2009. március 20., péntek

Lapok a csíksomlyói iskolák múltjából


A Kájoni János Megyei Könyvtár március 17. iskolatörténeti kiállítást nyitott Bándi Vazul (Csíkszentlélek, 1847. június 14. – Csíksomlyó, 1909. március 24.) iskolatörténet író emlékére a könyvtár Mikó várában található dokumentációs részlegén. A kiállítást április 11. lehet megtekinteni.
Az iskolatörténeti kiállítást a Márton Áron Gimnáziumból két osztály tekintette meg március 18. illetve 19-én, ifj. Borsodi László (IX.D) és Nagy Veronka (IX.A) osztályfőnökök vezetésével, akik egy tartalmas iskolatörténeti előadás részesei is lehettek.


Az iskolatörténeti előadást Kelemen Katalin a Megyei Könyvtár dokumentációs részlegének könyvtárosa nyitotta meg. Rövid bepillantást nyújtott a Csíksomlyói Gimnázium múltjáról, annak krónikásairól, kiemelve Bándi Vazul iskolatörténeti monográfiáját, valamint az iskola neves embereiről szólt néhány szót. Az előadást Szőcs János a Csíki Székely Múzeum történésze tette még színesebbé, aki pontos adatokkal szolgált csíki iskolák történetéről, ugyanakkor könnyed érthető hangnemben beszélt az ifjakhoz, felkeltvén azok érdeklődését múltunk fontos mozzanatairól. Szó esett a tanulás lényegéről, a csíkiak műveltségéről, hogy évszázadok során, miként alakult az írás és az olvasás elsajátítása Csíkszéken, az első iskolák megjelenésétől egészen a Csíksomlyói Gimnázium megalapításig, valamint betekintést nyerhettek bizonyos kutatók iskolatörténeti tevékenységéről is. A Csíki iskolák történetén belül szépen kirajzolódott Bándi Vazul munkássága, amely alapul szolgált a hajdani Csíksomlyói Romai Katolikus Gimnázium múltját felvázoló nélkülözhetetlen iskolatörténeti monografikus forrásanyaghoz. Szőcs János történész szinte észrevétlenül avatta be a hallgatókat Csík művelődéstörténetének időutazásába, amely hidat teremtett művelődésünk múltja és jelene között. Az előadás végén Vitos Mária, Történelmi-Művészeti részleg könyvtárosa rövid ismertetőt tartott a Mikó Vár épületében található Megyei Könyvtár részlegeiről.
*
A kiállítás koncepciója előkészítése és tervezése Kelemen Katalin munkáját dicséri.
A kiállítás kivitelezésében Kelem Katalin mellett részt vállaltak Vitos Mária és Vitos Zsófia a dokumentációs részleg könyvtárosai.
A „rendhagyó iskolatörténeti óra” szorgalmazója Kelemen Katalin a Megyei Könyvtár dokumentációs részlegének könyvtárosa volt, aki együttműködve Borbé Leventével, a Márton Áron Gimnázium könyvtárosával és az iskola vezetőségével vitte sikerre az előadást.

A kiállítás elkalauzolja látogatóit a korabeli kiadványok és képdokumentumok segítségével a XIX. századi Csíkvármegye művelődési életébe. Tekintélyes évkönyv- és tankönyv gyűjtemény látható az egykori Csíksomlyói Romai Katolikus Gimnázium könyvtárából.
*
A kiállítás kuriózumként szolgáló anyaga, a kutatók számára igen értékes dokumentumnak számító XIX. századból származó Csíksomlyói Romai Katolikus Gimnáziumi osztályozási napló az 1851-1894 közötti időszakból, amely tartalmazza a diákok tanulmányi eredményeit, származási helyét és egyéb más fontos adatokat. A regiszter jelenleg A Csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola tulajdona. Hogy miként került a jelenlegi iskola tulajdonába, nem lehet tudni. Valószínű a sok történelmi vihart megért két világháború körüli időszakban egy nemes lelkű tanító átmentette az utókor számára.

Borbé Levente, a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa.

Nincsenek megjegyzések: