2007. november 30., péntek

Reader’s Digest könyvek

Reader’s Digest könyveket kaptak a Hargita megyei iskolák egy része. A könyvek a tanfelügyelőségen keresztül jutottak el az intézményekhez. Igazán kiváló és szép munkát rejt bármilyen típusú könyv is legyen az a könyv (földrajz, történelem, orvostudomány, nyelv). A könyvek román nyelvre fordított anyagot tartalmaznak (kivétel az angol nyelv). Magyar ajkú vidéken ezért nem lesz akkora sikere, viszont még is jó ha van a polcon, hiszen a képek minősége kitűnő, a szaktanárok számára kisegítő anyagnak számíthat és szemléltető eszközként feltudják használni a diákok számára.

2007. november 28., szerda

Hargita megyei iskolai könyvtárosok 15 éve

A kilencvenes években lelkes csapat vezette a Hargita megyei Romániai Iskolai Könyvtárosok Szövetségét, Juhász Erzsike néni a pedagógusok házától, Péter Rozália a Márton Áron Gimnáziumból és Léstyán Ildikó a Kájoni János Kereskedelmi Iskolaközponttól.
Igyekeztek összehangolni programjukat, megoldást próbáltak találni a könyvtárosok mindennapi problémáira. Kitűnő előadókat szerveztek be a sikeresen kivitelezett gyűlésekre, akik szakmai téren nyújtottak segítséget. Mindig napirenden voltak a könyvtárosi törvényekkel és egyéb változásokkal, amelyek a könyvtárosi tevékenységek gördülékeny munkáját segítették elő. 1999-ben még egy könyvtárosi továbbképzőt is szerveztek, amelynek segítségével sokan megkaphatták az addig nem létező szakmai elismerést, amelyet egy tanúsítvány igazolt.
A csapathoz hozzájárult Busuioc Stelian Hargita megyei iskolai könyvtárosokért felelős tanfelügyelő úr, valamint azok a könyvtárosok, akik véleményükkel, észrevételükkel segítették az összejövetelek alatt a gondok megoldását, tisztázását.
2000 után elsőnek Erzsike néni nyugdíjba ment. Őt követte Péter Rozália, ő Pécsre költözött ott folytatja könyvtárosi munkáját. Nemsokára Léstyán Ildikó is nyugdíjba ment, akárcsak tanfelügyelőnk Busuioc Stelian.
Az új vezetőség megválasztásakor a volt vezetőségi tagok szinte teljes egészében leköszönt. Lelkes kollégák jelentkeztek, akik próbálták fenntartani azelőtti színvonalat. Mindenek közül vezető szerepet vállalt minden gyűlés megszervezésében Egyed Daniela, Borbé Levente, Hatos Melinda, akik a módszertani napokért felelős Dobos Katalin munkáját segítették, néhány esetben előadásokat is tartva. Katalin Erzsike nénit váltotta fel a pedagógusok házában.
A hirtelen változásokat, az alakulóban lévő csapat nem bírta meg, főleg az egyeztetések véget, amik azelőtt simán mentek. Elmaradtak a szakmai összejövetelek. A közelmúltban és mostanság mindenki egyénileg úgy képezte-képzi tovább magát, ahogy tudta-tudja. Könyvtárosok tanfelügyelőjéből is kettő lett. Egy a román ajkú, és még egy a magyar ajkú csapatért felelős. Két esztendő leforgása alatt nem volt egy gyűlés.
A továbbiakban remélhetőleg azt a tátongó űrt sikerül majd rendbe hozni, ami két évig tartott, és megalakulhat a Romániai Magyar Iskolai Könyvtárosok Szövetsége Hargita megyében, valamint újraalakulhat a Romániai Iskolai Könyvtárosok Szövetségének Hargita megyei fiókja. Ennek érdekében Egyed Daniela a Művészeti Líceumból, Borbé Levente a Márton Áron Gimnáziumból és Péter Antal a Segítő Mária Katolikus Gimnáziumból, mindhárman Csíkszeredából és néhány kolléga, akik besegítenek, erőfeszítéseket tettek-tesznek, hogy újból sikerüljön mindaz, amit elődeink összekovácsoltak. Minden tisztelet az övék, mert van ahová igazodni.

2007. november 15., csütörtök

KÖLCSEY FERENC NEMZETKÖZI KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisintézménye könyvtárhasználati versenyt hirdet a határainkon túli magyar tannyelvű középiskolák 9-12. osztályos tanulói részére.
A versenyen részvételi lehetőséget szeretnénk biztosítani olyan magyarországi tanulók részére is, akik korábban részt vettek a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen, és most a 11-12. évfolyamra járnak.

A verseny témája: A magyar kultúra értékei a Kárpát-medencében. A témán belül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani Kölcsey Ferenc és a reformkor szellemi örökségére.

A versenyen nem a lexikális ismereteket, hanem a könyv- és könyvtárhasználati jártasságot mérjük.
A verseny egy fordulós lesz.


Tervezett időpontja: 2008. április 5. szombat.
Helyszíne: Kölcsey Ferenc Gimnázium könyvtára
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.


A jelentkezéseket 2007. december 14-ig juttassák el Zsoldos Jánosné e-mail címére (zsoldosne_gy@freemail.hu), vagy a Kölcsey Ferenc Gimnázium postacímére (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.), vagy faxszámára: 36-42/500-058. A jelentkezés tartalmazza az iskola nevét, postacímét, telefonszámát, a versenyzők nevét, évfolyamát, a tanárok nevét, e-mail címét.

Nevezési díj nincs.

A versenyre jelentkezőknek 2008. február közepéig részletes tájékoztatót kapnak a versenyen szereplő feladat típusokról, és elküldjük a feladatok megoldásához szükséges könyvek jegyzékét.

Módszertani segítségként ajánljuk bázisintézményi kiadványunkat:
Zsoldos Jánosné: Tíz év az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában
Akik még nem rendelkeznek ezzel a kiadvánnyal, térítésmentesen hozzájuthatnak. Ezen igényüket a jelentkezés alkalmával jelezni szíveskedjenek.

Kalucza Lajos, Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója, szaktanácsadó
Zsoldos Jánosné, a verseny szervezője

2007. november 14., szerda

Varró Dániel

Ha fiatal tehetséges költőktől akarnak vásárolni könyvet, akkor vásároljanak Varró Dániel szerzeményeiből.
Legismertebb műve mifelénk: Túl a Maszat-hegyen.
Más kötetei: Bögre azúr, Állatok a tubusból

Az alábbi szerzeménye legyen kedvcsináló:

Varró Dániel: Üzenet az olvasóknak

Mivel az olvasásnak volt most az évada, – jusson az eszetekbe Závada, – Esterházy Péter és Tandori Dezső, – meg a többi potyaleső, – de mindannyiunknak sok örömet szerző – kortárs magyar szerző. – Hiszen írók nélkül az olvasás bajos – (eszembe jut még Parti Nagy Lajos), – ha ők nem volnának, az olvasók, komálnák, nem komálnák, – kénytelenek volnának olvasni a Románát, – meg a többi rissz-rossz szerelmes füzetet, – ebből az apropóból szól most az üzenet.
De mielőtt még kivenném a szót a számból, – fölteszem a kérdést a jámbor – olvasónak esdvén – itt a költészet és a próza közti mezsgyén, – ami ugyebár a rímes próza, más néven makáma – (mintha az ember aranyat kakálna, – és ami másfelől, mint közismert, nem könnyű dolog, – hiszen olyan, mint repülni gyalog), – szóval fölmerül a kérdés, – hogy az olvasó olvas-e és mikor és hogyan és mért, és – ha ugyan olvas, akkor is mit, – Garaczi Lacit vagy Eörsi Pistit, – és honnan tudja, hogy mit érdemes – olvasni a nyájas, szíves, érdemes – olvasó? – Mit olvasson, ha ő egy kistesó, – ha vénül, – ha szerelmes és a rét gyepén ül, – vagy ha kamaszodik, és tucatszám nőne ki – az arcán őneki – a sok mitesszer meg a csúf kis pattanások? – Ebben a kérdésben adnék szaktanácsot.
Üzenem hát, hogy ki-ki olvasson illőt az alkatához, – ha egyszer úgy határoz, – hogy könyvet kíván a kezébe venni. – Röviden ennyi.
Magyarul: akinek a szíve kőkemény, – annak nem való a költemény, – aki durván harsog, és bömbölve herseg, – az ne olvasson verset, – olvasson inkább prózát, – ha meg akarja őrizni a komoly ember pózát, – sorakozzanak a polcán a vaskos regények – szegénynek, – amíg a szem ellát, –vagy olvasson novellát.
Ezen belül, aki nem ragad bele a sárba itt alant, – akinél jelentkezik a kaland, – mint hiány, – aki a lelke mélyén indián, – és aki szerint az anyjukat – azoknak, akiknek fáj a vadnyugat, – az jobban teszi, ha Coopert és Karl Mayt – meg más hasonló regényeket fal majd. – Aki Prousttól – prüszköl, – és irtózik Joyce-tól, – annak gondolom, jobban fekszik Tolsztoj, – viszont akinek az olvasás csak afféle ebéd utáni ejtőzés, – az olvasson Rejtőt, és – ha még nem olvasta a Svejket – (ami elég sokat sejtet), – akkor ajánlom neki Hasekot, – ne sokat – habozzon, – lapozzon – bele, – de ha elégedetlen vele, – és ha nem jön be neki Wodehouse, – mert amilyet ő ír, olyat tud száz, – leküzdeni a lélek undorát – olvasson egy kis Kunderát.
De ne olvassatok ti prózát, – mimózák! – És ne olvassatok prózát, ti kábák, – akiknek a lábát – az élet – kemény bakancsa nyomja, mert szűk a méret, – és fölsértik apró kavicsok; – olvassatok ti Babitsot!
Hiszen azok az ászok, akik a lírát – írják, – és akinek alkotóterülete a próza, – az a tehetségét nyilvánvalóan elaprózza, – szóval sok-sok verseskönyvet vegyetek, – húzzák le a súlyos verseskötetek – a kabátzsebeket, retikülöket, tasókat, – ezt üzenem a nyájas olvasóknak.

2007. november 5., hétfő

Évfordulók

Fontosabb novemberi irodalmi évfordulók

1 – 100 éve halt meg Alfred Jarry francia drámaíró
8 – 80 éve született Ion Brad román költő
14 – 120 éve született Áprily Lajos
18 – 85 éve halt meg Marcel Proust francia író
20 – 100 éve született Mihái Beniuc román író
21 – 120 éve halt meg Petre Ispirescu román író
22 – 130 éve született Ady Endre
27 – 35 éve halt meg Victor Eftimiu román költő
28 – 250 éve született Villiam Blake angol költő
28 – 100 éve született Alberto Moravia olasz író
30 – 340 éve született Jonathan Swift angol író

Új blog a látóhatáron

Új blog került a világhálóra a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium könyvtárosa jóvoltából. Kiss Lászlónak további eredményes munkát a blog szerkesztésben!!!

blogcím: www.mikeskonyvtar.blogspot.com

2007. november 2., péntek

ReMeK - e - hírlevél 1

Megjelent a Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele.
Tartalmas olvasmány minden könyvtáros számára.
Többek között bemutatja a Hargita megyei iskolai könyvtárosok blogját és ír az Iskolai Könyvtári Világnapról is, amelyet a Hargita megyei iskolák rendeztek.
Ír pályázatokról, a 2007-es irodalmi Nobel-díj nyerteséről, évfordulókról, és sok más hasznos tudnivalókról.
A hírlap megjelenik havonta. Szerkesztői: Bákai Magdolna a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár igazgatója és Kelemen Katalin a Hargita Megyei Könyvtártól.

A hírlevelet meglehet rendelni az alábbi címen:
ReMeK-e-hirlevelslubscribe@yahoogroups.com vagy
bakai.magdolna@gmail.com címen.