2008. április 27., vasárnap

Könyvtárosok Napja Gyergyószentmiklóson, 2008

Az idén április 24-25. között rendezték meg Gyergyószentmiklóson a könyvtárosok napját „Értékek és értékmegőrzés a XXI. Századi könyvtárakban” címmel.
Április 24-én játék és olvasás, azaz bekapcsolódás a „Veszíts el egy könyvet!” című játékkal kezdődött.

Előadásokról:

Április 25-én a vendégek ünnepélyes fogadtatása után Bedő Melinda a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtártól tartott előadást. Az előadás címe: Humán erőforrás és kérdései a romániai könyvtárakban. Az előadásban szó esett az RMKE képviseletéről a Könyvtárak Országos Bizottságában és a hazai könyvtárosok szakmai értékeléséről is. A szakmai kiértékelő tervezete rámutatott arra, hogy a könyvtáros elsősorban segítségnyújtó-kiszolgáló tevékenysége által lehet elismert munkájában.

A Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökségtől Péli Levente beszélt a könyvtárosokra vonatkozó pályázati lehetőségekről és annak gyakorlati kérdéseiről. Felhívta a figyelmet az új pályázati lehetőségekre is, amelyekre úgy a vidéki, mint a városi és iskolai könyvtárak pályázhatnak.

A Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok képviseletében Borbé Levente a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa tartott beszédet az iskolai könyvtárak helyzetéről Hargita megyében. Az előadás egy általános jellemzést is takart a megyén belüli iskolai könyvtárak mai helyzetéről, azonban a múltbéli vizsgálódáson és a mai helyzeten túl, a jelenlegi lehetőségekből következtetve, egy jövőképet is felvázolt.

Rövid szünet után Fülöp Géza beszélt új könyvéről, melynek címe: Hol keressem? Hogy keressem? Információkeresés – szakirodalom. Ez a könyv elsősorban a könyvtárosokat célozza meg, igazi útikalauz az információs világban, éppen ezért nem hiányozhat a diákok, egyetemi hallgatók és kutatók könyvespolcáról sem.

A könyvbemutatót követően a Pro Libris Könyvbarátok Egyesületének elnöke Márton László mérnök beszélgetett Bernád Rita levéltárossal. Bernád Rita a Gyulafehérvári Érseki és Káptalan Levéltár helyzetéről, valamint az ott kifejtett tevékenységéről adott választ Márton László kérdéseire. Bernád Rita kitartó munkájának köszönhető 2006-ban megjelent könyv is (A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára II. Budapest 2006), ami felbecsülhetetlen érték az említett levéltárban a kutatók számára. A levéltári munka első kötetét Szögi László állította össze (A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Státus Levéltára I. 1429–2000: Repertórium, Gyulafehérvár–Budapest, 2006). Bernád Rita folytatva tevékenységét jelenleg a gyergyószentmiklósi főesperesség hivatalának levéltárában dolgozik.

E tartalmas beszélgetést követően a rendezvény ünnepélyes percei következtek. „Az év fiatal könyvtárosa” díját az idén Jakab Anna, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár dolgozója vehette át Kiss Jenőtől, az RMKE elnökétől. Anna munkáját a Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója Kopacz Katalin méltatta. Kopacz Katalin beszámolt Anna tevékenységéről. Bármilyen könyvtárosi munkában otthonosan érzi magát. Szorgalmas munkája példaértékű. Folyamatosan képezi magát, hogy meg tudjon felelni az új kihívásoknak és igényeknek.

13 órai kezdettel „Kincskeresés a könyvtárban” – keresési módszerek elméleti és gyakorlati bemutatása következett Csata Mária és Szakács Rita (Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár) irányításával. Részt vettek a Fogarassy Mihály Általános Iskola VII. osztályos tanulói, Király Magdolna tanárnő vezetésével.
A rendezvénysorozatot a Móra Könyvkiadó illusztrációinak válogatott munkáiból összeállított kiállítása zárta. A kiállítást Kiss Jenő az RMKE elnöke nyitotta meg. Balázs József festőművész pedig elkalauzolt az illusztrációk csodás világába.

A rendezvény szervezői voltak: A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár, a Pro Libris Könyvbarátok Egyesülete és a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

A rendezvény gördülékeny lefolyását és tartalmas anyagát Bákai Melinda a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár Igazgatója és kedves kollégái biztosították.

B.L.

Nincsenek megjegyzések: