2007. október 31., szerda

Pályázat sulisoknak


Cím: Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró pályázatXIV.Kiíró: Oladi Általános Művelődési Központ (Szombathely)
Határidő: 2008. 01. 11.Pályázhat: magyarországi és határainkon túl élő, magyar nyelvet beszélő7-18 éves korú gyermek

A pályázaton minden magyarországi és határainkon túl élő, magyar nyelvetbeszélő 7-18 éves korú gyermek részt vehet a következő kategóriákban:

I. kategória: 1-4. osztályos diákok részére:I. A mese Alsó tagozatosI.B versI.C novella

II. kategória: 5-8. osztályos diákok részére:II. A mese Felső tagozatosII.B versII.C novellaIII. kategória: 9-12. osztályos diákok részére: III. A mese KözépiskolásIII.B versIII.C novella

Kérjük, hogy a beküldött pályaműveken csak a JELIGE (pl. SAPKA)és a KATEGÓRIA ( pl. II.B
felsős vers ) megjelölése szerepeljen. Minden pályázó mellékeljen a munkája mellé - lezárt borítékban - egy ADATLAPOT, amelyen feltünteti a következő adatokat: nevét, életkorát, lakcímét, telefonszámát; iskolája nevét, címét, osztályát; művének kategóriáját, címét, jeligéjét. (pl. Kiss Éva, 10 éves, Ják, Kossuth u. 4. Tel.: 323-453; Jáki Általános Iskola, Ják Fő u. 32., 5. osztályos; Jelige és kategória: SapkaII.B, a mű címe: A házikó)

A pályaművek témája kötetlen.
Terjedelem: legfeljebb 3 gépelt oldal, amelyet kérünk 5 példányban beküldeni. Az ennél hosszabb terjedelmű művek nem vesznek részt a versenyben. Az egyes kategóriák legjobb alkotásait értékes díjakkal jutalmazzuk, és önálló kötetben is megjelentetjük.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és a legértékesebb műveket tartalmazó gyermekantológia könyvbemutatója 2008. április 11-én lesz.

Beküldési határidő: 2008. január 11.
Cím: Oladi ÁMK KönyvtáraTel.: 94/509-3809700 Szombathely, Simon I. u. 4.
A pályázatról felvilágosítást nyújt telefonon vagy e-mailben: Kissné Ráczkevi Irén és Unger Ferencné.e-mail: omkkonyvtar@gmail.com http://omk.nyugat.hu/

2007. október 29., hétfő

Világnapi rendezvény a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban

Az Iskolai Könyvtári Világnap keretén belül a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtára egy versenyfelhívást tett közzé.
Az elemi tagozaton I-II és III-IV osztályosok vettek részt. Nekik rajzolni kellett egy olyan könyvtárat, ahol jól érzik magukat. Már a legkisebbeknek se volt új a gyermekkönyvtár, hiszen a Népmese napján ők is itt voltak.
Az V-VIII osztályosok körében könyvjelző készítésre és szlogenek szerkesztésére került sor, amelyek felhívják a figyelmet az olvasás szépségére, az iskolai könyvtárak fontosságára.
A legjobb munkákat könyvvel jutalmaztuk.

Ennek a folyamatnak az elindítója volt a plakátkészítés, amit az iskolai Diáktanáccsal karöltve szervez a könyvtár. Ez viszont csak a téli vakáció után kerül sor.
Hatos Melinda

Világnapi rendezvény a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor iskolában

A székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskola könyvtárosa az Iskolai Könyvtári Világnapra egy kiállítást készített az iskolai könyvtár fontosságáról, hasznáról, a könyv szeretetéről, a szaktanárokkal való közreműködésről, a könyvtárban található újdonságokról.
A kiállítás anyagába betekintést nyerhettek az Iskolai Könyvtári Világnapon az iskola diákjai, tanárjai és más alkalmazottjai.
Nagy Imecs Zsuzsanna könyvtáros igyekezett minél színesebbé tenni a kiállítást gazdag szemléltető anyagával.

2007. október 25., csütörtök

Iskolai Könyvtári Világnap A Márton Áron Gimnáziumban

Az Iskolai Könyvtári Világnap megszervezésének története dr. Blanche Wolls az Iskola Könyvtárosok Nemzetközi Szervezete (IASL) elnökének nevéhez fűződik, aki 1999-ben egy felhívásban közölte szándékát. Még abban az esztendőben október 18-án meg is rendezték az első Iskolai Könyvtári Világnapot. Azóta minden év októberének negyedik hétfőjére meghirdetik ezt a napot, évente más-más témát választva. Az októberi ünnepek miatt iskolánként el szokott tolódni a rendezvénysorozat.
A csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban az ünnepélyre október 23-án került sor, amikor második osztályosok meglátogatták az intézmény könyvtárát. Az esemény a bejelentett program szerint zajlott. A gyerekek alaposan megvizsgálták a könyvtárat. Irányítójuk a Könyvtáros bácsi és a Tanító néni volt. Könyvtárosi ismertetés után kötetlen beszélgetés zajlott a könyvtár múltjáról, a könyvtárosi munka titkairól, az otthoni és más típusú könyvtárakról is. A beszélgetés után a könyvtárban elkészítendő alkotás témájáról esett szó. Ezt követően a gyerekek nekifogtak rajzolni, festeni, mázolni. Minden egyes gyerek fantáziadús ötletekkel rukkolt elő. Nagyon ügyes munkák születtek. Nehéz feladat volt kiválasztani a legjobbakat. Végül Engelhardt Edwin (I díj), Juhász Pál (II. díj), és Dávid Henrietta (III. díj) nyerte a fődíjakat. Voltak dicséretet érdemlő munkák is. Mindenki részesült egy kis ajándékban. Az ajándékok között volt könyv, rajzfüzet és különféle írószerek.
Az ötödik osztályosok a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtárosának és ötödikes diákjainak küldtek képeslapot az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából. A képeslapkészítés külön élmény volt számukra. Az iskola könyvtárosa és az ötödikes osztályfőnök irányításával zajlott az esemény. Másnapra megjött a képeslapra a válasz. A debreceni diákok is küldtek képeslapot és osztályukról képeket. Mindezen kapcsolatot a világhálón keresztül valósították meg.
A gyerekek részére kimagasló eseménynek számított az Iskolai Könyvtári Világnap. Közelebb hozta hozzájuk a könyvtárat, otthonos légkört teremtve a sulis hétköznapok világában.
Köszönetet érdemelnek mindazok a kollégák, akik részt vállaltak az esemény gördülékenyebb lebonyolításában:
- András Éva másodikos tanító néni
- Szatmári Mária ötödikes osztályfőnök
- Gyarmati Dénes informatikus
- Balázs-Bécsi Enikő segédinformatikus
Külön köszönet Barta Ibolyának a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könyvtárosának, aki támogatta és ötleteivel segítette a rendezvényt.
Az egész rendezvényről egy képes ismertető tanúskodik a Gimnázium könyvtárában.
Borbé Levente
2007-10-25

2007. október 19., péntek

Dávid Könyvkereskedés

Az iskoláknak egy lehetőség a Dávid Könyvkereskedésnél vásárolni. A Webáruházban több száz magyar kiadó több ezer könyve közül lehet válogatni.
Honlapcímük: www.adkk.eu
Ha a könyvkínálat nem tartalmazza a keresett könyvet, akkor a honlapjukon közétett e-mailon lehet levelet írni nekik, és megprobálnak segíteni.

2007. október 18., csütörtök

Világnapi készülődés a Márton Áron Gimnáziumban

A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium második osztálya alapos könyvtárlátogatás után nagy munkába fog bele: "Az én könyvtáram" címmel rajzolnak, mázolnak, festenek.
Mivel első alkalommal találkoznak a könyvtárral, rövid bemutatás és részletes tájékoztatás után kötetlen beszélgetés fog zajlani az iskola könyvtárának múltjáról, a könyvtárosi munka titkairól, a gyerekkönyvekről és természetesen mindazokról a dolgokról, amire választ várnak a gyerekek. Szó lesz az otthoni könyvtárakról is.
Ezt követően András Éva tanítónéni és a Könyvtárosbácsi irányításával, megkezdődhet a nagy munka. Mindketten ötleteket adnak a segítséget igénylő gyerekeknek, hogy sikeresebb legyen az elképzelt munka termése.
"Az én könyvtáram" az iskolai könyvtárat fedi, de lehet szó egy elképzelt otthoni könyvtárocskáról is, és sok más lehetőségről...
A munkákat 2007 október 23-án készítik el. A kiértékelés természetesen az Iskolai Könyvtári Világnapon esik meg. Az első három legjobbat díjazzuk, de mindenkit egy kis ajándékkal lepünk meg.

2007. október 16., kedd

Hargita megyei könyvtárosok névsora

 1. Borszék - Zimmethausen Iskolaközpont - Fazakas Lenke
 2. Csíkbánkfalva - Márton Ferenc Általános Iskola - Sándor Zsófia
 3. Csíkdánfalva - Petőfi Sándor Iskolaközpont - Karda Zsuzsanna
 4. Csíkszentdomokos - Márton Áron Általános Iskola - Székely Edit
 5. Csíkszentkirály - Vitos Mózes Általános Iskola - Todor Edit
 6. Csíkszentmárton - Tivai Nagy Imre Líceum -
 7. Csíkszentmihály - Arany János Általános Iskola - Tatár Ilona
 8. Csíkszereda - Székely Károly Iskolaközpont - Darvas Anna
 9. Csíkszereda - Kós Károly Építészeti Iskolaközpont - Darvas Anna
 10. Csíkszereda - Johannes Kájoni Kereskedelmi Iskolaközpont - Kovács Edith
 11. Csíkszereda - Venczel József Faipari Iskolaközpont - Lestyán Dénes
 12. Csíkszereda - Nagy István Művészeti Líceum - Egyed Daniela
 13. Csíkszereda - Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium - Péter Antal
 14. Csíkszereda - Márton Áron Gimnázium - Borbé Levente
 15. Csíkszereda - Petőfi Sándor Általános Iskola - Bilobók Mária
 16. Csíkszereda - Nagy Imre Általános Iskola - Bölöni Melinda
 17. Csíkszereda - József Attila Általános Iskola - Darvas Zita
 18. Gyergyóalfalu - Sövér Elek Ipari Iskolaközpont - Koncsag Edit
 19. Gyergyócsomafalva - Köllő Miklós Általános Iskola - Ambrus Albert-Árpád
 20. Gyergyóditró - Puskás Tivadar Ipari Iskolaközpont - Czimbalmos K. Anna
 21. Gyergyóditró - Siklódi Lőrinc Általános Iskola - Petres Ibolya
 22. Gyergyóremete - Fráter György Általános Iskola
 23. Gyergyószárhegy - Bethlen Gábor Általános Iskola - Orbán Lenke
 24. Gyergyószentmiklós - Gépészeti Iskolaközpont - Suciu Erzsébet
 25. Gyergyószentmiklós - Batthyány Ignác Líceum - Zakariás Margaréta
 26. Gyergyószentmiklós - Salamon Ernő Elméleti Líceum - Pantilimon Júlia Hajnalka
 27. Gyergyószentmiklós - Kós Károly Általános Iskola - Selyem Edit
 28. Gyergyóújfalu - Elekes Venczel Általános Iskola - Melles Anna
 29. Gyimesfelsőlok - Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum
 30. Korond - Korondi Iskolaközpont - Kátay Erzsébet
 31. Maroshévíz - Kemény János Elméleti Líceum - Deme Károly
 32. Maroshévíz - Szent Illés Általános Iskola - Sinkó Szidónia
 33. Oklánd - Kelemen Imre Általános Iskola - Sándor Gyöngyi
 34. Oroszhegy - Petőfi Sándor Általános Iskola - Vas Csilla
 35. Székelykeresztúr - Zeyk Domokos Iskolaközpont - Fekete Erzsébet
 36. Székelykeresztúr - Orbán Balázs Elméleti Líceum - Hatos Melinda
 37. Székelykeresztúr - Petőfi Sándor Általános Iskola - Miklós Júlia
 38. Székelyudvarhely - Bányi János Kollégium - Marossy Enikő Ilka
 39. Székelyudvarhely - Eötvös József Mezőgazdasági Iskolaközpont - Botorok Ildikó
 40. Székelyudvarhely - Kós Károly Iskolaközpont - Györfi Margit
 41. Székelyudvarhely - Palló Imre Művészeti Líceum - Deák Enikő
 42. Székelyudvarhely - Tamási Áron Elméleti Líceum - Dénes Tünde
 43. Székelyudvarhely - Tompa László Általános Iskola - Szász Enikő
 44. Székelyudvarhely - Bethlen Gábor Általános Iskola - Nagy-Imecs Zsuzsánna
 45. Székelyudvarhely - Orbán Balázs Általános Iskola - Bálint Márta
 46. Székelyudvarhely - Móra Ferenc Általános Iskola - Barabás Zója
 47. Székelyudvarhely - Benedek Elek Iskola - Kovács Elisabeta
 48. Szentegyháza - Gábor Áron Iskolaközpont - Orbán Margit
 49. Szentegyháza - Tamási Áron Általános Iskola - Bíró Valentin
 50. Szentegyháza - Mártonffy János Általános Iskola - Simó Ildikó
 51. Zetelaka - Boros Fortunát Elméleti Líceum - Ilyés Ecaterina

Megjegyzés: A névsor nem teljes. Hiányosságát a vegyes könyvtárak létével is magyarázhatjuk. A vegyes könyvtárak egyben közkönyvtárak és iskolai könyvtárak is. Keveset lehet tudni azokról a könyvtárakról-könyvtárosokról, ahol órabérrel fizetnek.

A hiányosságot idővel megpróbáljuk pótolni.

2007. októberében készült

Hargita megyei iskolakönyvtárosok hovatartozása


A Romániai Magyar Könyvtárosok szekciója a Romániai Iskolakönyvtárosok Egyesülete melynek elnöke Kiss László.

Háromszéki (Kovászna megyei) Iskolakönyvtárosok helyi szervezetének elnöke Forreiter Csilla.

Hargita Megyei Iskolakönyvtárosok helyi szervezete alakulóban van.

Tervbe van az erdélyi (romániai) szórványban elő magyar iskolai könyvtárosok szervezetének létrehozása is.


A Romániai Magyar Iskolakönyvtárosok együttműködési szerződést írtak alá a magyarországi Könyvtárostanárok Egyesületével. Ezt a lépést megtették a Szlovákiai Könyvtárosok Egyesülete is a 2007-es évben tartandó Mikes Konferencián, Sepsiszentgyörgyön.

2007. október 15., hétfő

Erdélyi Magyar Könyvtárosok IV. vándorgyűléséről


A köszöntő beszédet Borboly Csaba helyett Korodi Attila környezetvédelmi államtitkár mondta el. Jó volt hallani, hogy elismeréssel beszélt a könyvtárosi szakmáról.
A két napos konferencia nemcsak a könyvtár és könyvtáros tevékenységéről, mai helyzetéről, és újonnan született megoldások hálójából állt, hanem más irányú témák is gazdagították a palettát. Lehetett hasznos információkat hallani az Uniós pályázati lehetőségekről, volt lapbemutató, könyvbemutató, kis történelem, zenei aláfestés stb.
A kétnapos program az információhálózat megújult eszközökkel való használatáról és elterjedésétől szólt, megoldásokat tárt fel az említett témán belül a hallgató előtt. Alternatívák hangoztak el az egyén helyzetéről a globalizációs társadalomban, természetesen, ahol mindenki szerepe valamilyen módon megváltozik.
Spielmann-Sebestyén Mihály előadása elmaradt.
A vándorgyűlés sikeressége az előadók tartalmas és gazdag munkáiba rejlik, amivel hozzájárultak a könyvtárosi élet új alternatíváinak felvázolásában egybekötve olyan témákkal, amelyeket nemcsak szakmai berkekben lehet megvalósítani, hanem az egyén, mint magánember is feltudja használni.

Köszönet Kopacz Katalinnak és mindenkinek, akik részt vállaltak a szervezésben.

2007. október 11., csütörtök

EMKE IV. VÁNDORGYŰLÉSE

A rendezvény szervezői:

Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Hargita Megyei Könyvtár
Pro Libris Egyesület


Támogató: Communitas Alapítvány


2007. OKTÓBER 12 - 13


PROGRAM
Péntek – október 12.


10.30 - 11.00 A vendégek köszöntése – köszöntőbeszédet mond Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács alelnöke

I. szekció: megyei-, városi-, egyetemi könyvtárosok részére

11.00 - 11.30 Tóth Szabolcs Barnabás, vezető tanácsos, Kovászna Megyei Tanács Európa Információs Központ, Sepsiszentgyörgy - Uniós pályázatok- tájékoztató és pályázati tanácsadás
11.30 - 12.00 Vántsa Judit, igazgató, Városi Könyvtár, Kézdivásárhely - A romániai magyar könyvtári sajtó története
12.00 - 12.15 Kávészünet
12.15 - 12.45 dr. Hermann Gusztáv Mihály, igazgató, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely - Az „Örökségünk” című folyóirat bemutatása
12.45-13.30 Németh Péter, informatikus, Corvinus Egyetem Központi Könyvtára, Budapest – Bibliográfiai kiadványszerkesztő szoftver bemutatása

II. szekció: községi könyvtárosok részére

11.00 - 11.30 Ferencz Angéla, társadalomkutató, Hargita Megyei Kulturális Központ, Csíkszereda – A falusi kultúrházak Hargita megyében
11.30 - 12.00 Kiss Jenő, igazgató, Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy - Az állomány ismerete, a tájékozottság és műveltség szerepe a községi könyvtáros munkájában
12.00 - 12.15 Kávészünet
12.15 - 13.00 Kovács Erzsébet és Máthé Izabella, szakirányítók, Hargita Megyei Könyvtár, Csíkszereda - A Hargita megyei községi könyvtárak helyzetképe és stratégiai terve 2012-ig
13.00 - 13.30 Kötetlen beszélgetés községi könyvtárosok részvételével moderátor: Kovács Erzsébet szakirányító

Közös program

13.30 - 15.00 Ebédszünet
15.00 - 16.00 Moldován István, OSZK, Budapest - A papírtól a számítógépig avagy miért digitalizálunk tulajdonképpen?
16.00 - 16.30 Róth András Lajos, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely –
A digitalizálás örömei és buktatói
16.30 - 17.00 Szünet17.00 - 18.30 Lírai est: Ferenczi Enikő, kolozsvári származású, Ausztráliában élő írónő „A kert” című regényének bemutatója. A könyvet ismerteti Oláh Gál Elvira újságíró. Fellépnek: Farkas Szabolcs és Nagy Mihály gitárművészek
19.00 - 20.30 Fakultatív program:
-Romsics Ignác, történelemtudós, egyetemi tanár- Trianontól Párizsig. Az új Magyarország születése, 1920-1947 c. előadása a Sapientia Egyetem nagy aulájában (Szabadság tér 1. szám)
-kötetlen beszélgetés a könyvtár olvasótermében
20.30 - 21.30 Vacsora

Szombat- október 13.

9.30 - 10.15 Kolumbán Gábor, egyetemi tanár, Sapientia EMTE –A kultúra szerepe a globális korban
10.15 - 11.00 Spielmann-Sebestyén Mihály, könyvtárvezető, Teleki-Bolyai Könyvtár, Marosvásárhely Érdemes-e könyvtárosnak lenni a XXI. század elején?
11.00 - 11.15 Kávészünet
11.15 - 12.00 dr.Bartos Éva, igazgató, Könyvtári Intézet, Budapest - Aktuális kérdések a könyvtárügyben
12.00 - 13.00 beszélgetés az elhangzottakról
13.00 - 14.00 ebéd
14.00 a vendégek búcsúztatása

2007. október 10., szerda

Mai könyvek minőségéről

A könyvek minőségéről talán ennyit lehet mondani: vannak gyönyörű kiadványok, vannak pocsék kiadványok, természetesen akadnak köztes megoldások is.
Nos, a könyvtáros legtöbbször az olcsó könyveket vásárolja meg mert sokat számít a példányszám. Ugyanazt a könyvet meglehet vásárolni drágán is, de akkor a diákok nem férnek hozzá. Ez a kényszerhelyzet vezet oda, hogy könyveknek nevezett valamiket megvásároljon az ember. Azért könyveknek nevezettek, mert néha nem hasonlítanak még külalakra sem hozzájuk. Vannak olyan példányok, amelyek kívül belül csicsásak, csak ragasztottak és hullnak szét, azok szintén nem jók. Vannak olyan kiadványok is, amelyeknek a lapjaik furcsán szürkék, egészen másra emlékeztetnek, mint könyvre.
A könyv tisztelete egyenes arányos a kiadványok minőségével. Ezt figyelembe véve nem lehetünk valami derűlátóak.
Igaz vannak más okok is melyek rontják a könyv értékét, de azok előbb-utóbb kimennek divatból. Ilyenek a ha kell, hanem jelentéktelen könyvek megjelenése, értéktelen semmitmondó kötetek stb. ...

2007. október 9., kedd

Iskolai Könyvtári Világnap 2007. október 24.

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls 1999-ben intézett felhívást az Iskolai Könyvtári Világnap megszervezésére. Azóta minden év októberének negyedik hétfőjére (2007. október 22.) meghirdetik ezt a napot, amikor a világ iskolái és könyvtárai színes programokkal hívják fel az iskolai könyvtárakra a figyelmet.
A kezdeményezést Magyaroszágon elsőként felkaroló Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a hozzá csatlakozó Könyvtárostanárok Egyesülete arra buzdít mindenkit, akinek fontosak az iskolai könyvtárak, illetve az iskolai könyvtárak által képviselt értékek, hogy csatlakozzanak a programhoz.
Könyvtárunk ereje
Tudásod veleje
Ezt a jelmondatot választották a 2007-es rendezvények témájául. Ebben a tanévben azt szeretnénk ezzel kihangsúlyozni és megmutatni, hogy az iskolai könyvtáraknak alapvető szerepe van, alapvető szerepe lehet a tudás megszerzésében.
A nemzeti ünnepre való tekintettel 2007-ben Magyarországon október 24-én, szerdán tartjuk rendezvényeinket.
Csatlakozzon Ön is egy rendezvénnyel a programsorozathoz!
A 2007-es oldal Csatlakozás menüjében adhatja meg intézményének adatait és világnaphoz kapcsolódó céljainak, programjainak rövid leírását.A világnaphoz angolul a nemzetközi honlapon is csatlakozhat.
Vegyen részt Ön is a világnap rendezvényein!
A 2007-es oldal Események menüjében tájékozódhat a világnaphoz csatlakozott intézmények, szervezetek programjairól.
A Könyvtárostanárok Egyesülete nemzetközi pályázatokat hirdet az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából.
A pályázatokról a 2007-es oldal Pályázatok menüjében tájékozódhat.

Letölthető plakát a felhívásról MsWord formátumbanA debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtárának felhívása

Létezik-e Romániaban könyvtárostanár?

Hivatalosan nem létezik. Érdekes maga a könyvtárosi státus is. Ha gyerekekről van szó, vagy továbbképzőre kell menni, akkor pedagógusok, ha a 100 eurós kedvezményben kellene részesülni, akkor nem azok. Vagyis ide-oda tartozók, attól függ merről fúj a szél.
Bizony vannak iskolák, nem is egy, ahol a tanév elején könyvtárismertető órát tartanak az újonnan jött diákoknak, vannak iskolák, ahol könyvtárórát is tartanak már, és minden iskolában együttműködik a könyvtáros a tanárokkal. Ha ez nem pedagógiai munka, akkor mi? Mondhatjuk, hogy segédpedagógusi, de vannak esetek, mikor a munka nagyja a könyvtárosra marad. Az már sehogy sem egy kis segítség.
Segédpedagógus kategóriába vannak sorolva a könyvtárosok. Ez csak a fentiekben említetteket „fedi”. Ezért lehet ide-oda tologatni.
Igen, kellene legyen egy végleges megoldás (talán a dokumentarista állást erre találták ki), mert egy kicsit visszás az egyre fokozódó követelményekhez mérten.

2007. október 8., hétfő

Mikes konferencia 2007, Sepsiszentgyörgy

Egy konferenciára emlékezve

A Mikes Kelemen Elméleti Líceumban tartották 2007 augusztus 8-10. között a Könyvtárostanárok Egyesülete a MIKES-konferenciát.
A magyarországi és romániai iskolai könyvtárosok együttműködéséből született meg a konferencia ötlete.
Részt vettek a romániai (főleg erdélyi), magyarországi, szlovákiai (felvidéki), szerbiai iskolai könyvtárosok és előadók. Szlovéniából és Kárpátaljáról csak bemutató anyag érkezett, amelyeket a magyarországi kollégák mutattak be.
A Mikes-konferencia első ízben került rendezésre, ahol a Kárpát-medencei iskolai könyvtárosok kicserélhették szakmai tapasztalataikat és közelebb hozta a régiók mindennapi könyvtárosi tevékenységének problematikáját, amelyekre igyekeztek megoldást is találni.
A Kiss László a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa vállalta fel a szervezés oroszlánrészét. Segítségben sem volt hiány, főleg a Kovászna megyei könyvtárosok igyekeztek a programot gördülékenyebbé tenni. Köszönet Bondor Erika társszervezőnek is, és az összes előadónak, akik maximális bedobással sikerre vitték a Konferenciát.
Említésre méltó mindazoknak a neve, akik előadást tartottak: Bondor Erika Budapestről, Kiss László Sepsiszentgyörgyről, Kaszás Angéla Zentáról, Dudás Judit Kassáról, Dömsödy Andrea Budapestről, Balogh Mihály Kunszentmiklósról, Sunyovszky Anna Budapestről, Szakmári Klára Budapestről, Petri Ágnes Budapestről, Zseli Klára Székesfehérvárról, Paszternák Ádám Budapestről. Említésre érdemesültek a felszólalók és az előadásban kisegítők is.
A Konferencia három napja az erdélyi iskolai könyvtárosok számára egy intenzív kurzusnak is mondható. Sok új ötlettel lehetett gazdagodni. Érdekes és rugalmas előadások között szünetek voltak, ahol a résztvevők kifejezhették véleményüket az előadás nyújtotta élményekről.
Szó esett az iskolai könyvtárak szakmai együttműködéséről, egyes könyvtárak mai helyzetéről, a magyarországi könyvtárostanár képzésről, könyvtárhasználatról, a könyvtárak arculattervezéséről informatikai eszközökkel, a kommunikáció lényegéről , az olvasásfejlesztésről, új típusú könyvtári programok bevezetéséről, új infokommunikációs lehetőségekről és sok más szakmai dologról.
Előadások után kötetlen beszélgetésekre, könyvtárlátogatásokra, városnézésre valamint kirándulásra került sor. A csapat részint összekovácsolódott, szép emlékekkel gazdagodva tértek haza. Egy ilyen Konferencia arra sarkallja az embert, hogy legyen folytatása, hiszen az iskolai könyvtárosok problematikájáról először komolyan itt beszéltek.
Bízva a folytatásba zárom soraimat.