2009. március 9., hétfő

TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK SZÁMÁRA

1. Szervező intézmény: A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia kara
2. A képzés címe: Továbbképző program iskolai könyvtárosok számára
3. Szak: Könyvtártudomány
4. A képzés típusa: Tömörített
5. Célcsoport: iskolai könyvtárosok
6. A képzés célja: a Hargita Megyei Tanfelügyelőség a 2007-2008-as egyetemi tanév végén azzal a kéréssel fordult a Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem és filozófia karának magyar tagozatvezetőségéhez, hogy karunkon a különböző, általános és középiskolákban tevékenykedő könyvtárosok számára szakmai továbbképző programot szervezzünk. E felkérést figyelembe véve, továbbképzőnk céljai a következők:
- a könyvármenedzsment módszereinek megismertetése, a könyvtár arculatépítéséhez különböző szakaszainak megtervezéséhez és a közönségszolgálathoz szükséges ismeretek elsajátítása
- az információmenedzsment területén elengedhetetlen ismeretekek elsajátítása, különböző speciális, a könyvtárak számára kifejlesztett számítógépes programok megismerése (ALEPH, Corvina), az elektronikus könyvtár
- a multimédia könyvtárban való alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása: digitális dokumentumok, hipertext (nem lineársi szöveg), digitalizálási technikák
- a hallgatók megismertetése a könyvtárak finanszírozásához elengedhetetlen projektírással: a projekt előkészítése, különböző szakaszokra való lebontása, a finanszírozó számára benyújtandó elszámolások valamint jövőbeli projektek tervezése
- az erdélyi könyv és nyomdatörténet, a könyv sok évszázados fejlődésének, a különböző nyomdák kiadói politikájának, nyomdai technikák, ugyanakkor könyvtárak történetére vonatkozó alapvető ismeretek elsajátítása
7. Az oktatás formája: nappali
8. Átvihető kreditpontok száma: 30 kredit
9. A képzés időtartama: 6 munkanap, összesen 50 + 10 óra
10. A képzés időpontja: július 19-25
11. Helyek száma: 25
12. Az előadások nyelve: Magyar
13. Jelentkezési feltételek:
- a jelentkező általános vagy középiskolában legyen könyvtáros
14. A végzési bizonylat megszerzésének feltétele: egy olyan referátum elkészítése és benyújtása melynek megírásánál a résztvevő használja a képzésen szerzett ismeretanyagot és módszereket
15. A hallgató számára kiállítandó dokumentum: A továbbképzésen való résztvételt igazoló bizonyítvány, amely tartalmazza a hallgatott tantárgyakat és azok kreditszámát valamint a záróvizsgákon elért eredményeket.

A képzés tartalma:

Nyomdák és könyvtárak Erdélyben a 16-20. századokban
6 kredit
10+2 óra
Dr. Sipos Gábor egyetemi docens

Információmenedzsment
6 kredit
10+2 óra
Dr. Gurka Balla Ilona tanársegéd

Multimédia a könyvtárban
6 kredit
10+2 óra
Dr. Gurka Balla Ilona tanársegéd

Könyvtármenedzsment
6 kredit
10+2 óra
Dr. Poráczky Rozália

Kulturális projektmenedzsment és arculatépítés
6 kredit
10+2 óra
Dr. Molnár Kovács Zsolt adjunktus

A szállást és az étkezést, valamint a segédanyagokat a szervezők biztosítják a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet által nyújtott támogatásból. Az utazási költséget sajnos nem áll módunkban megtéríteni.

JELENTKEZNI LEHET AZ nrobert70@yahoo.com CÍMEN

Programfelelős:
Dr. Rüsz Fogarasi Enikő docens
dékánhelyettes

Programmenedzser:
Dr. Nagy Róbert tanársegéd

Nincsenek megjegyzések: