2009. március 31., kedd

Az Eurotrans Alapítvány a Szülőföld Alap támogatásával pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

OKTATÁSI SZAKTESTÜLETTámogatási keret: 291.500 RON - 20,4 M HUFKizárólag 2009. március 1. és 2009. június 20. közötti időszakra lehet pályázni.A pályázatok beadási határideje: 2009. április 10. (postabélyegző dátuma)

I. KÖZOKTATÁS
I.1. Nemzetközi, országos, megyék közötti és megyei rangú magyar diákok számára szervezett tantárgy-, tehetséggondozó - és szakképzési versenyek/táborok támogatásaPályázhatnak: a szervező iskola/intézmé ny/egyesület/ alapítvány/ egyház, a résztvevők utazási és szállási költségtérítésére, díjazásra, munkaanyagok, tájékoztatók elkészítésére, fogyóeszközök beszerzésére.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés másolata
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
I.2. A romániai magyar nyelvű közoktatás állapotára (minőség, teljesítmény, versenyképessé g, hatékonyság, stb.) vonatkozó elemzések, helyzetfeltáró , felmérő tanulmányok elkészítésének támogatásaPályázhatnak: jogi személyiséggel rendelkező, Erdély-szintű felmérésekben tapasztalattal rendelkező szervezetek, egyesületek, intézmények.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés másolata
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT .
I.3. A romániai magyar tehetséggondozá s, közoktatás ügyét szolgáló, havi vagy annál nagyobb periodicitással megjelenő kiadványok támogatásaPályázhatnak: a kiadványt megjelentető intézmények nyomtatási, előkészítési költségekre, valamint a kiadást előkészítő eszközökre. A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Mellékelni kell a kiadvány két legutóbbi számát (egy-egy példányban).
Bírósági bejegyzés másolata
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
I.4. A hazai szórvány és tömbmagyarság közötti, intézményesített testvériskolai kapcsolatokon alapuló, közös oktatási-, kulturális- és sporttevékenysé gek támogatásaPályázhatnak: iskolák vagy ezek háttérintézményei a résztvevők utazási, étkézési és szállási költségtérítésére, munkaanyagokra, fogyóeszközök beszerzésére.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés
A testvériskolai kapcsolatot igazoló dokumentum
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
A pályázatot alá kell írja mindkét intézmény vezetője/képviselő je és a pályázati felelős.PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
I.5. A közoktatás szintjén szervezett országos vagy nemzetközi (tanulmányi, művészeti, sport, szakképzési) versenyeken díjazott tanulók és felkészítő tanáraik támogatása egyszeri ösztöndíj formájában.Pályázhatnak: a 2007/2008-as tanév országos vagy nemzetközi versenyein érmes helyezést (1-3. hely) elért diákok és felkészítő tanáraik. A díjak értéke legkevesebb 800 lej, legtöbb 2.000 lej/ személy.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
A díjazást igazoló dokumentum másolata
Személyi igazolvány másolata vagy születési bizonyítvány másolata
A pályázó önéletrajza
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.

II. SZAKOKTATÁS
II.1. Magyar nyelvű szaktankönyvek és oktatási segédanyagok megírásának, kiadásának, megvásárlásának, illetve román nyelvű szakkönyvek fordításának és kiadásának támogatása.Pályázhatnak: magyar oktatási nyelvű szakiskolák vagy ezek háttérintézményei. Tankönyvírás/fordí tás esetén kiadók keretében lehet pályázniA pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés másolata
2008. évi tevékenységi beszámoló
Tankönyvírás, -fordítás esetén:
-a tankönyv egy reprezentatív fejezete (kinyomtatva és elektronikus formában is)-a tankönyv szinopszisa. Fordítás esetén az eredeti tankönyv adatai (szerzők, cím, engedély száma, kiadás éve, stb)-a tankönyvírók/fordí tók szakmai önéletrajza-a tanköny megírásához alapul vett program érvényességét igazoló dokumentum másolata
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
II.2. Magyar nyelven oktató szakiskolák laboratóriumainak és tanműhelyeinek műszerekkel és eszközökkel történő felszerelésének támogatásaPályázhatnak: magyar oktatási nyelvű szakiskolák vagy ezek háttérintézményei, műszerek, eszközök beszerzésére.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés másolata
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
II.3. A romániai magyar nyelvű szakoktatás keretében zajló szakmai- és terepgyakorlatok, tanulmányutak és tanár-diák közös szakmai-tudomá nyos tevékenységek támogatásaPályázhatnak: magyar nyelvű oktatási intézmények háttérintézményei magyar nyelven folyó tevékenységre.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
Bírósági bejegyzés
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.

ÖNKORMÁNYZATI SZAKTESTÜLETTámogatási keret: 33.800 RON - 2,38 M HUFKizárólag 2009. március 1. és 2009. június 20. közötti időszakra lehet pályázni.A pályázatok beadási határideje: 2009. április 10. (postabélyegző dátuma)
Önkormányzati szakanyagok/ szakmai kiadványok megjelentetésé nek támogatásaPályázhatnak: önkormányzatok és civil szervezetek, amelyek rendelkeznek kiadói gyakorlattal.A pályázati űrlaphoz csatolandó mellékletek:
A szervezet alapszabályzatá nak (statútum) másolata - civil szervezetek esetében
Bírósági bejegyzés
2008. évi tevékenységi beszámoló
CD vagy floppy lemez (a pályázati űrlap elektronikus változata xls kiterjesztésben)
PÁLYÁZATI ŰRLAP LETÖLTÉSE ITT.
Fontos gyakorlati tudnivalók:1. A végleges döntés 2009. május 10-ig várható. 2. A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük. A döntésről készült lista megtekinthető honlapunkon.3. Nyertes pályázatok esetében a támogatások folyósítására egy támogatási szerződés aláírását követően kerül sor. 4. A pályázati űrlapok kitöltésére és a pályázatkitöltő program kezelésére vonatkozó technikai felvilágosítással az alapítvány kolozsvári központi irodája áll a pályázók rendelkezésére: elérhetőség.
A pályázatok beadási határideje: 2009. április 10. (postabélyegző dátuma)

Forrás: http://www.eurotran s.org.ro

Nincsenek megjegyzések: