2009. május 5., kedd

ReMeK-e-hírlevél - 2009/5

TARTALOMBÓL
Pályázat
Biblionet - a világ a te könyvtáradban
Április 23-án, a könyvek és szerzői jog világnapján, illetve a romániai könyvtárosok napján a Bukaresti Központi Egyetemi Könyvtár aulájában tartott konferencián indította el az IREX romániai szervezete a Biblionet programot, amelynek célja modernizálni a számítástechnikai felszerelést és ingyenes internethozzá férést biztosítani a romániai közkönyvtárakban. Az öt éves programot közel 27 millió dollárral finanszírozza a Bill & Melinda Gates Alapítvány. A Biblionet megvalósításában az IREX partnerei: a Román Kulturális Minisztérium, az EOS Alapítvány (Educating for an Open Society), a Romániai Közkönyvtárak és Közkönyvtárosok Országos Egyesülete (ANBPR), valamint a közkönyvtárak. A Microsoft, amely szintén partner a programban, 15 millió dollár értékben számítógép-programokat adományoz az intézményeknek. A Biblionet során több mint 1500 könyvtárat látnak el számítógépekkel, két és félezer könyvtári dolgozó vehet majd részt továbbképzésen, és nő majd a kormány, illetve a helyi önkormányzatok biztosította támogatás értéke is. A pályázati módszerről a http://www.biblionet.ro/ honlapon található részletes információ.
Forás: Bákai Magdolna, ANBPR Hargita megyei fiókszervezete

Könyvtárnapok a Sapientián
A Sapientia EMTE kolozsvári Természettudomá nyi és Művészeti Kara idén április 22–25. között rendezte meg a Kari Nyílt Napokat. A rendezvény keretében sor került a könyvtárnapra is, amelyen a 2005-ös névadási ünnepségre emlékeztek, amikor a könyvtár Tonk Sándor, a Sapientia első rektora nevét vette fel. Mivel április 22-én a Föld világnapját, április 23-án pedig a Könyv és szerzői jogok világnapját ünnepelték országszerte, a könyvtár e két esemény köré szervezte rendezvényeit. 22-én fotókiállítást nyitottak meg, amelyen a diákok, tanárok, barátok, ismerősök által készített természetfotókat és/vagy a könyvhöz, olvasáshoz kapcsolódó fényképeket mutattak be, a könyvkiállításuk témája pedig a világnapokhoz kapcsolódott - az érdeklődők megtekinthetté k a könyvtár környezettel és annak védelmével foglalkozó legérdekesebb könyveit, albumait, de szerepeltek a kiállításon a legolvasottabb, leggyakrabban forgatott könyvtári dokumentumok is. 23-án könyvtári vetélkedőt tartottak - a kvízversenyre háromfős csapatok nevezhettek be, a kérdések az általános kultúra területéről kerültek ki, időnként megfűszerezve egy-két, könyvtárismerethez kapcsolódó ponttal. A győztesek értékes nyereményeket vehettek át, és a vetélkedő után került sor 'Az év olvasója díj' átadására is.
A Könyvtárnapok keretében Megbocsátás napokat is tartottak, ez idő alatt az olvasók büntetés nélkül adhatták le azokat a kölcsönkönyveket, amelyeket már rég vissza kellett volna vinniük. A külső látogatókra is gondoltak: ezeken a napokon beiratkozási díj kifizetése nélkül használhatták a könyvtár szolgáltatásait.
Forrás: Ermacisz

Brüsszelben mutatkozott be a marosvásárhelyi Teleki Téka
A marosvásárhelyi Teleki Tékát és a Bolyai Múzeumot mutatta be Spielmann-Sebestyé n Mihály főkönyvtáros az Európai Parlament kulturális és oktatási szakbizottságá nak (CULT) egyik április eleji ülésén, Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti (EP) képviselő meghívására. Az ülésen jelen volt az Európai Bizottság (EB) könyvtárának felelős munkatársa, Michal Rynkowski is. A Teleki Tékát és a Bolyai Múzeumot az UNESCO világörökség listájának részévé szeretnék tenni. A CULT bizottság tagjainak módjukban áll hivatalosan állást foglalni a Teleki-Bolyai könyvtár tevékenységével kapcsolatosan. Értékelő nyilatkozatuk ugyan nem hivatalos kritérium az UNESCO-lista bővítésénél, de fontos lobby-elem lehet a Teleki Téka UNESCO-s pályázatának megítélésében.
A Brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben Spielmann-Sebestyé n Mihály vetítéssel egybekötött előadásban ismertette a könyvtáralapító Teleki Sámuel munkásságát, a könyvtár példásan megőrzött állományainak történetét, de kitért az intézmény működésének részleteire, és város- és művelődéstörténeti adalékokra is hivatkozott. 'A Teleki-Bolyai könyvtár állománya, csakúgy, mint a könyvek által a közösség szolgálatának hagyománya olyan felbecsülhetetlen szellemi örökség, mely tagadhatatlan Európa-kötelékünk, és amelyre méltán vagyunk büszkék' - mondta Sógor Csaba.
Forrás: Transindex hajnali hírlevél, 2009. 04. 04.

Máthé Izabella az év fiatal könyvtárosa
Máthé Izabellának, a Hargita megyei Kájoni János Könyvtár munkatársának ítélte a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete az idei Év fiatal könyvtárosa díjat, cselekvő és együttműködő, könyvtári állományszervező, a korszerű könyvtári technikákat terjesztő munkájáért. A díj átadására április 30-án Gyergyószentmiklóson került sor. Az oklevéllel együtt az ünnepelt a „Pro Libris” Könyvbarátok Egyesülete ajándékaként Gál Éva Emese gyergyószentmikló si grafikusművész egyik kollográfiáját vehette át.
Forrás: Bákai Magdolna, Városi Könyvtár, Gyergyószentmikló s

Sütő András Nyelvőrzés Díj Gazda Józsefnek
Az Anyanyelvápoló k Erdélyi Szövetsége, a Napsugár gyermeklap és a Kovászna megyei tanfelügyelőség szervezésében Kézdivásárhelyen tartották meg április 24-25 között a Magyar Nyelv Napjait.
A Vigadó nagytermében tartott megnyitóünnepségen átadták a Sütő András Nyelvőrzés Díjat is, amelyet idén a nyelvápolók szövetsége Gazda József kovásznai nyugalmazott tanárnak, művészetkritikusnak és írónak ítélt oda.
Forrás: http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=18693

Megkárosítottá k a Teleki Téka könyvállományát
Rendszerint tavasszal és ősszel ülésezik a marosvásárhelyi Teleki Téka Alapítvány kuratóriuma, amely a Teleki-Bolyai Könyvtár aktív és nyugalmazott munkatársaiból, a Teleki család megbízott tagjaiból, valamint tudományos-művé szeti pályán elismert szakemberekből állt össze. A Teleki család külföldön élő tagjai ugyanis 1993-ban Förderstiftung Teleki Téka néven létrehoztak Bázelben egy alapítványt, amelynek célja a Teleki-Bolyai Könyvtár anyagi és szellemi támogatása, majd 1999-ben a bázeli anyaszervezet segítségével létrejött a marosvásárhelyi székhelyű Teleki Téka Alapítvány is, azonos célkitűzéssel és működési területtel.
'A tavaszi ülés fő témája az épület restaurálása volt, és ezzel kapcsolatban most már pozitív dolgokról is hallottunk. Végre elkészült az olvasóterem világítása, az újonnan felszabadított Wesselényi-szá rnyból pedig kiköltöztek egyes intézmények és más, később bekerült gyűjtemények. A kuratórium fiatal történész tagjai javasolták - és erről most határozat is született -, hogy az eredeti, megmaradt kerek asztalt és a tizenegy széket restaurálni kellene' - számolt be Teleki Julianna, a kuratórium Németországban élő tagja. Mint mondta, lopás történt a Teleki Tékában: még folyamatban van az állomány leltározása, de az már kiderült, hogy igen komoly hiány van. A kötetekhez csak az juthat hozzá, aki azokat hivatalosan kikéri, és csak az olvasóteremben lapozhatja őket, hiszen kölcsönzés nincs.
'Akik kikérték, vissza is adták a kiadványokat, csakhogy kivágtak részeket a könyvből, metszetek, oldalak tűntek el. Ez valószínűleg már a rendszerváltás előtt kezdődött, de az utóbbi időben is történtek komoly rongálások. Egy korabeli metszetet nagyon könnyű kioperálni egy könyvből. Van egy rendszeres látogató, akire a gyanú árnyéka vetül, de neveket egyelőre nem mondhatok. Sajnos a régi szekrényekben sincsenek biztonságban a könyvek, hiszen nagyon egyszerű zár van rajtuk, bárki könnyedén kinyithatja' - magyarázta Teleki Julianna.
A kuratóriumi tag az alapítvány tervei között említette, hogy a nagyteremből a Wesselényi-szá rnyba költöztetnék át az egykori Református Kollégiumnak a téka tulajdonába került könyvállományát, és hogy restaurálnák a freskókat és a festményeket. 'Az is a tervek között szerepel, hogy berendezzük majd a nagytermet, ahol a falifreskók vannak, és megnyitjuk a nagyközönség számára, hiszen az alapító eredetileg arra szánta a könyvtárat, hogy az mindenki számára hozzáférhető legyen. Félek attól, hogy ha a termet most a városi önkormányzat pénzéből restaurálják, akkor majd azt fogja mondani a polgármester, hogy gyűlésterem lesz, vagy termékbemutató kat és mindenféle kiállítást akar oda szervezni. Ettől nagyon tartok' - mondta a Teleki család tagja.
Forrás: http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=27583

Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár Gyergyószentmikló s, könyvtárigazgató ), http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bakai.magdolna@gmail.com
Hubbes László Attila http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hubbeslaszlo@gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=kelemen.katalin@yahoo.co.uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, könyvtáros), http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=twsa@freemail.hu

Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, igazgató), http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=szonda_szabolcs@kmkt.ro

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna

A hírlevél megrendelhető a következő címen: http://fr.mc246.mail.yahoo.com/mc/compose?to=ReMeK-e-hirlevel@yahoogroups.com, vagy jelezze megrendelési

Nincsenek megjegyzések: