2009. július 16., csütörtök

SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS GIMNÁZIUM 150 ÉVES EMLÉKÜNNEPE

Az OSzK - MEK és a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára együttműkődése keretében felkerült a Magyar Elektronikus Könyvtárba Báró Orbán Balázs Iskolájáról "SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS GIMNÁZIUM 150 ÉVES EMLÉKÜNNEPE (1793-1944)" című kötete.

Részletesebb információt a világhálón találnak a következő címen:

http://mek.oszk. hu/07200/ 07237

2009. július 11., szombat

Jékely Zoltán: Az én országom


A Pallas-Akadémia könyvkiadó gondozásában 2009. májusában megjelent Jékely Zoltán, Az én országom című verseskötete. A kötetet Pomogáts Béla szerkesztette. Erdélyi témájú versei minden Kárpát-medencei embert megszólít. Érdemes kézbe venni, olvasgatni, mert minden egyes strófában ott bujkál lelkünkben lévő gazdag erdélyi képvilág természetes egyedisége, s annak népi kifejező ereje. Az összeválogatott versek anyagát Márton Árpád 24 illusztrációja teszi színesebbé.
Ára: 20 lej

Jékelyről röviden:
Nagyenyeden született 1913. április havában. Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte el, majd a kolozsvári Református kollégiumban folytatta. 1929-ben a család Budapestre költözik. A budapesti református gimnáziumba fejezi be tanulmányait, és ott érettségizik le. 1931-1935 között az Eötvös Kollégium tagjaként a budapesti egyetem magyar-francia- művészettörténeti szakán végzett. 1935-1941 között az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosa, majd 1944 őszéig a kolozsvári egyetemi könyvtár munkatársa. 1946-ban visszatér Magyarországra és folytatja az OSZK hírlaptárában könyvtárosi munkáját. A kommunizmus nehéz éveiben idején hosszú hallgatás után 1957-ben jelenik meg újabb verseskötete két korábban megírt regényével együtt. Ezt követően több kötete lát napvilágot. Az utóbbi több mint húsz esztendő Jékely legtermékenyebb írói évei. 1982. március 24-én hunyt el Budapesten.

A Nyugat harmadik költőnemzedékéhez tartozott. Versíró tehetségére Áprily Lajos, az édesapja figyelt fel elsőként. Verseit közlik a Nyugat, a Válasz, az Erdélyi Helikon és a Szép Szó folyóiratokban. 23 esztendős korában jelenik meg első verseskötete, Éjszakák címmel. 1941-es fordulat után Erdélyben él, irodalmi rovatot szerkeszt a Világosság-nál. Világirodalmi remekműveket fordított magyar nyelvre. Dante, Eminescu, Goethe, Jarry, Thomas Mann, Petrarca, Racine, Schiller, Shakespeare, Trakl művei mellett magyar nyelvre ültette át Széchenyi István németül írt naplójának egy részét is.

Borbé Levente

2009. július 9., csütörtök

Ingyenes könyvtári program

A Hargita megyei ABR elnöke, Roman Ioan közbenjárásával, minden iskolai könyvtár kaphat egy ingyenes könyvtári programot, amelyet a bukaresti Egyetemi Könyvtár bocsát rendelkezésünkre. Ennek a programnak az ismertetésére július 14-15-én kerül sor Balánon, a Liviu Rebreanu iskolában.
A kurzust bukaresti tanárok tartják. Ezzel kapcsolatosan az ISJ honlapján van az értesitő az iskolák számára.
Aki részt szeretne venni, vagy szüksége van a programra, vegye fel a kapcsolatot Roman Ioan úrral: 0266-330410 ; 0746244248; 0757076500
Kovács Edit
Kájoni János Kereskedelmi Iskolaközpont, Csíkszereda

2009. július 3., péntek

ReMeK-e-hírlevél 2009/7.

TALLÓZÁS a Hírlevélből

Meseszép-mesehét
Meseszép-mesehét címmel, egyhetes rendezvénysorozattal emlékeztek nagy meseírónkra, Benedek Elekre a székelyhídi Városi Könyvtárban. A mesehét főszereplői az I-IV. osztályos kisdiákok voltak, akik osztályonként bemutattak egy-egy Benedek Elek-mesét, dramatizált változatban. Tíz osztály közel kétszáz kisdiákkal nevezett be a mesevetélkedőre, a mesehét ugyanis vetélkedő formájában zajlott, a legjobb előadások bekerülhettek a gálaműsorba.Forrás: Kerekes Terézia, székelyhídi Városi Könyvtár, Bihar megyeMesefalu épült CsíkszentdomokosonA Benedek Elek Emlékév kapcsán szervezett eseménysorozat programjaként a nyári vakáció első hétvégéjén, június 20-21-én Mesefalu épült Csíkszentdomokoson. A rendezvények lelkes szervezője Sándor Edit, a csíkszentdomokosi községi könyvtár vezetője a könyvtár honlapján számol be az eseményről: 'Az időjárás kegyes volt hozzánk, segítőtársaink készségesen segítettek, így minden gördülékenyen és sikeresen lezajlott. A közel 20 óvó-, tanító-, tanárnéni és az egyedüli tanítóbácsi tudásának és hozzáértésének, gyermekszeretetének köszönhetően igazi mesteremberek kerültek ki a 10 műhelyből a szombati nap végére. Vasárnap aztán kimondottan az ünneplésé volt a főszerep. Ettek, ittak, meséltek, énekeltek, játszottak a gyerekek, és a napot a szülőkkel közösen zártuk. Szép, fáradságos, tartalmas két napot töltött együtt a közel 90 gyermek a felnőttek kíséretében. Sándor Edit minden résztvevőnek köszöni az együttlétet és a segítséget.Forrás: http://www.csikszen tdomokosikonyvta r.eoldal. hu/cikkek/ rendezvenyek/ mesefalu- epult-keszult- 2009_junius- 20-21

Interneten a világ legrégibb nyomtatott könyvei
A Cambridge-i Egyetem legújabb katalógusában a legrégibb nyomtatott könyvek között tallózhatunk: a most indult és öt éven át tartó digitalizálás után Gutenberg Bibliája mellett akár Homérosz munkáinak első nyomtatott kiadását is átlapozhatjuk majd. Az online kollekció igencsak bőséges lesz: a katalógusban Gutenberg Bibliájának egy 1455-ös példánya is szerepel, illetve Homérosz műveinek első, 1488-ban nyomtatott kiadásába is belepillanthatunk. A publikus felület azonban egyelőre csak ízelítőt nyújt az egyetem 1501 előtti, 4650 kötetes bibliotékájából. Az 1501 előtt nyomtatott könyveket egyébként incunabulának (incunabulum = bölcső) is nevezik, ugyanis azok sínbe foglalt mozgatható betűkkel készültek. Jelen gyűjtemény részét képezik William Caxtonnak, az 1476-ban Westmisnterben első angliai nyomdát felállító polihisztornak a munkái is. Ezeket azonban hamarosan egytől egyig digitalizálják: az Andrew W. Mellon Alapítvány 300 ezer fonttal (100 millió forinttal) támogatja a munkálatokat.A Londoni Egyetem medievisztikusa, Miri Rubin szerint a digitalizálás és online közzététel új kihívásokat és lehetőségeket jelent a tudósok számára. A legkorábbi könyvek ugyanis átmenetet jelentenek a középkori mesteremberek tudása és a humanista megközelítés között. ‘A korai könyvekben egyaránt találunk vallást és politikát, költészetet és tudományt. A projekt ezekbe nyújt majd végre mindenki számára bepillantást’ - állítja.Forrás: http://kultura. hu/main.php? folderID= 959&articleID=284962&ctag=articlelist&iid=1
Bákai Magdolna Hargita megye művelődési igazgatóságának élén
A Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatósága élére a gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár igazgatóját nevezték ki júniusban. Négyen is pályáztak az igazgatóság vezetői tisztségébe, közülük Bákai Magdolna került ki győztesen. A Csíki Hírlapnak intézményvezető i terveiről is nyilatkozott Bákai Magdolna, aki az újságíró kérdéseire válaszolva elmondta, hogyan szánta el magát arra a lépésre, hogy részt vegyen a vezetői állásra meghirdetett versenyvizsgán:'Egy új lehetőségként képzeltem el, és remélem, hogy ezt a tevékenységet is olyan lendülettel és lelkesedéssel fogom végezni, amint a könyvtárnál tettem. Ott sem kizárólagosan könyvtárossággal foglalkoztam, igyekeztem másfajta kulturális tevékenységeket is bevonni, mivel úgy érzem, hogy ennek van igazán jövője. Kulturális civil szervezetekben is aktívan tevékenykedtem. Ez a fajta tapasztalat is közrejátszott a döntésemben, hogy vállaljak egy új kihívást. Nem szándékozom megszakítani minden kapcsolatomat a könyvtárral. A Romániai Magyar Könyvtárosok Elektronikus Hírlevelét (ReMeK-e hírlevél) is szerkesztettem, ezt szeretném folytatni, továbbá a Romániai Közkönyvtárak Országos Egyesülete (ANBPR) Hargita megyei fiókjának az elnöke vagyok, és remélem, hogy ez a szerepkör sem lesz összeegyeztethetetlen a frissen vállalt állásommal.Megyénk stratégiájának egyik erős pillére a turizmus és a kultúra, emiatt úgy érzem, hogy Művelődési, Egyházügyi és a Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának van jövője. - nyilatkozta az új intézményvezető .A teljes cikk itt olvasható: http://www.csiki- hirlap.ro/ index.php? id=17439&menu=aktualis_ olvas#top

Erdélyi Magyar Ki Kicsoda
Készül az Erdélyi Magyar Ki Kicsoda. A nagyváradi BMC kiadó tervei szerint 10 ezer adatlap kerül a kötetbe, azoké, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a nemzeti tudat megőrzéséhez, a magyar közösség erősítéséhez. Benne lesznek az alapítványok és más civil szervezetek is. Az Erdélyi Magyar Ki Kicsoda utoljára 10 évvel ezelőtt jelent meg.’Új generációk foglalták el helyüket az erdélyi magyar közösségben, úgy gondolom, hogy az ő életpályájukat is be kell mutatni, és az első két kiadás sikere igazolta, hogy erre a kiadványra szükség van’ - hangsúlyozta Stanik István, a BMC kiadó igazgatója. A kötetben olyanok is szerepelhetnek, akik külföldön élnek, de munkásságuk Erdélyhez kötődik.Forrás: http://www.erdely. ma/kultura. php?id=53780

Könyvautomata a sokat utazóknak
A Könyvkolónia blogján olvasható bejegyzés szerint a Heathrow repülőtéren lehet könyvautomatából vásárolni könyvet. A bejegyzés szerzője bevallja, szívesen vásárolna így, mert minden utazása második felére elfogynak a könyvek, nincs mit olvasnia, és annyira sok könyvvel nem lehet utazni, mint amennyi ideális lenne. Persze, teszi hozzá, csak egy lépés lenne, hogy használt vagy olcsó könyveket is lehessen ily módon venni, és természetesen krimit meg thrillert érdemes automata révén eladni, jegyzi meg, majd azon töpreng el: mennyibe kerülhet egy könyv az automatában?Forrás: http://konyvkolonia .hu/blog/ konyvautomata- a-sokat-utazokna k

A világirodalom legjobb első mondatai összegyűjtve
Ilyen egyszerűen össze lehet gyűjteni a világirodalom legjobb első mondatait. A következő linkre kattintva angol nyelven olvashatók ezek: http://www.infoplea se.com/ipea/ A0934311. htmlForrás: http://www.konyvkol onia.hu/blog/ a-vilagirodalom- legjobb-elso- mondatai- osszegyujtve
A Wikipédia könyvben
Könyvalakot öltött az önkéntesek által írt internetes Wikipedia. A kiadvány ötezer oldalas és 47 centiméter vastag. A kötet, amelyet Rob Matthews állított össze, 437 fő szócikket tartalmaz a népszerű internetes forrásból. A 2001-ben indult Wikipediában olyan ismertetések találhatók, amelyeket bárki formálhat és szerkeszthet, aki hozzáfér a szájthoz.A teljes írás itt olvasható: http://erdely. ma/kultura. php?id=53626

E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin
A hírlevél megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@ yahoogroups. com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

2009. július 2., csütörtök

Júliusi évfordulók – 2009

205 éve, 1804. július 1-én született George Sand, francia írónő, novellista. Népszerű regénye: Consuelo
105 éve, 1904. július 3-án hunyt el Herzl Tivadar író, politikus. A Zsidó Állam című értekezésében az új „Ígéret földjét”.
205 éve, 1804. július 4-én született Nathaniel Hawthorne amerikai írónő, novellista. Az amerikai irodalom egyik kiemelkedő alakja. Ismert regénye az 1850-ben írt Skarlát betű.

120 éve, 1889. július 5-én született Jean Cocteau költő, író (inkább drámaíró), festő, színész, zeneszerző és filmrendező, a szobrászatban is otthonosan mozgott.
125 éve, 1884. július 7-én született Lion Feuchtwagner a zsidó témájú regényekről közismert német író.
120 éve, 1889. július 11-én született Reviczky Gyula magyar költő, író. Ő magyar fordította első ízben nyelvre Baudelaire műveit.
475 éve, 1534. július 12-én hunyt el Rotterdami Erasmus németalföldi (holland) humanista, filozófus, teológus, pedagógus, író.
100 éve, 1909. július 12-én született Constantin Noica román filozófus, esszéista, publicista.
130 éve, 1879. július 17-én hunyt el Augustich Imre, magyar-szlovén újságíró, író, költő és műfordító.
120 éve, 1889. július 18-án született Nyírő József erdélyi magyar (székely) író, római-katolikus pap. Ismertebb művei: Uz Bence, A sibói bölény, Kopjafák (elbeszélések), Madéfalvi veszedelem, Székelyek (novellák), Júlia szép leány .
130 éve, 1879. július 19-én született Móra Ferenc író, publicista. Régészettel is foglalkozott. Gyerekek körében legismertebb műve a Kincskereső kisködmön. Más ismertebb művei: Rab ember fiai, Aranykoporsó, Mindenki Jánoskája, Zengő ÁBC, Dióbél királyfi.
705 éve, 1304. július 20-án hunyt el Francesco Petrarca a reneszánsz költészet egyik nagy alakja. Az ő nevéhez fűződik a szonettes verselés kezdete
110 éve, 1899. július 21-én született Ernest Hemingway író. Az öreg halász és a tenger című kisregényével szerzet világhírnevet.
100 éve született, július 24-én Károly Amy költő műfordító.
95 éve, 1914. július 28-án született Ruffy Péter magyar újságíró, író.
250 éve, 1759. július 29-én hunyt el „Árva” Bethlen Kata erdélyi írónő. Jelentős saját könyvtárral rendelkezett.
35 éve halt 1974. július 29-én halt meg Erich Kästner német író, költő. A két Lotti, az Emil és a detektívek, a Három ember a hóban, A repülő osztály szerzője.
225 éve, 1784. július 31-én hunyt el Denis Diderot francia filozófus, író, a Felvilágosodás egyik kiemelkedő gondolkodója. Ő volt a francia Enciklopédia főszerkesztője. Legismertebb irodalmi műve: Az apáca.
Feltételezések szerint 160 éve, 1849. július 31-én hunyt el Petőfi Sándor a magyar romantika legismertebb költője, aki igazi forradalmár és nemzeti hős volt.