2009. június 26., péntek

A Csíksomlyói Római Katolikus Főgimnáziumból származó állatgyógyászati receptek

Rácz László nyugalmazott állatorvos a Magyar Állatorvosok Világszervezete és a Magyar Állatorvosi Tudományegyetem felkérésére igyekezett összeállítani a székelyföldi állatorvoslás történetét. Kezdetben adatgyűjtése nehezen indult, de hamarosan rábukkant a Csíksomlyói Gimnázium könyvtárából származó, jelenleg a Csíki Székely Múzeumba található 18 oldalnyi állatgyógyászati receptgyűjteményre. A receptgyűjtemény XVIII. század első feléből származik, amelyet a ferences szerzetesek gyűjtöttek össze az akkori diákok tanítására. Rácz orvos úr azt feltételezi, hogy Kájoni János híres Herbáriumából is meríthetett az a szerzetes, aki ezeket a recepteket végül lejegyezte és tanította. Rácz úr tervezi e receptgyűjtemény könyvformában való kiadását. Ha minden jól megy, akkor október elején már kezében tarthatja minden érdeklődő.

Információ átvéve a Hargita Népe mai számából (június 26, péntek)
B.L.

2009. június 20., szombat

Nem kapnak állami pénzt az iskolák Hargita megyében

Nem kapnak pénzt a székelyföldi Hargita megye magyar iskolái és a többségében magyarok lakta települések. Ez derült ki a román kormány legutóbbi, költségvetés-kiegészítésre vonatkozó határozatainak titkosított mellékleteiből.

Korodi Attila az RMDSZ Hargita megyei parlamenti képviselője elmondta: "Nagy probléma az, hogy mind a három sürgősségi kormányrendeletnél a listatáblázatok, ami tartalmazza, hogy hova mennek ki a közpénzek, titkosították".

A titkosított mellékletek adataiból kiszivárgott: a többségében magyarok lakta Hargita megyei települések iskoláinak, templomainak, útjainak javítására nem jutott kormánypénz.

Korodi Attila hozzátette: "Csak a megye északi részén lévő három megyei útra adtak pénzt, amely csak román vidéket jelent.

Az RMDSZ parlamenti képviselője szerint a titkosított közpénz-osztogatás kampányfogás, amivel a kormánypártok a román lakosság szimpátiáját szeretnék megszerezni.

Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsa elnöke hozzátette: "Elkezdődött a Székelyföld, a magyar többségű megyéknek az úgymond kizsákmányolása, hisz ugyanolyan adófizető polgárai vagyunk ennek az országnak, mint mondjuk a megyénk északi részén ahol többségi románság él. És megdöbbenéssel láttuk, hogy az új román főtanfelügyelő asszony teljesítette már az első feladatát, vagyis az északi részre vitte az iskolapénzeket.

A tanácselnök elmondta: követelik az új főtanfelügyelő leváltását. Ha Bukarestben már nem figyelnek kéréseikre, összefogással el kell érni azt, hogy Brüsszelben hallathassák hangjukat.

Duna TV / http://www.polgarinfo.hu

Megjegyzés:
Az eddigi nélkülözhetetlen segítség az iskolai könyvtáraknak a kormány tartalékalapjából úgy néz ki, hogy ezúttal véget ért... (?)
(B.L.)

2009. június 19., péntek

„Elek apó unokája vagyok”

Fogalmazáspályázat II-VIII. osztályosok számára

A gyergyószentmikló si Városi Könyvtár és az Egyesület a Könyvtárakért és Levéltárakért szervezet fogalmazáspályázatot hirdet II-VIII. osztályos tanulók számára „Elek apó unokája vagyok” címmel.

A fogalmazások terjedelme legtöbb 2 oldal (A4-es lapméret; 12 pontos betűméret; 1,5-es sorköz) lehet. A pályamunkákat legkésőbb szeptember 22-ig kérjük személyesen eljuttatni, vagy postán elküldeni a következő címre: Városi Könyvtár, 535500 Gyegyószentmiklós, Kossuth u. 25., Románia. (A borítékra írjátok rá: „Elek apó unokája vagyok”)
A pályázat eredményhirdeté sére és a nyertesek díjazására szeptember végén, a Népmese Napja alkalmából szervezendő ünnepségen kerül sor.

Bákai Magdolna

2009. június 13., szombat

Hargita Megyei Könyvtár nyitvatartási programja

A Kájoni János Megyei Könyvtár nyitvatartási ideje hétfőtől (2009. június 15) megváltozik.

A könyvtár közönségszolgálati részlegei hétköznap 8-16 között (hétfőtől péntekig) lesz nyitva .

Az intézmény újabb szolgáltatásokat is ajánl a könyvtárhasználók számára. Lehetségessé válik a diplomamunkák bekötése, a könyvtár műszaki részlegén pedig DVD-k is kölcsönözhetőek (több mint 400 DVD közül lehet választani).

Érdeklődni a inf@ibliohr.topnet.ro villámpostán, és a 0266-371790-es telefonszámon lehet.

2009. június 3., szerda

ReMeK-e-hírlevél - 2009/6

VÁLOGATÁS

Térképtárlat a Telekiben
Régi térképek kiállítása látogatható Marosvásárhelyen a Teleki-Bolyai Könyvtár ideiglenes kiállítótermében. Petelei Klára, a tárlat ötletgazdája és szervezője elmondta, a Tékának sok térképe van, a most látható kiállítás tulajdonképpen a felmérés kezdetét jelenti. Mivel a kötetek térképmellékletei nem szerepelnek külön nyilvántartásban, ezt ezután kell megvalósítani. A földszinti ideiglenes kiállítóterem tárlóiban látható térképek Erdélyt mutatják be térben és időben, az ókortól egészen a 20. század közepéig.
(Forrás: Új Magyar Szó, 2009. május 4.)

60 éves a szentegyházi Városi Könyvtár
A szentegyházi Városi Könyvtár fennállásának 60. évfordulóját ünnepelték 2009. május 21-én. A Városnapokat a könyvtár emlékünnepségével nyitották meg a felújított Gábor Áron Művelődési Ház nagytermében. Meghívottak voltak Lőrincz György író és Lövétei Lázár László költő. A lelkes könyvbarátok és irodalomkedvelők mellett Kopacz Katalin, a Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója és annak két könyvtárosa is részt vett a rendezvényen. A házigazda, Finta Erika könyvtáros rövid könyvtártörténettel indított, ezt követően Szabó Klára könyvtáros a könyvtárban eltöltött 46 év legszebb emlékeit osztotta meg a résztvevőkkel. Ünnepi beszédet mondott Kopacz Katalin és Lövétei Lázár László. A tartalmas délutánt verssel és népdallal tették színesebbé, a legjobb helyi szavalók előadásában hangzottak el Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban, valamint Szilágyi Domokos Hogyan írjunk verset című költeményei. Zenei anyanyelvünk, a magyar népdal üzenetét az ünnepségen egy V. osztályos tanuló csodálatos népdalcsokorral tolmácsolta. Az ünnepi műsor Szentegyháza polgármester asszonyának biztató szavaival zárult. Végül a jelenlevők megtekinthetté k a könyvtár legszebb és legértékesebb könyveiből, valamint régi fotókból készült házi kiállítást. E jeles alkalmat egy népi motívumokkal díszített emlékplakett őrzi.
Forrás: Finta Erika, Szentegyházi Városi Könyvtár

Európai elektronikus könyvtárhálózat
Az Európai elektronikus könyvtárhálózat című program 1,8 millió euró támogatást kapott az EU Kultúra programjának 2009-re szóló felhívásában. A projekt célja a történelmi könyvekhez való online hozzáférés elősegítése; magyar résztvevői a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Széchenyi Könyvtár.
Az E-könyvek igény szerint - Európai könyvtárhálózat (EOD) az 1500 és 1900 között Európában kiadott könyvekhez való szakmai és magáncélú hozzáférés elősegítésére törekszik. Az eBooks-on-Demand (EOD) hálózat a könyvek digitális formában való elérhetőségét szorgalmazza, amely lehetővé teszi a felhasználó igénye szerinti felhasználást mérsékelt illeték ellenében, néhány napon belüli eljárással. A projekt fő céljai közé tartozik az EOD-hálózat bővítése új európai tagok bevonásával, a történelmi könyvek olvasói és felhasználói közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, valamint egy egész Európára kiterjedő modell gyakorlati alkalmazása révén felkészíteni az érintett múzeumokat, könyvtárakat és más kulturális szereplőket a korszerű információs technológián alapuló, interkulturális szolgáltatás működtetésére. A programban 9 európai ország 20 nagy könyvtára és intézménye vesz részt. A projekt az Európai Unió Kultúra keretprogramjá ban 1 815 226 euró támogatást nyert 2009-ben. A projekt megvalósulásának időszaka 2009. május 1. -- 2013. május 1.
(Forrás: http://www.kulturpo nt.hu/content. php?hle_id= 22041 )

Lottópénzre váró tékák
Várhatóan csak a magánadományokból származó könyvek gazdagíthatják ebben az évben a városi és községi közkönyvtárakat, ha a román művelődési és vallásügyi minisztériumnak nem sikerül előteremtenie a könyv- és folyóirat-vásárlá sra szánt támogatási összeget. Nemrég Mircea Staicu, a szaktárca főtitkára aligha örvendeztette meg a romániai kiadókkal lezajlott találkozóján részt vevőket, amikor szembesítette őket azzal a ténnyel, hogy a szaktárca kasszájában egyelőre nincs anyagi forrás a közkönyvtárak könyv- és folyóirat-beszerzé si programjának finanszírozására - ez pedig nagy érvágásnak számít mind a kiadók, mind pedig a könyvtárak és azok olvasótábora számára. Az évi nettó profitjának 0,4 százalékát erre fordító Román Lottótársaság pedig még nem közölte, mennyivel támogatja a programot, így a tékák meglévő állományukból gazdálkodhatnak.
Nagyon súlyos dolog lenne, ha a minisztérium valóban nem találna forrást erre a támogatásra. Eddig minden évben jutott pénz könyvbeszerzésre, és ennek köszönhetően olyan községi könyvtárakba is jutottak új könyvek, amelyek amúgy régóta nem engedhették meg maguknak, hogy ilyesmit vásároljanak - magyarázza lapunknak Benedek Csilla, aki tavaly még a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének (RMKE) képviselőjeként vett részt Bukarestben azon a találkozón, amelyen a megyei könyvtárak küldöttei választják ki, milyen címeket szereznek be az adott évben, azt követően, hogy a kiadók ajánlatot nyújtanak be a minisztériumhoz új köteteikről. - Idén még nem hívtak, de remélem, végül csak késik a program, nem pedig megszűnik - mondja az RMKE titkára, aki szerint a könyvtárak egyesületei korábban többször próbálták rávenni a minisztériumot, hogy a programra szánt összeget egyenesen a könyvtáraknak utalja át, azok pedig majd kiválasztják maguknak a szükséges köteteket.
A közkönyvtáraknak pedig önerőből is gazdagítaniuk kell állományukat, igaz, ennek kisebb-nagyobb részét adományok képezik. Hargita megye esetében ez a mennyiség jelentősen hozzájárul a Kájoni János Megyei Könyvtár (KJMK) 230 ezer kötetet számláló állományának és a további 49 városi és községi könyvtár köteteinek a gyarapítására, magyarázta Bedő Melinda, a megyei könyvtár aligazgatója. A bővülő kínálat ugyanakkor több olvasói igénynek kedvez, véli Bákai Magdolna, a gyergyószentmikló si Városi Könyvtár igazgatója, aki szerint annak ellenére, hogy - akárcsak a KJMK-nál - a könyvkölcsönzés mellett számos egyéb rendezvény várja a felnőtteket és gyerekeket, az intézkedés mindenképpen negatívan befolyásolná az intézményt. Nem úgy Székelyudvarhelyen, ahol Szabó Károly igazgató szerint a 280 ezer kötettel és 11 ezer fős beiratkozott olvasótáborral büszkélkedő könyvtár a helyi önkormányzat „gyermeke”, így azt nem érintik a minisztériumi határozatok, 500 ezer lejes idei költségvetésük pedig „túlélő költségvetés”. Ebben az évben például mindössze ezer lejre vásároltak könyvet, miközben tavaly ez az összeg az egyhavi könyvállomány-gyarapí tásra fordított pénzmennyiség volt.
(Forrás: http://honline. ro/?action= hon&phase=1803 )

Könyv-e.hu - Elektronikus könyvek
Ezen az oldalon (www.konyv-e. hu) ingyenesen letölthető vagy akár közvetlenül olvasható elektronikus könyveket, tanulmányokat, dokumentumokat, folyóiratokat találhatnak az érdeklődők. A honlap nemcsak elektronikus kiadványok kiadója, hanem könyvtárként egyedülálló módon elérhetővé teszi a világháló kínálkozó lehetőségeit. Az állomány-kataló gus átlagosan naponként egy-két elektronikus kiadvánnyal bővül, amelyek túlnyomórészt az Adobe-féle PDF-formátumban érhetőek el. (Az állomány-kataló gus május 20-án 1844 tételből állt.)
Amennyiben valaki ingyenesen közzé szeretné tenni valamely könyvét vagy tanulmányát az elektronikus könyvtárban közvetlenül, úgy azt egy nyilatkozat társaságában a kiadvány kész elektronikus változatával együtt megteheti! A elektronikus könyvtárban a jelzett dátumon 798 könyvet, 425 tanulmányt vagy dokumentumot, 161 'kötetnyi' szótárt, lexikont vagy kereshető adatbázist, 77-féle folyóiratot (375 számát közvetlenül is) lehetett 'kikölcsönözni' ingyenesen. Továbbá a könyvismerteté seket 7 témafotó-sorozat és 4 honlapajánló-gyű jtemény gazdagítja! Az elektronikus könyvtár levélcíme: level@konyv- e.hu
(Forrás: http://erdely. ma/kultura. php?id=52172 )

Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár, Gyergyószentmikló s, könyvtárigazgató ), bakai.magdolna@ gmail.com
Hubbes László Attila hubbeslaszlo@ gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@ yahoo.co. uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, könyvtáros), twsa@freemail. hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, igazgató), szonda_szabolcs@ kmkt.ro
A hírlevél megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@ yahoogroups. com , vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

2009. június 2., kedd

Csíki olvasókönyv


Pénteken, május 29-én a Kriterion Házban ötórai kezdettel mutatták be a Csíki olvasókönyvet.
A kötetet Orbán Zsolt a Márton Áron Gimnázium történelem szakos tanára méltatta. Orbán Zsoltnak tömör és mégis közérthető ismertetője felkeltette az érdeklődést a jelenlévők körében ez igen jól megszerkesztett könyv iránt.

Az olvasókönyv három fejezetre van felosztva. Az első fejezet a Krónika, amelyben Csík és Kászon vidékének természeti leírásáról, történelmi múltjáról és kulturális életéről kapunk betekintést. A második fejezet a Gyaloglatok, amelyben néhány utazói élménybeszámoló szemszögéből tárul elénk a vidék. Harmadik és egyben utolsó fejezet az Olvasókönyv, amelyben irodalmi művekből és egyéb írásokból találhatunk válogatásokat. E három rész szorosan összekapcsolódik egymással és válik teljes egésszé.
A kötetben szereplő tanulmányok és írások témája kérdéseket vetnek föl e vidék múltjáról és a jelenéről, valamint ösztönzően hatnak a már említett témák-események részletesebb megismeréséhez-kutatásához.
Természetesen a könyvet bárhol fel lehet ütni, lehet lapozni, csemegézni és kutatni belőle.

Az olvasókönyv a Csíki Székely Múzeum, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és a Kájoni János Megyei Könyvtár közös kiadványa. Szerkesztették: P. Buzogány Árpád és Herman Gusztáv Károly.
A Gyaloglatok fejezet szemelvényeit Daczó Katalin válogatta. Az Olvasókönyv fejezet anyagát válogatta, és a szerzők életrajzát összeállította Kelemen Katalin. Borítólapját pedig Várday Béla a „Köd ölelése” című fényképe ékesíti (kép).

A már megjelent Háromszéki olvasókönyv, valamint az Udvarhelyi olvasókönyv mellé a szerkesztők tervezik a Gyergyói olvasókönyvet és szeretnének egy Székelyföldi olvasókönyvet is.

Fontos olvasókönyvnek számít minden Csíki számára, nemcsak azoknak, akik a saját múltjukkal szeretnének tisztába lenni, de minden egyes nem Csíki ember számára is, akik meg szeretnék ismerni ezt a vidéket.

Borbé Levente

Júniusi évfordulók - 2009

210 éve, 1799. június 6-án született Alekszandr Szergejevics Puskin költő, író, drámaíró, az orosz irodalom fejlődésének meghatározó alakja, a modern orosz irodalmi nyelv megteremtője. Legismertebb műve, Anyegin verses regénye.
130 éve, 1879. június 10-én született Kolozsváron Szabó Dezső magyar író, kritikus, publicista. Ismerté vált műve: Életeim
110 éve, 1899. június 11-én született Kavabata Jaszunari az 1968-as irodalmi Nobel -díj kitüntetettje.
80 éve, 1929. június 12-én született Anne Frank zsidó származású német lány, akit Anne Frank naplója címmel kiadott, a II. világháború idején, 13 éves korától az auschwitzi haláltáborba hurcolásáig írt naplójegyzetei és sorstörténete tettek világhírűvé.
120 éve, 1889. június 15-én hunyt el Mihai Eminescu román költő, író, színműíró. Az utolsó romantikusként is emlegetett költő műveivel nagy hatással volt a modern román nyelv kialakulására.
400 éve, 1609. június 17-én fejezte be Szenci Molnár Albert Új magyar grammatika című, az első teljes rendszeres nyelvtanunkat tartalmazó művét, amelyet első ízben 1610-ben adtak ki.
30 éve, 1979. június 19-én hunyt el Passuth László író, műfordító, művészettörténeti szakfordító. Ismertebb regényei: Esőisten siratja Mexikót, Négy szél Erdélyben, A harmadik udvarmester, Ravennában temették Rómát, Anselmus.
110 éve, 1899. június 19-én született George Călinescu román író, publicista, kritikus és történetíró. Legismertebb regénye az Otilia titka.
175 éve, 1834. június 23-án született Alexandru Odobescu román író és archeológus a Pseudokynegeticos írója.
30 éve, 1979. június 24-én hunyt el Örkény Itsván író, drámaíró, a magyar abszurdráma képviselője. Filozofikus és groteszk egyperces novelláival aratott nagy sikert. Legismertebb műve: Tóték.
125 éve, 1884. június 25-én született Gyóni Géza költő.
125 éve, 1884. június 28-án hunyt el Táncsics Mihály író, publicista, politikus.
130 éve, 179. június 29-én született Móricz Zsigmond magyar író, a XX. századi magyar realista irodalom legismertebb alakja. Művei egy részét naturalista elemek szövik át. Híres alkotásai: Judith és Eszter, A hét krajcár, Tragédia, Sárarany, Erdély (trilógia), Úri Muri, Barbárok, Rokonok, A boldog ember.
125 éve, 1884. június 30-án született Szép Ernő költő, író, újságíró, a modern abszurdirodalom előfutára.

*

430 éve, az 1579 június 1-2. napokon tartott gyulafehérvári országgyűlésen Dávid Ferencet, az unitárius vallás és egyház megalapítóját Báthori Kristóf vajda a hitújítás ellen hozott törvény alapján életfogytiglani várfogságra ítélte és Déva várába záratatta, ahol november 15-én elhunyt.