2009. október 29., csütörtök

„Könyvbemutató sorozat”

2009. október 22-26. között az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Könyvtára szervezésében négy helyszínen – Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron és Gyergyószentmiklóson – került sor a Dáné Szilárd – Vermesser Levente szerkesztésében megjelent Örök készenlétbenirodalmi antológia című könyv bemutatójára.
A könyvbemutatókon jelen voltak a kötet szerzői, akik saját – ebben az antológiában szereplő, vagy máshol megjelent – írásaikat, verseiket olvasták fel. A szerzők, szerkesztők a beszélgetés során megosztották a hallgatókkal gondolataikat, érzéseiket, véleményüket, élményeiket a kötetben szereplő írásuk, verseik, és általában ezen antológiával kapcsolatosan.
Az antológia 32 Hargita megyei írót, költőt sorakoztat fel. Ez utóbbiak Hargita megyéhez való kapcsolódását pedig a születés, iskolába járás, az itteni munka- és lakhely ténye határozza meg. Ettől is rendkívülinek mondható ez a kötet, a válogatás szempontja miatt, valamint a létrejöttének kiváltó okát tekintve is, mivel a magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen résztvevő diákoknak készült ajándékképpen. Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Magister Kiadójának gondozásában jelent meg. A borítóterv szép kivitelezése ifjú Burus Siklódi Botond munkáját dicséri, aki a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum volt diákja. A kötetben, az irodalmi alkotások mellett, más művészi kivitelezésű alkotások, illusztrációk is szerepelnek, amelyek a két Hargita megyei képzőművészeti líceum diákjainak nagyszerű munkái.
Az Örök készenlétben – irodalmi antológia a romániai magyar kortárs irodalom egy töredékének a megkedveltetéséhez járulhat hozzá, ugyanakkor műfaji sokrétűsége által nagymértékben segíthet a pedagógusoknak a diákok számára a különböző irodalmi műfajokat megismertetni, s ez által ezek alapos megértését és megtanulását, valamint az ezekhez való érdeklődés felkeltését elérni. Tehát ez a kötet az V-VIII. és a IX-XII. osztályok számára rendkívül hasznos segédanyag lehet, de a mindennapi tanításon/tanuláson kívül, bárki értékes, tartalmas olvasmányra lelhet benne.
Dáné Szilárd szerkesztő úr a kötet előszavában így fogalmaz: „… az antológia írásai nem pusztán önmagukban, hanem a többi alkotás társaságában, együttesen válnak üzenethordozókká.” Úgy gondolom, ennek az üzenetnek az életben tartása pedig rajtunk áll, olvasókon.
Ebben a tevékenységben társszervezőnk volt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Könyvtára, a „könyvbemutató sorozatnak” pedig mindegyik „állomásán” több iskolai intézmény, könyvtár, pedagógus, diák és könyvtáros volt segítségünkre (Csíkszeredában – Nagy István Művészeti Líceum, Székelykeresztúron – Orbán Balázs Elméleti Líceum, Székelyudvarhelyen – Palló Imre Művészeti Líceum, Gyergyószentmiklóson – Salamon Ernő Elméleti Líceum). Köszönet nekik.

Márdirosz Ajka
könyvtárosApáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda

Nincsenek megjegyzések: