2009. január 26., hétfő

Péntek esti találkozások…

Január 23-án, pénteken 17 órától a Kájoni János Megyei Könyvtár szervezésében újabb rendezvénysorozat vette kezdetét Péntek esti találkozások címmel. A Magyar Kultúra Napja alkalmából a rendezvénysorozat az erdélyi magyar irodalmi és kulturális folyóiratok bemutatásával indított. A folyóirat-kiállítás keretében lényeges információkat tudhattunk meg a Látó, Korunk, Székelyföld, Igaz Szó, Művelődés, Helikon című folyóiratok keletkezéséről, múltjáról, jelenéről. A szóban forgó folyóiratok szerkesztőségei – Művelődés, Korunk, Helikon, Látó, Székelyföld – közül, csak a Székelyföld, kulturális havilap szerkesztősége tett eleget a meghívásnak és vett részt a rendezvényen, Ferences István, György Attila, Fekete Vince, Molnár Vilmos személyében.
A folyóiratok bemutatása és megtekintése után kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevő könyvtárosok, pedagógusok, írók, költők, szerkesztők, újságírók között az egyéni és közös olvasásról, ennek lényegéről, formáiról, hermeneutikájáról, az egyre inkább digitalizálódó, informatizálódó, magával ragadó világunkról. Ez utóbbinak nemcsak hátrányait sorolták fel a jelenlévők, hanem a világháló, weboldal lényeges pozitívumairól számoltak be a Székelyföld munkatársai is különféle példákat hozva fel. A beszélgetés során szó esett az irodalmi, kulturális folyóiratok szerkesztőségeinek, kiadóinak munkájáról, a támogatókról, valamint állami támogatásokról, más országok folyóirat és könyvrendeléseinek szokásairól, a célközönségekről, valamint kihangsúlyozódott a könyvtárosok, pedagógusok szerepe e folyóiratok népszerűsítésében. A könyvtáros kollégák beszámoltak az irodalmi, kulturális folyóiratok forgalmáról és megállapították, hogy az olvasók általában a hírlapokat keresik nap, mint nap, az irodalmi, kulturális folyóiratokat, s általában az időszakos periodikát később, utólag kérik a könyvtárakban, bizonyos tanulmányok, cikkek után kutatva, esszé-, dolgozatírás céljából.
Az író-olvasótalálkozónak is nevezhető rendezvény záróakkordjaként megfogalmazódott egy irodalmi-kör létrehozásának lehetősége, felolvasásokkal, beszélgetésekkel, meghívott írók, költők társaságában. Ide eljárhatnának diákok, pedagógusok, könyvtárosok vagy bárki, aki a kultúrát, művelődést a könyvek, irodalmi folyóiratok révén véli magáénak. Egyöntetű volt a rendezvényen való résztvevőknek azon megállapítása, miszerint városunk, térségünk szerencsés helyzetben van, ami a kulturális életet illeti. A Székelyföld kulturális folyóirat helyi érték, amelyet elsősorban olvasásával népszerűsíthetünk, s olyan jellegű, színvonalas rendezvények által, mint amelyen jelen voltunk. Kellemes – tea-, kávéházi – hangulatban telt el a 2 óra, melynek végén Fekete Vince egyik saját írását olvasta fel.
A Kájoni János Megyei Könyvtár péntek esti találkozásai még négy másik rendezvénnyel várják az érdeklődőket ebben az évben: - természet, tudomány, - életmód, szabadidő, - társadalomtudományok, történelem, - román nyelvű irodalmi és kulturális témájú folyóiratok bemutatásával. Várjuk tehát a folytatást…

Márdirosz Ajka
könyvtáros


Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

Nincsenek megjegyzések: