2008. január 24., csütörtök

Dokumentációs és információs központok Romániában

Több éve dokumentációs és információs központokat alakítanak ki országszerte főleg vidéki iskolákban. A központok létrehozása a francia-román kétoldalú együttműködés keretein belül valósult meg. A program elnevezése: Nevelés az Információért, melynek lebonyolításában részt vállaltak a megyei pedagógusok háza is.
A dokumentációs és információs központok létrejöttét egy néhány napos képzés előzi meg, pedagóguscsoportokat képeznek ki.
A központokban a dokumentarista tanár szerepét legtöbb helyen a könyvtárosok töltik be. Az új szakma megjelenése magával vonja az igazi szakképzést is, de jelenleg sok helyen nem tudnak alkalmazni külön személyt erre a feladatra.
A dokumentációs és információs központok működési szabályzatáról a Tanügyminisztérium honlapján 2005 januárjában megjelent 334/2002-es, újra kiadva 2004-ben tanúskodik. A működési szabályzat magába foglalja egy dokumentációs központ létrehozásához a legszükségesebb intézkedéseket. Az intézményen belüli helyiség kialakításától a felavatás a működés elkezdésén túl egészen a pedagógusokkal és az intézmény vezetőségével való kapcsolattartásig. A dokumentarista pedagógus programja: könyvtáros egy egész normával, azaz heti 40 órával teljesíti szolgálatát, amelyből 18 óra pedagógiai és 22 óra kulturális (21 cikkely).
Több megoldás született a dokumentációs központ kialakításában. Az iskolai könyvtárat átalakítva bele lehet olvasztani a központba vagy egy egészen új központot létrehozni. Az új központ létrehozása nagyobb előnyökkel jár, mert összedolgozva a könyvtárral új lehetőségek nyílnak meg a munka gördülékenyebb végzésére, és a két típusú jól körülhatárolt teendők végzése nem okoz akadályt egyik munkakörnek sem.
A dokumentarista könyvtárosnak alapképzése után jó, ha elvégez egy könyvtárosi főiskolát-egyetemet, vagy mesterit tesz le. Dokumentarista szak egyelőre csak Bukarestben létezik, az is egyetem utáni szakképzés, de mindazok, akik felsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkeznek, lehetőségük nyílik az elkövetkezendőkben egy dokumentarista továbbképzőt elvégezzenek.
A dokumentációs és információs központokban lévő tevékenység nagy igénnyel megszervezett munkát követel. A kialakított terek használatára a használóknak idejében fel kell iratkozniuk, mindez segíti a gördülékenyebb tevékenység elérését is.
A dokumentarista feladata az említetteken kívül a kellő információtudás és információ feltárás, kalauzolás, tervezés és szervezés mellett elengedhetetlen a segítő és empátiakészség, és hogy minél otthonosabbá varázsolni a benti légkört.
Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: