2008. december 20., szombat

Lapozd a régit és nyerj egy újat!

A Márton Áron Gimnáziumban tavaly megszervezett évkönyves vetélkedő az idén is folytatódott. A vetélkedő a 2007-2008. tanévről szóló évkönyvének megjelenése alkalmából rendezték meg.

A versenyt az új évkönyv bemutatása előzte meg. Ifjú Borsodi László, az évkönyv szerkesztője, nemcsak az évkönyvben lévő cikkek tartalmának ismertetésére tért ki, hanem az évkönyv történetre és szerkesztésre is. Felsorolta mindazokat a munkatársakat, akik több éve már besegítettek az évkönyv elkészítésében. Borsodi Lászlót, az évkönyv szerkesztőjét Márton Áron emlékplakettel jutalmazták.

Részt vettek osztályonként egy-egy három fős csapat. A feliratkozás Juhász András Réka igazgatóhelyettesnél történt meg. Utolsó iratkozási nap december 17. szerda délig.
Kérdések továbbra is a rendszerváltás utáni iskolai évkönyvekből lettek feltéve, összesen 16+1 témából válogatva. 8 kérdést Juhász-András Réka igazgatóhelyettes, 9 kérdést Varga László igazgató, a verseny ötletgazdája állított össze.
A diákok a könyvtárban kutathattak az évkönyvek között. Segítségükre volt Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista és Borbé Levente könyvtáros.
A díjazásra az iskola dísztermében 2008 december 18. csütörtökön 12,30 órai kezdettel került sor. Az első helyezett csapat a XI.A osztály nyerte. A nyertes csapat visszakapta az osztály által az évkönyvekre összegyűjtött összeget.
Minden egyes versenyző Antal Imre - Tisztesség Adassék, a gimnázium történetéről szóló könyvet kapta jutalmul.

Borbé Levente a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

2008. december 19., péntek

A magyarországi Könyvtárostanárok Egyesületének új vezetősége

A KTE új vezetősége

Bejegyzés ideje: 2008. november 27., csütörtök. Kategória: Hírek, KTE. Szerző: könyvtárostanár
A mai közgyűlés eredményeként a Könyvtárostanárok Egyesületének új vezetősége felállt. A közgyűlés döntése értelmében a következő négy évben a feladatköröket az alábbi kollégák látják majd el:
• A KTE elnöke - Lázárné Szanádi Csilla (Budapest)
• Alelnök - Dömsödy Andrea (Budapest)
• Titkár - Dékány Dóra (Budapest)
• Gazdasági vezető - Rónyai Tünde (Budapest)
• Pályázati felelős - Zseli Klára (Székesfehérvár)
• Kommunikációs vezető - Bondor Erika (Budapest)
• Tagnyilvántartás - Horváthné Szandi Ágnes (Szombathely)
• Irattár és archívum - Melykóné Tőzsér Judit (Hatvan)
• Nemzetközi kapcsolatok - Paszternák Ádám (Budapest)
• Ellenőrző bizottság elnöke: Szakmári Klára (Budapest)
• Tagjai: Petri Ágnes (Budapest)
• Tóth Viktória (Budapest)

A KTE új vezetőségébe póttagként kerültek be:
• Cs. Bogyó Katalin (Szeged)
• Csernyánszky Erzsébet (Kiskunfélegyháza)

Kicsit többet a mostani és a volt vezetőségről:
http://www.ktep.hu/

Gratulálunk az új elnökségi tagoknak, és eredményes négy évet kívánunk az egyesületi munkájukhoz!

Bondor Erika
a KTE korábbi elnöke


Bondor Erika tartja továbbiakban is a kapcsolatot a Kárpát-medencei - magyar iskolai könyvtárosokkal.
Megj. a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa: B.L.

2008. december 16., kedd

Diákok beiratkozási szokásai a Márton Áron Gimnázium könyvtárába

A beiratkozásnál az eltelt nyolc tanévet vettem figyelembe, hozzáadva ezt a tanévkezdetet is.
Az elmúlt nyolc tanesztendő beiratkozási szokásai továbbra is megegyeznek a mostanival.
A Márton Áron Gimnázium könyvtárába a Segítő Mária diákjai is beiratkozhatnak. Így valamelyest bővül a paletta, viszont ez a lényegen keveset változtat.


Az egyetlen 1-4-es osztályban, ami mostanra harmadik osztállyá nőtte ki magát, folyamatos beiratkozás tapasztalható. Itt inkább azok a tanulók iratkoztak be, akik szeretnek olvasni. Néhányan közülük nagyon szeretik az illusztrált könyveket is, ez színesebbé teszi számukra az olvasást.
Az 5-8-as osztályok helyzete eltérő képet mutat. Itt már az ajánlott olvasmányok végett többen beiratkoznak. Viszonylag eléggé lassú beiratkozási folyamat veszi kezdetét ötödik osztálytól a nyolcadikig. A tanulók többsége inkább akkor iratkozik be, amikor megszületnek a tanárok elvárásai vélük szemben. Van eset, mikor egyes tanárok bíztatására csoportosan érkeznek beiratkozni. A beiratkozottak száma még hatodik osztály végén sem teszi ki minden esetben az osztály felét. Az egyre növekvő követelmények véget nyolcadik osztályban már ritka, aki nem iratkozott be az iskola könyvtárába.
A líceumi diákok beiratkozási szokása teljesen más képet mutat, mint az 5-8 osztályé. Kilencedikben általában a humán osztályokban van nagyobb beiratkozási hullám. Rendszerint az elvárások is nagyobbak a tanárok részéről, főleg irodalomból. A reálosztályok már nem igyekeznek annyira. Átlagosan az osztályoknak kevesebb, mint fele iratkozik be kilencedik osztály végére.
Tizedik osztályban nagy pangás tapasztalható, kevés a beiratkozó. Kilencedik osztályban már többségük, aki fontosnak tartotta, beiratkozott. Néhány diák igényli a beiratkozást, főleg azok, akik versenyekre, szakdolgozatok írására, vagy más fontos, a tanórai anyaggal kapcsolatos tevékenységhez szükséges információt akarnak gyűjteni.
A tizenegyedik osztály teljesen visszahozza a beiratkozási kedvet, még az elején, annál is inkább, mert csak két esztendő választja el őket az érettségitől. Ilyenkor veszik ki a régi tankönyveket, amelyeket felhasználhatnak példatárként, szöveggyűjteményként és nagyon jól lehet pótló anyagként is tanulni belőlük. Tizenegyedik osztály végére a diákok nagy része beiratkozik.
Utolsó évesek már kevésbé iratkoznak be. Nagyon kevesen vannak, de még mindig akadnak néhányan. Van, aki csupán mókából teszi meg, van, aki hirtelen nem jut hozzá a kért információhoz, s a „könnyebb” utat választja, van, akit rávesznek a beiratkozásra stb.
*
A beiratkozáshoz hozzájárul az a tény is, hogy a diákoknak van-e otthon házi könyvtáruk, esetleg be vannak-e iratkozva abba a könyvtárba, amelyik helységben laknak.
A dolog teljesen átlátható, hiszen azok a diákok, akik nagyon távol esnek otthonuktól és bentlakásban laknak, tehát főleg a vidékiek, sokkal hamarabb beiratkoznak, mint a helybéliek, akiknek van idejük délután is kölcsönözni könyvet a Megyei könyvtárból. Őket az ingázó diákok követik a sorban, és végül maradnak a helybéliek.
Tehát, nagyon fontos, hogy a gyerekeknek milyen lehetőségük van a beiratkozásra.
Az sem elhanyagolható, hogy fokozatosan észreveszik, mennyire megkönnyíti tanulásukat, ha az iskolában lévő könyvtárat választják az információhoz jutás végett.Borbé Levente, a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

2008. december 8., hétfő

ReMeK-e-hírlevél 2008/12. szám

TARTALOMBÓL

- November 20-tól elérhető az európai digitális könyvtár
- Könyvtárat avattak Csíkszentkirályon
- Sólyom László magyar köztársasági elnök látogatása a Márton Áron Gimnázium könyvtárában
- Könyvtári rendezvények Hargita megyei iskolákban
- Iskolai könyvtárosok találkozója
- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
- Olvasási konferencia és könyvbemutató Zentán

2008. december 4., csütörtök

TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK SZÁMÁRA

A KÉPZÉS LEÍRÁSA

1. Szervező intézmény: A kolozsvári Babes-Bolyai Tudo-mányegyetem Történelem és Filozófia kara

2. A képzés címe: Továbbképző program iskolai könyvtárosok számára
3. Szak: Könyvtártudomány
4. A képzés típusa: Tömörített
5. Célcsoport: iskolai könyvtárosok

6. A képzés célja:

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség a 2007-2008-as egyetemi tanév végén azzal a kéréssel fordult a Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem és filozófia karának magyar tagozatvezetőségéhez, hogy karunkon a különböző általános és középiskolákban tevékenykedő könyvtárosok számára szakmai továbbképző programot szervezzünk. E felkérést figyelembe véve, továbbképzőnk céljai a következők:
- a könyvármenedzsment módszereinek megismertetése, a könyvtár arculatépítéséhez különboző szakaszainak megtervezéséhez és a közönségszolgálathoz szükséges ismeretek elsajátítása
- az információmenedzsment területén elengedhetetlen ismeretekek elsajátítása, különböző speciális, a könyvtárak számára kifejlesztett számítógépes programok megismerése (ALEPH, Corvina), az elektronikus könyvtár
- a multimédia könyvtárban való alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása: digitális dokumentumok, hipertext (nem lineársi szöveg), digitalizálási technikák
- a hallgatók megismertetése a könyvtárak finanszírozásához elengedhetetlen projektírással: a projekt előkészítése, a különböző szakaszokra való lebontása, a finanszírozó számára benyújtandó elszámolások valamint jövőbeli projektek tervezése
- az erdélyi könyv és nyomdatörténet, a könyv sok évszázados fejlődésének, a különböző nyomdák kiadói politikájának, nyomdai technikák, ugyanakkor könyvtárak történetére vonatkozó alapvető ismeretek elsajátítása
7. Az oktatás formája: nappali
8. Átvihető kreditpontok száma: 30 kredit
9. A képzés időtartama: 6 munkanap, összesen 50 + 10 óra
10. A képzés időpontja: június 21-27
11. A képzés jogi alapja: - - -
12. Helyek száma: 25
13. Az előadások nyelve: Magyar
14. Jelentkezési feltételek:
- a jelentkező általános vagy középiskolában legyen könyvtáros
15. Beiratkozási díj: 600 RON
16. A végzési bizonylat megszerzésének feltétele: egy olyan referátum elkészítése és benyújtása melynek megírásánál a résztvevő használja a képzésen szerzett ismeretanyagot és módszereket
17. A hallgató számára kiállítandó dokumentum: A továbbképzésen való részvételt igazoló és az ott szerzett osztályzatokat tartalmazó bizonyítvány
18. A hallgatónak megajánlott cím: - - -
19. A továbbképzőre vonatkozó európai egyezmények: - - -
20. A képzés tartalma:

Az előadás címe Kreditszám Óraszám Előadó
Nyomdák és könyvtárak Erdélyben a 16-20. századokban
6 kredit 10+2 óra Dr. Sipos Gábor egyetemi docens
Információmenedzsment 6 kredit 10+2 óra Dr. Gurka Balla Ilona tanársegéd
Multimédia a könyvtárban 6 kredit 10+2 óra Dr. Gurka Balla Ilona tanársegéd
Könyvtármenedzsment
6 kredit 10+2 óra Dr. Poráczky Rozália
Kulturális projektmenedzsment és arculatépítés 6 kredit 10+2 óra Dr. Molnár Kovács Zsolt adjunktus21. Kapcsolat:
Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő dékánhelyettes
BBTE Történelem és Filozófia kar
e-mail: enikorf@gmail.com
Dr. Nagy Róbert egyetemi tanársegéd
e-mail: nrobert70@yahoo.com
Tel: 0740 53 80


ELŐADÓK
1. Dr. Sipos Gábor, egyetemi docens, BBTE, Történelem és Filozófia kar, Középkor története és historiográfia tanszék
2. Dr. Molnár Kovács Zsolt, egyetemi adjunktus, BBTE, Történelem és Filozófia kar, Ókortörténeti és régészeti tanszék
3. Dr. Gurka Balla Ilona, egyetemi tanársegéd, BBTE, Történelem és Filozófia kar, Középkor története és historiográfia tanszék, a kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár munkatársa
4. Dr. Poráczky Rozália, főkönyvtáros, a kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár aligazgatója


KÖLTSÉGVETÉS

A résztvevők tervezett száma: 25 személy

A tandíjból befolyó összeg: 25 × 650 RON = 16 250 RON

Szállás: korábbi tapasztalatokra alapozva a résztvevők 25%-a nem igényel szállást, így 1 személyre 7 napot számítva, 20 × 7 = 140 nap, 1 napra 25 RON-t számítva (BBTE 17 sz. kollégiumában), összesen 3500 RON

Étkezés: 1 személyre napi 60 RON, ami 25 × 7 = 175 nappal számolva összesen: 10 500 RON

Étkezés és szállás összesen: 14 000 RON

Előadók tiszteletdíja összesen: 2250 RON

Összes költség: 16 250 RON


Programfelelős: Programmenedzser:
Dr. Rüsz Fogarasi Enikő docens Dr. Nagy Róbert tanársegéd

2008. december 3., szerda

Decemberi évfordulók – 2008

1 – 90 éve halt meg Kaffka Margit író, költő
2 – 90 éve halt meg Edmond Rostand francia költő, drámíaró
9 – 400 éve született John Milton angol költő

11 – 90 éve született Alekszandr Iszajevics Szolysenyicin orosz író
13 - 30 éve halt meg Tamás Gáspár író
13 – 25 éve halt meg Nichita Stănescu román költő, esszéíró

14 – 100 éve született Szepes Mária író, költő, forgatókönyvíró
16 – 125 éve született Kós Károly építész, grafikus, író
21 – 50 éve halt meg Lion Feutchwagner német író
26 – 115 éve született Mao Ce-Tung ismert kínai politikus, forradalmár, költő
30 – 135 éve született Bánffy Miklós író

2008. november 18., kedd

Hargita és Kovászna megye iskolai könyvtárosainak szakmai gyűlése


A Hargita megyei iskolai könyvtárosok a november 14.-re kitűzött közös szakmai napot megtartották Tusnádfürdőn a Háromszéki kollégákkal.
Hargita megyei részről Márdirosz Ajka, Egyed Daniela és Borbé Levente beszélt a megyén belüli iskolai könyvtárosok helyzetéről, továbbképzési lehetőségekről, az elmúlt esztendő megvalósításairól és a dokumentációs központokról.
Kovászna megyei részről Kiss László ecsetelte az Iskolai Könyvtárak Világnapjának fontosságát, és Opait Carmen pedig az új könyvtártörvényekbe nyújtott betekintést.

A hangsúly elsősorban a találkozón volt. Végre sikerült megvalósulnia a két megye iskolai könyvtárosainak találkozója. Természetesen, egy sikeres összejövetelt folytatás fogja követni.

Az összejövetelről képeket a www.mikeskonyvtar.blogspot.com –on lehet találni.

2008. november 17., hétfő

Novemberi évfordulók - 2008

3 – 152 éve halt meg Kosztolányi Dezső költő, író
5 – 110 halt meg Garay János költő, elbeszélő
7 – 95 éve született Albert Camus francia író
7 – 80 éve halt meg Tóth Árpád költő, műfordító
10 – 117 éve halt meg Arthur Rimbaud francia költő
10 – 7 éve halt meg Ken Kesey amerikai író
11 – 187 éve született Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij író
17 – 235 éve született Csokonai Vitéz Mihály költő
20 – 150 éve született Selma Legerlöf svéd írónő
25 – 125 éve született Babits Mihály költő

2008. november 11., kedd

Budapesti Könyvtári Intézet új személyi katasztere

Kedves Kollégák!

Felhívom a figyelmeteket a Könyvtári Intézet új személyi kataszterére, ahová az egész Kárpát-medence könyvtárosainak személyes adatait várják a kapcsolattartás érdekében.

Regisztráljatok ti is, és hívjátok fel erre a lehetőségre a könyvtáros kollégáitok figyelmét is!

Üdvözlettel,

Bondor Erika
Kedves Kollégák!

A Könyvtári Intézet a korábbiakban többször megfogalmazott igények alapján, a szakmai kapcsolattartást, információáramlást megkönnyítő személyi kataszterben (a magyar könyvtáros szakma elektronikus Ki Kicsodájá-ban) szeretné az önkéntesség elve mentén, a teljességre törekedve elérhetővé tenni a könyvtáros/informatikus munkakörben, a könyvtáros képzésben, a könyvtári szaksajtóban és a szakmai főhatóságnál dolgozó (vagy korábban dolgozott, jelenleg nyugdíjas) hazai és határon túli magyar könyvtáros kollégák adatait – az adatvédelemre és a személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályok teljes körű figyelembe vételével.

A nyilvántartásban szereplők segítségével folyamatosan aktualizált központi adatbázis számos keresési lehetőség (név, munkahely, munkakör, beosztás, szakmai és egyébvégzettség, nyelvismeret stb.) szerint nyújt információt a rendszerben regisztrált kollégák számára a rendszerben regisztrált kollégákról (a találati halmaz elemei: név, ország, munkahely, elérhetőség – az adatvédelmi nyilatkozatban elfogadott módon). A regisztráltak maguk vállalnak felelősséget adataik helyességéért (pl. a munkakör, a beosztás, a végzettség megnevezésénél a hivatalos okmányokkal való egyezésért), azokat maguk ellenőrzik, ill. frissítik a későbbiek során.

Ehhez a munkához kérjük az Önök segítségét. A regisztráció és a kataszterhez szükséges adatok rögzítése a http://www.ki.oszk.hu/konyvtaros oldalon történik. Kérjük, az adatközléssel segítse a munkánkat. Az adatbázis működésével kapcsolatos konstruktív javaslatokat és építő kritikát szívesen fogadunk a bartok@oszk.hu és a tothandi@oszk.hu címeken.

Mivel az elektronikus regisztráció kizárólag e-mail-címmel rendelkezők számára lehetséges, amennyiben az Ön környezetében dolgoznak olyan könyvtárosok, akik e-mail cím hiányában a hagyományos, papíralapú adatszolgáltatást szeretnék választani, kérjék meg őket: e szándékukat jelezzék a 06-1-2243-820-as vagy a 06-1-2243-892-es telefonszámon.

Könyvtári Intézet

2008. november 7., péntek

ReMeK-e-hírlevél 2008/11. szám

TARTALOMBÓL

-- Biblioterápia avagy gyógyszer helyett könyvek
-- Hogyan védjük ki a számítógép káros hatásait?
-- Hargita megyei községi könyvtárosok szakmai értekezlete
-- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
-- Iskolai Könyvtárak Világhónapja a Mikes Főgimnáziumban
-- Új dokumentációs és információs központot avattak Csíkszeredában
-- Posztlíceumi tagozat könyvtáros szakon
-- Irodalmi Nobel-díj Le Clézio számára
-- Mátyás király a nagybányai levéltárban
-- Mátyás nem Matei
-- Restaurálják az ötszáz éves Apor-kódexet
-- Vitatott írók

2008. október 30., csütörtök

Iskolai könyvtári rendezvény Csíkszentdomokoson

A csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola - Iskolakönyvtára a magyar szakos tanárok segítségével Versíró pályázatot hirdetett, ahová benevezhettek az iskola V. és VI. osztályos tanulói 3- 4 szakaszos verssel, amelynek témája a könyv .
A pályamunkák november első hetében lesznek kiértékelve.

Székely Edith könyvtáros

2008. október 29., szerda

Sólyom László magyar köztársasági elnök látogatása könyvtárunkban

Október 24-én délelőtt Sólyom László magyar köztársasági elnök székelyföldi körútja alkalmával, Csíkszeredában tartózkodva, tiszteletét tette a Gimnázium könyvtárában. Megtekintette az újonnan felavatott dokumentációs és információs központot. A régi könyveknél időzött egy kis időre. Rövid látogatása végén az iskola emlékkönyvébe írt néhány kedves sort az intézményben dolgozók és tanulók számára.
Búcsúzóul hozzátette, hogy bizony még egy kicsit elidőzött volna a régi könyvek között, ha az egyébként is sűrű programja lehetővé tette volna.

Borbé Levente

2008. október 28., kedd

Újabb könyvtárosi rendezvény a Márton Áron Gimnáziumban

Az Iskolai Könyvtárak Hónapja keretén belül a Márton Áron Gimnáziumban újabb rendezvényre került sor.
Október 22-én délelőtt 9 órától a harmadik osztályosok megismerkedtek a tankönyvek világával, ez alkalommal meglátogatták a tankönyvraktárt is. Kísérőjük ezúttal is a tanító néni és a könyvtáros bácsi volt. A könyvtáros bácsi beszámolt a tankönyvezés dolgairól, felhívta a figyelmet, arra, hogy miért is szükséges huzamosabb ideig jó állapotban megőrizni ezeket a tanuláshoz nélkülözhetetlen könyveket.
A következő célállomás az Iskola teljesen felújított Dokumentációs és Információs központja volt. A könyvtárosok egy általános bemutatóval folytatták az ismertetést. Szó esett arról, hogy miként kell tájékozódni egy ilyen helyen (hogyan lehet ésszerűen keresni a kereső/dokumentálódó által kiválasztott témát), és miben segíthetnek ilyen esetben a könyvtárosok.
A rendezvény utolsó momentuma az olvasási verseny volt. Mindegyik harmadikos, egymást követve, Benedek Elek meséiből olvasott fel részleteket. Az olvasási verseny győzteseit ők maguk választották, helyesen, hiszen úgy a tanító néni mint a könyvtárosok ugyanazokra a gyerekekre szavaztak volna. Jutalomként, hogy mindenki kellőképpen állta a sarat, díjazás előtt a tanító néni Mátyás Királyról szóló meséket olvasott fel a gyerekeknek, szintén Benedek Elek mesegyűjteményéből. Nem véletlenül esett a választás Mátyás király meséire, hiszen az idén ünnepeljük Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulóját, s egyben a 2008-as esztendő a Reneszánsz Éve is.
Minden egyes gyerek kis ajándékba részesült. Az első három győztes Petőfi Sándor költeményiből kapott egy-egy kötetet.

A program szervezői:
András Éva harmadik osztály tanító nénije
Borbé Levente könyvtáros
Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista

2008. október 20., hétfő

Két megye iskolai könyvtárosainak módszertani gyűlése

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából találkoznak a Hargita megyei és Háromszéki (Kovászna megyei) iskolai könyvtárosok november 14-én 10 órakor Tusnádfürdőn. Habár egy kissé kilépnek az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjából (különböző közbejött események miatt tolódott ki novemberre), lelkesen állnak elébe a találkozásnak. A metodikai nap nemcsak az országban lévő iskolai könyvtárak problémáit és törvényeit ismerteti, hanem szó lesz sajátos jellegű helyzetekről is.
Végül, de nem utolsó sorban végre megismerkedhetnek a két megye iskolai könyvtárosai.
A találkozót Kiss László a Romániai Magyar Könyvtárosok szövetségének elnöke (aki egyben a Kovásza megyei iskolai könyvtárosok módszertanosa), és Borbé Levente a Hargita Megyei Magyar Könyvtárosok képviseletétől szervezte meg. Külön köszönet illeti Urkon Juditot a Tusnádfürdői városi könyvtár könyvtárosát, aki készségesen felajánlotta könyvtárát erre az alkalomra.

2008. október 17., péntek

Új dokumentációs és infármációs központ Hargita megyébenDokumentációs és Információs központ létesült a Csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban. A megnyitóra október 15-én került sor. A Központ a volt olvasóteremből és a hozzákapcsolódó termekből volt kialakítva. A teljesen felújított termek több lehetőséget biztosítanak az iskolai oktatói-nevelői tevékenység lebonyolításában. Biztosított a régi állomány plusz a kormány tartalékalapjából leosztott pénzösszegből vásárolt könyvek és audiovizuális eszközök is. Mindehhez hozzájön a teljesen újonnan vásárolt számítógépek. Biztosítva van az internetes hozzáférés is. A megújult könyvtár sokkal több lehetőséget nyújt a változatos és érdekfeszítőbb órák megtervezésére és megvalósítására a pedagógusok és a diákok számára.
A megnyitó ünnepséget Fülöp Géza előadása tette színesebbé, aki bemutatta Hol keressem? Hogy keressem? című könyvét, amely az információs műveltség fontosságáról és gyakorlatba ültetéséről szólt.
Az ünnepséget Varga László a Gimnázium igazgatója nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta az Új központ előnyeit. Szó volt a Központ kialakításáról is. A minisztérium által biztosított kezdeti 40 000 lejt a város önkormányzata 11 000 lejjel toldta meg, a többit pedig az iskola költségvetéséből teremtették elő.
Úgyis mondhatjuk megtörtént a „csoda”, hiszen ez az új típusú könyvtár otthonosabbá varázsolja és kellemesebbé teszi, és megteremti az információszerzés, dokumentálódás, főleg a tanulás gördülékenyebb lefolyását.
Természetesen szorgos és szervezett munka előzte meg az ünnepséget. Mindenki, akit felkértek a munkálatok elvégzésére és kivitelezésére lelkesen dolgozott. Eredményes munka gyümölcse.
Köszönet illeti mindazokat a személyeket, akik nemcsak önzetlen munkájukkal segítették, hanem erkölcsileg is támogatták az dokumentációs és információs központ létrejöttét.

A dokumentarista központ alkalmazottja Balázs-Bécsi Enikő, aki Borbé Levente könyvtárossal együttműködve már másnap megkezdte tevékenységét. Volt már óra tartva, már előjelentkeztek óratartásra más napokra is, a látogatók hosszú sora igazolja, hogy aktív élet fog zajlani.


Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjában elkészült dokumentarista központ méltóan ünnepli hónap végéig az iskolai könyvtárat, ahol minden hétköznap osztályok csapatai látogatja meg és fedezi fel, azaz „veszi birtokba” a megújult helyiséget.

2008. október 3., péntek

Brassói Egyetem könyvtárosi szakának Csíkszeredai kirendeltsége

A brassói Transilvania egyetem könyvtárosi szakának Csíkszeredai kirendeltsége október 18., 10 órai kezdettel nyitja meg kapuját az Octavian Goga Kollégiumban.
Az iratkozáshoz és a tanuláshoz kötött feltételeket minden egyes beiratkozó betartotta. Tehát minden egyes beiratkozó személy megkezdheti tanulmányait a fent említett napon.
Dr. Lektor Ana Ene arra figyelmezteti az új egyetemistákat, hogy mindannyian vegyenek részt a tanévmegnyitón, hiszen akkor fogják megkötni a szerződéseket, akkor vázolják fel a tanév szerkezetét, és információt nyújtanak az egyetem fontos követelményrendszeréről és a szakon belüli tevékenységről. Ezen a napon természetesen kérdéseket is lehet feltenni.

A beiratkozottak száma 28, de még egy hétig iratkozhatnak az elkésettek. A szükséges iratokat ezúttal a Brassói egyetemi központban "Facultatea de Litere" kell leadni.

Borbé Levente
A MÁrton Áron könyvtárosa

2008. október 2., csütörtök

ReMeK-e-hírlevél 2008/10

Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele

Megjelenik havonta


TARTALOMBÓL
-Internetre költöznek a web előtti papírújságok
-Multimédiás honlap Mátyásról
-Mátyás király könyvtára a Székely Nemzeti Múzeumban
-Székelyudvarhelyi könyvtári rendezvények
-A Magyar Népmese Napja
-Könyvtári hírek Gyergyószentmiklósról
-Kommunikáció s ismeretek – tréning csíkszeredai könyvtárosoknak
-Internetre kerülnek a Holt-tengeri tekercsek
-Juhász Ferenc 80 éves
-Díjazott dokumentumfilm a Teleki Téka kincseiről
-Megkezdődött a Teleki Téka felújítása
-Új igazgató a Bod Péter Megyei Könyvtár élén
-Romlik a negyedikesek olvasási és szövegértési képessége

2008. október 1., szerda

Októberi évfordulók - 2008

4 – 30 éve halt meg Erdélyi József költő
5 – 110 éve született Sinkó Ervin délvidéki író
8 – 320 éve született Johann Ulrich König német költő
9 – 35 éve halt meg Gabriel Marcel francia író
10 – 70 éve született Szilágyi István író
11 –100 éve született Alexandru Sahia román író
14 – 120 éve született Katherine Mansfield amerikai írónő
15 – 85 éve született Italo Calvino olasz író
16 – 120 éve született Eugene O’Neill amerikai drámaíró
21 – 130 éve született Krúdy Gyula író
300 éve halt meg Petrőczi Kata Szidónia költőnő
23 – 135 éve született Lampérth Géza író
25 –85 éve született Tóth István költő
30 – 150 éve született Duiliu Zamfirescu román író
31 – 120 éve született Szentmiháliné Szabó Mária írónő

2008. szeptember 26., péntek

Pallas-Akadémia könyvajánlata


Héthavas
Őstörténeti hitregény

Gál Elemér

Műfaj: Regény
Megjelent: 2008-08-27
Terjedelem: 684 oldal
Kivitelezés: Kötött

Ár: 45.00 lej

Gál Elemér csíkszeredai származású tanár, író, szerkesztő jelen regényében a történelem csak időbeli és formai keret: népmondák, regényes krónikák, ősvallási hiedelmek, hitregék és írói fantáziából született eredetmondákból áll össze. Az író arra keres választ, hogy a történelem sodrában évszázadokon keresztül mi tartotta fenn a székelységet, hogy nyelvét megtartva megőrizze identitását és sajátos kultúráját.

2008. szeptember 15., hétfő

2008 októbere az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja

Felhívás


A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtára, valamint az iskola diákjai és pedagógusai, a Könyvtárostanárok Egyesülete felhívással fordul Magyarország és a határon túli magyar iskolák könyvtáraihoz, könyvkiadókhoz, az iskolák és óvodák diák- és tantestületéhez

Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls 1999-ben intézett felhívást az Nemzetközi Iskolai Könyvtári Nap megszervezésére.
Erre 1999. október 18-án került sor. Azóta minden év októberének negyedik hétfőjére hirdették meg ezt a napot, évente más-más témát választva. Ebben az évben azonban történt egy kis változás.

2008-ban október hónapot jelölték ki az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjává,
melynek szlogenje:
Művelődj és tanulj iskolád könyvtárában!


A cél, hogy a világ különböző iskoláiban a diákok, a tanárok, a szülők, az iskolafenntartók, az önkormányzati képviselők, a sajtó stb. számára szervezett programokkal irányítsuk rá a figyelmet az iskolai könyvtárakra, melyek fontos szerepet töltenek be az információszerzés és feldolgozás módszereinek megtanításában, hogy azután az egész életen át történő tanulás, a szüntelen megújulás nélkülözhetetlen eszközeivé váljanak. Ezt a törekvést az Európai Unió is preferálja.
Az iskolai könyvtár a család után - vagy helyett - teremt lehetőséget az információs társadalommal való ismerkedésre, és a szellemi munka szépségeinek ízlelgetésére. Mindemellett hátrányokat kompenzáló és közösségformáló erő.

Nemzetközi összefogással, mások tapasztalatainak, ötleteinek megismerésével a mi munkánk is eredményesebbé, közös projektek végzésével pedig sokkal érdekesebbé válhat.

Ezért várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy fontos számára a jövő nemzedékének nevelése, élményhez juttatása ezen a területen. A világ országaiból sokan kapcsolódtak már be (pl. Pakisztán, Kanada, India, Ausztrália, Belgium, Kína, Brazília), de Európa keleti feléből iskolánk volt az első résztvevő. Azóta szerencsére bővült a csatlakozók köre kelet- és közép-európai országokkal, külön örömünkre határon túli magyar iskolákkal is (Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és környéke, Kassa), s remélhetőleg ez a folyamat tovább folytatódik.
A résztvevő iskolai könyvtárak visszajelzései alapján sikeres, érdekes, hasznos programokat szerveztek a kollégák, és kialakult a nap magyarosított elnevezése is: Iskolai Könyvtári Világnap, melyet ettől a tanévtől kezdve az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének javaslatára Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjává változtattak.

Kérünk tehát mindenkit, aki az előző években már csatlakozott vagy ebben az évben szeretne csatlakozni hozzánk, jelezze azt az alábbi címen a következő adatok feltüntetésével:
Iskola neve, címe, telefonszáma
A programfelelős neve, e-mailje
A tervezett program rövid leírása (lehetőleg angolul is!)

A mi elérhetőségünk:
Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtára
4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.
Tel/fax: 52/446-542
Programfelelős neve: Seressné Barta Ibolya (biboly.s@gmail.hu)

Amennyiben nincs Internet elérési lehetőségetek, akkor a címünkre elküldött adatok alapján szívesen regisztrálunk benneteket.
Az eseményeket a Dömsödy Andrea által elkészített magyar honlapon regisztrálhatjátok:
http://www.ktep.hu/vilagnap/vilagnap.php

Egyúttal megköszönjük mindazon kollégáknak a munkáját, akik évek óta rendkívül érdekes programokkal kapcsolódnak a felhívásunkhoz.

Milyen tevékenységeket javasol az IASL?

• Készítsenek a diákok könyvtári újságot
• Tervezzék meg a diákok a nap emblémáját, készítsenek könyvjelzőket, könyvtárt népszerűsítő plakátokat. A legjobbakat küldjék el az ISDL (International School Library Day) címére, hogy kikerülhessenek a weblapra.
• (e-mail: iasl@rockland.com weblap: www.iasl-slo.org/isdl.html)
• Interjúk, riportok készítése szülőkkel, tanárokkal, diákokkal arról, hogyan változott az iskolai könyvtár az évek során, milyen élményeik vannak. Esetleg fotókiállítás szervezése
• Publikálják a rendezvényeket az iskola weblapján, s ennek elérhetőségét küldjék el az IASL e-mail címére, hogy a világhálón összegyűjtve bárki könnyen rátalálhasson.
• Vegyék fel a kapcsolatot pl. e-mailben a világ különböző országainak iskolai könyvtáraival, diákjaival, és működjenek együtt valamilyen témában.
• Lehetséges szponzorok felkutatása, meghívása, akik a könyvtár fejlődését segíthetik.
• Nyílt nap szervezése, ahová szülőket, képviselőket, újságírókat is meghívnak. Bemutatják a könyvtár és az iskola munkáját, tájékoztatnak a forrásokról és arról, ami hiányzik.
• Iskolai könyvtárosok számára szemináriumok, szakmai tapasztalatcserék szervezése

Ez csak néhány ajánlás, melyhez - szerintünk a magyar iskolai könyvtárosok - számtalan más programot tudnak még javasolni és megvalósítani. Érdemes böngészni a www.vorosmarty-debr.extra.hu könyvtári aloldalait; a Könyvtáros Tanár blogot http://konyvtarostanar.klog.hu , illetve a világnap oldalait: www.ktep.hu/vilagnap.

Az első évben egyedül indultunk, azóta bővült a "családunk", "terebélyesedett a fa". Reméljük, hogy ebben az évben még többen fogjuk Magyarországot képviselni ezen a napon, és felhívásunkhoz sokan csatlakoznak. Bízunk benne, hogy folytathatunk egy szép, immár hagyománnyá váló rendezvénysorozatot, melynek során minden év októberében még nagyobb figyelemmel fordul a világ az iskolai könyvtárak felé.

A Könyvtárostanárok Egyesülete is szárnyai alá vette ezt a programot, és az egyesület segítségével tavaly már egészen széles sajtóvisszhangot kapott a program.
Az egyesület kezdeményezésére újra közös pályázatot hirdettünk ebben az évben, s reméljük, hogy hagyománnyá válhat ez is.

Debrecen, 2009. szeptember 10.Dr. Széles Dezsőné
Igazgatónő

Seressné Barta Ibolya
Könyvtárostanár,

Iskolai könyvtári szakértő

Bondor Erika
Könyvtárostanárok Egyesületének
elnöke

2008. szeptember 14., vasárnap

Üdvözlet a 2008-2009 tanévre

Eredményekben gazdag új tanévet minden egyes kívánok minden egyes iskolai könyvtárosnak! Jó munkát!

Borbé Levente
Márton Áron Gimnázium
CSíkszereda

2008. szeptember 2., kedd

ReMeK-e-hírlevél 2008/9

Megjelent a ReMeK-e-hírlevél 2008/9 száma

TARTALOMBÓL

- Egymillió könyv egy kattintásra
- Európai digitális könyvtár
- A 25 legmodernebb könyvtár
- Az Internet védi meg a könyvtárakat
- A blog mint a könyvtárszakmai kommunikáció hatásos eszköze
- "Könyvfalók faluja" - Könyv- és olvasásélmény a könyvesboltban
- Olvasótábor Kommandón

2008. szeptember 1., hétfő

Szeptemberi évfordulók - 2008

5 – 150 éve született Alexandru Vlahuţă román költő
8 – 135 éve született Alfred Jarry francia író
9 – 110 éve halt meg Stéphane Mallarmé francia költő
180 éve született Lev Nyikolajevics Tolsztoj
10 – 85 éve halt meg Baldomero Lillo chilei író
12 – 120 éve született Tersánszky Józsi Jenő
22 – 70 éve született Augustin Buzura román író
23 – 35 éve halt meg Pablo Neruda chilei költő
26 – 120 éve született Thomas Stearns Eliot angol költő
30 - 240 éve halt meg Inochenţiu Micu-Klein román író

2008. augusztus 10., vasárnap

I ÉVES A BLOG

Ezen a napon, ezelőtt egy esztendővel született meg a Hargita Megyei Iskolakönyvtárosok blogja. Azóta kisebb -nagyobb változásokon ment át. Az említett változások során nagy hagsúly volt fektetve, egy rendszeres átlátható, visszakereshető, könnyen olvasható, tartalmas hírközlő oldal megteremtésére. Többé-kevésbé sikerült megvalósítani a kitűzött célt, de még van rajta dolgozni való.
Remélem még számos évet meg fog érni ez a blog, és jó lenne, ha minél többen vállalnának segítséget a további tevékenységek közlésében.

Borbé Levente, a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa, Csíkszereda

2008. augusztus 4., hétfő

Augusztusi évfordulók - 2008

1 – 110 éve halt meg Arany László
190 éve született Emily Bronté angol írónő
2 – 80 éve született Szőcs István
14 – 30 éve halt meg Féja Géza író
16 – 80 éve született Juhász Ferenc
20 – 35 éve halt meg Szőcs Kálmán romániai magyar költő
22 – 50 éve halt meg Roger Martin du Gard francia író
24 – 170 éve halt meg Kölcsey Ferenc
29 – 70 éve halt meg Karinthy Frigyes
35 éve halt meg Lám Béla romániai magyar író
100 éve született Robert Merle francia író

2008. augusztus 2., szombat

Pályázat

Ahogyan már a KTE tavaszi Hírlevelében és korábbi blogbejegyzésünkben is tudósítottunk róla, a KTE és a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI közös pályázatot hirdet az iskolai könyvtárak és felhasználóik, valamint a könyvtárostanárok számára.

A pályázatok célja a könyvtárostanárok módszertani kultúrájának megújítása, az iskolai könyvtári honlapfejlesztések elősegítése, jó gyakorlatok bemutatása, az iskolai könyvtárak és az olvasás népszerűsítése.

A pályázati felhívások itt letölthetők:

* Iskolai könyvtári honlapkészítő pályázat - Word: kte_palyazat_honlap Pdf: kte_palyazat_honlap

* Iskolai könyvtári élményem (írásművek) - Word: kte_palyazat_irasmu Pdf: kte_palyazat_irasm

A pályázatok határideje 2008. október 2. Mindkét pályázatra elektronikus beküldési lehetőség lesz a kezdeményezés központi magyar oldalán.

Az iskolai könyvtári pályázatokról a blogunkon is rendszeresen olvashattok majd információkat az Iskolai Könyvtárak Nemzteközi Hónapja kategória mögött!

További hasznos információk:

* IASL felhívása: http://www.iasl-online.org/events/islm/
* IASL honlapja: http://www.iasl-online.org/index.htm
* Hazai központi honlap: http://www.ktep.hu/vilagnap/y2007.php

Jó felkészülést, sikeres alkotómunkát kívánunk a pályázatkiíró szervezetek nevében!

Bondor Erika - KTE elnök

Dömsödy Andrea - a kezdeményezés hazai központi honlapjának szerkesztője

Seressné Barta Ibolya - a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI könyvtárostanára, a felhívás hazai meghonosítója

ReMeK-e-hírlevél - 2008/8

TARTALOMBÓL

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-- Kattintós könyvrégiségek
-- Ősnyomtatvány- katalógus a net-en

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
-- 'Neves Csíkiak' - könyvjelzők és kiállítás
-- 'Nyitott könyvek éjszakája' Székelyudvarhelyen
PÁLYÁZATOK
-- Pályázat iskolai könyvtárak és könyvtárostanárok részére
ÉVFORDULÓK
-- 125 éve született Franz Kafka
-- Képeslapon a NYUGAT
HAZAI
-- Árvíz Bákó megyében - veszélyben a könyvtárak is
-- A Mikes Gimnázium könyvtáráról olvashattak a svéd iskolai könyvtárosok

2008. augusztus 1., péntek

Népmese napja rendezvény szeptemberben

Kedves Kollégák!

A Magyar Olvasástársaság idén Tokajban rendezi a Népmese napja központirendezvényeit, szeptember 26-27-én. Mindenkit biztatok a részvételre és elõadásra!

A felhívás és a programterv a jelentkezési lappal egyetemben olvasható a www.hunra.hu oldalon!

Üdvözlettel:
Hock Zsuzsanna
könyvtárpedagógiai szakértõ

Fõvárosi Pedagógiai és PályaválasztásiTanácsadó Intézet
1088 Budapest, Vas u.8-10.
tel: 06 1 3382156/132,

email:hock.zsuzsa@fppti.hu

www.fppti.hu/konyvtarhasználat

2008. július 31., csütörtök

Hargita Megye Csíki Kistérsége Könyvtárosainak Szakmai Ülése

Kedves Könyvtároskollégáim,
Hozzátok ért-e el a híre annak, hogy a Sapientia Egyetem könytárában júl. 31-én a
Hargita Megye Csíki Kistérsége Könyvtárosainak Szakmai Ülése zajlik.
Én a könyvelőnőnktől hallottam róla, a gyülés napján, majdnem délkor - tehát lekésve.

Valamelyikünk netalán volt-e ebben az esetben jobban informálva?

Mindenkinek szép nyarat, eredményes vakációt!

Antal,
az SM-s könyvtáros.

2008. július 23., szerda

Kellemes nyarat!

Minden kedves könyvtáros kollégának Hargita megyében, határon innen és túl, kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!

Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok Vezetősége

Ui:Természetesen, továbbra is új információkkal szolgálunk a nyár ideje alatt is.

2008. július 22., kedd

Székely anekdoták

Székely anekdoták javát kapja meg e kötetben az olvasó.
Duka János közel kétszáz székelyföldi embertől származó anekdotákat válogatott össze. Gyűjteménye Székelyföld lakóinak változatos világából van összekovácsolva, éppen ezért stílusa nagyon változatos. Érvényesül benne a csavaros székely észjárás, s annak is sokféle színes változata. A legfontosabb mégis a székely ember egészséges humorérzéke és világszemlélete, amit, mint frissítő erőt magába szívhat a kíváncsi olvasó.

Pallas Akadémia Könyvkiadó - Csíkszereda
A könyv 2008 júniusában jelent meg.
294 oldal.
Ára: 17 lej

Bővebb információ:
http://www.pallasakademia.ro/

2008. július 18., péntek

Könyvtárosi szak tantárgyai

Ősszel indul a brassói „Facultatea de Litere” egyetem csíkszeredai fiókja

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNY SZAK


Eddigi kötelező és választott tantárgyak a 6 félévben

I. FÉLÉV.

Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Lingvisztika (Lingvistică generală)
Román nyelv (Limba română contemporană)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Dolgozat összeállítás (Technici de redactare)
Írás és könyvtörténet (Istoria scrisului şi a cărţii)
Mass media (Introducere în mass-media)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)

II. FÉLÉV.
Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Román nyelv – szótártan és lexikológia (Limba română contemporană)
Civilizáció és kultúrtörténet (Istoria culturii şi civilizaţiei)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Írás és könyvtörténet (Istoria scrisului şi a cărţii)
Bevezető a reklámok világába (Introducere în publicitate)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)
Könyvszerkesztés (Teoria şi practică editării)

III. FÉLÉV.
Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)
Román nyelv (Limba română contemporană)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Esztétika (Estetică)
Etika (Etica şi deontologia profesională)
Katalogizálás, osztályozás, tezauruszok (Teorii şi teh. de catal, clas. şi index., tezaure)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)
Szövegszerkesztési módok számítógép segítségével (Procesare texte pe calculator)

IV. FÉLÉV.
Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)
Román nyelv (Limba română contemporană)
Szemiotika (Introducere în semiotică)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Európai Unió működési rendszere (Drept comunitar U.E.)
Kulturális antropológia (Antropologie culturală)
Kulturális programok szervezése (Org. şi promov. de ev. cult.)
Katalogizálás, osztályozás, tezauruszok (Teorii şi teh. de catal, clas. şi index., tezaure)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)

V. FÉLÉV.
Menedzsment az információs és dokumentációs világban (Managamentul în str. infodocumentare)
Marketing az információs és dokumentációs közegben (Marketing în structuri info-documentare)
Katalogizálás, osztályozás (Teorii şi teh. de catal, clas. şi index.)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Közkapcsolatok (Relaţii publice)
Bibliográfiák (Bibliografii)
Az elektronikus könyv (Carte electronică)
Latin és cirill paleográfia (Paleografie latină şi chirilică)
A kultúra tudománya (Teoria culturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)

VI. FÉLÉV.
Menedzsment az információs és dokumentációs világban (Managamentul în str. infodocumentare)
Kommunikációs metódusok (Metode de cerc. În şt. Com.)
Katalogizálás, osztályozás (tehnici de catal., clas. şi index.)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Lexikográfia (Lexicografie)
Latin és cirill paleográfia (Paleografie latină şi chirilică)
A kultúra tudománya (Teoria culturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)
Sajtóirodalom formái (Genuri ale pres. scrise)

Forrás: A brassói egyetemtől.
Borbé Levente

2008. július 9., szerda

Tanévzáró után

A könyvtáros tanévzáró utáni tevékenysége is figyelemreméltó: statisztikák készítése az elmúlt tanévről, könyvtári és tankönyvek visszaszedése a diákoktól, kis letár készítése,az állomány gyarapítása, elhagyott könyvek behelyettesítése és lehetne sorolni az elvégezendő apró dolgokat; de vannak iskolák, ahol mégnagyobb munkálatok kezdődtek el.
Jelenleg megyénkben 7 iskola készül, hogy ebben az évben elkészítse intézményen belül a Dokumentációs és Információs központot. A döntések alapján az említett iskolákban már nyáron (szünidő alatt) neki fognak a munkálatoknak.
Remélhetőleg a befektett munka eredménye majd idővel megtérül azokban az intézményekben, ahol a változást választották.
B.L.

2008. július 3., csütörtök

ReMeK-e-hírlevél 2008/7. szám

TARTALOMBÓL

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
--Romániai magyar könyvtárak is bekapcsolódhatnak az ODR-be
--50 szótár egyetlen ingyenes programban

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
--A Gyergyószentmikló si Városi Könyvtár hírei
--A Reneszánsz Év jegyében
--Ábel nyomában, olvasótábor a rengetegben

KÉPZÉS
--Továbbépző új dokumentációs és információs központok létrehozása érdekében

KITEKINTŐ
--Ünnepi könyvhét - sok érdeklődő a romániai magyar kiadók standjainál
--Európai uniós információs hálózat könyvtárakban

DíJAK
--Pro Cultura Hungarica - díjat kapott Kozma Mária irónő

HAZAI
--Ősztől román nyelvű könyvtáros képzés indul Csíkszeredában
--70 ezer egyetemista látogatja a Lucian Blaga egyetemi könyvtárat

MOZAIK
--Olvasóit kérte fel Paulo Coelho egyik könyvének megfilmesítésére
--Kafka-kéziratokat digitalizált egy német alapítvány

2008. július 2., szerda

Júliusi évfordulók - 2008

2 – 230 éve halt meg Jean-Jaques Rousseau francia író
70 éve született Szilágyi Domokos
4 – 160 éve balt meg Francois-René de Chateaubriand
francia író
6 –130 éve született Eino Leino finn költő
14 – 110 éve született Dormándi László író
40 éve halt meg Konsztantyin Georgijevics Pausztovszkij
orosz író
15 – 190 éve halt meg Dugonics András író
17 – 120 éve született Füst Milán
30 – 140 éve halt meg Tompa Mihály

2008. június 28., szombat

Új dokumentációs és információs központok a láthatáron!

Június 23-28. között a csíkszeredai Apáczai Csere János pedagógusok házában három napos felkészítőt tartottak a Hargita megyei iskolaigazgatóknak és iskolai könyvtárosoknak, valamint azoknak, akik dokumentaristák szeretnének lenni az adott intézményen belül. Összesen tizenegy iskola küldöttei voltak jelen.
Az ünnepélyes megnyitó után rögtön kezdődött a közös munka (az elméleti részt, amennyiben lehetett gyakorlatba ültette az előadótanár).
A felkészítő lényege az előbbi években tartott felkészítők anyagának felelevenítése; új központok létrehozása érdekében. Nagy hangsúly volt fektetve az új dokumentációs és információs központok kialakítására vonatkozó előkészületek megszervezésére, valamint a dokumentarista tanár feladatainak bemutatására.
Június 25. egy nemrég felavatott dokumentarista központot csodálhattak meg a továbbképző résztvevői Gyergyóditróban. A ditrói Puskás Tivadar Iskolaközpont dokumentációs és információs központját az iskola manzárdján alakították ki. Az új központ megfelelt minden elvárásnak. A terem felosztása is kitűnően sikerült. Dokumentarista helyétől átlátható az összes terem. A teremben megtalálható a fogadótér, az információs sarok számítógépekkel felszerelve, az olvasósarok, az audiovizuális hely, a tanároknak és diákoknak csoportmunkára kialakított felületek, a folyóiratok helye, az új információknak szolgáló hirdetőtábla, a raktár stb. Az új dokumentációs és információs központ ötleteket adott a résztvevőknek, akik hasonló módon szeretnének iskolájukban egy központot létrehozni.
A továbbképző utolsó napján sokan a résztvevők terveikről-elképzeléseikről beszélgethettek. Megoszthatták egymással élményeiket, valamint bemutathatták a jövőre néző terveket.
A továbbképző a tanúsítványok ünnepélyes kiosztásával ért véget.

Borbé Levente
Márton Áron Gimnázium könyvtárosa
Csíkszereda

2008. június 10., kedd

"Versenyképes ország - versenyképes könyvtárossal"

Kedves Kollégák,

mint arról korábban hírt adtunk a levelezőlistánkon, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete május 28-án tartotta a "Versenyképes ország - versenyképes könyvtárossal" c. rendezvénysorozat zárókonferenciáját.
A Könyvtári Intézet honlapján (http://www.ki.oszk.hu/107/e107_files/downloads/sutter_szorolap-eloadasvazlat_modos.rtf) már olvasható, ill. letölthető magyar nyelven a "CERTIDOC -- európai minősítési rendszer a könyvtárosok és tájékoztató szakemberek kompetenciáinak értékelésére" c. előadás és prezentációs anyaga
(máj. 29 : 16:51 | CERTIDoc-előadások).

Az előadás romániai magyar kollégáink fokozott érdeklődésére is számíthat, hiszen - mint megtudtuk, " ....jelenleg négy egyesület (a francia ADBS, a német DGI, a CERTIDOC-Italia és a spanyol SEDIC) tagja a CERTIDoc-konzorciumnak; három másik egyesület (a belga ABD/BVD, a román ABIDOR és a svájci minősítési bizottság) pedig oly módon hasznosítja a rendszert, hogy a konzorcium valamelyik tagjával (az ADBS-szel) partneri együttmqködési kötött megállapodást.
2005 óta 12 szakember kapott minősítést (négyen szakértői szinten, öten menedzserként, hárman technikusként), ezek között 6 román, 2 olasz, 4 francia szakember van. Az illető szakemberek közintézményekben és magáncégeknél dolgoznak. Ők tehát azzal büszkélkedhetnek, hogy megszerezték az európai minősítést."

(A konferencia többi előadása az MKE honlapján lesz elérhető.)


A Kistelekhez közel lakó, oda könnyen közlekedő romániai vagy délvidéki könyvtáros kollégáinkat érdekelheti a június 26-án tartandó KÖNYVTÁROSNAP (36. könyvtárosnap Kisteleken), amelynek keretében - a helyi szakmai környezet bemutatkozása mellett - előadást tart a könyvtáros szakma legfontosabb kérdéseiről Bakos Klára, az MKE elnöke, a versenyképes könyvtáros szakmai és emberi tulajdonságairól (ahogy mostanában mondjuk: komptenciáiról) pedig Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója.


Közzétette:

Haraszti KatalinIFLA-HUN moderátor

Az IFLA-HUN a magyar és a magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistája
Hungarian Library & Information Professionals support group without borders : http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/info/ifla-hun

2008. június 9., hétfő

Ősztől Csíkszeredában is lesz könyvtárosi szak

A Brassói Transilvania egyetem irodalmi karán belül működő könyvtár és információtudomány szak csökkentet látogatással ősztől megnyitja kapuját Csíkszeredában. Az iratkozás júniusban végén és július elején zajlik. Minimum húsz személy kell jelentkezzen, ahhoz, hogy ténylegesen beinduljon. Nagy lehetőség ez a Hargita megyei iskolai könyvtárosi továbbképzésben.
Iratkozni a Csíkszeredai Octavian Goga Líceumban lehet.
Fontos az idegen nyelv kiválasztása (angol, francia).

A könyvtár és információtudomány szak magába foglalja a korszerű könyvtárosi elvárásokat. Segít az új könyvtárosi rendszer kialakításában, amely elengedhetetlen a mai könyvtáros számára.

Az előadások román nyelven folynak.
A könyvtár és információtudomány szak időtartama 6 félév (3 év).

2008. június 2., hétfő

Júniusi évfordulók, 2008

1 – 70 éve halt meg Ödön von Horváth osztrák író
130 éve született John Masefield angol költő
5 – 110 éve született Federico García Lorca spanyol költő
7 – 70 éve halt meg Dsida Jenő
16 –70 éve született Joyce Carol Oates amerikai írónő
18 – 70 éve született Czegő Zoltán költő
19 – 385 éve született Blaise Pascal francia filozófus
22 – 110 éve született Erich Maria Remarque német író
24 – 130 éve született Horváth János irodalomtörténész

2008. május 27., kedd

Iskolanapok a Márton Áron Gimnáziumban

A csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban iskolanapokat tartottak május 21.-24. között. Május 21.-én tartották meg a Baka István szavalóversenyt, amelyen a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium, a Segítő Mária Katolikus Gimnázium és a Székely Károly Iskolaközpont diákjai vettek részt. A diákok a költő/író verseiből választhattak, és még egy verset egy XX. századi magyar költőtől. Az iskolák magyar szakos tanárai készítették fel a diákokat a versenyre. A könyvtárból hiányzó Baka István kötetek végett több esetben a világháló kínálta lehetőségekkel éltek a tanulók (www.bibl.u-szeged.hu/exhib/baka). Néhány verset a könyvtárban ki is nyomtattak a tanulók részére. A szavalóverseny összefonódott Baka István születésének megünneplésével is, amely 22.-én folytatódott a díjkiosztó gálával. A költő emlékére szervezett előadássorozat Borsodi L. László magyar szakos tanár nevéhez fűződik. Ezt követően Nagy Gábor: „… legyek versedben asszonánc” című előadásában beszélt Baka István költészetéről és a kortárs magyar irodalomról, míg Orbán György a költő Szekszárdi mise című művét (elbeszélő költemény és színmű) méltatta.
Az iskolanapok 23.-án a tanulók tudományos ülésszakával folytatódott, ahol kiemelkedő szerepet kapott Teller Ede munkásságának bemutatása. A híres atomfizikus születésének 100. évfordulója alkalmából komoly munkával készültek a diákok, akiket Halász Gyöngyi fizika szakos tanár készített fel. Ott is volt értékelés, mint a többi tudományos ülésszakoknál.
Mindkét évfordulós esemény igen jól sikerült. A gyerekek-tanárok igyekezete és lelkesedése meglátszott a kitűnő eredményen, amelyet a közönség lelkesen fogadott. A versenyekre és a tudományos ülésszakokra való felkészülésben teret és segítséget biztosított a könyvtár.
Az iskolanapok egy iskolakirándulással zárult 24.-én, a csíksomlyói nyeregbe.

2008. május 19., hétfő

IFLA-HUN levelezőlista

Kedves felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és partiumi, délvidéki,
szlavóniai és dél-baranyai, muraszombati és lendvai kollégák!

Júliusban lesz egy éve, hogy útjára indítottuk az IFLA-HUN
levelezőlistát. Tettük ezt a horvátországi, a szlovéniai és a
kárpátaljai magyar könyvtárosok, valamint a Romániai Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
a szerbiai KAPOCS kezdeményezésére, a határon túli magyar kollégák
kérésére. Megszereztük ehhez a Könyvtárosegyesületek és Információs
intézmények Nemzetközi Szervezetének, az IFLA-nak a támogatását, és
így az ő szerverükön működtethetjük a listát.

A levelezőlista elsődleges célja az információcsere megkönnyítése a
kárpát-medencei magyar könyvtárosok között. Másodlagos célként azt
tűztük ki, hogy a világ más tájain dolgozó magyar kollégákat is
bekapcsoljuk ebbe a szellemi vérkeringésbe, így és ezért a lista
hivatalosan kétnyelvű: magyar és angol - hiszen a többedik
generációban születettek közül néhányan már csak angolul értenek. A
hírek és a levelek legtöbbje azonban magyar nyelvű.

Mik a lista működéséről szerzett eddigi tapasztalatok?
A híráramlás majdnem egyirányú: moderátorként továbbítok, küldök
híreket a listára, főként a Magyar Könyvtárosok Egyesületéről/től
származó és a magyarországi szakmai levelezőlistákról, és a Könyvtári
Intézet is rendszeresen küldi figyelemfelhívó leveleit. Ugyanakkor a
határon túli szervezetek nem adnak hírt a rendezvényeikről. Miért nem?
Információkérő levélből is néhányat láttunk csak - igény nincs több
vagy bátorság a megszólaláshoz? Pedig egymás szakértelmében és
segítőkészségében aztán megbízhatnánk!

Lehet, hogy csak a technikai ismeretek hiánya korlátozza a
közlésvágyat. Nem kell pedig mást tenni, mint

1. feliratkozni a listára (ha eddig még nem vagytok a tagjai), ezen a
címen:
http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/subrequest/ifla-hun
A feliratkozás elfogadását automatikusan visszaigazolja a rendszer,
igen rövid időn belül.

2. visszaigazoltan regisztrált tagként küldeni a leveleket
(kérdéseket, viszontválaszokat, véleményeket, híreket ezeket azonban
sosem csatolt fájlként, hanem a levél részeként!) a listára, erre az
e-mail címre:
ifla-hun@infoserv.inist.fr
Ennyi az egész tudomány. Ha Ti nem töltitek meg színesebb tartalommal,
akkor az IFLA-HUN összmagyar könyvtáros-levelezőlista helyett
egyirányú információs csatorna marad. Lehet, hogy így is hasznos, de
nem tölti be az igazi küldetését.

Véleményetekre, együttműködésetekre számítok, barátsággal:

Haraszti Katalin
IFLA-HUN moderátor


Az IFLA-HUN a magyar és a magyarul értő könyvtárosok és információs
szakemberek határokon átívelő levelezőlistája
Hungarian Library & Information Professionals support group without
borders : http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/info/ifla-hun

2008. május 7., szerda

Könyvespolc állatokkal

Régen volt már könyvespolcos kacat, most Japánból való állatokat formázó könyvtámaszokat találhatunk. Egyelőre csak ötlet, de pont ez az egyszerű dolog miért ne valósulna meg. Akár még "csináldmagad" módon, kivágható plexiből is.

Képeket és más érdekes információkat a: http://standby.blog.hu/2008/05/07/konyvespolc_allatokkal lehet elérni.

ReMek hírlevél, 2008 - 5

Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele

TARTALOMBÓL:
Tudományos könyvtár - on-line katalógus
Költészet Napi körkép
Mátyás király és kora - vetélkedő Borszéken
Könyvtárosok Napja Gyergyószentmiklóson
Az év fiatal könyvtárosa
Hol keressem? Hogy keressem? Információkeresés - szakirodalomkutatás
Romániai közkönyvtárak kalauza
70 éves Csire Gabriella
21 tonnányi könyvadomány
Játék a könyvekkel
Wikipedia hagyományos formátumban

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthetõ. A hírlevél megrendelhetõ a következõ címen: ReMeK-e-hirlevelsubscribe@yahoogrou ps.com vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

2008. május 4., vasárnap

Lázár Ervinre emlékezve

Lázár Ervin már két esztendeje elköltözött a mi szeretett árnyékvilágunkból, de írásaival mai napig is azt érezteti, mintha lépten-nyomon velünk lenne, köztünk járna.
Kedvenc írónk inkább a meseírásnak szentelte életét. Szinte nincsen olyan ember, aki nem ismerné a nevét.
Meséinek olvasása során megelevenedik az általa létrehozott nagyszerű világ, ahol rá ismerhetünk egy-egy szereplőn, helyzeten, vagy elejtett mondaton keresztül önmagunkra. Hősei közül ki ne ismerné Mikkamakkát, Dömdödömöt, Bab Bercit, a kislányt, aki mindenkit szeretett. A felsorolást lehetne folytatni tovább, de a cél nem ez, hanem továbbra is megőrizzük szívünkben az általa ránk hagyott örökséget, amely a káprázatos történetekben elevenedik meg előttünk.
Mikkamakka teremtője e hónap elején ünnepelte volna 72-ik születése napját. Köszönettel tartozunk neki, hiszen művei túlhaladják az egyszerű mesék világát. „Könnyed” írásaiban a „bonyolult” egyetemes emberit tárja elénk. Aki pedig olvasás közben mindezt felismeri, önkéntelen is késztetést érez e remekművek nyílt titkainak átadására.


A Négyszögletű Kerek Erdő című mesegyűjteménye ajánlott olvasmány a romániai magyar általános iskolások számára. Nem mindenkinek sikerül megvásárolnia ezt a könyvet, és nem biztos, hogy a könyvtárak néhány példánya kielégítő. Ezért van a világháló! Két címet is ajánlok, amin szinte minden fontosabb művét meg lehet találni. Ha szükséges egy-egy mesét ki lehet nyomtatni és sokszorosítani.

Honlapcímek: www.szepi.hu/irodalom/lazar
www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/modern/lazar

Borbé Levente

2008. május 2., péntek

Nagybányai Művésztelep, 2008

Idén Csíszereda ad otthont a "Nagybányai Művésztelepnek", amely méltó utódja a tavalyi Munkácsy kiállításnak. A tárlat május 8 és július 18 között lesz látható a Mikó várban.. Székelyföldön még nem volt ilyen átfogó kiállitás a Nagybányai művésztelepről, sőt az érkező műtárgyak közül lesz néhány ami először lesz látható Erdélyben. A tárlatot a Magyar Nemzeti Galéria és a Székelyföldi múzeumok anyagából válogatták. Láthatóak lesznek az alapító nemzedékének képei: Hollosy, Ferenczi, Réti, Torma, Glatz, Iványi és Grünwald munkái, de a két világháború közötti stílustörekvéseket is Szobotka, Aba-Novák Vilmos Nagy Imre, Thorma és Ziffer képviseletében. Az alkotók munkái a kubizmus, a neoklasszicizmus, az impreszzionista és fovista stílust használták az említett időszakban.

A Csíki Székely Múzeum tárlata egy igazi "csemege" minden egyes Hargita megyei iskolának. Közelsége és több mint két hónapos időszaka elegendő időt ad megtekintésére. Ezért érdemes megnézni úgy a diákonak, mint a pedagógusoknak beleértve a könyvtárosokat is.

2008. május 1., csütörtök

Májusi évfordulók, 2008

1 – 85 éve született Joseph Heller amerikai író
3 – 35 éve halt meg Abádi Ervin izraeli magyar író
5 – 70 éve halt meg Nagy Endre író
7 – 70 éve halt meg Octavian Goga román költő
9 – 90 éve halt meg George Coşbuc román költő
18 – 80 éve született Domokos Géza romániai magyar író
22 – 135 éve halt meg Alessandro Manzoni olasz író
200 éve született Gérard de Nerval francia író
30 – 230 éve halt meg François-Marie Arouet Voltaire francia író
31 – 235 éve született Ludwig Tieck német író
? – 960 éve született Omár Khajjám iráni költő

2008. április 28., hétfő

Játék: Veszíts el egy könyvet!

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár egy játékot indított el megyénkben, címe a fentiekben olvasható.
A játék alapötletét Lakner Pálné Marika orosházi lakós adta.

A kezdőszöveg:

Kedves, drága olvasó! Könyvtári olvasó, könyvolvasó, olvasó! Új játékot ajánlunk becses figyelmedbe. Egy játékot, ami az olvasásról fog szólni. A könyvekről. Regényekről, meg amit akartok (sok egyéb mellett például még egy kicsit a bizalomról is). Egy játékot, amihez első körben olyan személyek csatlakoztak támogatóként, mint Grecsó Krisztián, Karinthy Márton, Kiss Ottó, Lénárt „Léna” Ferenc, Mácsai Pál, Vámos Miklós, Verasztó Antal, Verrasztó Gábor, Vitray Tamás és Závada Pál. Egy olyan játékot segítettek/segítenek ők, ami nem ismer földrajzi határokat. Egy nagyon-nagyon klassz játékot. Egy játékot, amit te is folytathatsz majd.

Szóval holnaptól játszani fogunk. Gyerekek, felnőttek, együtt, és külön-külön. Azzal kezdjük, hogy elhagyunk könyveket. Szándékosan. Valaki majd megtalálja, és talán el is olvassa. Nem csak a könyvet, de azt a kis papírlapot is, amelyet beleragasztottunk.


További felvilágosítást a www.biblioudv.ro/veszits.html lehet megtalálni.

2008. április 27., vasárnap

Könyvtárosok Napja Gyergyószentmiklóson, 2008

Az idén április 24-25. között rendezték meg Gyergyószentmiklóson a könyvtárosok napját „Értékek és értékmegőrzés a XXI. Századi könyvtárakban” címmel.
Április 24-én játék és olvasás, azaz bekapcsolódás a „Veszíts el egy könyvet!” című játékkal kezdődött.

Előadásokról:

Április 25-én a vendégek ünnepélyes fogadtatása után Bedő Melinda a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtártól tartott előadást. Az előadás címe: Humán erőforrás és kérdései a romániai könyvtárakban. Az előadásban szó esett az RMKE képviseletéről a Könyvtárak Országos Bizottságában és a hazai könyvtárosok szakmai értékeléséről is. A szakmai kiértékelő tervezete rámutatott arra, hogy a könyvtáros elsősorban segítségnyújtó-kiszolgáló tevékenysége által lehet elismert munkájában.

A Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökségtől Péli Levente beszélt a könyvtárosokra vonatkozó pályázati lehetőségekről és annak gyakorlati kérdéseiről. Felhívta a figyelmet az új pályázati lehetőségekre is, amelyekre úgy a vidéki, mint a városi és iskolai könyvtárak pályázhatnak.

A Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok képviseletében Borbé Levente a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa tartott beszédet az iskolai könyvtárak helyzetéről Hargita megyében. Az előadás egy általános jellemzést is takart a megyén belüli iskolai könyvtárak mai helyzetéről, azonban a múltbéli vizsgálódáson és a mai helyzeten túl, a jelenlegi lehetőségekből következtetve, egy jövőképet is felvázolt.

Rövid szünet után Fülöp Géza beszélt új könyvéről, melynek címe: Hol keressem? Hogy keressem? Információkeresés – szakirodalom. Ez a könyv elsősorban a könyvtárosokat célozza meg, igazi útikalauz az információs világban, éppen ezért nem hiányozhat a diákok, egyetemi hallgatók és kutatók könyvespolcáról sem.

A könyvbemutatót követően a Pro Libris Könyvbarátok Egyesületének elnöke Márton László mérnök beszélgetett Bernád Rita levéltárossal. Bernád Rita a Gyulafehérvári Érseki és Káptalan Levéltár helyzetéről, valamint az ott kifejtett tevékenységéről adott választ Márton László kérdéseire. Bernád Rita kitartó munkájának köszönhető 2006-ban megjelent könyv is (A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Budapest 2006), ami felbecsülhetetlen érték az említett levéltárban a kutatók számára. A levéltári munka első kötetét Szögi László állította össze (A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Státus Levéltára I. 1429–2000: Repertórium, Gyulafehérvár–Budapest, 2006). Bernád Rita folytatva tevékenységét jelenleg a gyergyószentmiklósi főesperesség hivatalának levéltárában dolgozik.

E tartalmas beszélgetést követően a rendezvény ünnepélyes percei következtek. „Az év fiatal könyvtárosa” díját az idén Jakab Anna, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár dolgozója vehette át Kiss Jenőtől, az RMKE elnökétől. Anna munkáját a Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója Kopacz Katalin méltatta. Kopacz Katalin beszámolt Anna tevékenységéről. Bármilyen könyvtárosi munkában otthonosan érzi magát. Szorgalmas munkája példaértékű. Folyamatosan képezi magát, hogy meg tudjon felelni az új kihívásoknak és igényeknek.

13 órai kezdettel „Kincskeresés a könyvtárban” – keresési módszerek elméleti és gyakorlati bemutatása következett Csata Mária és Szakács Rita (Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár) irányításával. Részt vettek a Fogarassy Mihály Általános Iskola VII. osztályos tanulói, Király Magdolna tanárnő vezetésével.
A rendezvénysorozatot a Móra Könyvkiadó illusztrációinak válogatott munkáiból összeállított kiállítása zárta. A kiállítást Kiss Jenő az RMKE elnöke nyitotta meg. Balázs József festőművész pedig elkalauzolt az illusztrációk csodás világába.

A rendezvény szervezői voltak: A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár, a Pro Libris Könyvbarátok Egyesülete és a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

A rendezvény gördülékeny lefolyását és tartalmas anyagát Bákai Melinda a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár Igazgatója és kedves kollégái biztosították.

B.L.

2008. április 14., hétfő

Kájoni János Megyei Könyvtár rendezvényei áprilisban

Mátyás Király és a magyar reneszánsz címmel április 14-21. között könyv- és fényképkillítás látható a könyvtár művészeti-történelmi részlegén, a Mikó-várban.
A könyvtár Hete keretén belül április 21-30. között ugyancsak a könyvtár művészeti-történelmi részlegén a könyvtárosok játékos könyvtári foglalkozásra várják az érdeklődőket. A foglalkozások célja: Mátyás király korának és a magyar reneszánszi kultúra bemutatása-megismertetése.

1995 óta a Könyv napjává nyilvánította az UNESCO április 23-át.
Két irodalmi remekműveket alkotó személy hunyt el ezen a napon: William Shakespeare és Miquel de Servantes.
E nap lényege, hogy a könyvtárosok újból felhívják az olvasókat az olvasás szépségére, és a könyvek szellemi értékére.

A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár ezért kezdi április 23.-tól a Könyvtár Hete rendezvénysorozatát, ami április 30. tart.
A rendezvénysorozaton részt vehetnek könyvbarátok és mindazok, akik tartalmas- kellemes időtöltésre vágynak korosztálytól függetlenül.

2008. április 7., hétfő

Költészet napja

József Attila születése napján ünnepli a magyarság a Költészet Napját.
Megyénkben is több rendezvényre kerül sor.
A SEBŐ eggyüttes ez alkalommal látogat a megyeszékhelyre. Az előadást 2008. április 11-én, pénteken, 19 órai kezdettel a Csíki Játékszín nagytermében tartják meg Rejtelmek címmel.

2008. április 4., péntek

Kárpát-medencei mesemondó verseny

2008 a MAGYAR RENESZÁNSZ ÉVE; Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója. Ebből az alkalomból az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és az Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért Alapítvány – a verseny társkiíróival – a Magyartanárok Egyesületével, a Magyar Olvasástársasággal és a Budavári Önkormányzattal közösen – mesemondó versenyt hirdet a magyarországi és a határon túli magyar általános iskolák 4-8. évfolyamos és a középiskolák (gimnazista, szakközépiskolás és szakiskolás) diákjai számára.
A mesemondó verseny döntője 2008. szeptember 30-án a magyar népmese napján, Benedek Elek születésnapján lesz Budapesten, a Budavári Palotában, az Országos Széchényi Könyvtár dísztermében. A szavalóverseny zsűrijének elnöke Helyey László színművész lesz.
Ezen a napon mutatjuk be a Mesék Mátyás királyról című új, multimédiás honlapot is.
Az országos döntőt megelőzően 2008. szeptember 8. és 19. között a területi döntőkre kerül sor, melyek helyszínei könyvtárak lesznek. A területi döntőkből kategóriánként egy-egy fő juthat tovább az országos döntőbe.
Kérjük az iskolákat, hogy a 2007/2008-as tanév végéig rendezzék meg az iskolai fordulót és a területi versenybe továbbjutott tanulók nevét és adatait 2008. június 13-áig regisztrálják ezen az oldalon.
Az iskolai fordulóra minden diák az iskolájában jelentkezzék! A területi döntőbe minden iskola kategóriánként egy-egy tanulót nevezhet.

Jelentkezés a területi döntőbe ezen az oldalon lehet: http://www.matyasmesek.egyszervolt.hu/ 2008. április 5-től
1. kategória: 4–6 évfolyamos diákok (10–12 éves)
2. kategória: 7–9 évfolyamos diákok (13–15 éves)
3. kategória: 10-12/13 évfolyamos diákok (16–18 éves)
A versenyzőknek egy mesével kell készülniük: melyet a mellékelt listán megadott kötetekből kell választaniuk. A választott mese 8 percnél nem lehet hosszabb. Az országos döntőbe jutott versenyzőkkel a döntőt követően – várhatóan 2008 őszén – az OSZK hangstúdiójában hangfelvételt készítünk. A hanganyagot megjelentetjük a Magyar Elektronikus Könyvtár (OSZK) által, Hunyadi Mátyás tiszteletére készített honlapon.

2008. április 3., csütörtök

ReMeK-e-hírlevél 2008/4. szám

TARTALOMBÓL

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
-- Áprilisi könyves napok: Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja - A Könyv Napja

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
-- A Kájoni János Megyei Könyvtár tavaszi eseményei
-- Hargita megyei iskolai könyvtárak tevékenységéből
-- Mátyás király könyvtárának kincsei Kolozsváron

PÁLYÁZATOK
-- Mátyás király krónikása - rajz- és történetíró pályázatok
-- Himalájakék lap Kőrösi Csoma Sándor tiszteletére
-- Gyergyói mondák könyve

A hírlevél megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevelsub scribe@yahoogrou ps.com vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

2008. április 2., szerda

Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja

Ma van a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja, egyben Hans Cristian Andersen születése napja is. Ez alkalommal az iskolák alsó tagozatain a könyvtárosok segítségével olvasásra buzdító tevékenységet folytanak a tanítók, tanárok.
Több rendezvényt szerveznek országszerte, amelynek célja az olvasás megszerettetése.

Belépve a világháló egyik keresőjébe, számtalan ötlet várja a szervezőket, hogy miként bonyolítsák le e nappal kapcsolatos rendezvényeket (műsorokat).

2008. április 1., kedd

Áprilisi évfordulók, 2008

1 –140 éve született Edmond Rostand francia drámaíró
4 – 125 éve született Juhász Gyula költő
7 – 290 éve született Józef Minasowicz lengyel író
8 – 210 éve született Dionisziosz Szolomosz görög költő
9 – 90 éve született Abádi Ervin izraeli magyar író
11 – 150 éve született Barbu Ştefănescu Delavrancea román író
14 – 240 éve halt meg Sarah Fielding angol írónő
160 éve született Calistrat Hogaş román író
20 – 140 éve született Charles Maurras francia író
21 – 70 éve született Csire Gabriella romániai magyar írónő
26 – 30 éve halt meg Debreczeni József jugoszláviai magyar költő
30 – 125 éve született Jaroslav Hasek cseh író
1035 éve halt meg Ibn Háni al-Andalíszi arab költő

2008. március 29., szombat

Magyar mese- és mondavilág

A csíkszeredai Pallas-Akedámia könyvkiadó márciusában megjelent Nagyapó Mesefája sorozatban, Magyar Mese- és mondavilág címen jelentetett meg egy kötetet.

Ez a kis kötet Benedek Elek gyűjtését, azaz, eredeti népmeséket feldolgozó változatát, valamint saját meséit és a magyar mondavilág legjobbjait tartalmazza.

A szokásos válogatáson kívül a könyvben a nagy meseíró 1894-es gyűjtése megtalálható.

Terjedelme:300 oldal
Ára: 8 lej.

2008. március 18., kedd

Százéves a Nyugat folyóirat

Száz esztendő telt el a Nyugat irodalmi folyóirat alapításától. Habár 1908. január elsejére teszik a megjelenési időpontját, az első szám 1907 karácsonyán jelent meg Budapesten. Annak ellenére, hogy a folyóirat nagy népszerűségnek örvendett 1941-ben megvonták a működési engedélyét. Mindez a fasizmus térhódító politikája végett következett be.
Eleinte csak pár száz, később már több ezer példányszámban tudott megjelenni.
A lap a magyar irodalom nyugati szintre emelését tűzte ki céljául, ugyanakkor segítette a nyugati modern irodalom akkori legfrissebb törekvéseit.

Olyan neves írók, költők, irodalmárok és lapszerkesztők vettek részt a nyugat életében, mint: Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Csáth Géza, Kaffka Margit, Tóth Árpád, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Weöres Sándor és lehetne folytatni a névsort tovább.
A folyóirat 1930 után példányszáma visszaesett, később kéthetente, majd havonta jelent meg. 1941-ben Babits halálával a folyóirat is megszűnt, mivel a megjelenési engedély az ő nevére szólt.

A magyar televíziók több műsort közvetítettek és közvetítenek a Nyugat folyóirat nagyjairól, megfilmesített alkotásaikból.

A Nyugat folyóirat összes számát meglehet taláni a világhálón:
www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/nyugat/html/index.html

2008. március 14., péntek

Március 15.

1848-as forradalomra emlékezve az iskolák külön segítséget kapnak a könyvtártól. Sok tanár az ünnep keretén belül felkészítve a diákokat a több információhoz való jutásért javasolja az iskolai könyvtárat. Legtöbb esetben már az iskolai könyvtáros készenlétben van, előkészíti mindazt az anyagot, ami kötődik nemzeti és Kárpát-medencei történelmünk ezen időszakához. Megtoldva mindezt diák könyvtárban, forrásanyagot talál az 1848-as forradalmakról Európában. Nemcsak könyvanyagot és CD-t tud ajánlani a könyvtáros, hanem bőséges Internet anyagot is, amelyben tallózva fontos tényekre is fény derülhet. Az ajánlatok között nem marad el a tévé és rádióműsorok kínálata sem.

2008. március 7., péntek

NŐK NAPJÁRA

Kávéházban

Három nő.
Az egyiknek a haja kontyban.
A másikon szürke kabát.
A harmadik szép.
Szilágyi Domokos


„Hajnalig néztem az eget
s akkor a húspiros Kelet

hirtelen elhúzta az ég
maradék csillagfüggönyét, -

szívemben arcod nevetett:
csordultig megteltem Veled. ”
Szabó LőrinczHajnali látomás című verséből


Az irodalmi világban, könyveink akkor szólnak teljes szívvel-lélekkel hozzánk, ha képesek vagyunk a felszíni eseményeken túl megtalálni a lényeget. A lényeget nem kell keresgélni, ott van a szemünk előtt, akár egy nyílt titok, csak ugyanolyan teljességgel, szívvel-lélekkel, érdemes figyelnünk a cselekmények és a bennük rejlő világ minden mozzanatára, mint, ahogy az író átadta nekünk műve rejtekteremtésének szépségét.
A nő hasonló, akár egy nyitott könyv, de csak azok a férfiak képesek megtalálni világuk valódiságát, akiket nemcsak a felszínes „értékek” érdeklik, hanem szívvel-lélekkel is tudnak látni, úgy, ahogy a virágot különös gonddal figyeli a kertész szárba szökkenéstől bimbózáson át virágba borulásig.
B.L.

ISTEN ÉLTESSEN MINDEN NŐT!

Szívélyes üdvözlet férfi könyvtáros kollégáktól.

2008. március 6., csütörtök

A békéért küzdő írók világnapja

Március 3-án volt a békéért küzdő írók világnapja.

Márciusi évfordulók

1 –220 éve született Gheroghe Asachi román költő
3 –150 éve halt meg Bajza József
7 – 185 éve született Vas Gereben
11 – 100 éve halt meg Edmondo De Amicis olasz író
17 – 35 éve halt meg Demostene Botez román író
20 – 180 éve halt meg Barczafalvi Szabó Dávid nyelvész
180 éve született Henrik Ibsen norvég drámaíró
21 – 200 éve halt meg Paul Iorgovici román író
28 – 140 éve született Maxim Gorkij orosz író
31 – 60 éve halt meg Egon Erwin Kisch cseh publicista

ReMeK-e-hírlevél 2008/3. szám

TARTALOMBÓL

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
--Folyóiratcikkek közt igazít el a Humanus - 2.0 az OSZK-tól?

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐ L
--Lapok a nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának múltjából
--Kájoni János szellemében továbblépni
--Diákok szerelmes leveleinek könyvtári vetélkedője

PÁLYÁZATOK
--Pályázat falvak honlapjának elkészítésére
--OKM pályázatok a Reneszánsz Év - 2008 keretében

KITEKINTŐ
--Erdély kincsei Ausztráliában
--Versenyképes ország - versenyképes könyvtárosokkal

AJÁNLÓ
--Megindult az Élet Eniklopédiája

ÉVFORDULÓK
--Száztíz éve született Brecht
--Száznyolcvan éve született a jövőbe látó író, Verne
--Wass Albert író emlékévébe léptünk

HAZAI HÍREK
--Érvénybe lépett a román könyvtárosok etikai kódexe
--A Román Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesületének (ANBPR) honlapja és blogja
--A globalizálodás irányába segítik a román könyvtárosokat

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. A hírlevél megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevelsub scribe@yahoogrou ps.com vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com
címen.

2008. március 5., szerda

Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok Gyűlése

A Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok Gyűlése a csíkszerdai Márton Áron Gimnázium Dísztermében volt megtartva február 13-án.
A gyűlést Borbé Levente a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium Könyvtárosa és Egyed Daniela a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum könyvtárosa, valamint a Hargita Megye Tanfelügyelőségéről Dáné Szilárd a magyar és Moraru Drăgici-Dorina román szakos tanfelügyelő szervezte.
Az összejövetelen beszédet mondtak:
- Moraru Drăgici-Dorina román szakos tanfelügyelő
- Dáné Szilárd magyar szakos tanfelügyelő
- Waczel Ferenc a tankönyvekért felelős tanfelügyelő
- Borbé Levente könyvtáros
- Egyed Daniela könyvtáros.
A gyűlés tartalmából:
- Hargita Megyei Iskolai könyvtárosok és könyvtárak mai helyzete
- iskolai könyvtárakra vonatkozó törvények
- továbbképzési lehetőségek az iskolai könyvtárosok számára
- információs és kommunikációs lehetőségek az iskolai könyvtárakban
Megalakult a Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok Szervezete és a Hargita Megyei Magyar Iskolai Könyvtárosok Szervezete.
Mindkét szervezetre a jelenlévők többsége igennel szavazott.
A megyéből több mint 50 könyvtáros vett részt gyűlésen.

Kájoni János Megyei Könyvtár névadó ünnepsége

2008. február 21. csütörtökön került sor a Kájoni János Megyei Könyvtár névadó ünnepségére, amelyet a Kájoni János Megyei Könyvtár és a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezett a Szakszervezetek Művelődési Háza márványtermében.
Köszöntőbeszédet Bunta Levente a Hargita Megye Tanácsának elnöke mondott.
P.Pap Leonárd ferencrendi atya Székelyudvarhelyről, Kájoni János életét foglalta össze.
Róth András Lajos, Haáz Rezső Székelyudvarhelyi Múzeum Tudományos Könyvtárából tartott beszédet „Kájoni a digitális világban” címmel.
Az előadásokat a Codex Régizene Együttes Koncertje zárta.

2008. február 11., hétfő

ReMeK-e-hírlevél - 2008/2

TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
--Különleges kódex érkezett a Reneszánsz Év megnyitójára
--Biblia Éve: Szentírás a kisiskolásoknak és ötlettár az érdeklődőknek
--A Kultúra Magyar Városa 2008
--Elkészült a 2007-2008-as Világörökség Térkép
--Néprajzi fotóarchívum a Transindex adatbankban
--Dokumentáció s és információs központok országszerte
--Olvasásban negyedikek a magyarok
--Az olvasás világa

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRÕL
--Magyar Kultúra Napja Sepsiszentgyörgyön a reneszánsz jegyében
--Névadó ünnepség a Kájoni János Megyei könyvtárban
100 kötettel bővült a Bunyitai könyvtár
--Német nyelvű maratoni olvasás
--Újabb egyeztetések Szatmárnémetiben a könyvtár helyzetéről
--Mátyás király könyvtára. A Corvinák kötései
--A maroshévízi könyvtár az eltelt évek során

PÁLYÁZATOK
--Pályázat a reneszánsz évében
--NKA pályázatok

KITEKINTÕ
--Kedvelik az sms-ben írt szerelmes regényeket Japánban
--A használók 75%-a böngészik
--Fiatalok a könyvtárban
--Mesemondás a svéd börtönökben - könyvtárosok segítségével
--2007-es összefoglaló a magyarországi könyvtárakról

DÍJAK
--Kányádi Sándor a Magyar Kultúra Követe
--Napút díj Lászlóffy Aladárnak
--Látó nívódíjak
--RMKE ajánlás az EMKE Monoki-díjára

AJÁNLÓ
--Megújult a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros weboldala
--Rafi Lajos: Földhöz vert csoda

ÉVFORDULÓK
--100 éve született Wass Albert
--Nyugat-év a neten: 100 éves a Nyugat

A hírlevél megrendelhetõ a következõ címen: ReMeK-e-hirlevelsub scribe@yahoogrou ps.com vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

2008. február 8., péntek

FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK

3 –540 éve halt meg Johannes Gutenberg német nyomdász
5 –220 éve született Kisfaludy Károly
7 – 530 éve született Thomas Morus angol humanista
8 –180 éve született Jules Verne francia író
10 – 30 éve halt meg Bácski György romániai magyar műfordító
110 éve született Bertolt Brecht német író
17 – 110 éve halt meg Alexandru Beldiman román költő
335 éve halt meg Molière francia drámaíró
23 – 180 éve halt meg Fazekas Mihály
25 – 80 éve született Benkő Samu romániai magyar történész
170 éve született Bogdan Petriceicu Haşdeu román tudós, író, filológus

Hargita megyei iskolai könyvtárosok figyelmébe!

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség és a Hargita Megyei Iskolakönyvtárosok Egyesülete módszertani tanácskozást szervez 2008. február 13-án, szerdán, 10 órai kezdettel, a Márton Áron Gimnázium Dísztermében. Iskolakönyvtárosként alkalmazottak részvételére számítunk.

Iskolakönyvtárosok tanfelügyelői:

Moraru Drăgici-Dorina
Dáné Szilárd

2008. február 6., szerda

Pallas-Akadémia könyvajánlata

Havasi tragédia
Novellák

Nyirő József

Műfaj: Próza
Megjelent: 2008-01-24
Terjedelem: 226 oldal
Kivitelezés: Kötött

Ár: 25.00 lej

Az 1936-ban megjelent novellagyűjtemény a novellista életmű egyféle összegzésének tekinthető. „Soha még szegénységet gazdagabbnak” nem ábrázolt székely író – mondta Vaszary János, a Madridban élt újságíró, aki tanúja volt Escorialban az író utolsó napjainak. A derű, a góbéskodás és székely virtus mellett az olvasó borzongva és megrendülve fedezi fel a balladás történeteket, amik az örökké szegény paraszt ember életét természeti katasztrófákkal, sorscsapásokkal kísérik. Dsida Jenő korabeli ismertetése szerint: „olyan írásmű született, amilyen az egész világirodalomban kevés van, s a maga nemében páratlan”.

A könyvkiadó honlapcíme:www.pallasakademia.ro

2008. január 30., szerda

AZ OLVASÁS VILÁGA

A családi kör igazi melegágya lehet az olvasásnak. Ugyanúgy el kell indulni, mint a királyfiú szokott a népmesékben, mikor meg akarja találni az élet igazi kincsét.
Akkor lehet ténylegesen bevinni az olvasás iránti vágyat-szeretetet a gyerekek hétköznapjaiba, ha a családfők is szeretnek olvasni-felolvasni. A mindennapi felolvasás igényt ébreszt a gyerekben, hogy hasonlóan járjon el, mint szülei, vagy azok megbízottjai, akik könnyedséggel, egy kis szerepléssel megtoldva varázsolják a hallgató szeme elé a kiválasztott történetet. Kedvet kapva, észrevétlenül, az olvasni tudó kisgyerekből olvasni vágyó lesz, és meglesz a kezdeti betekintése az irodalom világának nagy birodalmába.

A teljs írás a www.geocities.com/borbelevente/olvasok.htm érhető el.

Borbé Levente

2008. január 24., csütörtök

Dokumentációs és információs központok Romániában

Több éve dokumentációs és információs központokat alakítanak ki országszerte főleg vidéki iskolákban. A központok létrehozása a francia-román kétoldalú együttműködés keretein belül valósult meg. A program elnevezése: Nevelés az Információért, melynek lebonyolításában részt vállaltak a megyei pedagógusok háza is.
A dokumentációs és információs központok létrejöttét egy néhány napos képzés előzi meg, pedagóguscsoportokat képeznek ki.
A központokban a dokumentarista tanár szerepét legtöbb helyen a könyvtárosok töltik be. Az új szakma megjelenése magával vonja az igazi szakképzést is, de jelenleg sok helyen nem tudnak alkalmazni külön személyt erre a feladatra.
A dokumentációs és információs központok működési szabályzatáról a Tanügyminisztérium honlapján 2005 januárjában megjelent 334/2002-es, újra kiadva 2004-ben tanúskodik. A működési szabályzat magába foglalja egy dokumentációs központ létrehozásához a legszükségesebb intézkedéseket. Az intézményen belüli helyiség kialakításától a felavatás a működés elkezdésén túl egészen a pedagógusokkal és az intézmény vezetőségével való kapcsolattartásig. A dokumentarista pedagógus programja: könyvtáros egy egész normával, azaz heti 40 órával teljesíti szolgálatát, amelyből 18 óra pedagógiai és 22 óra kulturális (21 cikkely).
Több megoldás született a dokumentációs központ kialakításában. Az iskolai könyvtárat átalakítva bele lehet olvasztani a központba vagy egy egészen új központot létrehozni. Az új központ létrehozása nagyobb előnyökkel jár, mert összedolgozva a könyvtárral új lehetőségek nyílnak meg a munka gördülékenyebb végzésére, és a két típusú jól körülhatárolt teendők végzése nem okoz akadályt egyik munkakörnek sem.
A dokumentarista könyvtárosnak alapképzése után jó, ha elvégez egy könyvtárosi főiskolát-egyetemet, vagy mesterit tesz le. Dokumentarista szak egyelőre csak Bukarestben létezik, az is egyetem utáni szakképzés, de mindazok, akik felsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkeznek, lehetőségük nyílik az elkövetkezendőkben egy dokumentarista továbbképzőt elvégezzenek.
A dokumentációs és információs központokban lévő tevékenység nagy igénnyel megszervezett munkát követel. A kialakított terek használatára a használóknak idejében fel kell iratkozniuk, mindez segíti a gördülékenyebb tevékenység elérését is.
A dokumentarista feladata az említetteken kívül a kellő információtudás és információ feltárás, kalauzolás, tervezés és szervezés mellett elengedhetetlen a segítő és empátiakészség, és hogy minél otthonosabbá varázsolni a benti légkört.
Borbé Levente

2008. január 18., péntek

Informatikus-könyvtáros főiskola Magyarországon csökkentett látogatással

Tanuljon kéthetenként pénteken és szombaton az Eötvös József Főiskola Budapesti tagozatán

Informatikus-könyvtáros (6 félév) BA szintű akkreditált főiskolai diplomát adó levelező képzésen 2008. őszétől a Budai Varban.

Jelentkezés 2008. február 15-ig a Felvételi Tájékoztatóban közzétett feltételekkel (Magyarországi).

Részletes felvilágosítás:
- az EJF honlapjan http://www.ejf.hu vagy www.ejf.hu;
- e-mail: to@ejf.hu
- telefonon az EJF Tanulmányi Osztályán 79/524-624; Dr. Csapó Edit 30/230-70-18 e-mail címe: csapoe@gmail.com , Borsos Attila e-mail címe: borsos@oszk.hu

2008. január 11., péntek

PÁLYÁZAT

Cím: Kárpát-medencei diákírók, diákköltők 31. irodalmi pályázatának tábora
és díjkiosztó ünnepsége
Kiíró: Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola (Sárvár), Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa, Sárvár város Önkormányzata
Határidő: 2008. 02. 15.
Pályázhat: 14-18 év közötti középiskolás diák
-------------------------
A pályázatot vers-, próza és tanulmány kategóriában hirdetjük meg, és várjuk minden 14-18 év közötti középiskolás diák - magyar nyelven írt - írásait. A beküldhető írások maximális terjedelme 15 - írógéppel, számító-géppel (14 pontos betűnagysággal), esetleg kézírással írt -
kéziratoldal.
- A pályázatok beérkezésének határideje: 2008. február 15.
- Kérjük, hogy a pályázók postán, egy jól olvasható példányban küldjék el munkáikat, és a borítékra kívülről írják rá, hogy melyik kategóriában pályáznak (így: "verspályázat" vagy "prózapályázat" vagy "tanulmány-pályázat"). Tehát, aki két kategóriában is pályázik, két borítékban küldje írásait.
- A pályázatokat a következő címre várjuk:
- Írók Szakszervezete, Budapest, Városligeti fasor 38. 1068
- Fontos: E-mailen beérkező pályamunkákat - az esetleges technikai problémák miatt - nem nyomtatunk ki és nem veszünk figyelembe!
- A pályázat nem jeligés.
- Kérünk mindenkit, hogy tüntesse fel pályázata belső címlapján a saját nevét és címét, iskolája nevét és címét, továbbá a saját (vagy az iskolája) e-mailcímét, esetleg telefonszámát.
- A legjobb ötven pályázat szerzője meghívást kap a 2008. március 18-21-ig megrendezésre kerülő sárvári irodalmi táborba, műhelymunkára és a díjkiosztó ünnepségre.
- A beérkezett írások visszaküldésére a várható nagyszámú pályázatra való
tekintettel nem tudunk vállalkozni.
- A neves költőkből, írókból álló zsűri által kiválasztott legjobb 50 pályázónak az általa megadott címre 2008. március 7-ig írásbeli értesítést és meghívólevelet küldünk. A táborban csak a meghívottak részvételét tudjuk biztosítani, számukra a rendezvény díjmentes.
http://www.tinodi-sarvar.sulinet.hu

2008. január 8., kedd

Könyvespolc "ötletek"

Kedves Kollégák!

Néhány ötlet könyvespolcokhoz a könyvtárba, vagy otthonra, vagy a
tanulókkal való beszélgetéshez, vitatkozáshoz.
Indíthatunk pályázatot mind tervezésre, mind a tanulók
könyvespolcainak versenyeztetésére.
Ez egy kitörés lenne a hagyományos rajz-é s írói pályázatokból. Amik
természetesen nem lebecsülendők, de nem minden tanuló fantáziáját
mozgatják meg. Ezzel egy más tanulói réteget érhetnénk el.

Itt a linken találhatunk rövid leírást és további linkeket további képekre.

http://konyves.blog.hu/2008/01/08/2007_legjobb_konyvespolcai

Jó szórakozást és ötletelést!

Üdv:
Dömsödy Andrea

2008. január 7., hétfő

ReMeK-e-hírlevél, 2008/1.

Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta


TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
--’Együtt a sokféleségben’ - a kultúrák közötti párbeszéd európai éve
--Az Európa Tanács új egyezménye a szellemi tulajdonjogokért
--Nehezen és keveset olvasnak a romániai tanulók
--Magyarország és a Mediciek - a Reneszánsz Év római nyitánya
--A Székely Kultúra Napja
--Erdélyi Honismereti Könyvtár az Adatbank.ro-n
KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
--Reneszánsz táncok tanítása
TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRÕL
--Oklevél és díj a könyvtár barátainak
--Felújított szakkönyvtár Csíkszeredában
--Könyvbemutató a Kájoni János Megyei Könyvtárban
--Könyvtári szolgáltatások az esélyegyenlõségért
--Az eltérített múlt - könyvbemutató a székelyudvarhelyi könyvtárban
--Utazó film.dok Székelyudvarhelyen
--Évkönyves vetélkedõ a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban
--Felolvasóest Budapesten, a Goethe Intézet könyvtárában
PÁLYÁZATOK
--Ösztöndíjpályázat hungarológiai képzésre
KITEKINTÕ
--’Egy város, egy könyv’ - ingyenkönyv akció Bécsben
--EU-s lakossági felmérés a kulturális sokféleségrõl
--Új műfaj: a mobilregény
--Szerzõi jogvédelem és az elektronikus könyvtárak
DÍJAK
--Julianus-díjak
--Kriterion Koszorú Dávid Gyulának
--Francia professzort díjaztak a csángókról és székelyekrõl írt könyvért
--Román nívódíj Esterházy Péternek
--E-MIL díjak korhatár nélkül
--Portugál újságírónõ nyerte az EU idei sajtódíját
AJÁNLÓ
--Találkozások II. - a Salamon Ernõ Irodalmi Kör antológiája
--Kányádi Sándor elsõ életmű-kötete
ÉVFORDULÓK
--A nyolvcvanéves Fodor Sándor köszöntése
MÚLTIDÉZÕ
--Nagy becsben a ’régi’ tankönyvek

2008. január 4., péntek

Reneszánsz Év 2008

A Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programja 2008-at Mátyás király trónra lépésének 550-ik évfordulója alkalmából reneszánsz évvé nyilvánította.

A Reneszánsz Év keretében számos programra kerül sor Magyarországon, illetve külföldön a kulturális intézetek szervezésében.

Az emlékév nyitányaként a budapesti Szépművészeti Múzeumban nagyszabású kiállítást rendeznek „A Mediciek felemelkedése és fénykora - élet és művészet a reneszánsz Firenzében” címmel. Az olasz múzeumok anyagára épülő kiállításon Botticelli, Filippo Lippi, Fra Angelico, Leonardo da Vinci, Donatello alkotásai mellett arany kincsek, bútorok, fegyverek idézik fel a reneszánsz kort.

A jubileumi évről és a magyarországi programokról bővebben a Reneszánsz Év (www.reneszanszev.hu) honlapján tájékozódhat, ahol egy interaktív történelmi játékban is részt vehet!

2008. január 3., csütörtök

Januári évfordulók

80 éve született Könczei Ádám folklorista
185 éve született Petőfi Sándor
5 – 130 éve született Emil Garleanu román író
100 éve született Wass Albert író
9 – 100 éve született Simone de Beauvoir francia írónő
30 éve halt meg Szemlér Ferenc költő
80 éve halt meg Thomas Hardy angol író
12 – 130 éve született Molnár Ferenc
14 – 110 éve halt meg Lewis Caroll angol író

160 éve született Ioan Slavici román író
130 éve halt meg Szigligeti Ede
21 – 185 éve született Madách Imre
22 – 220 éve született George Gordon Byron angol költő

2008. január 1., kedd

IFLA-HUN

A továbbított levéllel kívánok szerencsés új évet, a jövő évi munkátokban sikereket.

BÚÉK!
Erika

---------- Forwarded message ----------
From: MKE / IFLA - HUN
Date: 2007.12.29. 13:04
Subject: [IFLA-HUN] Parlamenti Hírlevél
To: IFLA-HUN

A Parlamenti Hírlevelet az Országgyűlés Hivatala adja ki, és a civil szervezetek körében terjeszti. Elektronikus változata elérhető a www.parlament.hu/civiliroda címen.
Felhívom a T. Listatagok figyelmét a 2007. októberi számra, amiben a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) idei plenáris üléséről olvasható beszámoló.
A KMKF idén létesített honlapján (www.kmkf.hu) tájékozódni lehet arról, hogy a Fórum kulturális albizottságot is működtet. Ennek első ülésén a magyar nyelvű oktatás ügyével, második ülésén pedig a színházüggyel foglalkoztak. A 2008 tavaszára tervezett ülés lehetséges témája a KÖNYVTÁRÜGY. Az üléseket az Országgyűlés Külügyi Hivatala szervezi. Amint az előkészületekben olyan előrehaladás történik, ami híradásra érdemes, azt a levelezőlistán megjelentetjük.


Évzáró levelemmel úgy köszönök el, hogy bízom abban, 2008-ban rendre megszólalnak majd
a Romániai Magyar Könyvtárosegyesület,
a KAPOCS,
a Szlovákiai Magyar Könyvtárosegyesület,
a kárpátaljai magyar könyvtáros szervezetek tisztségviselői, hogy ezen a fórumon bemutassák az egyesületüket, ÉS
horvátországi, szlovéniai, ausztriai magyar könyvtáros kollégáink bemutatkozását is várjuk: intézményük tevékenysége és saját munkájuk ismertetésével.
Miért is ne bíznék, amikor a Bolyai Műhely Alapítvány (http://www.bolyaimuhely.hu) ösztöndíjasainak kötetében ezt a mottót találtam, amit Fülöp Dénes marosvásárhelyi lelkésztől idéztek:

"A kedvünk ellenére való dolgokban türelmesek,
a boldogságban hálásak legyünk,
a jövőre nézve pedig reménységünk legyen."Üdvözlettel

Haraszti Katalin
IFLA-HUN moderátor

Az IFLA-HUN a magyar és a magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistája
Hungarian Library & Information Professionals support group without borders : http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/info/ifla-hun