2007. december 19., szerda

Régi, használt és „elavult” tankönyvek

Az 1989-es fordulat után nem sokat változtak országunkban a tankönyvek, sem formai, sem külalaki sem tartalmi szempontból. A változás annyiban állt, hogy megrostálták egy kicsit a szöveget a kommunista demagóg tartalomtól, néhány esetben változtattak is valamelyest a tankönyv szerkezeti felépítésén, új fejezetekkel és kimaradt fontos adatokkal bővítve. Fontos adatok alatt inkább a betiltott, „nem szabad róla beszélni” anyagra értendő.

1999-ben az említett tankönyveket is lecserélték, s jöhetett a tankönyvbörze, a licit. Tankönyvek sokasága jelent meg minden szinten, évfolyamon és tantárgyon belül. Új tantárgyak is napvilágot láttak.
A végtelennek tűnő tankönyvlisták 2005 után valamelyest moderálódtak.
Az új tankönyvek nemegyszer hibás szerkesztéssel, anyagrésszel jelentek meg. Voltak köztük helyesírási hibákkal kiadottak is.

Mára sem oldódott meg a tankönyvek helyzete. Az újonnan megjelenő tankönyvek nem érkeznek meg idejében az iskolákba. Évente módosítanak a tananyagon, ami nehézkessé teszi a tanárok számára az adott szakon belüli gördülékeny tevékenységet. A magyar anyanyelvű diákok még nagyobb hátrányban vannak, mint román társaik, nemcsak a tankönyvek késése végett, hanem amiatt is, hogy a minisztérium által jóváhagyott tankönyveket rendszerint későn fordítják le magyarra.
A fentiekből kiderül, hogy a tanár más lehetőségekhez kell nyúljon. Bizony jó elővenni a régi „leírt” tankönyveket. Az 1990 utáni tankönyvek nagy része ma is használható. Vannak tankönyvek amelyek részben helyettesíteni tudják a szöveggyűjteményt vagy a példatárat, de akad köztük olyan is, egyes tanárok véleménye szerint, amelyben a mai is érvényes tananyagrészek sokkal érthetőbbek, mint a mostaniakban. Például, a nyelvkönyvek nyelvtani része kiváló tanulási lehetőséget biztosít a kiválasztott nyelv elsajátításához.

A régi tankönyvek nagy becsben vannak sok iskolánál. A könyvtárosok, együttműködve a tanárokkal, megoldást találva igyekeznek azokat érvényesíteni. Egyes tankönyveket tanév elején kiadják anyagrész pótlóként, másokat órára vagy két hétre ki lehet kölcsönözni szöveggyűjtemény és példatár helyettesítőként. A diákok számára nagy a haszon, mert ezek a könyvek segítik őket a tanórákra, versenyekre, érettségire való felkészülésben is.

Nincsenek megjegyzések: