2009. március 31., kedd

Az Eurotrans Alapítvány a Szülőföld Alap támogatásával pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

OKTATÁSI SZAKTESTÜLETTámogatási keret: 291.500 RON - 20,4 M HUFKizárólag 2009. március 1. és 2009. június 20. közötti időszakra lehet pályázni.A pályázatok beadási határideje: 2009. április 10. (postabélyegző dátuma)

I. KÖZOKTATÁS
I.1. Nemzetközi, országos, megyék közötti és megyei rangú magyar diákok számára szervezett tantárgy-, tehetséggondozó - és szakképzési versenyek/táborok támogatásaPályázhatnak: a szervező iskola/intézmé ny/egyesület/ alapítvány/ egyház, a résztvevők utazási és szállási költségtérítésére, díjazásra, munkaanyagok, tájékoztatók elkészítésére, fogyóeszközök beszerzésére.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés másolata
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
I.2. A romániai magyar nyelvű közoktatás állapotára (minőség, teljesítmény, versenyképessé g, hatékonyság, stb.) vonatkozó elemzések, helyzetfeltáró , felmérő tanulmányok elkészítésének támogatásaPályázhatnak: jogi személyiséggel rendelkező, Erdély-szintű felmérésekben tapasztalattal rendelkező szervezetek, egyesületek, intézmények.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés másolata
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT .
I.3. A romániai magyar tehetséggondozá s, közoktatás ügyét szolgáló, havi vagy annál nagyobb periodicitással megjelenő kiadványok támogatásaPályázhatnak: a kiadványt megjelentető intézmények nyomtatási, előkészítési költségekre, valamint a kiadást előkészítő eszközökre. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Mellékelni kell a kiadvány két legutóbbi számát (egy-egy példányban).
Bírósági bejegyzés másolata
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
I.4. A hazai szórvány és tömbmagyarság közötti, intézményesített testvériskolai kapcsolatokon alapuló, közös oktatási-, kulturális- és sporttevékenysé gek támogatásaPályázhatnak: iskolák vagy ezek háttérintézményei a résztvevők utazási, étkézési és szállási költségtérítésére, munkaanyagokra, fogyóeszközök beszerzésére.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés
A testvériskolai kapcsolatot igazoló dokumentum
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
A pályázatot alá kell írja mindkét intézmény vezetője/képviselő je és a pályázati felelős.PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
I.5. A közoktatás szintjén szervezett országos vagy nemzetközi (tanulmányi, művészeti, sport, szakképzési) versenyeken díjazott tanulók és felkészítő tanáraik támogatása egyszeri ösztöndíj formájában.Pályázhatnak: a 2007/2008-as tanév országos vagy nemzetközi versenyein érmes helyezést (1-3. hely) elért diákok és felkészítő tanáraik. A díjak értéke legkevesebb 800 lej, legtöbb 2.000 lej/ személy.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
A díjazást igazoló dokumentum másolata
Személyi igazolvány másolata vagy születési bizonyítvány másolata
A pályázó önéletrajza
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.

II. SZAKOKTATÁS
II.1. Magyar nyelvű szaktankönyvek és oktatási segédanyagok megírásának, kiadásának, megvásárlásának, illetve román nyelvű szakkönyvek fordításának és kiadásának támogatása.Pályázhatnak: magyar oktatási nyelvű szakiskolák vagy ezek háttérintézményei. Tankönyvírás/fordí tás esetén kiadók keretében lehet pályázniA pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés másolata
2008. évi tevékenységi beszámoló
Tankönyvírás, -fordítás esetén:
-a tankönyv egy reprezentatív fejezete (kinyomtatva és elektronikus formában is)-a tankönyv szinopszisa. Fordítás esetén az eredeti tankönyv adatai (szerzők, cím, engedély száma, kiadás éve, stb)-a tankönyvírók/fordí tók szakmai önéletrajza-a tanköny megírásához alapul vett program érvényességét igazoló dokumentum másolata
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
II.2. Magyar nyelven oktató szakiskolák laboratóriumainak és tanműhelyeinek műszerekkel és eszközökkel történő felszerelésének támogatásaPályázhatnak: magyar oktatási nyelvű szakiskolák vagy ezek háttérintézményei, műszerek, eszközök beszerzésére.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés másolata
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
II.3. A romániai magyar nyelvű szakoktatás keretében zajló szakmai- és terepgyakorlatok, tanulmányutak és tanár-diák közös szakmai-tudomá nyos tevékenységek támogatásaPályázhatnak: magyar nyelvű oktatási intézmények háttérintézményei magyar nyelven folyó tevékenységre.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.

ÖNKORMÁNYZATI SZAKTESTÜLETTámogatási keret: 33.800 RON - 2,38 M HUFKizárólag 2009. március 1. és 2009. június 20. közötti időszakra lehet pályázni.A pályázatok beadási határideje: 2009. április 10. (postabélyegző dátuma)
Önkormányzati szakanyagok/ szakmai kiadványok megjelentetésé nek támogatásaPályázhatnak: önkormányzatok és civil szervezetek, amelyek rendelkeznek kiadói gyakorlattal.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
A szervezet alapszabályzatá nak (statútum) másolata - civil szervezetek esetében
Bírósági bejegyzés
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
Fontos gyakorlati tudnivalók:1. A végleges döntés 2009. május 10-ig várható. 2. A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük. A döntésről készült lista megtekinthető honlapunkon.3. Nyertes pályázatok esetében a támogatások folyósítására egy támogatási szerződés aláírását követően kerül sor. 4. A pályázati űrlapok kitöltésére és a pályázatkitöltő program kezelésére vonatkozó technikai felvilágosítással az alapítvány kolozsvári központi irodája áll a pályázók rendelkezésére: elérhetőség.
A pályázatok beadási határideje: 2009. április 10. (postabélyegző dátuma)

Forrás: http://www.eurotran s.org.ro

2009. március 30., hétfő

Romániai Magyar Könyvtárosok VI. vándorgyűlése (RMKE)

A RMKE vándorgyűlését idén Csíkszépvizen rendezték meg. A rendezvény nagyon jól sikerült. Kiváló előadások hangzottak el úgy a magyarországi meghívott vendégek részéről, mint a hazai előadóktól. Az igen érdekes előadásokat a résztvevők hozzászólásai-észrevételei tették színesebbé.
Ami talán rendkívüli dolognak számított, hogy az idén a több, mint 100 résztvevőből 20 férfi vett részt.
A két napos rendezvény az RMKE tisztújításával fejeződött be. Ennek értelmében a következő RMKE tagok kaptak tisztségeket:
- Kiss Jenő tiszteletbeli elnök
- Kopacz Katalin (Csíkszereda) alelnök
- Roth András Lajos (Székelyudvarhely) alelnök
- Kiss László (Sepsiszentgyörgy) tanügyi alelnök
- Okos-Rigó Ilona (Kolozsvár) cenzor
- Csíki Emese (Marosvásárhely) cenzor
- Szabó Károly (Székelyedvarhely) cenzor
A közgyűlés jónak látta az egyesület szabályzatának módosítását. Kopacz Katalin az újonnan megválasztott RMKE elnöke a közeljövőben átdolgozza a szabályzatot, amelynek lényege, hogy legyenek területi képviselőmegbízottak is. Ezt három személy látná el:
- Okos-Rigó Ilona Kolozs, Bihar és Hunyad megyékben
- Valean Erika (Nagykároly) Szatmár és Kolozs megyékben
- Szabó Károly Temes és Arad megyékben.
Beszterce megye, egyelőre kérdéses, mert az egyesületnek nincs tagja ebből a megyéből.

B.L. a M.Á.G. könyvtárosa

2009. március 27., péntek

IV. Kárpát-medencei amatőr VERSÍRÓ PÁLYÁZAT

„Határtalan költészet”

A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatósága Kazinczy Ferenc születésének 25. évfordulója, valamint Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából, a Magyar Költészet Napjának tiszteletére versíró pályázatot hirdet.
A pályázat célja, hogy felhívja az ifjúság figyelmét a magyar nyelv szépségére. A kor, melyben élünk és az egységes Európa megkívánja az idegen nyelvek ismeretét, elsajátítását, ennek ellenére oda kell figyelni nyelvi örökségünk megőrzésére, a magyar nyelv kifejezőképességének sokszínűségére.
A pályázatra szerzőnként maximum 5 vers küldhető be, terjedelmi korlát, tematikai megkötöttség nélkül. A pályázathoz kérjük mellékelni a pályázó adatait: nevét, címét, életkorát, foglalkozását, elérhetőségeit.
A határidőre beérkezett verseket szakmai zsűri bírálja el, a legjobb művek alkotóit értékes jutalomban valamint a Szakkollégium honlapján publikálási lehetőségben részesítjük.

Kiíró: Hallgatói Önkormányzat
Pályázat címe: „Határtalan költészet”

Pályázhatnak a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium hallgatói és más, határon túli diákok, 14 és 30 év között.
A pályamunkák az alábbi elektromos címre küldendők:
versiras@mad.hu
A beérkezési határidő lejárata: 2009. április 20.
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2009. április 29-én, melyre a nyerteseket és a díjazottakat külön értesítésben meghívjuk.

Budapest, 2009. március 24.


Fejes István
szakkollégiumi igazgató

2009. március 25., szerda

Tantárgyversenyekre való felkészülés a Márton Áron Gimnáziumban

A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium minden egyes tanévben tekintélyes csapatot tóboroz az országos tantárgyversenyekre. A tantárgyversenyeken való megmérettetés sok diák számára elhozza a sikert, s azt a választási lehetőséget, hogy az érettségi után melyik egyetemet, s azon belül milyen szakot is válasszon.
E tanévi tantárgyversenyre való felkészülés az iskola falai között valamelyest különbözött az elmúlt esztendőkétől, ugyanis a felújított és átalakított könyvtár olvasó- és szomszédos termében működő dokumentációs központ sokkal több lehetőséget nyújtott, mint a „régi” olvasóterem.
A dokumentációs és információs központ már rendelkezik azokkal az elvárásokkal, amelyek megfelelnek az ilyen és ehhez hasonló megmérettetéseknek. Otthonos és praktikusan berendezett termek átalakíthatóak a kért igényeknek megfelelően. A diákok és tanárok is szívesebben veszik birtokukba és élnek a központ lehetőségeivel. A versenyeken kívül tanórákat és különböző rendezvényeket tartanak. A használó könnyebben el tud igazodni a dokumentumok között, mint egy hagyományos olvasóteremben. Fontos szerepet tölt be, mint a meglévő anyagok kiegészítőjeként az Internet kapcsolat, amelyet 6 számítógép biztosít, és a tananyaggal kapcsolatos filmek megnézésére alkalmas vetítőgép is. A központot a Segítő Mária Katolikus Gimnázium tanulói is használják.
*
Tényként könyvelhetjük el, hogy az új központ megnyitása után megháromszorozódott a könyvtárlátogatók száma. Olimpiászokra is szívesebben készültek a diákok a már kialakított könyvtár dokumentációs részlegén. Tekintélyes számú diákcsapat jutott tovább az országos tantárgy olimpiászokra és más tantárgyversenyekre. Ez a siker részben az új központ otthonos légkörének is köszönhető.

Borbé Levente a M.Á.G. könyvtárosa

2009. március 20., péntek

Lapok a csíksomlyói iskolák múltjából


A Kájoni János Megyei Könyvtár március 17. iskolatörténeti kiállítást nyitott Bándi Vazul (Csíkszentlélek, 1847. június 14. – Csíksomlyó, 1909. március 24.) iskolatörténet író emlékére a könyvtár Mikó várában található dokumentációs részlegén. A kiállítást április 11. lehet megtekinteni.
Az iskolatörténeti kiállítást a Márton Áron Gimnáziumból két osztály tekintette meg március 18. illetve 19-én, ifj. Borsodi László (IX.D) és Nagy Veronka (IX.A) osztályfőnökök vezetésével, akik egy tartalmas iskolatörténeti előadás részesei is lehettek.


Az iskolatörténeti előadást Kelemen Katalin a Megyei Könyvtár dokumentációs részlegének könyvtárosa nyitotta meg. Rövid bepillantást nyújtott a Csíksomlyói Gimnázium múltjáról, annak krónikásairól, kiemelve Bándi Vazul iskolatörténeti monográfiáját, valamint az iskola neves embereiről szólt néhány szót. Az előadást Szőcs János a Csíki Székely Múzeum történésze tette még színesebbé, aki pontos adatokkal szolgált csíki iskolák történetéről, ugyanakkor könnyed érthető hangnemben beszélt az ifjakhoz, felkeltvén azok érdeklődését múltunk fontos mozzanatairól. Szó esett a tanulás lényegéről, a csíkiak műveltségéről, hogy évszázadok során, miként alakult az írás és az olvasás elsajátítása Csíkszéken, az első iskolák megjelenésétől egészen a Csíksomlyói Gimnázium megalapításig, valamint betekintést nyerhettek bizonyos kutatók iskolatörténeti tevékenységéről is. A Csíki iskolák történetén belül szépen kirajzolódott Bándi Vazul munkássága, amely alapul szolgált a hajdani Csíksomlyói Romai Katolikus Gimnázium múltját felvázoló nélkülözhetetlen iskolatörténeti monografikus forrásanyaghoz. Szőcs János történész szinte észrevétlenül avatta be a hallgatókat Csík művelődéstörténetének időutazásába, amely hidat teremtett művelődésünk múltja és jelene között. Az előadás végén Vitos Mária, Történelmi-Művészeti részleg könyvtárosa rövid ismertetőt tartott a Mikó Vár épületében található Megyei Könyvtár részlegeiről.
*
A kiállítás koncepciója előkészítése és tervezése Kelemen Katalin munkáját dicséri.
A kiállítás kivitelezésében Kelem Katalin mellett részt vállaltak Vitos Mária és Vitos Zsófia a dokumentációs részleg könyvtárosai.
A „rendhagyó iskolatörténeti óra” szorgalmazója Kelemen Katalin a Megyei Könyvtár dokumentációs részlegének könyvtárosa volt, aki együttműködve Borbé Leventével, a Márton Áron Gimnázium könyvtárosával és az iskola vezetőségével vitte sikerre az előadást.

A kiállítás elkalauzolja látogatóit a korabeli kiadványok és képdokumentumok segítségével a XIX. századi Csíkvármegye művelődési életébe. Tekintélyes évkönyv- és tankönyv gyűjtemény látható az egykori Csíksomlyói Romai Katolikus Gimnázium könyvtárából.
*
A kiállítás kuriózumként szolgáló anyaga, a kutatók számára igen értékes dokumentumnak számító XIX. századból származó Csíksomlyói Romai Katolikus Gimnáziumi osztályozási napló az 1851-1894 közötti időszakból, amely tartalmazza a diákok tanulmányi eredményeit, származási helyét és egyéb más fontos adatokat. A regiszter jelenleg A Csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola tulajdona. Hogy miként került a jelenlegi iskola tulajdonába, nem lehet tudni. Valószínű a sok történelmi vihart megért két világháború körüli időszakban egy nemes lelkű tanító átmentette az utókor számára.

Borbé Levente, a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa.

2009. március 17., kedd

A KIT Hírlevél

A KIT archívumában http://www.kithirlevel.hu/ 7 és fél év több mint 9000 hírét keresheti vissza – és küldheti ismerősének.

A KIT Hírlevél 2009. márc. 18-i számának tartalmából

Ez az email előzetes a KIT hírlevél szerdai számából. A hírek olvasásához a térítésmentes lap megrendelése szükséges (ld. e levél alját).

TARTALOMBÓL
- Mire használható a mobilkód a könyvtári tájékoztatásban? - Szabad a gazda!
- 1200 m2-rel bővül, és részben funkciót vált - Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
- Europeana - rekord letöltés és magyarul is használható keresőfelület
- Náray-Szabó Gábor a könyvtárak privatizációjáró l - hatékonyság kontra hozzáférés?
- 'De mit tanulnak a könyvtárosok annyi éven keresztül?'
- Válság idején még fontosabb a vevőszolgálat - a próbavásárlás könyvtárban is használható
- E-könyvek és e-jogok - az e-könyvek várható karrierje
- Leckét vesznek - online házifeladat-szolgáltatás

ANALÓGIÁK - KITEKINTŐ
- ISO 9001 - nőnek az eladások, foglalkoztatá s, fizetések, bevétel, kevesebb csőd

KIEMELT KATALIST-HÍR

KISSZÍNES
- Napi töltelék: YouTube filmmentő
- 'Ez egy printes ország' -- Kázmér Judit, a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnöke
- Vékony újság - személyre szabva. Internetes fejlesztések mentik meg a lapkiadókat?
- 20 éve született meg a Web
- Metropolitan- produkciók Budapesten - Eladják nekünk a saját európai kultúránkat

INFORMÁCIÓFORRÁ SOK
- Jogi alapismereteket tanulhatunk ingyen a neten
- Indul a közösségi fejvadászat! -- Premiumjobs
- Stabat Mater Jarousskyval (Vivaldi)

KIT-portál: http://www.kithirlevel.hu/. Feliratkozás az ékezetes vagy ékezetmentes hírlevélre: http://hirlevel.swgy.hu/user/1/php/maileruser.php?mailer=1&action=regist
A KIT kiadója: GM Consulting http://www.gmconsulting.hu/

2009. március 12., csütörtök

A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár Rendezvénye

Március 15-én, délután 4 órától vetítjük a Polgárháborúk Magyarországon című dokumentumfilmet.
Mindenkit szeretettel várunk!


Helyszín: látvány- és hangzóanyag részleg
http://biblioudv. ro/rendez. html

Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár
RO-535600, Kőkereszt place No 2, Hargita county
Telefon/Fax: 0266-218332
E-mail: biblioudv@yahoo. com www.biblioudv. ro

2009. március 10., kedd

ReMeK-e hírlevél 2009/3

Válogatás

- A Könyvtárak Országos Bizottságának hírei
A Könyvtárak Országos Bizottságának februári híreit tanulmányozhatjuk az alábbi címen: Metodologia privind angajarea şi promovarea în funcţii a personalului din biblioteci. Fontos könyvtárszakmai dokumentumok találhatók itt, például a könyvtári személyzet alkalmazásának és előléptetésének módszertana, valamint a szakterületre vonatkozó szakmai követelmények. A dokumentumokat a Könyvtárak Országos Bizottsága javasolja jóváhagyásra.
Forrás: http://www.comisia-%20bibliotecilor.%20ro/NoutatiDetali%20i.aspx?ID=


* * *

PÁLYÁZATOK

- Írjunk együtt mesekönyvet!
A Pataky Művelődési Központ (Budapest) meseíró pályázatot hirdet gyerekeknek és felnőtteknek három kategóriában. A maximum egy oldalas pályaműveket elektronikus úton várják. A meseíró pályázathoz kapcsolódóan a Művelődési Központ rajzpályázatot hirdet diákoknak. Az internetes mesekönyvben megjelent történetekhez várnak illusztrációkat, kizárólag postai úton. Pályázati határidők: 2009. április 19. (meseíró) és 2009. június 12. (rajz). Bővebb információ: http://www.patakymk.hu/
Forrás: http://www.kulturpo%20nt.hu/content.%20php?hle_id=

- Szép Magyarország verspályázat
A Poet.hu amatőr alkotói portál és a magyar-vers. hu pályázatot ír ki ’Szép Magyarország’ címmel. A pályázatra saját készítésű, máshol még nem publikált, Magyarország egy tájegységét vagy városát bemutató verseket várnak. Egy személy maximum 3 verssel pályázhat, a művek beküldési határideje 2009. március 15. A nyertes pályaműveket zsűri választja ki, a 10 legjobb vers alkotója ’Látni akarok’ című hangosvers CD-t nyer, melyen Ady Endre, Alföldi Géza, Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna, Reményik Sándor, Sajó Sándor és Wass Albert versei hallhatóak. A beérkezett pályaművek a http://www.poet.hu/kategoria/Haza címen követhetőek nyomon, a pályázaton a ’Szép Magyarország pályázatra’ megjegyzéssel ellátott versek vesznek részt. Az eredményhirdeté sre 2009. március 20-án kerül sor. A részletes pályázati kiírás a http://www.poet.hu/palyazat.php oldalon található.
Forrás: http://www.poet.hu/palyazat.php

- Az Irodalmi Jelen novellapályázata
Az Irodalmi Jelen szerkesztősége novellapályázatot hirdet prózaírók számára. Egy-egy szerző két publikálatlan novellával (max. 6000-6000 karakter) pályázhat. A műveket az http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ij@irodalmijelen.hu címre, 2009. május 10-ig lehet beküldeni.
A pályázat jeligés. A novella jeligével kerül fel a portálra, a zsűri nem, csak az adatkezelők ismerik a beküldők személy azonosságát.
A beérkező művek folyamatosan felkerülnek az Irodalmi Jelen pályázat rovatába, ahol az olvasók tetszés szerint, szavazataikkal segíthetik a közönségdíj odaítélését. Zsűri: az Irodalmi Jelen szerkesztősége.
Eredményhirdeté s: 2009. június 30. A díjazott pályaműveket és a nem díjazott, de értékes novellákat antológiában jelentetik meg – az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban – a Karácsonyi Könyvvásárra.
Forrás: http://www.irodalmi%20jelen.hu/%20?q=node/872A

* * *


- Márai Sándor megemlékezés
Márai Sándor (1900-1989) munkásságáról rendezett szemináriumot és kiállítást a San Diegó-i Városi Könyvtár a Los Angeles-i Magyar Főkonzulátus szervezésében, az író halálának 20. évfordulójára emlékezve. Márai San Diegóban töltötte élete utolsó 10 évét, a kaliforniai városban Magyar Ház működik, ápolva az ott élő nagyszámú magyar-amerikai közösség kultúráját.
A könyvtár nagytermében tartott Márai szemináriumon részt vett több Márai szakértő, John Ridland amerikai író, professzor, Peter Czipott, aki angolra fordított több Márai kötetet. Beszélt az íróról Ungvári Tamás, a kaliforniai egyetem professzora, a Márai család tagjai és Leslie Gaal Kanadából, aki a Márai kiadások jogutódja – mondta el az MTI-nek Bokor Balázs főkonzul.
Részt vett a San Diegó-i szemináriumon Mészáros Tibor, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum szakértője is. A főkonzulátus bemutatta a Petőfi Irodalmi Múzeum erre az alkalomra összeállított Márai kiállítását is.
Forrás: http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter=OnlineCikk.asp&ArticleID

Mesemaraton Benedek Elek emlékére
A Benedek Elek emlékév tiszteletére a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont február 17-én reggeltől estig tartó meseolvasásra hívott minden mesekedvelőt, gyereket és felnőttet egyaránt. Hargita megye 32 településén, körülbelül 106 órán át, több mint 3300-an olvastak fel Elek apó meséiből. A megyén kívülről is bejelentkezett két település: a Kolozs megyei Dés és a Maros megyei Nyárádszereda. A meseolvasókat nem a jutalom vonzotta, hiszen a Hagyományőrzési Forrásközpont egy szem csokis drazsét, valamint egy könyvjelzőt tudott csak adományozni; ez utóbbit Benedek Elek arcképe díszítette, és feltüntették rajta a résztvevő nevét is.
Székelyudvarhelyen a Forrásközpont a Cimbora Házzal és Városi Könyvtárral közösen szervezte a reggel 8 órától este 8 óráig tartó meseolvasási maratont, a városi könyvtárban 1005 meseolvasó fordult meg kedd reggeltől estig. László Judit a Forrásközpont munkatársa, aki a tulajdonképpeni kezdeményezője volt ennek a csodálatos egynapos rendezvénynek, elmondta, hogy a résztvevők nagy száma miatt a könyvtár három termében is - eredetileg csak egy teremre szervezték - alig fértek az iskolások.
Forrás: http://umsz.manna.ro/kultura/elek_apo_emlekere_2009_02_19.html

Könyvajánló, -kritika és -kóstoló, mert olvasni szükséges.
Nem csak kritikát, hanem ajánlót és kóstolót is kíván nyújtani a böngészőnek az erdely.ma Könyvmoly blogja, mely 2008 júliusában indult. Az eddig ismertetett könyvek között legtöbb a regény, de akad közöttük dráma, vers és tanmesés napló is. A blognak bárki szerzője lehet, aki ’szívesen olvas, majd bölcsen javasol és bírál’.
Forrás: http://blog.erdely.ma/konyvmoly/

Erdélyi drámák angolul
Silenced Voices - Elhallgattatott hangok címmel erdélyi magyar írók drámáiból válogatott kétnyelvű kötet jelent meg Írországban. Az angol-magyar kiadvány nemcsak az erdélyi magyar irodalomba, de a kisebbségi sorsba is betekintést ad. A kétnyelvű kötetben Sütő András Advent a Hargitán, Székely János Caligula helytartója, Páskándi Géza A bosszúálló, a kapus, avagy kérjük a lábat letörölni, Lászlóffy Csaba Az eretnek és Szőcs Géza Karácsonyi játék című drámája olvasható. A hetvenes-nyolcvanas évek munkáiból összeállított könyv fordítói és szerkesztői az amerikai Donald E. Morse és Bertha Csilla. Sütő András, Székely János, Páskándi Géza, Lászlóffy Csaba és Szőcs Géza drámái méltón képviselik nem csak az erdélyi, de a magyar irodalmat is, és azon belül a kisebbségi léthelyzetet, sorsot - vélekedett Bertha a budapesti bemutatón. Mint mondta, a Carysfort Kiadónál megjelent kötetet népes közönség előtt mutatták be tavaly októberben Dublinban.
Forrás: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=25937

E lapszám felelős szerkesztői: Hubbes László Attila és Tóth-Wagner Anikó.

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.
A hírlevél megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@ yahoogroups. com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

"Emlékezzünk régiekről"

A gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár március 15-hez kapcsolódó rendezvényei.

A Könyvtárhasználati és Műveltségi vetélkedő V-VI. osztályos tanulók számára, az 1848-49-es magyar szabadságharc emlékére. Eddig 23 csapat jelentkezett a vetélkedőre, a március 11-i határidőig még mások is leadhatják a feladatlapokat.

Péntek, március 13. 12-17 óra között: Kokárda készítés, hajtogatás. A könyvtárba látogató gyerekek kokárdát varrhatnak vagy hajtogathatnak, de készíthetnek huszárt vagy lovacskát is.

Kedd, március 17. 14 óra: Ünnepi műsor. A Könyvtárhasználati és Műveltségi vetélkedő díjkiosztása. Közreműködnek a Fogarassy Mihály Általános Iskola, valamint a Vaskertes Általános Iskola tanulói.

Társszervező: Pro Libris Könyvbarátok Egyesülete.

A Városi Könyvtár fenntartója Gyergyószentmikló s Megyei Jogú Város Tanácsa.

Bákai Magdolna

2009. március 9., hétfő

TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK SZÁMÁRA

1. Szervező intézmény: A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia kara
2. A képzés címe: Továbbképző program iskolai könyvtárosok számára
3. Szak: Könyvtártudomány
4. A képzés típusa: Tömörített
5. Célcsoport: iskolai könyvtárosok
6. A képzés célja: a Hargita Megyei Tanfelügyelőség a 2007-2008-as egyetemi tanév végén azzal a kéréssel fordult a Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem és filozófia karának magyar tagozatvezetőségéhez, hogy karunkon a különböző, általános és középiskolákban tevékenykedő könyvtárosok számára szakmai továbbképző programot szervezzünk. E felkérést figyelembe véve, továbbképzőnk céljai a következők:
- a könyvármenedzsment módszereinek megismertetése, a könyvtár arculatépítéséhez különböző szakaszainak megtervezéséhez és a közönségszolgálathoz szükséges ismeretek elsajátítása
- az információmenedzsment területén elengedhetetlen ismeretekek elsajátítása, különböző speciális, a könyvtárak számára kifejlesztett számítógépes programok megismerése (ALEPH, Corvina), az elektronikus könyvtár
- a multimédia könyvtárban való alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása: digitális dokumentumok, hipertext (nem lineársi szöveg), digitalizálási technikák
- a hallgatók megismertetése a könyvtárak finanszírozásához elengedhetetlen projektírással: a projekt előkészítése, különböző szakaszokra való lebontása, a finanszírozó számára benyújtandó elszámolások valamint jövőbeli projektek tervezése
- az erdélyi könyv és nyomdatörténet, a könyv sok évszázados fejlődésének, a különböző nyomdák kiadói politikájának, nyomdai technikák, ugyanakkor könyvtárak történetére vonatkozó alapvető ismeretek elsajátítása
7. Az oktatás formája: nappali
8. Átvihető kreditpontok száma: 30 kredit
9. A képzés időtartama: 6 munkanap, összesen 50 + 10 óra
10. A képzés időpontja: július 19-25
11. Helyek száma: 25
12. Az előadások nyelve: Magyar
13. Jelentkezési feltételek:
- a jelentkező általános vagy középiskolában legyen könyvtáros
14. A végzési bizonylat megszerzésének feltétele: egy olyan referátum elkészítése és benyújtása melynek megírásánál a résztvevő használja a képzésen szerzett ismeretanyagot és módszereket
15. A hallgató számára kiállítandó dokumentum: A továbbképzésen való résztvételt igazoló bizonyítvány, amely tartalmazza a hallgatott tantárgyakat és azok kreditszámát valamint a záróvizsgákon elért eredményeket.

A képzés tartalma:

Nyomdák és könyvtárak Erdélyben a 16-20. századokban
6 kredit
10+2 óra
Dr. Sipos Gábor egyetemi docens

Információmenedzsment
6 kredit
10+2 óra
Dr. Gurka Balla Ilona tanársegéd

Multimédia a könyvtárban
6 kredit
10+2 óra
Dr. Gurka Balla Ilona tanársegéd

Könyvtármenedzsment
6 kredit
10+2 óra
Dr. Poráczky Rozália

Kulturális projektmenedzsment és arculatépítés
6 kredit
10+2 óra
Dr. Molnár Kovács Zsolt adjunktus

A szállást és az étkezést, valamint a segédanyagokat a szervezők biztosítják a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet által nyújtott támogatásból. Az utazási költséget sajnos nem áll módunkban megtéríteni.

JELENTKEZNI LEHET AZ nrobert70@yahoo.com CÍMEN

Programfelelős:
Dr. Rüsz Fogarasi Enikő docens
dékánhelyettes

Programmenedzser:
Dr. Nagy Róbert tanársegéd

Lapok a csíksomlyói iskolák múltjából kiállítás az iskolatörténet író Bándi Vazul emlékére

KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
Szabadság tér 16. sz., tel.: 0266-371790 tel./fax: +0266-371988
E-mail: info@bibliohr.topnet.ro, http://bibliohr.topnet.ro

Lapok a csíksomlyói iskolák múltjából
kiállítás az iskolatörténet író Bándi Vazul emlékére


Kájoni János Megyei Könyvtár, Dokumentációs részleg (Mikó-vár)
2009. március 17- április 11. között.

Csík és városunk, Csíkszereda oktatástörténetének kutatói számára ismerősen hangzik Bándi Vazul neve, rajtuk kívül azonban kevesen hallottak róla, pedig életpályája, mindenekelőtt az iskolatörténet területén végzett munkássága megérdemli, hogy megőrződjön az utókor emlékezetében. Halálának századik évfordulóján a Kájoni János Megyei Könyvtár dokumentum-kiállítással idézi fel példaadó személyiségét.
A kiállítás gondolata egyrészt a kerek évforduló kapcsán merült fel, másrészt helyi szellemi örökségünknek a köztudatba való beépítése a könyvtár egyik fontos törekvése. A könyvtári gyűjteményekben fellelhető gazdag helytörténeti anyag egy része a hajdani csíksomlyói, későbbi csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium könyvtárából származik. A gyűjteményben megtalálhatók a csíksomlyói gimnázium XIX. századi iskolai értesítői, az 1870-es évek végétől kezdődően, valamint az iskola diákjai által használt korabeli tankönyvek. A gyűjtemény egyik értéke Bándi Vazul monografikus munkája, A csíksomlyói római katolikus főgimnázium története, amely a kezdetektől a XIX. század végéig gyűjtötte össze a csíksomlyói iskolai oktatás történetének legfontosabb dokumentumait.
A kiállítás látogatói a korabeli kiadványok és fotódokumentumok segítségével betekintést nyerhetnek a csíksomlyói iskola XIX. századi életébe.
2009. március 17. - április 11. között ingyenesen látogatható a kiállítás a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. Helyszíne a könyvtár Dokumentációs részlegének tavaly felújított terme a Mikó-vár földszintjén.
A szervezők - a könyvtár dokumentációs valamint művészeti részlegének könyvtárosai - csoportokat is fogadnak előzetes bejelentkezés alapján.

Bándi Vazul (Csíkszentlélek, 1847. június 14. – Csíksomlyó, 1909. március 24.) a csíksomlyói főgimnázium tanára, igazgatója, történész. Gimnáziumi tanulmányait Csíksomlyón és Budapesten, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1885-ben matematikából és fizikából szerzett tanári oklevelet a kolozsvári egyetemen. Előbb Székelyudvarhelyen tanított, 1891-1900 között a csíksomlyói főgimnázium és bentlakás igazgatója volt. Az ő buzdítására szavazott meg a vármegye 100000 aranykoronát a gimnázium Csíkszeredába való áthelyezésére. Az általa szerkesztett gimnáziumi értesítők iskolatörténeti adatok mellett értékes tanulmányokat is tartalmaznak. A Csíksomlyói római katolikus főgimnázium története című monografikus munkája, amelyet 1896-ban adott ki, nélkülözhetetlen forrás az iskolatörténet számára.

2009. március 5., csütörtök

ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVTÁROSOK VI. VÁNDORGYŰLÉSE

KIHÍVÁSOK ELŐTT A KÖNYVTÁRI SZAKMA
ROMÁNIAI MAGYAR KÖNYVTÁROSOK VI. VÁNDORGYŰLÉSE
2009 március 27-28

PROGRAMTERVEZET:

2009 március 27

15,00-A vendégek köszöntése:
Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke
Kiss Jenő, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke

15,20- Dr. Bartos Éva – Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet
A magyarországi könyvtárügy időszerű kérdései

15,40- Dr. Hangodi Ágnes – Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet
A Könyvtári Intézet szerepe a magyar könyvtáros képzésben és továbbképzésben

16,00- Kávészünet

16,20- Dr. Vraukóné Lukács Ilona- Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Kárpátok Eurorégió: eredméyek és lehetőségek

16,40- Kiss László- Sepsiszentgyörgy, Mikes Kelemen Elméleti Líceum
Amerikai kapcsolatok a Mikes Kelemen Főgimnázium iskolai könyvtárában

16,50- Szabó Károly - Székelyudvarhely, Városi Könyvtár
Memento -hanglemezdigitalizálási program.

17,00- Szünet

17,10- Okos- Rigó Ilona – Kolozsvár, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár
A kolozsvári egyetemi könyvtár botanika részlege

17,20- Bódis Ottilia – Zilah, Ioniţă Scipione Bădescu Megyei Könyvtár
Sikeres projektek 2008-ban a Szilágy Megyei Könyvtárban

17,30- Sándor Edit – Csíkszentdomokos, Községi Könyvtár
A csíkszentdomokosi Községi Könyvtár megvalósításai

17,40- Szolláth Hunor- Szováta, Domokos Kázmér Iskolacsoport
A szovátai Domokos Kázmér Iskolacsoport könyvárának tevékenységei17,50- Kelemen Katalin, Vitos Mária- Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár
Neves Csíkiak - rendezvénysorozat és kiadvány- a helyi értékekért a helyi közösséggel

18,00- A “Neves csíkiak” c. kiállítás megtekintése

18,20- Szakács Rita- Gyergyószentmiklós, Városi Könyvtár
Hargita Népe vetélkedő - 40 év 40 kérdés

18,30- Szentannai Katalin – Székelyudvarhely, Városi Könyvtár
“Ábel a rengetegben”- olvasótábor Kalibáskőn

18,40- Csergő - Benedek Antal – Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár
Évfordulós rendezvények tanulságai

18,50- Vălean Erika- Nagykároly, Városi Könyvtár
101 szünidei mese

19,00- Vacsora

20,00- Beszélgetés közérdekű témákról (Monoki István díj, emlékérmek, plakettek, az Év fiatal könyvtárosa díj, szakmai képzés)


2009 március 28

9,00- Bákai Magdolna- Gyergyószentmiklós, Városi Könyvtár
ReMeK-e - a könyvtáros hírlevél

9,10- Bedő Melinda- Csíkszereda, Kájoni János Megyei Könyvtár
RMKE képviselet a Könyvtárak Országos Bizottságában

9,20- Csergő-Benedek Csilla- Sepsiszentgyörgy, Bod Péter Megyei Könyvtár
A Román Kulturális Minisztérium könyvbeszerzése a közkönyvtárak részére

9,30- Kiss Jenő – Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete, elnök
A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tevékenysége, eredményei a kezdetektől napjainkig

9,50- Kopacz Katalin-Mária- Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete,alelnök
A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének pénzügyi helyzete

10,00- Róth András Lajos- 18-19. századi nyomtatott színes (előzék)papírok – kiállítás bemutatása, megtekintése

10,15- Kávészünet

10,30- Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tisztújító közgyűlése

11,45- képviselő jelölése az egyesület részéről a Könyvtárak Országos Bizottságába (Comisia Naţională a Bibliotecilor)

12,00- Beszélgetés közérdekű témákról (kapcsolattartás, RMKE levelezőlista és hírlevél, javaslatok, elvárások az új vezetőséggel szemben, az egyesület működését segítő ötletek, iskolai, egyetemi, közkönyvtári szekciók létrehozásának lehetősége az egyesületen belül)

14,00- Ebéd

2009. március 4., szerda

Továbbképző iskolai könyvtárosoknak

A Hargita megyei Tanfelügyelőség és az Apáczai Csere János Pedagógusok háza továbbképzőt szervez iskolai könyvtárosok és dokumentarista tanárok részére.

A tevékenység két részből tevődik össze:

I. A kommunikáció fontos szerepe az iskolai könyvtárosok tevékenységében - tréning jellegű felkészítő, összesen 16 óra (2 nap).

A továbbképző Hargita megyei régiókra van felosztva:
Csík Zóna: 2009 március 26 és 27 , 9-17 között. Helyszín: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda .
Gyergyói Zóna: 2009 április 14 és 15 , 9-17 között. Helyszín: Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós.
Udvarhelyi Zóna: 2009 április 16 és 17 , 9-17 között. Helyszín: Bányai János Műszaki Szakközépiskola, Székelyudvarhely.

Témák:
- helytállás és professzionális felkészültség a szakmában.
- a diákok személyiségének (érdeklődési körének) váltakozása koronként.
- kommunikáció problémái - a nonviolens kommunikáció
- csapatmunka.

II. A Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok általános gyűlése (4 óra), 2009 április 24, 9-13 óra között. Helyszín:Csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

Összesen: 20 óra.

A továbbképző előadói/felkészítői:
Pölnitz Ilona a Csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házától
Szabó Irén Ottilia a Hargita Megyei Pszichopedagógiai Központtól, Csíkszereda.

Tanusítványokat a felkészítők végén lehet átvenni (2009 április 24-én).

További információkért Márdirosz Ajka a Hargita Megyei Pedagógusok Háza könyvtárosától lehet kapni.

2009. március 2., hétfő

Márciusi évfordulók, 2009

• 155 éve, 1854. március 5-én jelent meg a Vasárnapi Újság első száma. 1921 karácsonyáig jelent meg a lap, amelynek gazdag képanyaga dokumentum értékű.

• 390 éve, 1619. március 6-án született Cyrano de Bergerac francia költő, író.

• 80 éve, 1929. március 7-én született Székely János író, költő. Főbb művei: Nyugati hadtest (kisregény), Caligula helytartója (színmű), Az árnyék, Soó Péter bánata (kisregények).

• 85 éve, 1924. március 7-én született Abe Kóbó japán író. Népszerű regénye: A homok asszonya.

• 735 éve, 1274. március 7-én hunyt el Aquinoi Szent Tamás, teológus, író, filozófus.

• 195 éve, 1814. március 8-án született Szigligeti Ede drámaíró, műfordító. Legismertebb műve az 1849-ben íródott Liliomfi. Nagy jelentőséggel bírnak történelmi drámái.

• 45 éve, 1964. március 10-én hunyt el Dallos Sándor magyar író. Legnépszerűbb alkotásai Az aranyecset és a Nap szerelmese Munkácsy Mihály életéről írt regényei.

• 465 éve, 1544. március 11-én született az itáliai barokk költészet nagyja Torquato Tasso.

• 75 éve, 1934. március 12-én született Moldova György, író, újságíró.

• 110 éve, 1899. március 13-án született a történelmi – és mítoszregényeiről ismert Kodolányi János író, újságíró.

• 240 éve, 1769. március 14-én született, Kármán József a Fanni hagyományai szentimentalista levélregény írója.

• 155 éve, 1854. március 14-én született Alexandru M. Macedonski román költő, író.

• 305 éve, 1704. március 25-én született Faludi Ferenc író, költő, műfordító.

225 éve, 1784. március 27-én született Kőrösi Csoma Sándor székely nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója, az első angol-tibeti szótár és nyelvtan megalkotója. A mai napig ő az egyetlen nyugati bodhisattva (buddhizmus „szentje”).

15 éve, 1994. március 28-án hunyt el a román származású francia író Eugen Ionescu (francia Nevén Eugène Ionesco) az abszurd dráma és az abszurd színház egyik megteremtője.