2008. december 4., csütörtök

TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK SZÁMÁRA

A KÉPZÉS LEÍRÁSA

1. Szervező intézmény: A kolozsvári Babes-Bolyai Tudo-mányegyetem Történelem és Filozófia kara

2. A képzés címe: Továbbképző program iskolai könyvtárosok számára
3. Szak: Könyvtártudomány
4. A képzés típusa: Tömörített
5. Célcsoport: iskolai könyvtárosok

6. A képzés célja:

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség a 2007-2008-as egyetemi tanév végén azzal a kéréssel fordult a Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem és filozófia karának magyar tagozatvezetőségéhez, hogy karunkon a különböző általános és középiskolákban tevékenykedő könyvtárosok számára szakmai továbbképző programot szervezzünk. E felkérést figyelembe véve, továbbképzőnk céljai a következők:
- a könyvármenedzsment módszereinek megismertetése, a könyvtár arculatépítéséhez különboző szakaszainak megtervezéséhez és a közönségszolgálathoz szükséges ismeretek elsajátítása
- az információmenedzsment területén elengedhetetlen ismeretekek elsajátítása, különböző speciális, a könyvtárak számára kifejlesztett számítógépes programok megismerése (ALEPH, Corvina), az elektronikus könyvtár
- a multimédia könyvtárban való alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása: digitális dokumentumok, hipertext (nem lineársi szöveg), digitalizálási technikák
- a hallgatók megismertetése a könyvtárak finanszírozásához elengedhetetlen projektírással: a projekt előkészítése, a különböző szakaszokra való lebontása, a finanszírozó számára benyújtandó elszámolások valamint jövőbeli projektek tervezése
- az erdélyi könyv és nyomdatörténet, a könyv sok évszázados fejlődésének, a különböző nyomdák kiadói politikájának, nyomdai technikák, ugyanakkor könyvtárak történetére vonatkozó alapvető ismeretek elsajátítása
7. Az oktatás formája: nappali
8. Átvihető kreditpontok száma: 30 kredit
9. A képzés időtartama: 6 munkanap, összesen 50 + 10 óra
10. A képzés időpontja: június 21-27
11. A képzés jogi alapja: - - -
12. Helyek száma: 25
13. Az előadások nyelve: Magyar
14. Jelentkezési feltételek:
- a jelentkező általános vagy középiskolában legyen könyvtáros
15. Beiratkozási díj: 600 RON
16. A végzési bizonylat megszerzésének feltétele: egy olyan referátum elkészítése és benyújtása melynek megírásánál a résztvevő használja a képzésen szerzett ismeretanyagot és módszereket
17. A hallgató számára kiállítandó dokumentum: A továbbképzésen való részvételt igazoló és az ott szerzett osztályzatokat tartalmazó bizonyítvány
18. A hallgatónak megajánlott cím: - - -
19. A továbbképzőre vonatkozó európai egyezmények: - - -
20. A képzés tartalma:

Az előadás címe Kreditszám Óraszám Előadó
Nyomdák és könyvtárak Erdélyben a 16-20. századokban
6 kredit 10+2 óra Dr. Sipos Gábor egyetemi docens
Információmenedzsment 6 kredit 10+2 óra Dr. Gurka Balla Ilona tanársegéd
Multimédia a könyvtárban 6 kredit 10+2 óra Dr. Gurka Balla Ilona tanársegéd
Könyvtármenedzsment
6 kredit 10+2 óra Dr. Poráczky Rozália
Kulturális projektmenedzsment és arculatépítés 6 kredit 10+2 óra Dr. Molnár Kovács Zsolt adjunktus



21. Kapcsolat:
Dr. Rüsz-Fogarasi Enikő dékánhelyettes
BBTE Történelem és Filozófia kar
e-mail: enikorf@gmail.com
Dr. Nagy Róbert egyetemi tanársegéd
e-mail: nrobert70@yahoo.com
Tel: 0740 53 80


ELŐADÓK
1. Dr. Sipos Gábor, egyetemi docens, BBTE, Történelem és Filozófia kar, Középkor története és historiográfia tanszék
2. Dr. Molnár Kovács Zsolt, egyetemi adjunktus, BBTE, Történelem és Filozófia kar, Ókortörténeti és régészeti tanszék
3. Dr. Gurka Balla Ilona, egyetemi tanársegéd, BBTE, Történelem és Filozófia kar, Középkor története és historiográfia tanszék, a kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár munkatársa
4. Dr. Poráczky Rozália, főkönyvtáros, a kolozsvári „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár aligazgatója


KÖLTSÉGVETÉS

A résztvevők tervezett száma: 25 személy

A tandíjból befolyó összeg: 25 × 650 RON = 16 250 RON

Szállás: korábbi tapasztalatokra alapozva a résztvevők 25%-a nem igényel szállást, így 1 személyre 7 napot számítva, 20 × 7 = 140 nap, 1 napra 25 RON-t számítva (BBTE 17 sz. kollégiumában), összesen 3500 RON

Étkezés: 1 személyre napi 60 RON, ami 25 × 7 = 175 nappal számolva összesen: 10 500 RON

Étkezés és szállás összesen: 14 000 RON

Előadók tiszteletdíja összesen: 2250 RON

Összes költség: 16 250 RON


Programfelelős: Programmenedzser:
Dr. Rüsz Fogarasi Enikő docens Dr. Nagy Róbert tanársegéd

Nincsenek megjegyzések: