2008. július 31., csütörtök

Hargita Megye Csíki Kistérsége Könyvtárosainak Szakmai Ülése

Kedves Könyvtároskollégáim,
Hozzátok ért-e el a híre annak, hogy a Sapientia Egyetem könytárában júl. 31-én a
Hargita Megye Csíki Kistérsége Könyvtárosainak Szakmai Ülése zajlik.
Én a könyvelőnőnktől hallottam róla, a gyülés napján, majdnem délkor - tehát lekésve.

Valamelyikünk netalán volt-e ebben az esetben jobban informálva?

Mindenkinek szép nyarat, eredményes vakációt!

Antal,
az SM-s könyvtáros.

2008. július 23., szerda

Kellemes nyarat!

Minden kedves könyvtáros kollégának Hargita megyében, határon innen és túl, kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!

Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok Vezetősége

Ui:Természetesen, továbbra is új információkkal szolgálunk a nyár ideje alatt is.

2008. július 22., kedd

Székely anekdoták

Székely anekdoták javát kapja meg e kötetben az olvasó.
Duka János közel kétszáz székelyföldi embertől származó anekdotákat válogatott össze. Gyűjteménye Székelyföld lakóinak változatos világából van összekovácsolva, éppen ezért stílusa nagyon változatos. Érvényesül benne a csavaros székely észjárás, s annak is sokféle színes változata. A legfontosabb mégis a székely ember egészséges humorérzéke és világszemlélete, amit, mint frissítő erőt magába szívhat a kíváncsi olvasó.

Pallas Akadémia Könyvkiadó - Csíkszereda
A könyv 2008 júniusában jelent meg.
294 oldal.
Ára: 17 lej

Bővebb információ:
http://www.pallasakademia.ro/

2008. július 18., péntek

Könyvtárosi szak tantárgyai

Ősszel indul a brassói „Facultatea de Litere” egyetem csíkszeredai fiókja

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNY SZAK


Eddigi kötelező és választott tantárgyak a 6 félévben

I. FÉLÉV.

Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Lingvisztika (Lingvistică generală)
Román nyelv (Limba română contemporană)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Dolgozat összeállítás (Technici de redactare)
Írás és könyvtörténet (Istoria scrisului şi a cărţii)
Mass media (Introducere în mass-media)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)

II. FÉLÉV.
Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Román nyelv – szótártan és lexikológia (Limba română contemporană)
Civilizáció és kultúrtörténet (Istoria culturii şi civilizaţiei)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Írás és könyvtörténet (Istoria scrisului şi a cărţii)
Bevezető a reklámok világába (Introducere în publicitate)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)
Könyvszerkesztés (Teoria şi practică editării)

III. FÉLÉV.
Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)
Román nyelv (Limba română contemporană)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Esztétika (Estetică)
Etika (Etica şi deontologia profesională)
Katalogizálás, osztályozás, tezauruszok (Teorii şi teh. de catal, clas. şi index., tezaure)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)
Szövegszerkesztési módok számítógép segítségével (Procesare texte pe calculator)

IV. FÉLÉV.
Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)
Román nyelv (Limba română contemporană)
Szemiotika (Introducere în semiotică)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Európai Unió működési rendszere (Drept comunitar U.E.)
Kulturális antropológia (Antropologie culturală)
Kulturális programok szervezése (Org. şi promov. de ev. cult.)
Katalogizálás, osztályozás, tezauruszok (Teorii şi teh. de catal, clas. şi index., tezaure)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)

V. FÉLÉV.
Menedzsment az információs és dokumentációs világban (Managamentul în str. infodocumentare)
Marketing az információs és dokumentációs közegben (Marketing în structuri info-documentare)
Katalogizálás, osztályozás (Teorii şi teh. de catal, clas. şi index.)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Közkapcsolatok (Relaţii publice)
Bibliográfiák (Bibliografii)
Az elektronikus könyv (Carte electronică)
Latin és cirill paleográfia (Paleografie latină şi chirilică)
A kultúra tudománya (Teoria culturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)

VI. FÉLÉV.
Menedzsment az információs és dokumentációs világban (Managamentul în str. infodocumentare)
Kommunikációs metódusok (Metode de cerc. În şt. Com.)
Katalogizálás, osztályozás (tehnici de catal., clas. şi index.)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Lexikográfia (Lexicografie)
Latin és cirill paleográfia (Paleografie latină şi chirilică)
A kultúra tudománya (Teoria culturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)
Sajtóirodalom formái (Genuri ale pres. scrise)

Forrás: A brassói egyetemtől.
Borbé Levente

2008. július 9., szerda

Tanévzáró után

A könyvtáros tanévzáró utáni tevékenysége is figyelemreméltó: statisztikák készítése az elmúlt tanévről, könyvtári és tankönyvek visszaszedése a diákoktól, kis letár készítése,az állomány gyarapítása, elhagyott könyvek behelyettesítése és lehetne sorolni az elvégezendő apró dolgokat; de vannak iskolák, ahol mégnagyobb munkálatok kezdődtek el.
Jelenleg megyénkben 7 iskola készül, hogy ebben az évben elkészítse intézményen belül a Dokumentációs és Információs központot. A döntések alapján az említett iskolákban már nyáron (szünidő alatt) neki fognak a munkálatoknak.
Remélhetőleg a befektett munka eredménye majd idővel megtérül azokban az intézményekben, ahol a változást választották.
B.L.

2008. július 3., csütörtök

ReMeK-e-hírlevél 2008/7. szám

TARTALOMBÓL

HASZNOSÍTHATÓ INFORMÁCIÓK
--Romániai magyar könyvtárak is bekapcsolódhatnak az ODR-be
--50 szótár egyetlen ingyenes programban

TUDÓSÍTÁSOK KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEKRŐL
--A Gyergyószentmikló si Városi Könyvtár hírei
--A Reneszánsz Év jegyében
--Ábel nyomában, olvasótábor a rengetegben

KÉPZÉS
--Továbbépző új dokumentációs és információs központok létrehozása érdekében

KITEKINTŐ
--Ünnepi könyvhét - sok érdeklődő a romániai magyar kiadók standjainál
--Európai uniós információs hálózat könyvtárakban

DíJAK
--Pro Cultura Hungarica - díjat kapott Kozma Mária irónő

HAZAI
--Ősztől román nyelvű könyvtáros képzés indul Csíkszeredában
--70 ezer egyetemista látogatja a Lucian Blaga egyetemi könyvtárat

MOZAIK
--Olvasóit kérte fel Paulo Coelho egyik könyvének megfilmesítésére
--Kafka-kéziratokat digitalizált egy német alapítvány

2008. július 2., szerda

Júliusi évfordulók - 2008

2 – 230 éve halt meg Jean-Jaques Rousseau francia író
70 éve született Szilágyi Domokos
4 – 160 éve balt meg Francois-René de Chateaubriand
francia író
6 –130 éve született Eino Leino finn költő
14 – 110 éve született Dormándi László író
40 éve halt meg Konsztantyin Georgijevics Pausztovszkij
orosz író
15 – 190 éve halt meg Dugonics András író
17 – 120 éve született Füst Milán
30 – 140 éve halt meg Tompa Mihály