2007. október 8., hétfő

Mikes konferencia 2007, Sepsiszentgyörgy

Egy konferenciára emlékezve

A Mikes Kelemen Elméleti Líceumban tartották 2007 augusztus 8-10. között a Könyvtárostanárok Egyesülete a MIKES-konferenciát.
A magyarországi és romániai iskolai könyvtárosok együttműködéséből született meg a konferencia ötlete.
Részt vettek a romániai (főleg erdélyi), magyarországi, szlovákiai (felvidéki), szerbiai iskolai könyvtárosok és előadók. Szlovéniából és Kárpátaljáról csak bemutató anyag érkezett, amelyeket a magyarországi kollégák mutattak be.
A Mikes-konferencia első ízben került rendezésre, ahol a Kárpát-medencei iskolai könyvtárosok kicserélhették szakmai tapasztalataikat és közelebb hozta a régiók mindennapi könyvtárosi tevékenységének problematikáját, amelyekre igyekeztek megoldást is találni.
A Kiss László a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa vállalta fel a szervezés oroszlánrészét. Segítségben sem volt hiány, főleg a Kovászna megyei könyvtárosok igyekeztek a programot gördülékenyebbé tenni. Köszönet Bondor Erika társszervezőnek is, és az összes előadónak, akik maximális bedobással sikerre vitték a Konferenciát.
Említésre méltó mindazoknak a neve, akik előadást tartottak: Bondor Erika Budapestről, Kiss László Sepsiszentgyörgyről, Kaszás Angéla Zentáról, Dudás Judit Kassáról, Dömsödy Andrea Budapestről, Balogh Mihály Kunszentmiklósról, Sunyovszky Anna Budapestről, Szakmári Klára Budapestről, Petri Ágnes Budapestről, Zseli Klára Székesfehérvárról, Paszternák Ádám Budapestről. Említésre érdemesültek a felszólalók és az előadásban kisegítők is.
A Konferencia három napja az erdélyi iskolai könyvtárosok számára egy intenzív kurzusnak is mondható. Sok új ötlettel lehetett gazdagodni. Érdekes és rugalmas előadások között szünetek voltak, ahol a résztvevők kifejezhették véleményüket az előadás nyújtotta élményekről.
Szó esett az iskolai könyvtárak szakmai együttműködéséről, egyes könyvtárak mai helyzetéről, a magyarországi könyvtárostanár képzésről, könyvtárhasználatról, a könyvtárak arculattervezéséről informatikai eszközökkel, a kommunikáció lényegéről , az olvasásfejlesztésről, új típusú könyvtári programok bevezetéséről, új infokommunikációs lehetőségekről és sok más szakmai dologról.
Előadások után kötetlen beszélgetésekre, könyvtárlátogatásokra, városnézésre valamint kirándulásra került sor. A csapat részint összekovácsolódott, szép emlékekkel gazdagodva tértek haza. Egy ilyen Konferencia arra sarkallja az embert, hogy legyen folytatása, hiszen az iskolai könyvtárosok problematikájáról először komolyan itt beszéltek.
Bízva a folytatásba zárom soraimat.

Nincsenek megjegyzések: