2009. április 1., szerda

ReMeK-e-hírlevél, 2009/4.

TARTALOMÓL

- "Intelligenssé" válik a keresés a Google-ön
A világ legnépszerűbb internetes keresőlapja, a Google megváltoztatta keresési technikáját, hogy - megértve a szavak közti (szemantikai) kapcsolatot is - még jobban segítse a felhasználókat.
Működtetői arra törekednek, hogy a hosszabb keresőszavak alkalmazásával az emberek tényleg azt kapják, amit keresnek. Mindezt úgy érik el, hogy a szavak jelentését is figyelembe veszik. 'Kidolgoztunk egy olyan technológiát, amelynek a segítségével jobban megértjük a keresésekben szerepet játszó kapcsolatokat és az összefüggéseket' - olvasható a Ken Wilder mérnök és Ori Allon, a minőségi keresés kutatócsoportjá nak technikai vezetője által írt blogbejegyzésben. Az internetes keresőszolgáltatá sok hagyományosan azon az eljáráson alapulva működnek, hogy egyszerűen a beírt szóra keresnek rá honlapokon vagy más online adatokban. Egyre növekvő az érdeklődés a szemantikus keresés iránt, amelynek során nemcsak a megegyező szóra keres rá a program, hanem megérti a mondat vagy a szókapcsolat jelentését is. Az ily módon 'új' Google 37 nyelven működik.
Forrás: http://www.erdon. ro/hirek/ multimedia/ cikk/intelligens se-valik- a-kereses- a-google- on/cn/news- 20090325- 03524293

- Új vezetőség az RMKE élén
A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) március 27-28-án Csíkszépvízen szervezte meg a hazai magyar könyvtárosok szakmai találkozóját, a Romániai Magyar Könyvtárosok VI. Vándorgyűlését, amelynek házigazdája és társszervezője a Kájoni János Megyei Könyvtár volt. A rendezvényt a Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.
Kiss Jenő, a Bod Péter Megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója megalakulásától kezdve tizenkilenc évig állt elnökként a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete élén. A vándorgyűlésen a tisztségből leköszönő elnök előadásában beszámolt az egyesületi tevékenység keretében elért eddigi eredményekről, megvalósításokró l, többek között a magyarországi könyvtárakkal való szakmai és intézményi kapcsolatok kialakításáról, a romániai magyar könyvtárosképzésrő l, a Könyvesház című szakmai folyóirat szerkesztéséről, az RMKE érdekvédelmi szerepéről. A vándorgyűlésen sor került az RMKE tisztújító közgyűlésére. Kiss Jenőt a közgyűlés tiszteletbeli elnökké választotta, továbbra is számítva tudására és tapasztalataira. A tisztújításon az elnöki tisztségbe Kopacz Katalint, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatóját választotta a közgyűlés, amely két új alelnököt is választott: Róth András Lajost a közművelődési könyvtárak részéről (Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára) és Kiss Lászlót (Sepsiszentgyö rgy, Mikes Kelemen Elméleti Líceum), a tanügyi könyvtárak képviseletében. Az új vezetőség további tagjai: titkár Csergő-Benedek Csilla (Sepsiszentgyö rgy, Bod Péter Megyei Könyvtár), cenzorok pedig Okos-Rigó Ilona (Kolozsvár, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár), Csíki Emese (Marosvásárhely, Maros Megyei Könyvtár), Szabó Károly (Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár). A közgyűles javasolta az egyesület szabályzatának módosítását, szükség van ugyanis területi képviselőkre, akik az egyes régiók, különösen a szórványvidékek magyar könyvtárosaival való kapcsolattartá st vállalják majd.
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

- A Communitas Alapítvány Sajtó Szaktestületének pályázati felhívása
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány pályázatot hirdet már működő magyar sajtótermékek megjelentetésé nek támogatására két kategóriában: művelődési, művészeti, irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő , ifjúsági, gyerek, szórvány lapok, folyóiratok, illetve napilapok művelődési, művészeti, irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő , ifjúsági és gyerek-mellékleteire a Kisebbségi Tanács 2009. évi alapjából. Pályázni kifejezetten a kiadvány előállításának költségeire lehet. http://communitas. ro/kiirasok_ reszletes. php?id=67
Határidő: 2009. április 6., 16 óra.
- Kőrösi Csoma Sándorra emlékeztek Kalkuttában
Tíz ország harmincöt tudósa előadásokkal emlékezett Kőrösi Csoma Sándor életére, munkásságára, születésének 225. évfordulóján, Kalkuttában, az Ázsiai Társaság székházában. Lázár Imre, a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy a március 12-i megnyitón, amely a március 15-ig tartó 6. Nemzetközi Kőrösi Csoma Sándor-konferencia nyitánya volt, az Ázsiai Társaság dísztermében legalább kétszázan zsúfolódtak össze, hogy tisztelegjenek Csoma emléke előtt. A kelet-kutató erdélyi magyar tudós 1831 és 1842 között ott élt az Ázsiai Társaság vendégeként, és ott készítette el fő művét, a tibeti-angol szótárat. A szobácskát, ahol lakott, múzeummá alakították át, s a konferencia valamennyi résztvevője ott is lerótta kegyeletét. Kiállítást is összeállított a társaság, bemutatták Csoma ott őrzött kéziratait és a róla szóló könyveket. A tudós társaság a nemzetközi tanácskozást a nyugat-bengáliai Sántiniketanban folytatta, mert a megemlékezés másik szervezője - a kalkuttai Ázsiai Társaságon és a magyar intézeten kívül - az ottani egyetem indo-tibeti tanulmányok tanszéke.
- A BIBLIONET ROMANIA program bemutatása Hargita megyében
2009. április 3-án 10 órától a Kájoni János Megyei Könyvtár olvasótermében Közkönyvtárak az információs társadalomban címmel szerveznek szakmai értekezletet, amelynek központi témája a BIBLIONET ROMANIA című program bemutatása. A program keretében a számítógépekkel és felhasználói szoftverekkel ellátott közkönyvtárak ingyenes internet-hozzá férést biztosítanak a könyvtárhasználó k számára. A Romániai Közkönyvtárak Országos Szervezete Hargita megyei szervezetének meghívottjai a rendezvény keretében a települések polgármesterei és helyi közkönyvtárak képviselői. A rendezvény szervezői: Hargita Megyei Tanács, Kájoni János Megyei Könyvtár, IREX ROMANIA, Romániai Közkönyvtárak Országos Szervezete (ANBPR).
Forrás: Bedő Melinda, Máthé Izabella, Kájoni János Megyei Könyvtár

- Romániai magyarok olvasási szokásai - egy internetes felmérés szerint
Jelentősen befolyásolja olvasási szokásainkat az internet elterjedése, ugyanakkor az e-könyvek nem helyettesíthetik a könyveket - ez derül ki az egyik erdélyi hírportál által készített felmérésből.
3060 személy interneten történt megkérdezése alapján, a válaszadók 91 százaléka véli úgy, hogy az internet befolyásolja az olvasási szokásait, ennek ellenére 90 százalékban úgy látták, az e-könyvek nem helyettesíthetik a hagyományos könyveket. A kérdőívet kitöltők 92 százaléka válaszolta, hogy szokott könyveket vásárolni, közülük 2694-en vásárolnak könyvesboltból is, de 30 százalékuk az internetet is megjelölte, mint könyvvásárlási lehetőséget. Az antikváriumok is kedveltek, a válaszadók 37 százalékánál jelenik meg mint lehetséges könyvvásárlási helyszín.
Jókai Mór a legnépszerűbb magyar író a romániai magyarok körében - őt 445-en, vagyis a válaszolók 14,5 százaléka említette kedvenc írójaként, míg Wass Albertet 358-an, vagyis 11,7 százalék. A magyar költők közül József Attila és Ady Endre a legkedveltebbek, a felmérés eredményei alapján. Kedvenc magyar regényükként a legtöbben Jókai Mór Arany ember című művét említették, de szintén sokan kedvelik Gárdonyi Géza Egri csillagok és Wass Albert A funtineli boszorkány, valamint Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényét.
A külföldi regények terén eléggé eltérnek a vélemények, legtöbben a Száz év magány, az Elfújta a szél, a Mester és Margarita, a Büszkeség és balítélet, A kis herceg, valamint Az alkimista mellett tették le voksukat. A külföldi írók-költők kategóriájában a legtöbben (a válaszolók 7,6 százaléka) Paul Coelhót jelölték meg kedvencükként, de Gabriel Garcia Marquez, Jules Verne, Dosztojevszkij és Hemingway is sokak kedvelt külföldi szerzője. A kedvenc műfajok tekintetében a legtöbben a történelmi témájú könyveket és a szépirodalmi témájú írásokat választották, de népszerűek a kaland- és romantikus regények is.
A felmérésben részt vevők 29,78 százaléka válaszolta, hogy heti rendszerességgel olvas, 14,15 százalékuk havonta legalább egyszer, 9,16 százalék évente, a legtöbben pedig naponta, a válaszadók 46,88 százaléka. A válaszadók 61 százaléka 18-35 év közötti, 19 százalékuk 36-45 év közötti, 13,5 százalékuk 46 év fölötti, míg 6,5 százalékuk 18 év alatti. (szatmar.ro)
- Könyvbemutatók a Ferenc-rend 800. évfordulóján
A ferences rend alapítása 800. évfordulójának tiszteletére a Csíki Székely Múzeum, a Csíksomlyói Ferences Kolostor és a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium könyvbemutatóval egybekötött koncertet szervezett március 26-án 18 órától a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium dísztermében. Medgyesi-Schmikli Norbert A csíksomlyói ferences misztériumdrámá k forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere című monográfiáját Kilián István színház- és drámatörténész, professor emeritus mutatta be. Steingart Renáta és Szabó Anita (hegedű) előadásában Luigi Boccherini: Esz-dúr duó I. tétele csendült fel, az Ómagyar Mária-siralombó l pedig részletet hallhattak a jelenlevők Mikó Zsófia előadásában. A hangversenyen az Organo-Missale gyűjteményéből és a Kájoni-kódexből hangzottak el művek. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlévő tanárai és növendékei Tomás Luis de Victoria, Montserrat és Kodály műveiből adtak elő részleteket. Vezényelt Kővári Réka.
Székelyudvarhelyen és a csíksomlyói ferences kolostorban is bemutatták P. Pap Leonárd Erdélyi ferences nyomdák és kiadványok című kötetét. A Pallas-Akadémia kiadó Bibliotheca Transsylvanica sorozatában megjelent kötetet a szerző 80. születésnapján Sas Péter művelődéstörténész ismertette.
Forrás: http://erdely. ma/ajanlo. php?id=49791
Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmikló s, könyvtárigazgató ), bakai.magdolna@ gmail.com
Hubbes László Attila
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@ yahoo.co. uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, könyvtáros), twsa@freemail. hu
E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin
Olvasószerkesztő : Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy, igazgató)
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető.
A hírlevél megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel- subscribe@ yahoogroups. com vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

Nincsenek megjegyzések: