2009. május 29., péntek

A Romániai Könyvtáros Egyesület (A.B.R) Hargita megyei fiókjának vezetősége

Az A.B.R. Hargita megyei fiókjának újonnan megválasztott vezetősége:

Roman Ioan dokumentarista tanár - Elnök, Balán

Egyed Daniela könyvtáros - Alelnök és egyben a Csíki körzet felelőse

Kovács Edit könyvtáros - Titkár, Csíkszereda

Lung Georgeta könyvtáros - Titkár és egyben a Maroshévízi körzet felelőse

Patca Veta könyvtáros - Gyergyói körzet felelőse

Dénes Tünde - Udvarhelyi körzet felelőse

2009. május 25., hétfő

BIBLIONET

Kedves Kollégák,
csatolom a Biblionet program bemutatóját magyar nyelven, plusz egy ígéret-idézetet:

"Ugyanakkor a www.biblionet. ro <http://www.biblione t.ro> veboldalon a
PREZENTAREA PROGRAMULUI címszó alatt meglesz a PROGRAM BEMUTATÁSA
magyarul és a KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTELI VERSENY (CPC) az IMPLEMENTARE címszó
alatt, ha ráklikkel a CONCURS DE PARTICIPARE COMUNITARA-ra. "

Sok sikert a pályázóknak,
üdvözlet mindenkinek,
Bedő Melinda

2009. május 21., csütörtök

Költészet Napja a székelykeresztúri Orbán Balász Gimnáziumban2009. április 9-én a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium könyvtárában megemlékeztünk a Magyar Költészet Napjára. A rendezvényen azok a középiskolás diákok jelentek meg, akik szívesen felolvasták, vagy elszavalták kedvenc versüket.
A megemlékezés József Attila versével kezdődött, ezt követték más magyar költők versei.

Hatos Melinda könyvtáros

2009. május 10., vasárnap

Kányádi Sándor 80 esztendős

Isten éltesse Kányádi Sándor költőt!

Élete és munkássága élő legendává tette az erdélyi magyar irodalomban.

A gyerekek egyik kedvenc költője.

Költeményeinek egy része még mindig egész mélyen megtudják érinteni olvasóit.

FEKETE PIROS

leíró költemény, melyet szereztem a
kolozsvári Malomárok és Telefonpalota
közti járdaszigetről az ezerkilencszáz-
hatvanas-hetvenes esztendőkben csütörtök
és vasárnap délutánonként.

Fekete-piros csütörtök

és vasárnap délután
- amikor kimenős a lány -,
fekete-piros fekete
táncot jár
a járda szöglete.

Akár a kéz, ha ökölbe kékül.
Zeneszó, énekszó nélkül.
Egy pár lány, két pár lány
fekete-piros fekete
táncot jár.

Kolozsvári telefonház,
száz az ablak, egyen sincs rács,
ki-bejár a világ rajta,
de azt senki sem láthatja.

Egy pár lány, két pár lány
fekete-piros fekete
táncot jár.
A magnó surrog így,
amikor hangtalan másol.

Sír a csizma, sír
a szédítő tánctól:
tatár öröm, magyar bánat,
megszöktették a rózsámat.
Ha megnyerte, hadd vigye!
Fekete-piros, fekete
táncot jár
a járda szöglete.

Mintha tutajon, billegőn,
járnák süllyedő háztetőn,
alámerülő szigeten,
úszó koporsófödelen.

Fejük fölött neon-ág,
csupa világ a világ!
Ecet ég a lámpában,
ecet ég a lám-pá-ban.

Anyám, anyám, édesanyám,
gondot mért nem viselsz reám.

Föl-föllobban
egy-egy dallam,
- amit talán csak én
a botfülű hallhatok,
akiben kézzel-lábbal
mutogatnak a dallamok, -
föl-föllobban
egy-egy dallam,
s mint a gyertya a huzatban
kialszik.
Szamos partján mandulafa
virágzik;
fekete-piros, fekete
táncot jár
a járda szöglete.

Körbe-körbe
majd pörögve
majd verődve
le a földre
föl az égre
szembenézve
sose félre:
egy pár lány, két pár lány
fekete-piros fekete
táncot kár.

Honnan járják, honnan hozták,
honnan e mozdulat-ország?

Szétlőtt várak piacáról,
csűrföldjéről, még a sátor
vagy a jurta
tüze mellől, röptette föl
a csípők, a csuklók, térdek
katapultja? Vagy régebbről, húszezerből?
Még a nyelv előtti ködből
teremti újra - az ösztön?
Akár a szemek mandula-
metszését az anyaméh
szent laboratóriuma?

Honnan járják, honnan hozták?
Honnan e mozdulat-ország?
S milyen titkos adó-vevők
fogják, folyton sugározván,
az egyazon vér és velő
hullámhosszán?

Akár a kéz, ha ökölbe kékül.
Zeneszó, énekszó nélkül.

Egy pár lány, két pár lány
fekete-piros-fekete
táncot jár.

A magnó surrog így.
S amit ha visszajátszol?
Koporsó és Megváltó-jászol.

1972

Mondóka

semleges vizek mélyén
embertelenül
atomhajtású tengeralattjárón
embertelenül
elektronikus-agyak számítják ki
embertelenül
a pontos és igaz jövendőt
embertelenül
hogy milyen lesz majd a föld
embertelenül

2001

Csillagászati nap a Márton Áron GimnáziumbanMájus 4-én már nagy készülődésnek lehettünk tanúi a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban. Halász Gyöngyi és Nagy Antal fizika tanár irányításával az említett nap folyamán az iskola diákjaiból és alkalmazottjaiból álló csoport berendezték a gimnázium fizika laborját a csillagászati napra, amely esemény együtt volt tartva a Természet Világa folyóirat 140 esztendős jubileumának ünneplésével. A Természet Világa folyóirat számaiból válogatott anyag nagy része a gimnázium könyvtárából származik, a többi Nagy Antal magángyűjteményéből volt válogatva. Jelentős segítséget nyújtottak a kiállítás elrendezésében Ferencz Kinga fizika laboráns és Borbé Levente könyvtáros. A diákok, pedig tanári irányítással több szemléltető eszközt készítettek erre az alkalomra.

A csillagászati nap tevékenysége már május 5-én hajnalban elkezdődött az égbolt megfigyelésével Nagy Antal tanár úr vezetésével. A gimnázium udvarán több mint 20 diák figyelte a Vénuszt és a Jupitert az égbolton.

Fizika laboratóriumban pedig megtekinthető volt a neves magyar csillagászok élete, felfedezései. A természet világa lapszámaiból szinte a kezdetektől napjainkig voltak kiállítva számok. A folyóiratok csoportosítva voltak kronológiai sorrendben, külön szerepeltek a különszámok és a csillagászati témájúak is, néhány közülük egy fontos csilagászati eseményről írt cikknél volt kinyitva.

Délutáni előadásokra számos érdekes csillagászati témát gyűjtöttek össze a diákok .
A tanulók közül beszédet tartottak: Rusu Andor Galilei munkásságáról, Lukács Andor Keplerről, Lukács István a magyar csillagászat nagjairól és azok tevékenységéről.
Továbbá Nagy Antal és Makó István meghívott a Sapientia-EMTE Műszaki és Társadalomtudományok karának dékánja tartották meg előadásukat a modern csillagászat néhány újonnan elért eredményeiről.

A napot az égbolt megfigyelésével zárták. A Holdat sikerült teljes egészében megvizsgálni, sajnos a felhős égbolt megakadályozta , hogy tisztán kivehetővé válljék az érdeklődők számára a Szaturnusz bolygó.

Köszönet jár minden diáknak akik részt vettek e nagy esemény megrendezésében, Balázs-Bécsi Enikő dokumentaristának készséges munkájáért a Természet Világa válogatásában, valamint Gyarmati Dénes informatikusnak a nap fontosabb pillanatainak fotóval való megörökítésében.

Borbé Levente a M.Á.G. könyvtárosa

2009. május 8., péntek

Networkshop konferenci előadásai - 2009

Kedves Kollégák,
Örömmel értesítem az érdeklődőket, hogy az idei Networkshop konferencia előadásai már megtalálhatóak az NIIF videoarchívumában.
A nyitóelőadások között Monok István előadása, valamint a könyvtáritémájú előadások a tartalomszolgáltató szekcióban.
Üdvözlettel
Moldován István

2009. május 7., csütörtök

Cimbora folyóirat

A Lucian Blaga Kolozsvári Egyetemi Könyvtár digitalizálásában üdvözölhetjük és megtekinthetjük a Benedek Elek szerkesztette - és sokak által keresett - Cimbora : Jó gyermekek hetilapja folyóirat (1922-1929) elektronikus változatát a következő címen:

http://www.bcucluj.ro/re/cimbora

és az EPA nyilvántartási lapján
http://epa.oszk.hu/01500/01547

2009. május 5., kedd

ReMeK-e-hírlevél - 2009/5

TARTALOMBÓL
Pályázat
Biblionet - a világ a te könyvtáradban
Április 23-án, a könyvek és szerzői jog világnapján, illetve a romániai könyvtárosok napján a Bukaresti Központi Egyetemi Könyvtár aulájában tartott konferencián indította el az IREX romániai szervezete a Biblionet programot, amelynek célja modernizálni a számítástechnikai felszerelést és ingyenes internethozzá férést biztosítani a romániai közkönyvtárakban. Az öt éves programot közel 27 millió dollárral finanszírozza a Bill & Melinda Gates Alapítvány. A Biblionet megvalósításában az IREX partnerei: a Román Kulturális Minisztérium, az EOS Alapítvány (Educating for an Open Society), a Romániai Közkönyvtárak és Közkönyvtárosok Országos Egyesülete (ANBPR), valamint a közkönyvtárak. A Microsoft, amely szintén partner a programban, 15 millió dollár értékben számítógép-programokat adományoz az intézményeknek. A Biblionet során több mint 1500 könyvtárat látnak el számítógépekkel, két és félezer könyvtári dolgozó vehet majd részt továbbképzésen, és nő majd a kormány, illetve a helyi önkormányzatok biztosította támogatás értéke is. A pályázati módszerről a http://www.biblionet.ro/ honlapon található részletes információ.
Forás: Bákai Magdolna, ANBPR Hargita megyei fiókszervezete

Könyvtárnapok a Sapientián
A Sapientia EMTE kolozsvári Természettudomá nyi és Művészeti Kara idén április 22–25. között rendezte meg a Kari Nyílt Napokat. A rendezvény keretében sor került a könyvtárnapra is, amelyen a 2005-ös névadási ünnepségre emlékeztek, amikor a könyvtár Tonk Sándor, a Sapientia első rektora nevét vette fel. Mivel április 22-én a Föld világnapját, április 23-án pedig a Könyv és szerzői jogok világnapját ünnepelték országszerte, a könyvtár e két esemény köré szervezte rendezvényeit. 22-én fotókiállítást nyitottak meg, amelyen a diákok, tanárok, barátok, ismerősök által készített természetfotókat és/vagy a könyvhöz, olvasáshoz kapcsolódó fényképeket mutattak be, a könyvkiállításuk témája pedig a világnapokhoz kapcsolódott - az érdeklődők megtekinthetté k a könyvtár környezettel és annak védelmével foglalkozó legérdekesebb könyveit, albumait, de szerepeltek a kiállításon a legolvasottabb, leggyakrabban forgatott könyvtári dokumentumok is. 23-án könyvtári vetélkedőt tartottak - a kvízversenyre háromfős csapatok nevezhettek be, a kérdések az általános kultúra területéről kerültek ki, időnként megfűszerezve egy-két, könyvtárismerethez kapcsolódó ponttal. A győztesek értékes nyereményeket vehettek át, és a vetélkedő után került sor 'Az év olvasója díj' átadására is.
A Könyvtárnapok keretében Megbocsátás napokat is tartottak, ez idő alatt az olvasók büntetés nélkül adhatták le azokat a kölcsönkönyveket, amelyeket már rég vissza kellett volna vinniük. A külső látogatókra is gondoltak: ezeken a napokon beiratkozási díj kifizetése nélkül használhatták a könyvtár szolgáltatásait.
Forrás: Ermacisz

Brüsszelben mutatkozott be a marosvásárhelyi Teleki Téka
A marosvásárhelyi Teleki Tékát és a Bolyai Múzeumot mutatta be Spielmann-Sebestyé n Mihály főkönyvtáros az Európai Parlament kulturális és oktatási szakbizottságá nak (CULT) egyik április eleji ülésén, Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti (EP) képviselő meghívására. Az ülésen jelen volt az Európai Bizottság (EB) könyvtárának felelős munkatársa, Michal Rynkowski is. A Teleki Tékát és a Bolyai Múzeumot az UNESCO világörökség listájának részévé szeretnék tenni. A CULT bizottság tagjainak módjukban áll hivatalosan állást foglalni a Teleki-Bolyai könyvtár tevékenységével kapcsolatosan. Értékelő nyilatkozatuk ugyan nem hivatalos kritérium az UNESCO-lista bővítésénél, de fontos lobby-elem lehet a Teleki Téka UNESCO-s pályázatának megítélésében.
A Brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben Spielmann-Sebestyé n Mihály vetítéssel egybekötött előadásban ismertette a könyvtáralapító Teleki Sámuel munkásságát, a könyvtár példásan megőrzött állományainak történetét, de kitért az intézmény működésének részleteire, és város- és művelődéstörténeti adalékokra is hivatkozott. 'A Teleki-Bolyai könyvtár állománya, csakúgy, mint a könyvek által a közösség szolgálatának hagyománya olyan felbecsülhetetlen szellemi örökség, mely tagadhatatlan Európa-kötelékünk, és amelyre méltán vagyunk büszkék' - mondta Sógor Csaba.
Forrás: Transindex hajnali hírlevél, 2009. 04. 04.

Máthé Izabella az év fiatal könyvtárosa
Máthé Izabellának, a Hargita megyei Kájoni János Könyvtár munkatársának ítélte a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete az idei Év fiatal könyvtárosa díjat, cselekvő és együttműködő, könyvtári állományszervező, a korszerű könyvtári technikákat terjesztő munkájáért. A díj átadására április 30-án Gyergyószentmiklóson került sor. Az oklevéllel együtt az ünnepelt a „Pro Libris” Könyvbarátok Egyesülete ajándékaként Gál Éva Emese gyergyószentmikló si grafikusművész egyik kollográfiáját vehette át.
Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár, Gyergyószentmikló s

Sütő András Nyelvőrzés Díj Gazda Józsefnek
Az Anyanyelvápoló k Erdélyi Szövetsége, a Napsugár gyermeklap és a Kovászna megyei tanfelügyelőség szervezésében Kézdivásárhelyen tartották meg április 24-25 között a Magyar Nyelv Napjait.
A Vigadó nagytermében tartott megnyitóünnepségen átadták a Sütő András Nyelvőrzés Díjat is, amelyet idén a nyelvápolók szövetsége Gazda József kovásznai nyugalmazott tanárnak, művészetkritikusnak és írónak ítélt oda.
Forrás: http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=18693

Megkárosítottá k a Teleki Téka könyvállományát
Rendszerint tavasszal és ősszel ülésezik a marosvásárhelyi Teleki Téka Alapítvány kuratóriuma, amely a Teleki-Bolyai Könyvtár aktív és nyugalmazott munkatársaiból, a Teleki család megbízott tagjaiból, valamint tudományos-művé szeti pályán elismert szakemberekből állt össze. A Teleki család külföldön élő tagjai ugyanis 1993-ban Förderstiftung Teleki Téka néven létrehoztak Bázelben egy alapítványt, amelynek célja a Teleki-Bolyai Könyvtár anyagi és szellemi támogatása, majd 1999-ben a bázeli anyaszervezet segítségével létrejött a marosvásárhelyi székhelyű Teleki Téka Alapítvány is, azonos célkitűzéssel és működési területtel.
'A tavaszi ülés fő témája az épület restaurálása volt, és ezzel kapcsolatban most már pozitív dolgokról is hallottunk. Végre elkészült az olvasóterem világítása, az újonnan felszabadított Wesselényi-szá rnyból pedig kiköltöztek egyes intézmények és más, később bekerült gyűjtemények. A kuratórium fiatal történész tagjai javasolták - és erről most határozat is született -, hogy az eredeti, megmaradt kerek asztalt és a tizenegy széket restaurálni kellene' - számolt be Teleki Julianna, a kuratórium Németországban élő tagja. Mint mondta, lopás történt a Teleki Tékában: még folyamatban van az állomány leltározása, de az már kiderült, hogy igen komoly hiány van. A kötetekhez csak az juthat hozzá, aki azokat hivatalosan kikéri, és csak az olvasóteremben lapozhatja őket, hiszen kölcsönzés nincs.
'Akik kikérték, vissza is adták a kiadványokat, csakhogy kivágtak részeket a könyvből, metszetek, oldalak tűntek el. Ez valószínűleg már a rendszerváltás előtt kezdődött, de az utóbbi időben is történtek komoly rongálások. Egy korabeli metszetet nagyon könnyű kioperálni egy könyvből. Van egy rendszeres látogató, akire a gyanú árnyéka vetül, de neveket egyelőre nem mondhatok. Sajnos a régi szekrényekben sincsenek biztonságban a könyvek, hiszen nagyon egyszerű zár van rajtuk, bárki könnyedén kinyithatja' - magyarázta Teleki Julianna.
A kuratóriumi tag az alapítvány tervei között említette, hogy a nagyteremből a Wesselényi-szá rnyba költöztetnék át az egykori Református Kollégiumnak a téka tulajdonába került könyvállományát, és hogy restaurálnák a freskókat és a festményeket. 'Az is a tervek között szerepel, hogy berendezzük majd a nagytermet, ahol a falifreskók vannak, és megnyitjuk a nagyközönség számára, hiszen az alapító eredetileg arra szánta a könyvtárat, hogy az mindenki számára hozzáférhető legyen. Félek attól, hogy ha a termet most a városi önkormányzat pénzéből restaurálják, akkor majd azt fogja mondani a polgármester, hogy gyűlésterem lesz, vagy termékbemutató kat és mindenféle kiállítást akar oda szervezni. Ettől nagyon tartok' - mondta a Teleki család tagja.
Forrás: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=27583

Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmikló s, könyvtárigazgató ), http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bakai.magdolna@gmail.com
Hubbes László Attila http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hubbeslaszlo@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, könyvtáros), http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=twsa@freemail.hu

Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, igazgató), http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél megrendelhető a következő címen: http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési

2009. május 4., hétfő

Mesélő Utcák


A Kájoni János Megyei Könyvtár dokumentációs részlegén már több mint egy hete kiállítás nyílt Üdvözlet Csíkszeredából címmel. Április 23-29. között előre bejelentkezett csoportok érkeztek a kiállításra. Ezek a csoportok a csíkkörnyéki iskolákból jelentkeztek be, akik a képeslapkészítésből is kivehették részüket. Így vált színesebbé az egyszerű látogatás. A képeslapokat három kategóriába sorolva díjazták 29.-én pénteken.

Túl a díjazáson, igazi élménybe lehetett részük úgy a diákoknak, mint kísérőjüknek, és azoknak is, akik egyszerűen csak a kiállítást tekinthették meg. Itt találkozott a múlt a jelennel, a régi az újjal. Az egész egy kis séta volt, amelynek során minden látogatót egy rövid időutazásra invitált a jól elrendezett városi múltról szóló illusztrált világ. Némelyikek, akik ismerték a régi várost megelevenedett előttük mindaz, amelytől hajdanán Csíkszereda igazi polgári várossá vált. A régi, már csak képeken létező épületek szüntelenül meséltek magukról, és emlékeztettek azokra az időkre is, amikor a kommunizmus apokalipszise lesújtott rájuk.

A régi könyvekben, képeslapokban, fényképekben és más illusztrációkban bővelkedő tárlat a gyerekek által készített képeslapokkal lett teljes. Érdemes megtekinteni a tárlatot mindenkinek, aki a városba jár, de főleg a csíkiaknak, hiszen nemcsak nosztalgia az egész, hanem jól dokumentált ismeretfeltáró kiállítás. Mindezeken kívül egy élménynyújtó múltbéli világot kínál fel a látogatóknak.

Köszönet Kelemen Katalinnak, Vitos Máriának és minden egyes kollégának, akik igazi odaadással, nagy szorgalommal állították össze a kiállítás anyagát, és megkülönböztetett figyelemmel viseltettek a látogatók iránt.

Borbé Levente a Márton Áron Gimnázium könyvtárosa, Csíkszereda

2009. május 3., vasárnap

Könyvadomány alapítványi és egyházi könyvtárak részére

A Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány „Gróf Mikó Imre” Könyvtára használt könyvekből ajánl fel könyvadomány-csomagokat (nagytételben) alapítványi és egyházi könyvtárak részére, könyvtárfejlesztés vagy alapítás céljával. Érdeklődni lehet 2009 május 4.-től az alapítvány székhelyén ( Kolozsvár, Mikó/Clinicilor utca 18.szám) hétfőtől péntekig 8.00 és 18.00 óra között. Tel: 0264-590096 e-mail: heltai_gaspar@yahoo.com

Tisztelettel: Pillich Katalin

2009. május 1., péntek

Májusi évfordulók - 2009

150 éve 1859 május 1-én született Alexandru I. Philipide román író.
490 éve, 1519. május 2-án hunyt el Leonardo da Vinci olasz származású polihisztor, azaz: festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, költő és író és zeneszerző.
225 éve, 1784. május 3-án született Horváth István bölcsészdoktor. A Magyar Tudományos Akadémia egyik alap1tó tagja.
540 éve, 1469. május 3-án született Niccoló Machiavelli olasz politikus, filozófus, történetíró és államférfi. Legismertebb műve: A fejedelem.
60 éve, 1949. május 4-én született Nagy Gáspár magyar költő, prózaíró, szerkesztő.
100 éve, 1909 május 5-én született Radnóti Miklós, a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Életében megjelent kötetei: Pogány köszöntő (1930), Újmódi pásztorok éneke (1931), Lábadozó szél (1933), Ének a négerről, aki a városba ment (1934), Újhold (1935), Járkálj csak halálraítélt! (1936), Meredek út (1938), Ikrek hava (1940), Válogatott versek 1930-1940 (1940), Naptár (1942).
105 éve, 1904. május 5-én hunyt el Jókai Mór romantikus regényíró. Műveiben fellelhetőek a realista elemek is. Legismertebb művei: Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, Szegény gazdagok, Az új földesúr, Mire megvénülünk, A kőszívű ember fiai, Fekete gyémántok, És mégis mozog a föld, Az arany ember, Rab Ráby, Névtelen vár, Szeretni mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, Sárga Rózsa, a nagyenyedi két fűzfa, Bálványosvár.
130 éve, 1879. május 7-én született Erdős Renée író, költő. Ő volt az első nő a magyar irodalomban, aki meg tudott élni saját írásaiból.
360 éve, 1649. május 10-én született Pápai Páriz Ferenc nagyenyedi tanár, orvosdoktor, a filozófia doktora, szótáríró. Az első latin-magyar szótár szerkesztője-írója.
80 éve, 1929 május 10-én született Kányádi Sándor, a székely származású Hargita megyei romániai magyar költő-műfordító és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
80 éve, 1929 május 12. és május 20. között tartották meg először az első hivatalos Magyar Könyv Hetét; azóta 1957. kivételével, minden esztendőben megrendezték a magyar könyv hetét, az Ünnepi Könyvhetet.
90 éve, 1919. május 14-én hunyt el Bagáry József magyaorországi szlovén író.
150 éve, 1859. május 15-én született Rados Ignác matematikus és műfordító. A Pallas Nagy Lexikonának egyik főmunkatársa, a Bolyaiak életművének egyik kiváló ismerője, Bolyai János A tér tudománya című világhírű művének és Paul Stäckel Bolyai-monográfiájának magyar fordítója.
60 éve, 1949. május 17-én hunyt el Balázs Béla magyar író, költő, filmesztéta, filmrendező.
100 éve, 1909. május 18-án hunyt el George Meredith angol költő, író. Babits Mihály angol költők és prózaírók egyikének tartotta.
210 éve, 1799. május 18-án hunyt el Pierre-Augustin Carin de Beaumarchais francia író, színműíró, A sevillai borbély és a Figaro házassága szerzője.
145 éve, 1864. május 19-én hunyt el Nathaniel Hawthorne amerikai regény- és novellaíró, az amerikai irodalom XIX. századi kulcsfigurája.
210 éve, 1799. május 20-án született Honoré de Balzac, francia regényíró, a francia realista regény megteremtőinek egyike. A világirodalom nagyjaiként tartják számon. Híres művei: Goriot apó, Eugénie Grandet, Elveszett illúziók, A Nucingen ház.
130 éve, 1879. május 25-én született Dienes Valéria írónő, filozófus és táncpedagógus. Babits Mihály a Haláfiai regényében Hintáss Gittaként örökítette meg.
125 éve, 1884. május 27-én született született Max Brod német nyelvű zsidó író, fordító. Franz Kafka műveinek őrzője-népszerűsítője.
160 éve, 1849 május 28-án hunyt el Anne Brontë angol írónő.
415 éve, 1594. május 30-án hunyt el Balassi Bálint végvári vitéz, költő, író, a magyar nyelvű költészet első kiemelkedő alakja, a magyar reneszánsz és humanizmus kiemelkedő alakja. Költészetét három csoportba lehet sorolni: szerelmi-, katonai-, és istenes versei. Költészetének nagy részét Balassi Kódex néven ismert kéziratos könyv őrzi. Balassi egyetlen drámája a Szép Magyar Komédia.
40 éve, 1969 május 30-án halt meg Benedek Marcell író, műfordító.
190 éve, 1819 május 31-én született Walt Whitman amerikai költő.