2008. január 30., szerda

AZ OLVASÁS VILÁGA

A családi kör igazi melegágya lehet az olvasásnak. Ugyanúgy el kell indulni, mint a királyfiú szokott a népmesékben, mikor meg akarja találni az élet igazi kincsét.
Akkor lehet ténylegesen bevinni az olvasás iránti vágyat-szeretetet a gyerekek hétköznapjaiba, ha a családfők is szeretnek olvasni-felolvasni. A mindennapi felolvasás igényt ébreszt a gyerekben, hogy hasonlóan járjon el, mint szülei, vagy azok megbízottjai, akik könnyedséggel, egy kis szerepléssel megtoldva varázsolják a hallgató szeme elé a kiválasztott történetet. Kedvet kapva, észrevétlenül, az olvasni tudó kisgyerekből olvasni vágyó lesz, és meglesz a kezdeti betekintése az irodalom világának nagy birodalmába.

A teljs írás a www.geocities.com/borbelevente/olvasok.htm érhető el.

Borbé Levente

2008. január 24., csütörtök

Dokumentációs és információs központok Romániában

Több éve dokumentációs és információs központokat alakítanak ki országszerte főleg vidéki iskolákban. A központok létrehozása a francia-román kétoldalú együttműködés keretein belül valósult meg. A program elnevezése: Nevelés az Információért, melynek lebonyolításában részt vállaltak a megyei pedagógusok háza is.
A dokumentációs és információs központok létrejöttét egy néhány napos képzés előzi meg, pedagóguscsoportokat képeznek ki.
A központokban a dokumentarista tanár szerepét legtöbb helyen a könyvtárosok töltik be. Az új szakma megjelenése magával vonja az igazi szakképzést is, de jelenleg sok helyen nem tudnak alkalmazni külön személyt erre a feladatra.
A dokumentációs és információs központok működési szabályzatáról a Tanügyminisztérium honlapján 2005 januárjában megjelent 334/2002-es, újra kiadva 2004-ben tanúskodik. A működési szabályzat magába foglalja egy dokumentációs központ létrehozásához a legszükségesebb intézkedéseket. Az intézményen belüli helyiség kialakításától a felavatás a működés elkezdésén túl egészen a pedagógusokkal és az intézmény vezetőségével való kapcsolattartásig. A dokumentarista pedagógus programja: könyvtáros egy egész normával, azaz heti 40 órával teljesíti szolgálatát, amelyből 18 óra pedagógiai és 22 óra kulturális (21 cikkely).
Több megoldás született a dokumentációs központ kialakításában. Az iskolai könyvtárat átalakítva bele lehet olvasztani a központba vagy egy egészen új központot létrehozni. Az új központ létrehozása nagyobb előnyökkel jár, mert összedolgozva a könyvtárral új lehetőségek nyílnak meg a munka gördülékenyebb végzésére, és a két típusú jól körülhatárolt teendők végzése nem okoz akadályt egyik munkakörnek sem.
A dokumentarista könyvtárosnak alapképzése után jó, ha elvégez egy könyvtárosi főiskolát-egyetemet, vagy mesterit tesz le. Dokumentarista szak egyelőre csak Bukarestben létezik, az is egyetem utáni szakképzés, de mindazok, akik felsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkeznek, lehetőségük nyílik az elkövetkezendőkben egy dokumentarista továbbképzőt elvégezzenek.
A dokumentációs és információs központokban lévő tevékenység nagy igénnyel megszervezett munkát követel. A kialakított terek használatára a használóknak idejében fel kell iratkozniuk, mindez segíti a gördülékenyebb tevékenység elérését is.
A dokumentarista feladata az említetteken kívül a kellő információtudás és információ feltárás, kalauzolás, tervezés és szervezés mellett elengedhetetlen a segítő és empátiakészség, és hogy minél otthonosabbá varázsolni a benti légkört.
Borbé Levente

2008. január 18., péntek

Informatikus-könyvtáros főiskola Magyarországon csökkentett látogatással

Tanuljon kéthetenként pénteken és szombaton az Eötvös József Főiskola Budapesti tagozatán

Informatikus-könyvtáros (6 félév) BA szintű akkreditált főiskolai diplomát adó levelező képzésen 2008. őszétől a Budai Varban.

Jelentkezés 2008. február 15-ig a Felvételi Tájékoztatóban közzétett feltételekkel (Magyarországi).

Részletes felvilágosítás:
- az EJF honlapjan http://www.ejf.hu vagy www.ejf.hu;
- e-mail: to@ejf.hu
- telefonon az EJF Tanulmányi Osztályán 79/524-624; Dr. Csapó Edit 30/230-70-18 e-mail címe: csapoe@gmail.com , Borsos Attila e-mail címe: borsos@oszk.hu

2008. január 11., péntek

PÁLYÁZAT

Cím: Kárpát-medencei diákírók, diákköltők 31. irodalmi pályázatának tábora
és díjkiosztó ünnepsége
Kiíró: Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola (Sárvár), Írók Szakszervezete, Írók Alapítványa, Sárvár város Önkormányzata
Határidő: 2008. 02. 15.
Pályázhat: 14-18 év közötti középiskolás diák
-------------------------
A pályázatot vers-, próza és tanulmány kategóriában hirdetjük meg, és várjuk minden 14-18 év közötti középiskolás diák - magyar nyelven írt - írásait. A beküldhető írások maximális terjedelme 15 - írógéppel, számító-géppel (14 pontos betűnagysággal), esetleg kézírással írt -
kéziratoldal.
- A pályázatok beérkezésének határideje: 2008. február 15.
- Kérjük, hogy a pályázók postán, egy jól olvasható példányban küldjék el munkáikat, és a borítékra kívülről írják rá, hogy melyik kategóriában pályáznak (így: "verspályázat" vagy "prózapályázat" vagy "tanulmány-pályázat"). Tehát, aki két kategóriában is pályázik, két borítékban küldje írásait.
- A pályázatokat a következő címre várjuk:
- Írók Szakszervezete, Budapest, Városligeti fasor 38. 1068
- Fontos: E-mailen beérkező pályamunkákat - az esetleges technikai problémák miatt - nem nyomtatunk ki és nem veszünk figyelembe!
- A pályázat nem jeligés.
- Kérünk mindenkit, hogy tüntesse fel pályázata belső címlapján a saját nevét és címét, iskolája nevét és címét, továbbá a saját (vagy az iskolája) e-mailcímét, esetleg telefonszámát.
- A legjobb ötven pályázat szerzője meghívást kap a 2008. március 18-21-ig megrendezésre kerülő sárvári irodalmi táborba, műhelymunkára és a díjkiosztó ünnepségre.
- A beérkezett írások visszaküldésére a várható nagyszámú pályázatra való
tekintettel nem tudunk vállalkozni.
- A neves költőkből, írókból álló zsűri által kiválasztott legjobb 50 pályázónak az általa megadott címre 2008. március 7-ig írásbeli értesítést és meghívólevelet küldünk. A táborban csak a meghívottak részvételét tudjuk biztosítani, számukra a rendezvény díjmentes.
http://www.tinodi-sarvar.sulinet.hu

2008. január 8., kedd

Könyvespolc "ötletek"

Kedves Kollégák!

Néhány ötlet könyvespolcokhoz a könyvtárba, vagy otthonra, vagy a
tanulókkal való beszélgetéshez, vitatkozáshoz.
Indíthatunk pályázatot mind tervezésre, mind a tanulók
könyvespolcainak versenyeztetésére.
Ez egy kitörés lenne a hagyományos rajz-é s írói pályázatokból. Amik
természetesen nem lebecsülendők, de nem minden tanuló fantáziáját
mozgatják meg. Ezzel egy más tanulói réteget érhetnénk el.

Itt a linken találhatunk rövid leírást és további linkeket további képekre.

http://konyves.blog.hu/2008/01/08/2007_legjobb_konyvespolcai

Jó szórakozást és ötletelést!

Üdv:
Dömsödy Andrea

2008. január 7., hétfő

ReMeK-e-hírlevél, 2008/1.

Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele
Megjelenik havonta


TARTALOM

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
--’Együtt a sokféleségben’ - a kultúrák közötti párbeszéd európai éve
--Az Európa Tanács új egyezménye a szellemi tulajdonjogokért
--Nehezen és keveset olvasnak a romániai tanulók
--Magyarország és a Mediciek - a Reneszánsz Év római nyitánya
--A Székely Kultúra Napja
--Erdélyi Honismereti Könyvtár az Adatbank.ro-n
KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
--Reneszánsz táncok tanítása
TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRÕL
--Oklevél és díj a könyvtár barátainak
--Felújított szakkönyvtár Csíkszeredában
--Könyvbemutató a Kájoni János Megyei Könyvtárban
--Könyvtári szolgáltatások az esélyegyenlõségért
--Az eltérített múlt - könyvbemutató a székelyudvarhelyi könyvtárban
--Utazó film.dok Székelyudvarhelyen
--Évkönyves vetélkedõ a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban
--Felolvasóest Budapesten, a Goethe Intézet könyvtárában
PÁLYÁZATOK
--Ösztöndíjpályázat hungarológiai képzésre
KITEKINTÕ
--’Egy város, egy könyv’ - ingyenkönyv akció Bécsben
--EU-s lakossági felmérés a kulturális sokféleségrõl
--Új műfaj: a mobilregény
--Szerzõi jogvédelem és az elektronikus könyvtárak
DÍJAK
--Julianus-díjak
--Kriterion Koszorú Dávid Gyulának
--Francia professzort díjaztak a csángókról és székelyekrõl írt könyvért
--Román nívódíj Esterházy Péternek
--E-MIL díjak korhatár nélkül
--Portugál újságírónõ nyerte az EU idei sajtódíját
AJÁNLÓ
--Találkozások II. - a Salamon Ernõ Irodalmi Kör antológiája
--Kányádi Sándor elsõ életmű-kötete
ÉVFORDULÓK
--A nyolvcvanéves Fodor Sándor köszöntése
MÚLTIDÉZÕ
--Nagy becsben a ’régi’ tankönyvek

2008. január 4., péntek

Reneszánsz Év 2008

A Magyar Köztársaság Nemzeti Emlékezet Programja 2008-at Mátyás király trónra lépésének 550-ik évfordulója alkalmából reneszánsz évvé nyilvánította.

A Reneszánsz Év keretében számos programra kerül sor Magyarországon, illetve külföldön a kulturális intézetek szervezésében.

Az emlékév nyitányaként a budapesti Szépművészeti Múzeumban nagyszabású kiállítást rendeznek „A Mediciek felemelkedése és fénykora - élet és művészet a reneszánsz Firenzében” címmel. Az olasz múzeumok anyagára épülő kiállításon Botticelli, Filippo Lippi, Fra Angelico, Leonardo da Vinci, Donatello alkotásai mellett arany kincsek, bútorok, fegyverek idézik fel a reneszánsz kort.

A jubileumi évről és a magyarországi programokról bővebben a Reneszánsz Év (www.reneszanszev.hu) honlapján tájékozódhat, ahol egy interaktív történelmi játékban is részt vehet!

2008. január 3., csütörtök

Januári évfordulók

80 éve született Könczei Ádám folklorista
185 éve született Petőfi Sándor
5 – 130 éve született Emil Garleanu román író
100 éve született Wass Albert író
9 – 100 éve született Simone de Beauvoir francia írónő
30 éve halt meg Szemlér Ferenc költő
80 éve halt meg Thomas Hardy angol író
12 – 130 éve született Molnár Ferenc
14 – 110 éve halt meg Lewis Caroll angol író

160 éve született Ioan Slavici román író
130 éve halt meg Szigligeti Ede
21 – 185 éve született Madách Imre
22 – 220 éve született George Gordon Byron angol költő

2008. január 1., kedd

IFLA-HUN

A továbbított levéllel kívánok szerencsés új évet, a jövő évi munkátokban sikereket.

BÚÉK!
Erika

---------- Forwarded message ----------
From: MKE / IFLA - HUN
Date: 2007.12.29. 13:04
Subject: [IFLA-HUN] Parlamenti Hírlevél
To: IFLA-HUN

A Parlamenti Hírlevelet az Országgyűlés Hivatala adja ki, és a civil szervezetek körében terjeszti. Elektronikus változata elérhető a www.parlament.hu/civiliroda címen.
Felhívom a T. Listatagok figyelmét a 2007. októberi számra, amiben a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) idei plenáris üléséről olvasható beszámoló.
A KMKF idén létesített honlapján (www.kmkf.hu) tájékozódni lehet arról, hogy a Fórum kulturális albizottságot is működtet. Ennek első ülésén a magyar nyelvű oktatás ügyével, második ülésén pedig a színházüggyel foglalkoztak. A 2008 tavaszára tervezett ülés lehetséges témája a KÖNYVTÁRÜGY. Az üléseket az Országgyűlés Külügyi Hivatala szervezi. Amint az előkészületekben olyan előrehaladás történik, ami híradásra érdemes, azt a levelezőlistán megjelentetjük.


Évzáró levelemmel úgy köszönök el, hogy bízom abban, 2008-ban rendre megszólalnak majd
a Romániai Magyar Könyvtárosegyesület,
a KAPOCS,
a Szlovákiai Magyar Könyvtárosegyesület,
a kárpátaljai magyar könyvtáros szervezetek tisztségviselői, hogy ezen a fórumon bemutassák az egyesületüket, ÉS
horvátországi, szlovéniai, ausztriai magyar könyvtáros kollégáink bemutatkozását is várjuk: intézményük tevékenysége és saját munkájuk ismertetésével.
Miért is ne bíznék, amikor a Bolyai Műhely Alapítvány (http://www.bolyaimuhely.hu) ösztöndíjasainak kötetében ezt a mottót találtam, amit Fülöp Dénes marosvásárhelyi lelkésztől idéztek:

"A kedvünk ellenére való dolgokban türelmesek,
a boldogságban hálásak legyünk,
a jövőre nézve pedig reménységünk legyen."Üdvözlettel

Haraszti Katalin
IFLA-HUN moderátor

Az IFLA-HUN a magyar és a magyarul értő könyvtárosok és információs szakemberek határokon átívelő levelezőlistája
Hungarian Library & Information Professionals support group without borders : http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi/info/ifla-hun