2007. december 21., péntek

KELLEMES ÜNNEPEKET!

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KIVÁNNAK A HARGITA MEGYEI KÖNYVTÁROSOK MINDEN EGYES KOLLÉGÁJUKNAK KÁRPÁT-MEDENCÉN BELÜL ÉS KIVÜL!

Évkönyves vetélkedő a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban

A csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban „évkönyves” vetélkedőt szervezett Varga László igazgató.
A versenyt 2007. december 20-án az iskola dísztermében tartották meg.
A vetélkedő anyagát természetesen az évkönyvekből válogatták össze. A benevezett osztályonkénti diákcsoportok az 1991-1992-es tanévtől kezdődően egészen a 2005-2006-os tanévvel lezárva, készülhettek fel az évkönyvek anyagából.
A kérdéseket időszakokra osztva három pedagógus válogatta össze:
- 1991-től 1996-ig Borsodi László magyar szakos tanár
- 1996-tól 2000-ig Nagy Veronka történelem szakos tanár
- 2001-től 2006-ig Varga László igazgató
A felkészülésre egy hét volt felhagyva. Az évkönyveket a diákok a Gimnázium olvasótermében, helyben használhatták, de máshonnan is szabad volt informálódni. A rendelkezésre álló anyag előkészítésében segítséget kaptak Borbé Levente könyvtárostól és Balázs-Bécsi Enikő technikustól.
A vetélkedő nagyon sikeresnek bizonyult. A tanulók megismerkedhettek iskolájuk történetével, a kommunista korszak utáni időszakban zajló események sorával, és más érdekfeszítő anyaggal.
A XII.B. osztály csoportja vitte el a pálmát. Jutalomként minden egyes csoportbeli résztvevő egy „Tisztesség Adassék”, a Gimnázium történetéről szóló Antal Imre (az iskola volt tanára) által szerkesztett könyvből plusz a nyertesek a legújabb évkönyvből is kaptak egy-egy példányt.

B.L. könyvtáros

2007. december 19., szerda

Régi, használt és „elavult” tankönyvek

Az 1989-es fordulat után nem sokat változtak országunkban a tankönyvek, sem formai, sem külalaki sem tartalmi szempontból. A változás annyiban állt, hogy megrostálták egy kicsit a szöveget a kommunista demagóg tartalomtól, néhány esetben változtattak is valamelyest a tankönyv szerkezeti felépítésén, új fejezetekkel és kimaradt fontos adatokkal bővítve. Fontos adatok alatt inkább a betiltott, „nem szabad róla beszélni” anyagra értendő.

1999-ben az említett tankönyveket is lecserélték, s jöhetett a tankönyvbörze, a licit. Tankönyvek sokasága jelent meg minden szinten, évfolyamon és tantárgyon belül. Új tantárgyak is napvilágot láttak.
A végtelennek tűnő tankönyvlisták 2005 után valamelyest moderálódtak.
Az új tankönyvek nemegyszer hibás szerkesztéssel, anyagrésszel jelentek meg. Voltak köztük helyesírási hibákkal kiadottak is.

Mára sem oldódott meg a tankönyvek helyzete. Az újonnan megjelenő tankönyvek nem érkeznek meg idejében az iskolákba. Évente módosítanak a tananyagon, ami nehézkessé teszi a tanárok számára az adott szakon belüli gördülékeny tevékenységet. A magyar anyanyelvű diákok még nagyobb hátrányban vannak, mint román társaik, nemcsak a tankönyvek késése végett, hanem amiatt is, hogy a minisztérium által jóváhagyott tankönyveket rendszerint későn fordítják le magyarra.
A fentiekből kiderül, hogy a tanár más lehetőségekhez kell nyúljon. Bizony jó elővenni a régi „leírt” tankönyveket. Az 1990 utáni tankönyvek nagy része ma is használható. Vannak tankönyvek amelyek részben helyettesíteni tudják a szöveggyűjteményt vagy a példatárat, de akad köztük olyan is, egyes tanárok véleménye szerint, amelyben a mai is érvényes tananyagrészek sokkal érthetőbbek, mint a mostaniakban. Például, a nyelvkönyvek nyelvtani része kiváló tanulási lehetőséget biztosít a kiválasztott nyelv elsajátításához.

A régi tankönyvek nagy becsben vannak sok iskolánál. A könyvtárosok, együttműködve a tanárokkal, megoldást találva igyekeznek azokat érvényesíteni. Egyes tankönyveket tanév elején kiadják anyagrész pótlóként, másokat órára vagy két hétre ki lehet kölcsönözni szöveggyűjtemény és példatár helyettesítőként. A diákok számára nagy a haszon, mert ezek a könyvek segítik őket a tanórákra, versenyekre, érettségire való felkészülésben is.

2007. december 18., kedd

Jelentkezés a nyíregyházi versenyre

A nyíregyházi könyvtárhasználati versenyre történő jelentkezés határideje most jár le, de a téli szünetig még be lehet kapcsolódni. Adjatok lehetőséget az érdeklődő gyerekek részvételére!

Különösen biztatok minden kollégát a Kárpát-medencében a határokon túl! Jó hangulatú, hasznos verseny szokott ez lenni - idén nekem is van egy érdeklődő kislányom… :)
Találkozzunk Nyíregyházán tavasszal!

Üdvözlettel,
Bondor Erika

2007. december 17., hétfő

Decemberi évfordulók

3 – 150 éve született Joseph Conrad angol író
70 éve halt meg József Attila
2050 éve halt meg M. Tullius Cicero római író
80 éve született Fodor Sándor író
135 éve született Johan Huizinga holland történész
210 éve született Heinrich Heine német költő
16 – 110 éve halt meg Alphonse Daudet francia író
40 éve halt meg Gellért Oszkár író
21 –90 éve született Heinrich Böll német író
22 – 80 éve halt meg Sipos Domokos író
25 – 160 éve született Hriszto Botev bolgár költő
110 éve született Tudor Vianu román irodalomtörténész
31 – 260 éve született Gottfried August Bürger német költő
? – 885 éve halt meg Omar Khajjám perzsa költő

Csíkdánfalván információs és dokumentációs központ létesült

Hargita megye területén 2003 óta, folyamatosan nyílnak meg az információs és dokumentációs központok. Az egész tervrendszer elindítása egy francia-román közös program keretén belül működik.
A csíkdánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskolában december 13.-án dokumentarista központ létesült. Ez már a hetedik ebben az évben, sorban pedig a tizennegyedik létesítmény. A sorra megalakuló iskolai információs és dokumentációs központok a könyvtároknak új imázst adva változtatják meg jellegüket. Egyes helyeken a könyvtárral egybeolvadva-átalakítva működnek, de vannak központok, ahol mindkét létesítmény megmarad külön-külön, mégis függenek egymástól.
A csíkdánfalvi központ egy régi tanári szoba helyére került, ami azelőtt osztályteremként, s végül könyvtárként működött. Az átrendezés nagy munkát igényelt, de megérte, mert a könnyen mozgatható polcrendszernek köszönhetően akár osztályteremmé is alakítható a terem. A könyvtár továbbköltözött, de az állomány egy része az új audiovizuális és számítógépes rendszer mellett hasznos információval szolgál a tanárok-diákok számára.
Az új központ létrejötte Kajtár Csaba igazgatónak és azon embereknek köszönhető, akik fáradtságot nem kímélve munkájukon kívül is dolgoztak megvalósításán.
Egyes információk szerint a dokumentarista tanári foglalkozás új szakmát jelent, amelyre a bukaresti egyetem posztgraduális vagy alapképzést biztosít, és úgy, mint más szakokra versenyvizsgát lehet hirdetni, ott ahol már a központot létrehozták.

2007. december 14., péntek

Gál Elemér

Gál Elemér zsögödi származású Héthavas című könyvét ajánlom a Hargita megyei iskolai könyvtárosok figyelmébe.
Gál Elemér, Zsögöd szülötte. Csíksomlyói ferences gimnázium neveltje. Később Szatmár városába telepedett le, majd Egerben talált új otthonra. Kolozsvárott végzett magyar szakon. Többek között tanára volt Kocsis Istvánnak és Szilágyi Domokosnak.
Regényét Héthavas címmel, 2006-ban adták ki Egerben. Őstörténeti hitregény. A legendákkal teleszőtt művében nemcsak Erdélyről, a székelyekről, Székelyföldről ír Elemér bácsi, hanem az egész magyarságról, az összetartozásról. A könyvet ajánlom minden egyes embernek, aki szeretik hallani a múlt visszhangját. Tartalma mélyreható és tanulságos.

Becsületére váljék ez a mű, hiszen nem könnyű elszakadni a szülőföldtől és értéket teremteni úgy, hogy megőrizzük becsületünket és tisztességünket.

A könyv kapható a könyvesboltokban.

Borbé Levente


2007. december 11., kedd

ReMek hírlevél 2

Az újonnan megjelent ReMek hírlevélben olvasható:
- Nevet változtatott a Hargita megyei könyvtár - ezentúl a Kájoni János nevet viseli- „Könyvek által a világ...”
- Hargita megyei községi könyvtári vetélkedő díjazása
- Hargita megyei iskolai könyvtárak 15 éve
- Szabó Magda írónőről


Információs és Dokumentációs Központok Hargita megyei iskolákban

Információs és Dokumentációs Központot (IDK) avattak november 16-án Gyergyócsomafalván a Köllő Miklós Általános Iskolában. Burus Siklódi Botond, a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatója megnyitó beszédében szólt a IDK fontosságáról, ezután után pedig egy DVD-lejátszót adott át Antal Teréz iskolaigazgatónak. A 100 000 lejes beruházással megvalósított Köllő Miklós IDK létrehozásához a helyi önkormányzat 80 000 lejjel járult hozzá, a megyei pedagógusok házának 20 000 leje mellett pedig a holland Die Heltender Hand Alapítvány is kilenc számítógépet ajándékozott a központnak. 142 négyzetmétert újítottak így fel, de továbbra is nagy szükség van új bútorzatra, újabb generációs számítógépekre, telefonra, világhálós hozzáférésre, anyagi alapokra, ismeretterjesztő anyagokra, didaktikai adathordozókra, s nem utolsósorban egy olyan személyre, aki a központ működését biztosítja. - számolt be Lőrincz Edit tanár, könyvtáros. A központot össze fogják kapcsolni a Művelődési Ház alagsorában most készülő információs központtal, ami az Informatikai és Távközlési Minisztérium programjának támogatásából jön létre.
Korábban Korondon adtak át hasonló központot a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában, de hasonló központ működik már a remetei Fráter György általános iskolában, ahol 18000 kötetet költöztettek más helyre az egykori iskolai könyvtárból, hogy átadják helyüket négy számítógép, fénymásoló, nyomtató, DVD-lejátszó és egy színes televízió számára.
Forrás: Hargita Népe, 2007-11-19, 2007-11-01, www.hhrf.org

A lap szerkesztői:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmiklós, könyvtárigazgató ),
bakai.magdolna@ gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kkelemen@bibliohr. topnet.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.
A hírlevél megrendelhetõ a következõ címen:
ReMeK-e-hirlevelsub scribe@yahoogrou ps.com
vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

2007. december 7., péntek

Fodor Sándor nyolcvan éves.

1927 december 7-én született Csíksomlyón. Gyerekfejjel megismerte a háború borzalmait, a Csíkszeredai Romai katolikus Főgimnáziumban érettségizett, a Bolyai Tudományegyetemen államvizsgázott román-német szakon.
Nagyszentmiklóson tanárkodik. 1951-ben köti össze életét Nagy Éva festőművésszel. Az ötvenes években két gyerekük is születik – Éva Veronika és Eszter. 1951 és 1956 között a kolozsvári Irodalmi Könyvkiadó szerkesztője. 1956-tól 1988-ig a Napsugár erdélyi gyermeklapnál szerkesztő. 1990 és 1991 között nyugdíjazásáig a Keresztény Szónál szerkesztő. Nyugdíjas éveiben is aktívan ír . Több hazai és nemzetközi elismerésben részesült.
Irodalmi pályafutását novellistaként kezdte. Első megjelent kötete 1954-ben látott napvilágot Bukarestben Fehérfenyő címmel, amely elbeszéléseket, karcolatokat tartalmaz. Ezt követően sorra jelennek meg elbeszéléskötetei, de kisregényeket is ír. Írásaival belopta magát a hazai közönség, főleg a szülőföldi csíki ember szívében. Műveit a székely humor, a drámai életképek-helyzetek és az abszurd vonások jellemzik. Igazi áttörést a Csipike meseregényével aratta melyet több nyelvre lefordítottak Első része Csipike a Gonosz törpe címen jelent meg 1966-ban. A meseregény elsősorban a gyerekekhez szól, de ugyanúgy derűsége és mély filozófiai mondavalója révén megkapja a felnőtt olvasóközönséget is.
Egyébb megjelent fontosabb művei:
• Krónika, regény, Bukarest, 1966
• Büdösgödör, Bukarest (1970)
• Tíz üveg borvíz, kisregény, Bukarest, 1979
• Ki eza...? Egy önéletírás műhelyforgácsai, anekdoták, Bukarest, 1989
• Az első hó, novellák, karcolatok, 1991
• A csíksomlyói ferences könyvtár kincseiről, Csíkszereda, 1991
Az 1997-ben Csíkszeredában kiadott Levelek hazulról – haza írásgyűjtemény Hargita Népe napilapban megjelent cikkeit közli. A mai ember helyzetproblematikáinak megoldására próbál orvosságot találni. Itt említi meg, hogy neki a haza két pólusra tevődik. Az egyik szülőföldje Csíksomlyó és Csíkszereda, a másik Kolozsvár.

Ajánlom olvasni, mert olvasás közben az ember úgy érzi, mintha róla is szólna a történet.
Borbé Levente

2007. december 4., kedd

December a magyar népmese hónapja a Duna Televízióban

December a magyar népmese hónapja a Duna Televízióban

Elsejétől minden este magyar népmesét, a karácsonyi vakáció idején pedig népmesei vetélkedőt láthatnak a gyerekek. A többfordulós vetélkedősorozat a nagy meseíró, Benedek Elek életműve előtt tiszteleg.

A Hol volt, hol nem volt című sikeres sorozat mellett most egy új, hét részes vetélkedőt tűz műsorra a Duna Televízió, a Rózsa Produkcióval közösen.

Megpróbálunk valamit tenni azért, hogy újra visszahelyezzük jogaiba a magyar népmesét – mondta Rózsa György, producer, műsorvezető.

A karácsonyi vakáció idején vetített Mese-játékban nyolc kárpát-medencei iskola mérkőzik meg egymással. A 10-12 éves gyerekekből álló, négyfős csapatoknak látványos, sokszínű feladatokat kell majd megoldaniuk, a legjobbakat a Duna Televízió különdíjjal jutalmazza.

A hazai nyertes csapat Erdélyben fog nyaralni, Benedek Elek szülőházának közelében, a nyertes határon túli csapat pedig természetesen a Balatonnál tölthet 10 napot – mondta Cselényi László, a Duna Televízió elnöke.

Decemberben jelenik meg az a könyv is, amely a rajz- és mesepályázatunkra érkezett alkotásokat gyűjti csokorba. A Duna-mesék című kiadványhoz Csukás István írt bevezetőt.

A gyerek agya végtelen és zseniális. Itt következik mindenkinek a feladata, hogy ne hagyjuk beszűkülni a gyerekagyat, szólítsuk meg a gyerekeket! Hála Istennek, itt el lehet mondani ezen a helyen, hogy ez nem falra hányt borsó – mondta Csukás István író.