., csütörtök

EMKE IV. VÁNDORGYŰLÉSE

A rendezvény szervezői:

Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Hargita Megyei Könyvtár
Pro Libris Egyesület


Támogató: Communitas Alapítvány


2007. OKTÓBER 12 - 13


PROGRAM
Péntek – október 12.


10.30 - 11.00 A vendégek köszöntése – köszöntőbeszédet mond Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács alelnöke

I. szekció: megyei-, városi-, egyetemi könyvtárosok részére

11.00 - 11.30 Tóth Szabolcs Barnabás, vezető tanácsos, Kovászna Megyei Tanács Európa Információs Központ, Sepsiszentgyörgy - Uniós pályázatok- tájékoztató és pályázati tanácsadás
11.30 - 12.00 Vántsa Judit, igazgató, Városi Könyvtár, Kézdivásárhely - A romániai magyar könyvtári sajtó története
12.00 - 12.15 Kávészünet
12.15 - 12.45 dr. Hermann Gusztáv Mihály, igazgató, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely - Az „Örökségünk” című folyóirat bemutatása
12.45-13.30 Németh Péter, informatikus, Corvinus Egyetem Központi Könyvtára, Budapest – Bibliográfiai kiadványszerkesztő szoftver bemutatása

II. szekció: községi könyvtárosok részére

11.00 - 11.30 Ferencz Angéla, társadalomkutató, Hargita Megyei Kulturális Központ, Csíkszereda – A falusi kultúrházak Hargita megyében
11.30 - 12.00 Kiss Jenő, igazgató, Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy - Az állomány ismerete, a tájékozottság és műveltség szerepe a községi könyvtáros munkájában
12.00 - 12.15 Kávészünet
12.15 - 13.00 Kovács Erzsébet és Máthé Izabella, szakirányítók, Hargita Megyei Könyvtár, Csíkszereda - A Hargita megyei községi könyvtárak helyzetképe és stratégiai terve 2012-ig
13.00 - 13.30 Kötetlen beszélgetés községi könyvtárosok részvételével moderátor: Kovács Erzsébet szakirányító

Közös program

13.30 - 15.00 Ebédszünet
15.00 - 16.00 Moldován István, OSZK, Budapest - A papírtól a számítógépig avagy miért digitalizálunk tulajdonképpen?
16.00 - 16.30 Róth András Lajos, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely –
A digitalizálás örömei és buktatói
16.30 - 17.00 Szünet17.00 - 18.30 Lírai est: Ferenczi Enikő, kolozsvári származású, Ausztráliában élő írónő „A kert” című regényének bemutatója. A könyvet ismerteti Oláh Gál Elvira újságíró. Fellépnek: Farkas Szabolcs és Nagy Mihály gitárművészek
19.00 - 20.30 Fakultatív program:
-Romsics Ignác, történelemtudós, egyetemi tanár- Trianontól Párizsig. Az új Magyarország születése, 1920-1947 c. előadása a Sapientia Egyetem nagy aulájában (Szabadság tér 1. szám)
-kötetlen beszélgetés a könyvtár olvasótermében
20.30 - 21.30 Vacsora

Szombat- október 13.

9.30 - 10.15 Kolumbán Gábor, egyetemi tanár, Sapientia EMTE –A kultúra szerepe a globális korban
10.15 - 11.00 Spielmann-Sebestyén Mihály, könyvtárvezető, Teleki-Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely Érdemes-e könyvtárosnak lenni a XXI. század elején?
11.00 - 11.15 Kávészünet
11.15 - 12.00 dr.Bartos Éva, igazgató, Könyvtári Intézet, Budapest - Aktuális kérdések a könyvtárügyben
12.00 - 13.00 beszélgetés az elhangzottakról
13.00 - 14.00 ebéd
14.00 a vendégek búcsúztatása

2007. október 10., szerda

Mai könyvek minőségéről

A könyvek minőségéről talán ennyit lehet mondani: vannak gyönyörű kiadványok, vannak pocsék kiadványok, természetesen akadnak köztes megoldások is.
Nos, a könyvtáros legtöbbször az olcsó könyveket vásárolja meg mert sokat számít a példányszám. Ugyanazt a könyvet meglehet vásárolni drágán is, de akkor a diákok nem férnek hozzá. Ez a kényszerhelyzet vezet oda, hogy könyveknek nevezett valamiket megvásároljon az ember. Azért könyveknek nevezettek, mert néha nem hasonlítanak még külalakra sem hozzájuk. Vannak olyan példányok, amelyek kívül belül csicsásak, csak ragasztottak és hullnak szét, azok szintén nem jók. Vannak olyan kiadványok is, amelyeknek a lapjaik furcsán szürkék, egészen másra emlékeztetnek, mint könyvre.
A könyv tisztelete egyenes arányos a kiadványok minőségével. Ezt figyelembe véve nem lehetünk valami derűlátóak.
Igaz vannak más okok is melyek rontják a könyv értékét, de azok előbb-utóbb kimennek divatból. Ilyenek a ha kell, hanem jelentéktelen könyvek megjelenése, értéktelen semmitmondó kötetek stb. ...

2007. október 9., kedd

Iskolai Könyvtári Világnap 2007. október 24.

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls 1999-ben intézett felhívást az Iskolai Könyvtári Világnap megszervezésére. Azóta minden év októberének negyedik hétfőjére (2007. október 22.) meghirdetik ezt a napot, amikor a világ iskolái és könyvtárai színes programokkal hívják fel az iskolai könyvtárakra a figyelmet.
A kezdeményezést Magyaroszágon elsőként felkaroló Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a hozzá csatlakozó Könyvtárostanárok Egyesülete arra buzdít mindenkit, akinek fontosak az iskolai könyvtárak, illetve az iskolai könyvtárak által képviselt értékek, hogy csatlakozzanak a programhoz.
Könyvtárunk ereje
Tudásod veleje
Ezt a jelmondatot választották a 2007-es rendezvények témájául. Ebben a tanévben azt szeretnénk ezzel kihangsúlyozni és megmutatni, hogy az iskolai könyvtáraknak alapvető szerepe van, alapvető szerepe lehet a tudás megszerzésében.
A nemzeti ünnepre való tekintettel 2007-ben Magyarországon október 24-én, szerdán tartjuk rendezvényeinket.
Csatlakozzon Ön is egy rendezvénnyel a programsorozathoz!
A 2007-es oldal Csatlakozás menüjében adhatja meg intézményének adatait és világnaphoz kapcsolódó céljainak, programjainak rövid leírását.A világnaphoz angolul a nemzetközi honlapon is csatlakozhat.
Vegyen részt Ön is a világnap rendezvényein!
A 2007-es oldal Események menüjében tájékozódhat a világnaphoz csatlakozott intézmények, szervezetek programjairól.
A Könyvtárostanárok Egyesülete nemzetközi pályázatokat hirdet az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából.
A pályázatokról a 2007-es oldal Pályázatok menüjében tájékozódhat.

Letölthető plakát a felhívásról MsWord formátumbanA debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtárának felhívása

Létezik-e Romániaban könyvtárostanár?

Hivatalosan nem létezik. Érdekes maga a könyvtárosi státus is. Ha gyerekekről van szó, vagy továbbképzőre kell menni, akkor pedagógusok, ha a 100 eurós kedvezményben kellene részesülni, akkor nem azok. Vagyis ide-oda tartozók, attól függ merről fúj a szél.
Bizony vannak iskolák, nem is egy, ahol a tanév elején könyvtárismertető órát tartanak az újonnan jött diákoknak, vannak iskolák, ahol könyvtárórát is tartanak már, és minden iskolában együttműködik a könyvtáros a tanárokkal. Ha ez nem pedagógiai munka, akkor mi? Mondhatjuk, hogy segédpedagógusi, de vannak esetek, mikor a munka nagyja a könyvtárosra marad. Az már sehogy sem egy kis segítség.
Segédpedagógus kategóriába vannak sorolva a könyvtárosok. Ez csak a fentiekben említetteket „fedi”. Ezért lehet ide-oda tologatni.
Igen, kellene legyen egy végleges megoldás (talán a dokumentarista állást erre találták ki), mert egy kicsit visszás az egyre fokozódó követelményekhez mérten.

2007. október 8., hétfő

Mikes konferencia 2007, Sepsiszentgyörgy

Egy konferenciára emlékezve

A Mikes Kelemen Elméleti Líceumban tartották 2007 augusztus 8-10. között a Könyvtárostanárok Egyesülete a MIKES-konferenciát.
A magyarországi és romániai iskolai könyvtárosok együttműködéséből született meg a konferencia ötlete.
Részt vettek a romániai (főleg erdélyi), magyarországi, szlovákiai (felvidéki), szerbiai iskolai könyvtárosok és előadók. Szlovéniából és Kárpátaljáról csak bemutató anyag érkezett, amelyeket a magyarországi kollégák mutattak be.
A Mikes-konferencia első ízben került rendezésre, ahol a Kárpát-medencei iskolai könyvtárosok kicserélhették szakmai tapasztalataikat és közelebb hozta a régiók mindennapi könyvtárosi tevékenységének problematikáját, amelyekre igyekeztek megoldást is találni.
A Kiss László a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa vállalta fel a szervezés oroszlánrészét. Segítségben sem volt hiány, főleg a Kovászna megyei könyvtárosok igyekeztek a programot gördülékenyebbé tenni. Köszönet Bondor Erika társszervezőnek is, és az összes előadónak, akik maximális bedobással sikerre vitték a Konferenciát.
Említésre méltó mindazoknak a neve, akik előadást tartottak: Bondor Erika Budapestről, Kiss László Sepsiszentgyörgyről, Kaszás Angéla Zentáról, Dudás Judit Kassáról, Dömsödy Andrea Budapestről, Balogh Mihály Kunszentmiklósról, Sunyovszky Anna Budapestről, Szakmári Klára Budapestről, Petri Ágnes Budapestről, Zseli Klára Székesfehérvárról, Paszternák Ádám Budapestről. Említésre érdemesültek a felszólalók és az előadásban kisegítők is.
A Konferencia három napja az erdélyi iskolai könyvtárosok számára egy intenzív kurzusnak is mondható. Sok új ötlettel lehetett gazdagodni. Érdekes és rugalmas előadások között szünetek voltak, ahol a résztvevők kifejezhették véleményüket az előadás nyújtotta élményekről.
Szó esett az iskolai könyvtárak szakmai együttműködéséről, egyes könyvtárak mai helyzetéről, a magyarországi könyvtárostanár képzésről, könyvtárhasználatról, a könyvtárak arculattervezéséről informatikai eszközökkel, a kommunikáció lényegéről , az olvasásfejlesztésről, új típusú könyvtári programok bevezetéséről, új infokommunikációs lehetőségekről és sok más szakmai dologról.
Előadások után kötetlen beszélgetésekre, könyvtárlátogatásokra, városnézésre valamint kirándulásra került sor. A csapat részint összekovácsolódott, szép emlékekkel gazdagodva tértek haza. Egy ilyen Konferencia arra sarkallja az embert, hogy legyen folytatása, hiszen az iskolai könyvtárosok problematikájáról először komolyan itt beszéltek.
Bízva a folytatásba zárom soraimat.

2007. szeptember 17., hétfő

Sikerekben gazdak tanévet minden könyvtárosnak!

2007 /2008. tanévre

Szeptemberben a könyvtárosi munka az iskolák zöménél tankönnyvezéssel kezdődik. Ezért a könyvtáros az ünnepélyes megnyitóról is lemaradhat, és legalább még egy hétig tankönnyvezési problémákkal kell foglalkozzon. Ilyenkor az igazi könyvtári munka háttérbe kerül. Mégis igyekezni kell a tényleges munka elvégzésére.
Semmi csüggedés! A könyvtárosi munka is lehet szép, ha úgy akarjuk, még a plusz munkákkal együtt is.
Mindenkinek sikeres tanévet kívánok!

2007. augusztus 10., péntek

Első bejegyzésem

Sikerült megszületnie ennek a blognak!
Kitartást hozzá!