2008. július 18., péntek

Könyvtárosi szak tantárgyai

Ősszel indul a brassói „Facultatea de Litere” egyetem csíkszeredai fiókja

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNY SZAK


Eddigi kötelező és választott tantárgyak a 6 félévben

I. FÉLÉV.

Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Lingvisztika (Lingvistică generală)
Román nyelv (Limba română contemporană)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Dolgozat összeállítás (Technici de redactare)
Írás és könyvtörténet (Istoria scrisului şi a cărţii)
Mass media (Introducere în mass-media)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)

II. FÉLÉV.
Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Román nyelv – szótártan és lexikológia (Limba română contemporană)
Civilizáció és kultúrtörténet (Istoria culturii şi civilizaţiei)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Írás és könyvtörténet (Istoria scrisului şi a cărţii)
Bevezető a reklámok világába (Introducere în publicitate)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)
Könyvszerkesztés (Teoria şi practică editării)

III. FÉLÉV.
Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)
Román nyelv (Limba română contemporană)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Esztétika (Estetică)
Etika (Etica şi deontologia profesională)
Katalogizálás, osztályozás, tezauruszok (Teorii şi teh. de catal, clas. şi index., tezaure)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)
Szövegszerkesztési módok számítógép segítségével (Procesare texte pe calculator)

IV. FÉLÉV.
Irodalomelmélet (Teoria literaturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)
Román nyelv (Limba română contemporană)
Szemiotika (Introducere în semiotică)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Európai Unió működési rendszere (Drept comunitar U.E.)
Kulturális antropológia (Antropologie culturală)
Kulturális programok szervezése (Org. şi promov. de ev. cult.)
Katalogizálás, osztályozás, tezauruszok (Teorii şi teh. de catal, clas. şi index., tezaure)
Bevezető az információtudományba (Introducere în ştiinţa informării şi teoria sistemelor)

V. FÉLÉV.
Menedzsment az információs és dokumentációs világban (Managamentul în str. infodocumentare)
Marketing az információs és dokumentációs közegben (Marketing în structuri info-documentare)
Katalogizálás, osztályozás (Teorii şi teh. de catal, clas. şi index.)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Közkapcsolatok (Relaţii publice)
Bibliográfiák (Bibliografii)
Az elektronikus könyv (Carte electronică)
Latin és cirill paleográfia (Paleografie latină şi chirilică)
A kultúra tudománya (Teoria culturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)

VI. FÉLÉV.
Menedzsment az információs és dokumentációs világban (Managamentul în str. infodocumentare)
Kommunikációs metódusok (Metode de cerc. În şt. Com.)
Katalogizálás, osztályozás (tehnici de catal., clas. şi index.)
Angol vagy francia nyelv (limba engleză/franceză)
Lexikográfia (Lexicografie)
Latin és cirill paleográfia (Paleografie latină şi chirilică)
A kultúra tudománya (Teoria culturii)
Összehasonlító irodalom (Literatură comparată)
Sajtóirodalom formái (Genuri ale pres. scrise)

Forrás: A brassói egyetemtől.
Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: