2008. december 20., szombat

Lapozd a régit és nyerj egy újat!

A Márton Áron Gimnáziumban tavaly megszervezett évkönyves vetélkedő az idén is folytatódott. A vetélkedő a 2007-2008. tanévről szóló évkönyvének megjelenése alkalmából rendezték meg.

A versenyt az új évkönyv bemutatása előzte meg. Ifjú Borsodi László, az évkönyv szerkesztője, nemcsak az évkönyvben lévő cikkek tartalmának ismertetésére tért ki, hanem az évkönyv történetre és szerkesztésre is. Felsorolta mindazokat a munkatársakat, akik több éve már besegítettek az évkönyv elkészítésében. Borsodi Lászlót, az évkönyv szerkesztőjét Márton Áron emlékplakettel jutalmazták.

Részt vettek osztályonként egy-egy három fős csapat. A feliratkozás Juhász András Réka igazgatóhelyettesnél történt meg. Utolsó iratkozási nap december 17. szerda délig.
Kérdések továbbra is a rendszerváltás utáni iskolai évkönyvekből lettek feltéve, összesen 16+1 témából válogatva. 8 kérdést Juhász-András Réka igazgatóhelyettes, 9 kérdést Varga László igazgató, a verseny ötletgazdája állított össze.
A diákok a könyvtárban kutathattak az évkönyvek között. Segítségükre volt Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista és Borbé Levente könyvtáros.
A díjazásra az iskola dísztermében 2008 december 18. csütörtökön 12,30 órai kezdettel került sor. Az első helyezett csapat a XI.A osztály nyerte. A nyertes csapat visszakapta az osztály által az évkönyvekre összegyűjtött összeget.
Minden egyes versenyző Antal Imre - Tisztesség Adassék, a gimnázium történetéről szóló könyvet kapta jutalmul.

Borbé Levente a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

2008. december 19., péntek

A magyarországi Könyvtárostanárok Egyesületének új vezetősége

A KTE új vezetősége

Bejegyzés ideje: 2008. november 27., csütörtök. Kategória: Hírek, KTE. Szerző: könyvtárostanár
A mai közgyűlés eredményeként a Könyvtárostanárok Egyesületének új vezetősége felállt. A közgyűlés döntése értelmében a következő négy évben a feladatköröket az alábbi kollégák látják majd el:
• A KTE elnöke - Lázárné Szanádi Csilla (Budapest)
• Alelnök - Dömsödy Andrea (Budapest)
• Titkár - Dékány Dóra (Budapest)
• Gazdasági vezető - Rónyai Tünde (Budapest)
• Pályázati felelős - Zseli Klára (Székesfehérvár)
• Kommunikációs vezető - Bondor Erika (Budapest)
• Tagnyilvántartás - Horváthné Szandi Ágnes (Szombathely)
• Irattár és archívum - Melykóné Tőzsér Judit (Hatvan)
• Nemzetközi kapcsolatok - Paszternák Ádám (Budapest)
• Ellenőrző bizottság elnöke: Szakmári Klára (Budapest)
• Tagjai: Petri Ágnes (Budapest)
• Tóth Viktória (Budapest)

A KTE új vezetőségébe póttagként kerültek be:
• Cs. Bogyó Katalin (Szeged)
• Csernyánszky Erzsébet (Kiskunfélegyháza)

Kicsit többet a mostani és a volt vezetőségről:
http://www.ktep.hu/

Gratulálunk az új elnökségi tagoknak, és eredményes négy évet kívánunk az egyesületi munkájukhoz!

Bondor Erika
a KTE korábbi elnöke


Bondor Erika tartja továbbiakban is a kapcsolatot a Kárpát-medencei - magyar iskolai könyvtárosokkal.
Megj. a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa: B.L.

2008. december 16., kedd

Diákok beiratkozási szokásai a Márton Áron Gimnázium könyvtárába

A beiratkozásnál az eltelt nyolc tanévet vettem figyelembe, hozzáadva ezt a tanévkezdetet is.
Az elmúlt nyolc tanesztendő beiratkozási szokásai továbbra is megegyeznek a mostanival.
A Márton Áron Gimnázium könyvtárába a Segítő Mária diákjai is beiratkozhatnak. Így valamelyest bővül a paletta, viszont ez a lényegen keveset változtat.


Az egyetlen 1-4-es osztályban, ami mostanra harmadik osztállyá nőtte ki magát, folyamatos beiratkozás tapasztalható. Itt inkább azok a tanulók iratkoztak be, akik szeretnek olvasni. Néhányan közülük nagyon szeretik az illusztrált könyveket is, ez színesebbé teszi számukra az olvasást.
Az 5-8-as osztályok helyzete eltérő képet mutat. Itt már az ajánlott olvasmányok végett többen beiratkoznak. Viszonylag eléggé lassú beiratkozási folyamat veszi kezdetét ötödik osztálytól a nyolcadikig. A tanulók többsége inkább akkor iratkozik be, amikor megszületnek a tanárok elvárásai vélük szemben. Van eset, mikor egyes tanárok bíztatására csoportosan érkeznek beiratkozni. A beiratkozottak száma még hatodik osztály végén sem teszi ki minden esetben az osztály felét. Az egyre növekvő követelmények véget nyolcadik osztályban már ritka, aki nem iratkozott be az iskola könyvtárába.
A líceumi diákok beiratkozási szokása teljesen más képet mutat, mint az 5-8 osztályé. Kilencedikben általában a humán osztályokban van nagyobb beiratkozási hullám. Rendszerint az elvárások is nagyobbak a tanárok részéről, főleg irodalomból. A reálosztályok már nem igyekeznek annyira. Átlagosan az osztályoknak kevesebb, mint fele iratkozik be kilencedik osztály végére.
Tizedik osztályban nagy pangás tapasztalható, kevés a beiratkozó. Kilencedik osztályban már többségük, aki fontosnak tartotta, beiratkozott. Néhány diák igényli a beiratkozást, főleg azok, akik versenyekre, szakdolgozatok írására, vagy más fontos, a tanórai anyaggal kapcsolatos tevékenységhez szükséges információt akarnak gyűjteni.
A tizenegyedik osztály teljesen visszahozza a beiratkozási kedvet, még az elején, annál is inkább, mert csak két esztendő választja el őket az érettségitől. Ilyenkor veszik ki a régi tankönyveket, amelyeket felhasználhatnak példatárként, szöveggyűjteményként és nagyon jól lehet pótló anyagként is tanulni belőlük. Tizenegyedik osztály végére a diákok nagy része beiratkozik.
Utolsó évesek már kevésbé iratkoznak be. Nagyon kevesen vannak, de még mindig akadnak néhányan. Van, aki csupán mókából teszi meg, van, aki hirtelen nem jut hozzá a kért információhoz, s a „könnyebb” utat választja, van, akit rávesznek a beiratkozásra stb.
*
A beiratkozáshoz hozzájárul az a tény is, hogy a diákoknak van-e otthon házi könyvtáruk, esetleg be vannak-e iratkozva abba a könyvtárba, amelyik helységben laknak.
A dolog teljesen átlátható, hiszen azok a diákok, akik nagyon távol esnek otthonuktól és bentlakásban laknak, tehát főleg a vidékiek, sokkal hamarabb beiratkoznak, mint a helybéliek, akiknek van idejük délután is kölcsönözni könyvet a Megyei könyvtárból. Őket az ingázó diákok követik a sorban, és végül maradnak a helybéliek.
Tehát, nagyon fontos, hogy a gyerekeknek milyen lehetőségük van a beiratkozásra.
Az sem elhanyagolható, hogy fokozatosan észreveszik, mennyire megkönnyíti tanulásukat, ha az iskolában lévő könyvtárat választják az információhoz jutás végett.Borbé Levente, a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

2008. december 8., hétfő

ReMeK-e-hírlevél 2008/12. szám

TARTALOMBÓL

- November 20-tól elérhető az európai digitális könyvtár
- Könyvtárat avattak Csíkszentkirályon
- Sólyom László magyar köztársasági elnök látogatása a Márton Áron Gimnázium könyvtárában
- Könyvtári rendezvények Hargita megyei iskolákban
- Iskolai könyvtárosok találkozója
- A Bod Péter Megyei Könyvtár hírei
- Olvasási konferencia és könyvbemutató Zentán

2008. december 4., csütörtök

TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK SZÁMÁRA

A KÉPZÉS LEÍRÁSA

1. Szervező intézmény: A kolozsvári Babes-Bolyai Tudo-mányegyetem Történelem és Filozófia kara

2. A képzés címe: Továbbképző program iskolai könyvtárosok számára
3. Szak: Könyvtártudomány
4. A képzés típusa: Tömörített
5. Célcsoport: iskolai könyvtárosok

6. A képzés célja:

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség a 2007-2008-as egyetemi tanév végén azzal a kéréssel fordult a Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem és filozófia karának magyar tagozatvezetőségéhez, hogy karunkon a különböző általános és középiskolákban tevékenykedő könyvtárosok számára szakmai továbbképző programot szervezzünk. E felkérést figyelembe véve, továbbképzőnk céljai a következők:
- a könyvármenedzsment módszereinek megismertetése, a könyvtár arculatépítéséhez különboző szakaszainak megtervezéséhez és a közönségszolgálathoz szükséges ismeretek elsajátítása
- az információmenedzsment területén elengedhetetlen ismeretekek elsajátítása, különböző speciális, a könyvtárak számára kifejlesztett számítógépes programok megismerése (ALEPH, Corvina), az elektronikus könyvtár
- a multimédia könyvtárban való alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása: digitális dokumentumok, hipertext (nem lineársi szöveg), digitalizálási technikák
- a hallgatók megismertetése a könyvtárak finanszírozásához elengedhetetlen projektírással: a projekt előkészítése, a különböző szakaszokra való lebontása, a finanszírozó számára benyújtandó elszámolások valamint jövőbeli projektek tervezése
- az erdélyi könyv és nyomdatörténet, a könyv sok évszázados fejlődésének, a különböző nyomdák kiadói politikájának, nyomdai technikák, ugyanakkor könyvtárak történetére vonatkozó alapvető ismeretek elsajátítása
7. Az oktatás formája: nappali
8. Átvihető kreditpontok száma: 30 kredit
9. A képzés időtartama: 6 munkanap, összesen 50 + 10 óra
10. A képzés időpontja: június 21-27
11. A képzés jogi alapja: - - -
12. Helyek száma: 25
13. Az előadások nyelve: Magyar
14. Jelentkezési feltételek:
- a jelentkező általános vagy középiskolában legyen könyvtáros
15. Beiratkozási díj: 600 RON
16. A végzési bizonylat megszerzésének feltétele: egy olyan referátum elkészítése és benyújtása melynek megírásánál a résztvevő használja a képzésen szerzett ismeretanyagot és módszereket
17. A hallgató számára kiállítandó dokumentum: A továbbképzésen való részvételt igazoló és az ott szerzett osztályzatokat tartalmazó bizonyítvány
18. A hallgatónak megajánlott cím: - - -
19. A továbbképzőre vonatkozó európai egyezmények: - - -
20. A képzés tartalma:

Az előadás címe Kreditszám Óraszám Előadó
Nyomdák és könyvtárak Erdélyben a 16-20. századokban
6 kredit 10+2 óra Dr. Sipos Gábor egyetemi docens
Információmenedzsment 6 kredit 10+2 óra Dr. Gurka Balla Ilona tanársegéd
Multimédia a könyvtárban 6 kredit 10+2 óra Dr. Gurka Balla Ilona tanársegéd
Könyvtármenedzsment
6 kredit 10+2 óra Dr. Poráczky Rozália
Kulturális projektmenedzsment és arculatépítés 6 kredit 10+2 óra Dr. Molnár Kovács Zsolt adjunktus21. Kapcsolat:
Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő dékánhelyettes
BBTE Történelem és Filozófia kar
e-mail: enikorf@gmail.com
Dr. Nagy Róbert egyetemi tanársegéd
e-mail: nrobert70@yahoo.com
Tel: 0740 53 80


ELŐADÓK
1. Dr. Sipos Gábor, egyetemi docens, BBTE, Történelem és Filozófia kar, Középkor története és historiográfia tanszék
2. Dr. Molnár Kovács Zsolt, egyetemi adjunktus, BBTE, Történelem és Filozófia kar, Ókortörténeti és régészeti tanszék
3. Dr. Gurka Balla Ilona, egyetemi tanársegéd, BBTE, Történelem és Filozófia kar, Középkor története és historiográfia tanszék, a kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár munkatársa
4. Dr. Poráczky Rozália, főkönyvtáros, a kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár aligazgatója


KÖLTSÉGVETÉS

A résztvevők tervezett száma: 25 személy

A tandíjból befolyó összeg: 25 × 650 RON = 16 250 RON

Szállás: korábbi tapasztalatokra alapozva a résztvevők 25%-a nem igényel szállást, így 1 személyre 7 napot számítva, 20 × 7 = 140 nap, 1 napra 25 RON-t számítva (BBTE 17 sz. kollégiumában), összesen 3500 RON

Étkezés: 1 személyre napi 60 RON, ami 25 × 7 = 175 nappal számolva összesen: 10 500 RON

Étkezés és szállás összesen: 14 000 RON

Előadók tiszteletdíja összesen: 2250 RON

Összes költség: 16 250 RON


Programfelelős: Programmenedzser:
Dr. Rüsz Fogarasi Enikő docens Dr. Nagy Róbert tanársegéd

2008. december 3., szerda

Decemberi évfordulók – 2008

1 – 90 éve halt meg Kaffka Margit író, költő
2 – 90 éve halt meg Edmond Rostand francia költő, drámíaró
9 – 400 éve született John Milton angol költő

11 – 90 éve született Alekszandr Iszajevics Szolysenyicin orosz író
13 - 30 éve halt meg Tamás Gáspár író
13 – 25 éve halt meg Nichita Stănescu román költő, esszéíró

14 – 100 éve született Szepes Mária író, költő, forgatókönyvíró
16 – 125 éve született Kós Károly építész, grafikus, író
21 – 50 éve halt meg Lion Feutchwagner német író
26 – 115 éve született Mao Ce-Tung ismert kínai politikus, forradalmár, költő
30 – 135 éve született Bánffy Miklós író