2009. január 30., péntek

Információs és Dokumentációs Központ megnyitója székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szakközépiskolában


2009. január 21-én került sor a székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szakközépiskolában az Információs és Dokumentációs Központ megnyitójára.
Korszerű audiovizuális eszközök, számítógépek, internetes hozzáférés, teljesen felújított terem változatos, érdekes tanórák megtartását biztosítja majd.
Az ünnepséget Szakács Paál István igazgató nyitotta meg, majd Pápay Márta mérnöktanár számolt be a munkálatokról, a terem berendezéséről, kialakításáról. Bondor István főtanfelügyelő és Burus-Siklódi Botond igazgató a központ fontosságáról beszéltek.
Tanulóink műsorral készültek, Pap Mária, Fehér László szavalata és az iskola tánccsoportjának előadása zárta az ünnepséget.

Marossy Enikő
könyvtáros

2009. január 29., csütörtök

MUNKAHELYI LEHETŐSÉGEK A KÖNYVTÁROSI SZAK ELVÉGZÉSE UTÁN

A brassói TRANSILVANIA egyetem bölcsészkarán belül működő
KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNY szak elvégzése utáni munkahely ajánlatok:


• közkönyvtáraknál, egyetemi könyvtáraknál, valamint iskolai könyvtáraknál;
• Központi levéltáraknál;
• Dokumentációs és információs központoknál;
• Múzeumoknál;
• Információs és dokumentációs munkával megbízott feladatkörön belül, magáncégeknél;
• A média nyújtotta lehetőségek közül – televíziónál, rádiónál, sajtónál;
• Könyvkiadóknál;
• Cégek információs adattárának kezelésével;
• Statisztikai hivatalnál;
• Információs, kutató tevékenységet végző intézményeknél.

Információ: www.unitbv.ro

2009. január 27., kedd

Dokumentációs és információs központ egy romániai gimnáziumban

A KÖZNEVELÉS 2009. január 16-i számában megjelent cikk, iskolák Székelyföld szívében témával.

Nagy volt a készülődés a Márton Áron gimnáziumban, mert épp ottjártunkkor az újonnan elkészült dokumentációs és információs központtá alakított könyvtár avatására készülődtek. A három kisebb teremből álló részleg egy részében karzatot is kialakítottak. Ezután együtt lehet majd megtalálni a hagyományos és a modern információhordozókat. Megmaradtak az olvasótermek, a szabadpolcos részekkel, és beköltözött hat számítógép. A hely most igazán alkalmas lesz arra, hogy korszerű órákat, csoportos foglalkozásokat is tartsanak itt, bár ez most „egy hivatalosított formája annak, amit eddig is csináltunk” – mondta Borbé Levente könyvtáros, aki bemutatta a megújult könyvtárat (1*).
A könyvállomány 15 (2*) ezer kötet, amelynek nagy része több évtizedes, ezeket főként adományokból kapták. Három éve a kormány tartalékalapjából elkülönítettek bizonyos összeget, ami lebontva gyerekenként 1-3 könyvet jelent (3*), és azt megkapják az iskolai könyvtárak. – Ha így haladunk, akkor lassan-lassan fel tudjuk újítani a könyvállományunkat – mondta szolid reménykedő mosollyal a könyvtáros.
Őrzik továbbra is a bakelit lemezeket, és a gimnázium 150 éves (4*) tanári és iskolai könyvtárából mintegy kétezer példányt. Az értékesebb darabokat meg a szocializmus idején múzeumba vitték, egy része, mintegy 15 ezer könyv a városi könyvtárban, néhány pedig a ferences kolostorban van Csíksomlyón. Az iskolában az egyik legértékesebb könyv az 1544-es kiadású Ciceronis Omnia és a XIX. Század elején kiadott Az ifjúság gyönyörködtetésére című négy nyelven megjelent képeskönyv (5*).
Borbé Levente arról panaszkodott, hogy a gyerekek egyre kevesebbet olvasnak. Viszont rengeteg könyvet vesznek ki, mert kötelező. Napi százötven kötetet, de ezek a számok nem jelentenek valódi olvasókat. A legtöbben a sikerkiadványokat nézegetnek, lexikonokban, enciklopédiákban kutakodnak. Azt lehet tudni, hogy melyikük olvas igazából, ők szinte mindennap bejönnek
- Nekem nagyobb a sikerélményem, mint tanárkollégáknak, mert 700 diákból (6*) mindig akad 50-60 igazi olvasó, velük elbeszélgetek, tanórák után kikeressük a dolgokat – mondja büszkén, majd hozzáteszi: akad még mintegy 200 tanuló, aki nem olyan lelkes olvasó, de azért elolvassa a műveket, talán közülük is átlehet csalogatni néhányat az igazi olvasók közé.
- st -


Magyarázatok, helyesbítések

1*. A könyvtár egy dokumentációs és információs központból, és egy kölcsönzői részből áll. A dokumentációs és információs központ alkalmazottja Balázs-Bécsi Enikő
2*. A dokumentációs és információs központban hozzávetőlegesen 15 000 könyv található.
A könyvtár állománya valamivel több, mint 37 000 kötet + 15 000 tankönyv, amely külön helyiségben van tárolva. A tankönyvek kezelése szintén a könyvtáros feladatköréhez tartozik.
3*. A bizonyos összeg lebontva gyerekenként, amit a kormány tartalékalapjából kapott eddig az iskola, a könyv értékétől függött. Vannak vásárolva olyan könyvek is kevés példányszámban (egy esztendőn belül), amelyek az összeg javarészét teszik ki (lexikonok, enciklopédiák, atlaszok stb.)
4*. A régi könyvek többsége, amelyek az iskolában maradtak 100-150/200 éves múltra tekintenek vissza (főleg 1850 körüliek, vagy utániak). Első írott emlék a gimnázium könyvtáráról 1630-ból való, de feltételezések szerint korábban is létezett.
5*. A legrégebbi könyv a Ciceronis: Opra Omnia 1594-ből, ezt követi Pápai Páriz Ferenc latin-magyar szótára 1789-ből, majd a XIX század eleji négynyelvű képeskönyvek, amit az „Ifjúság hasznára és gyönyörködtetésére” adtak ki Bécsben.
6*. 700 diák csak a Márton Áron Gimnázium tanulói, de a Segítő Mária Katolikus Gimnázium tanulói is vesznek ki könyvet kb. 200-an.


B.L. a M.Á.G. könyvtárosa

2009. január 26., hétfő

Péntek esti találkozások…

Január 23-án, pénteken 17 órától a Kájoni János Megyei Könyvtár szervezésében újabb rendezvénysorozat vette kezdetét Péntek esti találkozások címmel. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a rendezvénysorozat az erdélyi magyar irodalmi és kulturális folyóiratok bemutatásával indított. A folyóirat-kiállítás keretében lényeges információkat tudhattunk meg a Látó, Korunk, Székelyföld, Igaz Szó, Művelődés, Helikon című folyóiratok keletkezéséről, múltjáról, jelenéről. A szóban forgó folyóiratok szerkesztőségei – Művelődés, Korunk, Helikon, Látó, Székelyföld – közül, csak a Székelyföld, kulturális havilap szerkesztősége tett eleget a meghívásnak és vett részt a rendezvényen, Ferences István, György Attila, Fekete Vince, Molnár Vilmos személyében.
A folyóiratok bemutatása és megtekintése után kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevő könyvtárosok, pedagógusok, írók, költők, szerkesztők, újságírók között az egyéni és közös olvasásról, ennek lényegéről, formáiról, hermeneutikájáról, az egyre inkább digitalizálódó, informatizálódó, magával ragadó világunkról. Ez utóbbinak nemcsak hátrányait sorolták fel a jelenlévők, hanem a világháló, weboldal lényeges pozitívumairól számoltak be a Székelyföld munkatársai is különféle példákat hozva fel. A beszélgetés során szó esett az irodalmi, kulturális folyóiratok szerkesztőségeinek, kiadóinak munkájáról, a támogatókról, valamint állami támogatásokról, más országok folyóirat és könyvrendeléseinek szokásairól, a célközönségekről, valamint kihangsúlyozódott a könyvtárosok, pedagógusok szerepe e folyóiratok népszerűsítésében. A könyvtáros kollégák beszámoltak az irodalmi, kulturális folyóiratok forgalmáról és megállapították, hogy az olvasók általában a hírlapokat keresik nap, mint nap, az irodalmi, kulturális folyóiratokat, s általában az időszakos periodikát később, utólag kérik a könyvtárakban, bizonyos tanulmányok, cikkek után kutatva, esszé-, dolgozatírás céljából.
Az író-olvasótalálkozónak is nevezhető rendezvény záróakkordjaként megfogalmazódott egy irodalmi-kör létrehozásának lehetősége, felolvasásokkal, beszélgetésekkel, meghívott írók, költők társaságában. Ide eljárhatnának diákok, pedagógusok, könyvtárosok vagy bárki, aki a kultúrát, művelődést a könyvek, irodalmi folyóiratok révén véli magáénak. Egyöntetű volt a rendezvényen való résztvevőknek azon megállapítása, miszerint városunk, térségünk szerencsés helyzetben van, ami a kulturális életet illeti. A Székelyföld kulturális folyóirat helyi érték, amelyet elsősorban olvasásával népszerűsíthetünk, s olyan jellegű, színvonalas rendezvények által, mint amelyen jelen voltunk. Kellemes – tea-, kávéházi – hangulatban telt el a 2 óra, melynek végén Fekete Vince egyik saját írását olvasta fel.
A Kájoni János Megyei Könyvtár péntek esti találkozásai még négy másik rendezvénnyel várják az érdeklődőket ebben az évben: - természet, tudomány, - életmód, szabadidő, - társadalomtudományok, történelem, - román nyelvű irodalmi és kulturális témájú folyóiratok bemutatásával. Várjuk tehát a folytatást…

Márdirosz Ajka
könyvtáros


Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

2009. január 13., kedd

Dokumentációs és Információs Központ a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban


2009. január 12-én tartottuk a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium Dokumentációs és Információs Központjának hivatalos megnyitóját, amelyen főként iskolai- és napközi igazgatók vettek részt, valamint városunk polgármestere, a csíkszeredai Pedagógusok Háza igazgatója és könyvtárosa és a Megyei Tanfelügyelőség részéről Fodor Sándor tanfelügyelő.
Az avatót Szabó Miklós, az Orbán Balázs Gimnázium igazgatójának beszéde nyitotta majd ezt követte egy rövid prezentáció a dokumentációs központ kialakulásáról, fontosságáról. A gimnázium három tanulója (Győri Réka X. osztályos valamint Tankó Júlia és Koncz Tamás XII. osztályos) egy kis műsorral készült. Az ünnepség Burus Siklódi Botond igazgató és Fodor Sándor tanfelügyelő beszédével zárult.

Hatos Melinda

2009. január 9., péntek

ReMeK-e-hírlevél 2009/1

TARTALOMBÓL
-Átfogó néprajzi bibliográfiával bővült az Adatbank
-Határon túli magyarságot érintő jogszabályok
-Szombathelyi könyvtárosok Déván
-Lörincz György új könyvét szülőfalujában (Kápolnásfalu) is bemutatták
-A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium diákjainak beiratkozási szokásai
- Évkönyves vetélkedő a Márton Áron Gimnáziumban
- Maratoni olvasás a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnázium könyvtárában
-Ne lopj! Olvass! - Veszíts el egy könyvet! - mozgalom
-Irodalmi díjat alapít az Európai Unió
-Új miniszter - új remények
-Emil Cioran kéziratai a megtalálónál maradnak?
-Betűk ajándékba - mozgó könyvtárakat kaptak a falusi iskolák
-Emlékkönyv jelent meg Kós Károlyról
-Könyvtári lopások

2009. január 5., hétfő

JANUÁRI ÉVFORDULÓK, 2009

90 éve, 1919. január 1-jén született Jerome David Salinger amerikai író, a Zabhegyező című regény szerzője.
• 370 éve, 1639. január 17-én hunyt el Szenci Molnár Albert, Biblia-kiadó református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító.
• 320 éve, 1689. január 18-án született Montesquieu, a francia felvilágosodás kiemelkedő alakja, "A törvények szelleme" című alapmű szerzője.
• 200 éve, 1809. január 19-én született Edgar Allan Poe amerikai író, költő, novellista és kritikus, az amerikai romantika egyik legnagyobb alakja.
20 éve, 1989 január 22-én hunyt el Weöres Sándor, magyar költő, író, műfordító.
• 135 éve, 1874 január 25-én született William Somerset Maugham angol író, drámaíró.
• 250 éve, 1759. január 25-én született Robert Burns skót költő, dalszerző.
• 90 éve, 1919. január 27-én hunyt el Ady Endre, a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője.
• 70 éve, 1939. január 28-án hunyt el William Butler Yeats ír költő, drámaíró.
• 15 éve, 1994. január 30-án hunyt el Pierre Boulle francia író .
205 éve, 1804. január 31-én született Bajza József lapszerkesztő, kritikus.

2009. január 2., péntek

2009-es esztendő

2009-es év a – CSILLAGÁSZAT NEMZETKÖZI ÉVE


Magyar Nemzeti Évfordulók:

Kazinczy Ferenc Emlékév
Battyáni Lajos Emlékév
Radnóti Miklós Emlékév (100 éves lenne...)
BENEDEK ELEK Emlékév

Kodály Zoltán Jubileumi Év