2009. június 3., szerda

ReMeK-e-hírlevél - 2009/6

VÁLOGATÁS

Térképtárlat a Telekiben
Régi térképek kiállítása látogatható Marosvásárhelyen a Teleki-Bolyai Könyvtár ideiglenes kiállítótermében. Petelei Klára, a tárlat ötletgazdája és szervezője elmondta, a Tékának sok térképe van, a most látható kiállítás tulajdonképpen a felmérés kezdetét jelenti. Mivel a kötetek térképmellékletei nem szerepelnek külön nyilvántartásban, ezt ezután kell megvalósítani. A földszinti ideiglenes kiállítóterem tárlóiban látható térképek Erdélyt mutatják be térben és időben, az ókortól egészen a 20. század közepéig.
(Forrás: Új Magyar Szó, 2009. május 4.)

60 éves a szentegyházi Városi Könyvtár
A szentegyházi Városi Könyvtár fennállásának 60. évfordulóját ünnepelték 2009. május 21-én. A Városnapokat a könyvtár emlékünnepségével nyitották meg a felújított Gábor Áron Művelődési Ház nagytermében. Meghívottak voltak Lőrincz György író és Lövétei Lázár László költő. A lelkes könyvbarátok és irodalomkedvelők mellett Kopacz Katalin, a Kájoni János Megyei Könyvtár igazgatója és annak két könyvtárosa is részt vett a rendezvényen. A házigazda, Finta Erika könyvtáros rövid könyvtártörténettel indított, ezt követően Szabó Klára könyvtáros a könyvtárban eltöltött 46 év legszebb emlékeit osztotta meg a résztvevőkkel. Ünnepi beszédet mondott Kopacz Katalin és Lövétei Lázár László. A tartalmas délutánt verssel és népdallal tették színesebbé, a legjobb helyi szavalók előadásában hangzottak el Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban, valamint Szilágyi Domokos Hogyan írjunk verset című költeményei. Zenei anyanyelvünk, a magyar népdal üzenetét az ünnepségen egy V. osztályos tanuló csodálatos népdalcsokorral tolmácsolta. Az ünnepi műsor Szentegyháza polgármester asszonyának biztató szavaival zárult. Végül a jelenlevők megtekinthetté k a könyvtár legszebb és legértékesebb könyveiből, valamint régi fotókból készült házi kiállítást. E jeles alkalmat egy népi motívumokkal díszített emlékplakett őrzi.
Forrás: Finta Erika, Szentegyházi Városi Könyvtár

Európai elektronikus könyvtárhálózat
Az Európai elektronikus könyvtárhálózat című program 1,8 millió euró támogatást kapott az EU Kultúra programjának 2009-re szóló felhívásában. A projekt célja a történelmi könyvekhez való online hozzáférés elősegítése; magyar résztvevői a Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Széchenyi Könyvtár.
Az E-könyvek igény szerint - Európai könyvtárhálózat (EOD) az 1500 és 1900 között Európában kiadott könyvekhez való szakmai és magáncélú hozzáférés elősegítésére törekszik. Az eBooks-on-Demand (EOD) hálózat a könyvek digitális formában való elérhetőségét szorgalmazza, amely lehetővé teszi a felhasználó igénye szerinti felhasználást mérsékelt illeték ellenében, néhány napon belüli eljárással. A projekt fő céljai közé tartozik az EOD-hálózat bővítése új európai tagok bevonásával, a történelmi könyvek olvasói és felhasználói közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, valamint egy egész Európára kiterjedő modell gyakorlati alkalmazása révén felkészíteni az érintett múzeumokat, könyvtárakat és más kulturális szereplőket a korszerű információs technológián alapuló, interkulturális szolgáltatás működtetésére. A programban 9 európai ország 20 nagy könyvtára és intézménye vesz részt. A projekt az Európai Unió Kultúra keretprogramjá ban 1 815 226 euró támogatást nyert 2009-ben. A projekt megvalósulásának időszaka 2009. május 1. -- 2013. május 1.
(Forrás: http://www.kulturpo nt.hu/content. php?hle_id= 22041 )

Lottópénzre váró tékák
Várhatóan csak a magánadományokból származó könyvek gazdagíthatják ebben az évben a városi és községi közkönyvtárakat, ha a román művelődési és vallásügyi minisztériumnak nem sikerül előteremtenie a könyv- és folyóirat-vásárlá sra szánt támogatási összeget. Nemrég Mircea Staicu, a szaktárca főtitkára aligha örvendeztette meg a romániai kiadókkal lezajlott találkozóján részt vevőket, amikor szembesítette őket azzal a ténnyel, hogy a szaktárca kasszájában egyelőre nincs anyagi forrás a közkönyvtárak könyv- és folyóirat-beszerzé si programjának finanszírozására - ez pedig nagy érvágásnak számít mind a kiadók, mind pedig a könyvtárak és azok olvasótábora számára. Az évi nettó profitjának 0,4 százalékát erre fordító Román Lottótársaság pedig még nem közölte, mennyivel támogatja a programot, így a tékák meglévő állományukból gazdálkodhatnak.
Nagyon súlyos dolog lenne, ha a minisztérium valóban nem találna forrást erre a támogatásra. Eddig minden évben jutott pénz könyvbeszerzésre, és ennek köszönhetően olyan községi könyvtárakba is jutottak új könyvek, amelyek amúgy régóta nem engedhették meg maguknak, hogy ilyesmit vásároljanak - magyarázza lapunknak Benedek Csilla, aki tavaly még a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének (RMKE) képviselőjeként vett részt Bukarestben azon a találkozón, amelyen a megyei könyvtárak küldöttei választják ki, milyen címeket szereznek be az adott évben, azt követően, hogy a kiadók ajánlatot nyújtanak be a minisztériumhoz új köteteikről. - Idén még nem hívtak, de remélem, végül csak késik a program, nem pedig megszűnik - mondja az RMKE titkára, aki szerint a könyvtárak egyesületei korábban többször próbálták rávenni a minisztériumot, hogy a programra szánt összeget egyenesen a könyvtáraknak utalja át, azok pedig majd kiválasztják maguknak a szükséges köteteket.
A közkönyvtáraknak pedig önerőből is gazdagítaniuk kell állományukat, igaz, ennek kisebb-nagyobb részét adományok képezik. Hargita megye esetében ez a mennyiség jelentősen hozzájárul a Kájoni János Megyei Könyvtár (KJMK) 230 ezer kötetet számláló állományának és a további 49 városi és községi könyvtár köteteinek a gyarapítására, magyarázta Bedő Melinda, a megyei könyvtár aligazgatója. A bővülő kínálat ugyanakkor több olvasói igénynek kedvez, véli Bákai Magdolna, a gyergyószentmikló si Városi Könyvtár igazgatója, aki szerint annak ellenére, hogy - akárcsak a KJMK-nál - a könyvkölcsönzés mellett számos egyéb rendezvény várja a felnőtteket és gyerekeket, az intézkedés mindenképpen negatívan befolyásolná az intézményt. Nem úgy Székelyudvarhelyen, ahol Szabó Károly igazgató szerint a 280 ezer kötettel és 11 ezer fős beiratkozott olvasótáborral büszkélkedő könyvtár a helyi önkormányzat „gyermeke”, így azt nem érintik a minisztériumi határozatok, 500 ezer lejes idei költségvetésük pedig „túlélő költségvetés”. Ebben az évben például mindössze ezer lejre vásároltak könyvet, miközben tavaly ez az összeg az egyhavi könyvállomány-gyarapí tásra fordított pénzmennyiség volt.
(Forrás: http://honline. ro/?action= hon&phase=1803 )

Könyv-e.hu - Elektronikus könyvek
Ezen az oldalon (www.konyv-e. hu) ingyenesen letölthető vagy akár közvetlenül olvasható elektronikus könyveket, tanulmányokat, dokumentumokat, folyóiratokat találhatnak az érdeklődők. A honlap nemcsak elektronikus kiadványok kiadója, hanem könyvtárként egyedülálló módon elérhetővé teszi a világháló kínálkozó lehetőségeit. Az állomány-kataló gus átlagosan naponként egy-két elektronikus kiadvánnyal bővül, amelyek túlnyomórészt az Adobe-féle PDF-formátumban érhetőek el. (Az állomány-kataló gus május 20-án 1844 tételből állt.)
Amennyiben valaki ingyenesen közzé szeretné tenni valamely könyvét vagy tanulmányát az elektronikus könyvtárban közvetlenül, úgy azt egy nyilatkozat társaságában a kiadvány kész elektronikus változatával együtt megteheti! A elektronikus könyvtárban a jelzett dátumon 798 könyvet, 425 tanulmányt vagy dokumentumot, 161 'kötetnyi' szótárt, lexikont vagy kereshető adatbázist, 77-féle folyóiratot (375 számát közvetlenül is) lehetett 'kikölcsönözni' ingyenesen. Továbbá a könyvismerteté seket 7 témafotó-sorozat és 4 honlapajánló-gyű jtemény gazdagítja! Az elektronikus könyvtár levélcíme: level@konyv- e.hu
(Forrás: http://erdely. ma/kultura. php?id=52172 )

Szerkesztők:
Bákai Magdolna (Városi Könyvtár, Gyergyószentmikló s, könyvtárigazgató ), bakai.magdolna@ gmail.com
Hubbes László Attila hubbeslaszlo@ gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@ yahoo.co. uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, könyvtáros), twsa@freemail. hu
Olvasószerkesztő: Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, igazgató), szonda_szabolcs@ kmkt.ro
A hírlevél megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@ yahoogroups. com , vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

Nincsenek megjegyzések: