2009. augusztus 5., szerda

Kolozsvári továbbképző program iskolai könyvtárosok számára 2009. július 19-25. között.

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia kara egyhetes intenzív továbbképzőt szervezett iskolai könyvtárosok számára.

Jelentkezők Erdély különböző részeiből érkeztek. Legtöbben Hargita megyéből jelentkeztek és vettek részt.


Résztvevők könyvtárosok n
évsora (könyvtárosi állás után)

BIHAR MEGYÉBŐL:
Durkó Irén Diószegről;
Makai Bölöni Judit Nagyváradról;
Stan Erzsébet Margitáról.

HARGITA MEGYÉBŐL: Borbé Levente, Márdirosz Ajka, Péter Antal Csíkszeredából;
Pálosi Veronika Csíkrákosról;
Pál Erzsébet Lövétéről;
Barabás Zója, Botorok Ildikó, Deák Enikő, Győrfi Margit, Marossy Enikő Székelyudvarhelyről;
Fekete Erzsébet, Hatos Melinda Székelykeresztúrról.

HÁROMSZÉKRŐL (Kovászna megye): Forreiter Csilla-Éva Sepsiszentgyörgyről.

MAROS MEGYÉBŐL:Szabadi Márta Marosvásárhelyről;
Szolláth Hunor Szovátáról.

Első nap Balla Ilona tartott előadást az információmenedzsment hasznáról a könyvtárakban. Kiemelt szerepet kapott a könyvtárak számára kifejlesztett egyes számítógépes programok ismertetése, bemutatva az elektronikus könyvtárak megkönnyítő munkáját is.

Az ezt követő napon a könyvtármenedzsment módszereinek ismertetéséről, a könyvtár arculatépítésének szakaszairól és annak technikai megtervezéséről beszélt az érdeklődők köréhez Porácky Rozália, szem előtt tartva a közönségszolgálatot. Az előadás a hallgatók saját könyvtárainak ismertetésével zárult.

Szerdán Sipos Gábor tartott előadást az erdélyi könyv és nyomdatörténetről. Beszédében átfogó képet lehetett kapni az erdélyi nyomdák sok évszázados fejlődéséről és azoknak kiadói politikájáról, valamint a nyomdai technikák világáról. Mivel a könyv és a nyomdatörténet szorosan összefüggésben van a könyvtárak történetével, így betekintést kaphatott minden egyes résztvevő azok imázsáról és a könyvkereskedők-könyvgyűjtők hétköznapjairól is.

Negyedik nap újból Balla Ilona tartott előadást, ezúttal a multimédia könyvtári alkalmazását ecsetelte. Digitális dokumentumok bemutatásával, digitalizálási technikák ismertetésével sikerült meggyőzni a résztvevőket a multimédia fontosságáról. Az előadást gyakorlatba való ültetés követte, így vált a bemutatói ismertető anyag hasznossá és „szórakoztatóvá”.

Ötödik nap előadását Molnár Kovács Zsolt tartotta a könyvtárak finanszírozásáról, amelynek legfőbb mozzanata a projektírás. A projekt részletes ismertetése, és a jövőbeli projektek tervezése kapott hangsúlyt a bemutató során. A kulturális projektmenedzsment és arculatépítés elengedhetetlen fontosságáról sikerült beavatni a hallgatókat.

Szombaton, a módszertani megbeszélés után, az oklevelek átadása követte, majd egy közös program. A résztvevők betekintés nyertek a könyvtártudomány fontos ágazataiba, és új ismeretekkel gazdagodtak, amelyet a mindennapi felmérésekben visszaigazoltak a szakmában jártas-beavató egyetemi tanáraiknak.
Az előadásokat záró mindennapi megbeszélések hasznosaknak bizonyultak. Az aznapi ismeretekről való személyenkénti értékelések és magyarázatok, valamint elképzelések új lehetőségeket és ötleteket nyitottak egy-egy kulcsprobléma megoldásához és felhasználásához.

Köszönet illeti mindazokat, akik részt vállaltak e nagyszerű továbbképző szervezésben, különösképpen Rüsz Fogarasi Enikő programfelelősnek és Nagy Róbert programmenedzsernek. Mindezek után, hogy sikerre vitték ezt a továbbképzőt, remélhetőleg lesz folytatása is.

A képeket Szabady Márta készítette

Borbé Levente,
Márton Áron Gimnázium könyvtárosa.

Nincsenek megjegyzések: