2008. március 29., szombat

Magyar mese- és mondavilág

A csíkszeredai Pallas-Akedámia könyvkiadó márciusában megjelent Nagyapó Mesefája sorozatban, Magyar Mese- és mondavilág címen jelentetett meg egy kötetet.

Ez a kis kötet Benedek Elek gyűjtését, azaz, eredeti népmeséket feldolgozó változatát, valamint saját meséit és a magyar mondavilág legjobbjait tartalmazza.

A szokásos válogatáson kívül a könyvben a nagy meseíró 1894-es gyűjtése megtalálható.

Terjedelme:300 oldal
Ára: 8 lej.

2008. március 18., kedd

Százéves a Nyugat folyóirat

Száz esztendő telt el a Nyugat irodalmi folyóirat alapításától. Habár 1908. január elsejére teszik a megjelenési időpontját, az első szám 1907 karácsonyán jelent meg Budapesten. Annak ellenére, hogy a folyóirat nagy népszerűségnek örvendett 1941-ben megvonták a működési engedélyét. Mindez a fasizmus térhódító politikája végett következett be.
Eleinte csak pár száz, később már több ezer példányszámban tudott megjelenni.
A lap a magyar irodalom nyugati szintre emelését tűzte ki céljául, ugyanakkor segítette a nyugati modern irodalom akkori legfrissebb törekvéseit.

Olyan neves írók, költők, irodalmárok és lapszerkesztők vettek részt a nyugat életében, mint: Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Csáth Géza, Kaffka Margit, Tóth Árpád, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Tamási Áron, Weöres Sándor és lehetne folytatni a névsort tovább.
A folyóirat 1930 után példányszáma visszaesett, később kéthetente, majd havonta jelent meg. 1941-ben Babits halálával a folyóirat is megszűnt, mivel a megjelenési engedély az ő nevére szólt.

A magyar televíziók több műsort közvetítettek és közvetítenek a Nyugat folyóirat nagyjairól, megfilmesített alkotásaikból.

A Nyugat folyóirat összes számát meglehet taláni a világhálón:
www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/nyugat/html/index.html

2008. március 14., péntek

Március 15.

1848-as forradalomra emlékezve az iskolák külön segítséget kapnak a könyvtártól. Sok tanár az ünnep keretén belül felkészítve a diákokat a több információhoz való jutásért javasolja az iskolai könyvtárat. Legtöbb esetben már az iskolai könyvtáros készenlétben van, előkészíti mindazt az anyagot, ami kötődik nemzeti és Kárpát-medencei történelmünk ezen időszakához. Megtoldva mindezt diák könyvtárban, forrásanyagot talál az 1848-as forradalmakról Európában. Nemcsak könyvanyagot és CD-t tud ajánlani a könyvtáros, hanem bőséges Internet anyagot is, amelyben tallózva fontos tényekre is fény derülhet. Az ajánlatok között nem marad el a tévé és rádióműsorok kínálata sem.

2008. március 7., péntek

NŐK NAPJÁRA

Kávéházban

Három nő.
Az egyiknek a haja kontyban.
A másikon szürke kabát.
A harmadik szép.
Szilágyi Domokos


„Hajnalig néztem az eget
s akkor a húspiros Kelet

hirtelen elhúzta az ég
maradék csillagfüggönyét, -

szívemben arcod nevetett:
csordultig megteltem Veled. ”
Szabó LőrinczHajnali látomás című verséből


Az irodalmi világban, könyveink akkor szólnak teljes szívvel-lélekkel hozzánk, ha képesek vagyunk a felszíni eseményeken túl megtalálni a lényeget. A lényeget nem kell keresgélni, ott van a szemünk előtt, akár egy nyílt titok, csak ugyanolyan teljességgel, szívvel-lélekkel, érdemes figyelnünk a cselekmények és a bennük rejlő világ minden mozzanatára, mint, ahogy az író átadta nekünk műve rejtekteremtésének szépségét.
A nő hasonló, akár egy nyitott könyv, de csak azok a férfiak képesek megtalálni világuk valódiságát, akiket nemcsak a felszínes „értékek” érdeklik, hanem szívvel-lélekkel is tudnak látni, úgy, ahogy a virágot különös gonddal figyeli a kertész szárba szökkenéstől bimbózáson át virágba borulásig.
B.L.

ISTEN ÉLTESSEN MINDEN NŐT!

Szívélyes üdvözlet férfi könyvtáros kollégáktól.

2008. március 6., csütörtök

A békéért küzdő írók világnapja

Március 3-án volt a békéért küzdő írók világnapja.

Márciusi évfordulók

1 –220 éve született Gheroghe Asachi román költő
3 –150 éve halt meg Bajza József
7 – 185 éve született Vas Gereben
11 – 100 éve halt meg Edmondo De Amicis olasz író
17 – 35 éve halt meg Demostene Botez román író
20 – 180 éve halt meg Barczafalvi Szabó Dávid nyelvész
180 éve született Henrik Ibsen norvég drámaíró
21 – 200 éve halt meg Paul Iorgovici román író
28 – 140 éve született Maxim Gorkij orosz író
31 – 60 éve halt meg Egon Erwin Kisch cseh publicista

ReMeK-e-hírlevél 2008/3. szám

TARTALOMBÓL

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
--Folyóiratcikkek közt igazít el a Humanus - 2.0 az OSZK-tól?

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐ L
--Lapok a nagyenyedi Bethlen Kollégium könyvtárának múltjából
--Kájoni János szellemében továbblépni
--Diákok szerelmes leveleinek könyvtári vetélkedője

PÁLYÁZATOK
--Pályázat falvak honlapjának elkészítésére
--OKM pályázatok a Reneszánsz Év - 2008 keretében

KITEKINTŐ
--Erdély kincsei Ausztráliában
--Versenyképes ország - versenyképes könyvtárosokkal

AJÁNLÓ
--Megindult az Élet Eniklopédiája

ÉVFORDULÓK
--Száztíz éve született Brecht
--Száznyolcvan éve született a jövőbe látó író, Verne
--Wass Albert író emlékévébe léptünk

HAZAI HÍREK
--Érvénybe lépett a román könyvtárosok etikai kódexe
--A Román Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesületének (ANBPR) honlapja és blogja
--A globalizálodás irányába segítik a román könyvtárosokat

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. A hírlevél megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevelsub scribe@yahoogrou ps.com vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com
címen.

2008. március 5., szerda

Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok Gyűlése

A Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok Gyűlése a csíkszerdai Márton Áron Gimnázium Dísztermében volt megtartva február 13-án.
A gyűlést Borbé Levente a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium Könyvtárosa és Egyed Daniela a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum könyvtárosa, valamint a Hargita Megye Tanfelügyelőségéről Dáné Szilárd a magyar és Moraru Drăgici-Dorina román szakos tanfelügyelő szervezte.
Az összejövetelen beszédet mondtak:
- Moraru Drăgici-Dorina román szakos tanfelügyelő
- Dáné Szilárd magyar szakos tanfelügyelő
- Waczel Ferenc a tankönyvekért felelős tanfelügyelő
- Borbé Levente könyvtáros
- Egyed Daniela könyvtáros.
A gyűlés tartalmából:
- Hargita Megyei Iskolai könyvtárosok és könyvtárak mai helyzete
- iskolai könyvtárakra vonatkozó törvények
- továbbképzési lehetőségek az iskolai könyvtárosok számára
- információs és kommunikációs lehetőségek az iskolai könyvtárakban
Megalakult a Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok Szervezete és a Hargita Megyei Magyar Iskolai Könyvtárosok Szervezete.
Mindkét szervezetre a jelenlévők többsége igennel szavazott.
A megyéből több mint 50 könyvtáros vett részt gyűlésen.

Kájoni János Megyei Könyvtár névadó ünnepsége

2008. február 21. csütörtökön került sor a Kájoni János Megyei Könyvtár névadó ünnepségére, amelyet a Kájoni János Megyei Könyvtár és a Hargita Megyei Kulturális Központ szervezett a Szakszervezetek Művelődési Háza márványtermében.
Köszöntőbeszédet Bunta Levente a Hargita Megye Tanácsának elnöke mondott.
P.Pap Leonárd ferencrendi atya Székelyudvarhelyről, Kájoni János életét foglalta össze.
Róth András Lajos, Haáz Rezső Székelyudvarhelyi Múzeum Tudományos Könyvtárából tartott beszédet „Kájoni a digitális világban” címmel.
Az előadásokat a Codex Régizene Együttes Koncertje zárta.