2009. március 9., hétfő

Lapok a csíksomlyói iskolák múltjából kiállítás az iskolatörténet író Bándi Vazul emlékére

KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
Szabadság tér 16. sz., tel.: 0266-371790 tel./fax: +0266-371988
E-mail: info@bibliohr.topnet.ro, http://bibliohr.topnet.ro

Lapok a csíksomlyói iskolák múltjából
kiállítás az iskolatörténet író Bándi Vazul emlékére


Kájoni János Megyei Könyvtár, Dokumentációs részleg (Mikó-vár)
2009. március 17- április 11. között.

Csík és városunk, Csíkszereda oktatástörténetének kutatói számára ismerősen hangzik Bándi Vazul neve, rajtuk kívül azonban kevesen hallottak róla, pedig életpályája, mindenekelőtt az iskolatörténet területén végzett munkássága megérdemli, hogy megőrződjön az utókor emlékezetében. Halálának századik évfordulóján a Kájoni János Megyei Könyvtár dokumentum-kiállítással idézi fel példaadó személyiségét.
A kiállítás gondolata egyrészt a kerek évforduló kapcsán merült fel, másrészt helyi szellemi örökségünknek a köztudatba való beépítése a könyvtár egyik fontos törekvése. A könyvtári gyűjteményekben fellelhető gazdag helytörténeti anyag egy része a hajdani csíksomlyói, későbbi csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium könyvtárából származik. A gyűjteményben megtalálhatók a csíksomlyói gimnázium XIX. századi iskolai értesítői, az 1870-es évek végétől kezdődően, valamint az iskola diákjai által használt korabeli tankönyvek. A gyűjtemény egyik értéke Bándi Vazul monografikus munkája, A csíksomlyói római katolikus főgimnázium története, amely a kezdetektől a XIX. század végéig gyűjtötte össze a csíksomlyói iskolai oktatás történetének legfontosabb dokumentumait.
A kiállítás látogatói a korabeli kiadványok és fotódokumentumok segítségével betekintést nyerhetnek a csíksomlyói iskola XIX. századi életébe.
2009. március 17. - április 11. között ingyenesen látogatható a kiállítás a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. Helyszíne a könyvtár Dokumentációs részlegének tavaly felújított terme a Mikó-vár földszintjén.
A szervezők - a könyvtár dokumentációs valamint művészeti részlegének könyvtárosai - csoportokat is fogadnak előzetes bejelentkezés alapján.

Bándi Vazul (Csíkszentlélek, 1847. június 14. – Csíksomlyó, 1909. március 24.) a csíksomlyói főgimnázium tanára, igazgatója, történész. Gimnáziumi tanulmányait Csíksomlyón és Budapesten, a teológiát Gyulafehérváron végezte. 1885-ben matematikából és fizikából szerzett tanári oklevelet a kolozsvári egyetemen. Előbb Székelyudvarhelyen tanított, 1891-1900 között a csíksomlyói főgimnázium és bentlakás igazgatója volt. Az ő buzdítására szavazott meg a vármegye 100000 aranykoronát a gimnázium Csíkszeredába való áthelyezésére. Az általa szerkesztett gimnáziumi értesítők iskolatörténeti adatok mellett értékes tanulmányokat is tartalmaznak. A Csíksomlyói római katolikus főgimnázium története című monografikus munkája, amelyet 1896-ban adott ki, nélkülözhetetlen forrás az iskolatörténet számára.

Nincsenek megjegyzések: