2009. május 1., péntek

Májusi évfordulók - 2009

150 éve 1859 május 1-én született Alexandru I. Philipide román író.
490 éve, 1519. május 2-án hunyt el Leonardo da Vinci olasz származású polihisztor, azaz: festő, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, költő és író és zeneszerző.
225 éve, 1784. május 3-án született Horváth István bölcsészdoktor. A Magyar Tudományos Akadémia egyik alap1tó tagja.
540 éve, 1469. május 3-án született Niccoló Machiavelli olasz politikus, filozófus, történetíró és államférfi. Legismertebb műve: A fejedelem.
60 éve, 1949. május 4-én született Nagy Gáspár magyar költő, prózaíró, szerkesztő.
100 éve, 1909 május 5-én született Radnóti Miklós, a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Életében megjelent kötetei: Pogány köszöntő (1930), Újmódi pásztorok éneke (1931), Lábadozó szél (1933), Ének a négerről, aki a városba ment (1934), Újhold (1935), Járkálj csak halálraítélt! (1936), Meredek út (1938), Ikrek hava (1940), Válogatott versek 1930-1940 (1940), Naptár (1942).
105 éve, 1904. május 5-én hunyt el Jókai Mór romantikus regényíró. Műveiben fellelhetőek a realista elemek is. Legismertebb művei: Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, Szegény gazdagok, Az új földesúr, Mire megvénülünk, A kőszívű ember fiai, Fekete gyémántok, És mégis mozog a föld, Az arany ember, Rab Ráby, Névtelen vár, Szeretni mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, Sárga Rózsa, a nagyenyedi két fűzfa, Bálványosvár.
130 éve, 1879. május 7-én született Erdős Renée író, költő. Ő volt az első nő a magyar irodalomban, aki meg tudott élni saját írásaiból.
360 éve, 1649. május 10-én született Pápai Páriz Ferenc nagyenyedi tanár, orvosdoktor, a filozófia doktora, szótáríró. Az első latin-magyar szótár szerkesztője-írója.
80 éve, 1929 május 10-én született Kányádi Sándor, a székely származású Hargita megyei romániai magyar költő-műfordító és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.
80 éve, 1929 május 12. és május 20. között tartották meg először az első hivatalos Magyar Könyv Hetét; azóta 1957. kivételével, minden esztendőben megrendezték a magyar könyv hetét, az Ünnepi Könyvhetet.
90 éve, 1919. május 14-én hunyt el Bagáry József magyaorországi szlovén író.
150 éve, 1859. május 15-én született Rados Ignác matematikus és műfordító. A Pallas Nagy Lexikonának egyik főmunkatársa, a Bolyaiak életművének egyik kiváló ismerője, Bolyai János A tér tudománya című világhírű művének és Paul Stäckel Bolyai-monográfiájának magyar fordítója.
60 éve, 1949. május 17-én hunyt el Balázs Béla magyar író, költő, filmesztéta, filmrendező.
100 éve, 1909. május 18-án hunyt el George Meredith angol költő, író. Babits Mihály angol költők és prózaírók egyikének tartotta.
210 éve, 1799. május 18-án hunyt el Pierre-Augustin Carin de Beaumarchais francia író, színműíró, A sevillai borbély és a Figaro házassága szerzője.
145 éve, 1864. május 19-én hunyt el Nathaniel Hawthorne amerikai regény- és novellaíró, az amerikai irodalom XIX. századi kulcsfigurája.
210 éve, 1799. május 20-án született Honoré de Balzac, francia regényíró, a francia realista regény megteremtőinek egyike. A világirodalom nagyjaiként tartják számon. Híres művei: Goriot apó, Eugénie Grandet, Elveszett illúziók, A Nucingen ház.
130 éve, 1879. május 25-én született Dienes Valéria írónő, filozófus és táncpedagógus. Babits Mihály a Haláfiai regényében Hintáss Gittaként örökítette meg.
125 éve, 1884. május 27-én született született Max Brod német nyelvű zsidó író, fordító. Franz Kafka műveinek őrzője-népszerűsítője.
160 éve, 1849 május 28-án hunyt el Anne Brontë angol írónő.
415 éve, 1594. május 30-án hunyt el Balassi Bálint végvári vitéz, költő, író, a magyar nyelvű költészet első kiemelkedő alakja, a magyar reneszánsz és humanizmus kiemelkedő alakja. Költészetét három csoportba lehet sorolni: szerelmi-, katonai-, és istenes versei. Költészetének nagy részét Balassi Kódex néven ismert kéziratos könyv őrzi. Balassi egyetlen drámája a Szép Magyar Komédia.
40 éve, 1969 május 30-án halt meg Benedek Marcell író, műfordító.
190 éve, 1819 május 31-én született Walt Whitman amerikai költő.

Nincsenek megjegyzések: