2008. október 30., csütörtök

Iskolai könyvtári rendezvény Csíkszentdomokoson

A csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola - Iskolakönyvtára a magyar szakos tanárok segítségével Versíró pályázatot hirdetett, ahová benevezhettek az iskola V. és VI. osztályos tanulói 3- 4 szakaszos verssel, amelynek témája a könyv .
A pályamunkák november első hetében lesznek kiértékelve.

Székely Edith könyvtáros

2008. október 29., szerda

Sólyom László magyar köztársasági elnök látogatása könyvtárunkban

Október 24-én délelőtt Sólyom László magyar köztársasági elnök székelyföldi körútja alkalmával, Csíkszeredában tartózkodva, tiszteletét tette a Gimnázium könyvtárában. Megtekintette az újonnan felavatott dokumentációs és információs központot. A régi könyveknél időzött egy kis időre. Rövid látogatása végén az iskola emlékkönyvébe írt néhány kedves sort az intézményben dolgozók és tanulók számára.
Búcsúzóul hozzátette, hogy bizony még egy kicsit elidőzött volna a régi könyvek között, ha az egyébként is sűrű programja lehetővé tette volna.

Borbé Levente

2008. október 28., kedd

Újabb könyvtárosi rendezvény a Márton Áron Gimnáziumban

Az Iskolai Könyvtárak Hónapja keretén belül a Márton Áron Gimnáziumban újabb rendezvényre került sor.
Október 22-én délelőtt 9 órától a harmadik osztályosok megismerkedtek a tankönyvek világával, ez alkalommal meglátogatták a tankönyvraktárt is. Kísérőjük ezúttal is a tanító néni és a könyvtáros bácsi volt. A könyvtáros bácsi beszámolt a tankönyvezés dolgairól, felhívta a figyelmet, arra, hogy miért is szükséges huzamosabb ideig jó állapotban megőrizni ezeket a tanuláshoz nélkülözhetetlen könyveket.
A következő célállomás az Iskola teljesen felújított Dokumentációs és Információs központja volt. A könyvtárosok egy általános bemutatóval folytatták az ismertetést. Szó esett arról, hogy miként kell tájékozódni egy ilyen helyen (hogyan lehet ésszerűen keresni a kereső/dokumentálódó által kiválasztott témát), és miben segíthetnek ilyen esetben a könyvtárosok.
A rendezvény utolsó momentuma az olvasási verseny volt. Mindegyik harmadikos, egymást követve, Benedek Elek meséiből olvasott fel részleteket. Az olvasási verseny győzteseit ők maguk választották, helyesen, hiszen úgy a tanító néni mint a könyvtárosok ugyanazokra a gyerekekre szavaztak volna. Jutalomként, hogy mindenki kellőképpen állta a sarat, díjazás előtt a tanító néni Mátyás Királyról szóló meséket olvasott fel a gyerekeknek, szintén Benedek Elek mesegyűjteményéből. Nem véletlenül esett a választás Mátyás király meséire, hiszen az idén ünnepeljük Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulóját, s egyben a 2008-as esztendő a Reneszánsz Éve is.
Minden egyes gyerek kis ajándékba részesült. Az első három győztes Petőfi Sándor költeményiből kapott egy-egy kötetet.

A program szervezői:
András Éva harmadik osztály tanító nénije
Borbé Levente könyvtáros
Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista

2008. október 20., hétfő

Két megye iskolai könyvtárosainak módszertani gyűlése

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából találkoznak a Hargita megyei és Háromszéki (Kovászna megyei) iskolai könyvtárosok november 14-én 10 órakor Tusnádfürdőn. Habár egy kissé kilépnek az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjából (különböző közbejött események miatt tolódott ki novemberre), lelkesen állnak elébe a találkozásnak. A metodikai nap nemcsak az országban lévő iskolai könyvtárak problémáit és törvényeit ismerteti, hanem szó lesz sajátos jellegű helyzetekről is.
Végül, de nem utolsó sorban végre megismerkedhetnek a két megye iskolai könyvtárosai.
A találkozót Kiss László a Romániai Magyar Könyvtárosok szövetségének elnöke (aki egyben a Kovásza megyei iskolai könyvtárosok módszertanosa), és Borbé Levente a Hargita Megyei Magyar Könyvtárosok képviseletétől szervezte meg. Külön köszönet illeti Urkon Juditot a Tusnádfürdői városi könyvtár könyvtárosát, aki készségesen felajánlotta könyvtárát erre az alkalomra.

2008. október 17., péntek

Új dokumentációs és infármációs központ Hargita megyébenDokumentációs és Információs központ létesült a Csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban. A megnyitóra október 15-én került sor. A Központ a volt olvasóteremből és a hozzákapcsolódó termekből volt kialakítva. A teljesen felújított termek több lehetőséget biztosítanak az iskolai oktatói-nevelői tevékenység lebonyolításában. Biztosított a régi állomány plusz a kormány tartalékalapjából leosztott pénzösszegből vásárolt könyvek és audiovizuális eszközök is. Mindehhez hozzájön a teljesen újonnan vásárolt számítógépek. Biztosítva van az internetes hozzáférés is. A megújult könyvtár sokkal több lehetőséget nyújt a változatos és érdekfeszítőbb órák megtervezésére és megvalósítására a pedagógusok és a diákok számára.
A megnyitó ünnepséget Fülöp Géza előadása tette színesebbé, aki bemutatta Hol keressem? Hogy keressem? című könyvét, amely az információs műveltség fontosságáról és gyakorlatba ültetéséről szólt.
Az ünnepséget Varga László a Gimnázium igazgatója nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta az Új központ előnyeit. Szó volt a Központ kialakításáról is. A minisztérium által biztosított kezdeti 40 000 lejt a város önkormányzata 11 000 lejjel toldta meg, a többit pedig az iskola költségvetéséből teremtették elő.
Úgyis mondhatjuk megtörtént a „csoda”, hiszen ez az új típusú könyvtár otthonosabbá varázsolja és kellemesebbé teszi, és megteremti az információszerzés, dokumentálódás, főleg a tanulás gördülékenyebb lefolyását.
Természetesen szorgos és szervezett munka előzte meg az ünnepséget. Mindenki, akit felkértek a munkálatok elvégzésére és kivitelezésére lelkesen dolgozott. Eredményes munka gyümölcse.
Köszönet illeti mindazokat a személyeket, akik nemcsak önzetlen munkájukkal segítették, hanem erkölcsileg is támogatták az dokumentációs és információs központ létrejöttét.

A dokumentarista központ alkalmazottja Balázs-Bécsi Enikő, aki Borbé Levente könyvtárossal együttműködve már másnap megkezdte tevékenységét. Volt már óra tartva, már előjelentkeztek óratartásra más napokra is, a látogatók hosszú sora igazolja, hogy aktív élet fog zajlani.


Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapjában elkészült dokumentarista központ méltóan ünnepli hónap végéig az iskolai könyvtárat, ahol minden hétköznap osztályok csapatai látogatja meg és fedezi fel, azaz „veszi birtokba” a megújult helyiséget.

2008. október 3., péntek

Brassói Egyetem könyvtárosi szakának Csíkszeredai kirendeltsége

A brassói Transilvania egyetem könyvtárosi szakának Csíkszeredai kirendeltsége október 18., 10 órai kezdettel nyitja meg kapuját az Octavian Goga Kollégiumban.
Az iratkozáshoz és a tanuláshoz kötött feltételeket minden egyes beiratkozó betartotta. Tehát minden egyes beiratkozó személy megkezdheti tanulmányait a fent említett napon.
Dr. Lektor Ana Ene arra figyelmezteti az új egyetemistákat, hogy mindannyian vegyenek részt a tanévmegnyitón, hiszen akkor fogják megkötni a szerződéseket, akkor vázolják fel a tanév szerkezetét, és információt nyújtanak az egyetem fontos követelményrendszeréről és a szakon belüli tevékenységről. Ezen a napon természetesen kérdéseket is lehet feltenni.

A beiratkozottak száma 28, de még egy hétig iratkozhatnak az elkésettek. A szükséges iratokat ezúttal a Brassói egyetemi központban "Facultatea de Litere" kell leadni.

Borbé Levente
A MÁrton Áron könyvtárosa

2008. október 2., csütörtök

ReMeK-e-hírlevél 2008/10

Romániai Magyar Könyvtárosok elektronikus hírlevele

Megjelenik havonta


TARTALOMBÓL
-Internetre költöznek a web előtti papírújságok
-Multimédiás honlap Mátyásról
-Mátyás király könyvtára a Székely Nemzeti Múzeumban
-Székelyudvarhelyi könyvtári rendezvények
-A Magyar Népmese Napja
-Könyvtári hírek Gyergyószentmiklósról
-Kommunikáció s ismeretek – tréning csíkszeredai könyvtárosoknak
-Internetre kerülnek a Holt-tengeri tekercsek
-Juhász Ferenc 80 éves
-Díjazott dokumentumfilm a Teleki Téka kincseiről
-Megkezdődött a Teleki Téka felújítása
-Új igazgató a Bod Péter Megyei Könyvtár élén
-Romlik a negyedikesek olvasási és szövegértési képessége

2008. október 1., szerda

Októberi évfordulók - 2008

4 – 30 éve halt meg Erdélyi József költő
5 – 110 éve született Sinkó Ervin délvidéki író
8 – 320 éve született Johann Ulrich König német költő
9 – 35 éve halt meg Gabriel Marcel francia író
10 – 70 éve született Szilágyi István író
11 –100 éve született Alexandru Sahia román író
14 – 120 éve született Katherine Mansfield amerikai írónő
15 – 85 éve született Italo Calvino olasz író
16 – 120 éve született Eugene O’Neill amerikai drámaíró
21 – 130 éve született Krúdy Gyula író
300 éve halt meg Petrőczi Kata Szidónia költőnő
23 – 135 éve született Lampérth Géza író
25 –85 éve született Tóth István költő
30 – 150 éve született Duiliu Zamfirescu román író
31 – 120 éve született Szentmiháliné Szabó Mária írónő