2009. november 26., csütörtök

Könyvtár-napi ünnepség a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpontban

2009. október 29-én a Könyvtárak Világnapja alkalmából könyvtár-ünnepet szervezett a Zeyk Domokos Iskolaközpont is. A több mint 80 diák és tanár jelenlétében lezajlott rendezvény első mozzanatában Fekete Erzsébet könyvtáros az olvasóvá nevelődésről beszélt, kifejezve abbéli reményét, hogy az iskola könyvtárát egyre többen fogják használni az elkövetkezendőkben.

2009. november 25., szerda

Könyvtári rendezvények a Márton Áron gimnáziumban

Könyvtárismertető és könyvtártan órák

Mivel mifelénk az iskola szeptember 15-én veszi kezdetét nem elegendő az idő e hónapban könyvtárunk bemutatására. Szeptemberben úgyis minden a helyére kell kerüljön. Ezért október az a hónap, mikor az újonnan érkező osztályoknak könyvtárismertető és könyvtártan órát tartunk. Bele is fér az Iskolai Könyvtári Világhónapba. Inkább csak az előnyéről tudunk beszámolni, hiszen sem, a feliratkozásnál sem a kezdetleges könyvtárban való eligazodásnál nem kell egyenként elmondani a diákoknak mindazt, ami elhangzik ezen órák kapcsán.
Könyv és folyóirat adomány

Első ténykedésünk szülőktől, ismerősöktől és barátoktól való ajándékkönyvek és folyóiratok összegyűjtése volt, amelyeket feltálaltuk az iskolai diákjainak és pedagógusainak. Ezt az ötletet már az elején közöltük az adományozókkal, akik benne is voltak e dolog megvalósításában. Sok régi könyv és folyóirat talált új gazdára, minden egyes példány elkelt. Így fogyott el több mint 400 könyv és hozzávetőlegesen ugyanennyi folyóirat. Egész hónapban folyt a könyvek és folyóiratok válogatása, mivel minden egyes nap egy bizonyos mennyiséget raktunk ki téma szerint. Megvolt ennek az akciónak a pozitívuma is, sokan ennek hatására iratkoztak be a könyvtárba.

Kiállítás a könyvtár dokumentációs és információs részlegén

Az anyagot a könyvtárban található telefirkált és szétszaggatott könyvek és folyóiratok példányiból válogattuk. A kiállítás tanulságos volt és igazi sikernek bizonyult. A látogatók érdeklődése miatt úgy döntöttünk, hogy a kiállítás addig maradjon, amíg van érdeklődő.
A kis könyvtárosi terepszemle és kiállítás megtekintése után egy kis felolvasás következett, amiben a diákok véleményét rögzítettem a könyvtárról, könyvekről és az olvasásról. Kissé mókás megjegyzések telitalálatként érték a vetélkedőn résztvevő diákokat. Volt mit tanulni saját „aranymondásaikból” is.

Programszervezők:
Borbé Levente könyvtáros
Balázs-Bécsi Enikő dokumentarista

2009. november 23., hétfő

A bolognai képzési rendszer egészen új lehetőségeket kínál a tanulni vágyóknak

Akik könyvtáros tanárok szeretnének lenni – vagy már a pályán vannak, de még szívesen tanulnának – az ő figyelmükbe ajánlanám a tanár - könyvtár-pedagógia mesterszakot. Én – a szakma kiváló tanárainak vezetésével – a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karon jelenleg végzem, és úgy érzem, nagy szerencse, hogy – felvételi eljárás keretében persze – bekerülhettem a képzésbe, amelynek eredményeképpen okleveles könyvtáros tanár végzettséget szerezhetek.
Csoportunk kora szerint változó összetételű, - harmincasoktó l az ötvenesekig – ez mutatja, hogy minden korosztályban nagy a tanulási hajlandóság, ha megfelelő képzésre talál, és boldogan él a „life long learning” lehetőségeivel. Esély van rá, hogy a következő tanévben ez a mesterszak - kellő számú jelentkező esetén - budapesti oktatási helyszínen is indul, előzetesen érdeklődni lehet:

Mészárosné Szentirányi Zita - PTE Könyvtártudományi Intézet: 72-501-500/2138

Csak biztatni tudom a tanulni vágyó hezitálókat!
Surányiné Csizmadi Magdolna

2009. november 18., szerda

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza - Továbbképzési kínálat 2009/2010-es tanévre

Apáczai Csere János PEDAGÓGUSOK HÁZA

Tisztelt Kollégák,

Figyelmükbe ajánljuk a 2009-2010-es tanévre szóló TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM- KÍNÁLATUNKAT:

Az Oktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium által elismert továbbképzési programok:

Az ilyen típusú továbbképzőkön való részvétel egyéni, online bejelentkezés útján lehetséges a http://ccd.eduhr. ro <http://ccd.eduhr. ro/> oldalon az Oferta de programe 2009-2010 <http://ccd.eduhr. ro/program/ display.php? id=1> (Programe destinate pesonalului didactic auxiliar) hivatkozásra kattintva.

Jelentkezni 2009. november 18. – december 11. között lehet, egészen a meghirdetett helyek betöltéséig.

- Az iratkozás, valamint a csoportok kialakítása után (legkevesebb 20 személy alkothat egy csoportot) a tanintézmények vezetőségét értesítjük az igényelt tanfolyamok lebonyolítását, időpontját, valamint a résztvevőit illetően.

- A tevékenységek általában délutáni órákban, hétvégeken, módszertani napokon, vagy iskolai szünidőkben fognak zajlani. Kivételes esetekben, az iskola vezetősége biztosítja a képzésen résztvevő pedagógusok/iskolai könyvtárosok helyettesítését.

- A részvétel tanúsítása: a továbbképző tanfolyam után a résztvevők Tanúsítványt kapnak, amely a portfolió része lesz.

Az ilyen típusú továbbképzők nem rendelkeznek átvihető szakmai kredit pontokkal.

Várjuk érdeklődő jelentkezésüket!

Márdirosz Ajka
könyvtáros, Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

2009. november 10., kedd

Székelyföldi digitális emlékezet -
könyvtári együttműködés szellemi örökségünk digitalizálásáért
a Szülőföld Alap támogatásával

A romániai közkönyvtári gyűjtemények magyar vonatkozású kulturális értékeinek digitalizálása és az interneten való közzététele széleskörű hazzáfárést biztosíthat ezekhez a gyűjteményekhez. Már több nagyobb hazai intézmény felismerte, hogy a digitalizálás révén megvalósulhat a könyvtári gyűjtemények értékes és ritka dokumentumainak közkinccsé tétele, valamint e gyűjtemények kölcsönös átjárhatósága. 2009 őszétől a Kájoni János Megyei Könyvtár is bekapcsolódhatott a digitalizálási tevékenységbe.
A Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma által 2009 első felében meghirdetett pályázaton - amely a határon túli magyar kulturális szellemi örökség digitalizálásával és internetes megjelenítésével kapcsolatos programokat támogatja - a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára közös digitalizálási projektje is nyert. A pályázati úton nyert 500000 forint értékű támogatás lehetővé tette a digitalizálási munkálatokhoz szükséges alapvető technikai felszerelés - laptop, két speciális könyvszkenner, valamint karakterfelismerő (OCR) szoftver - beszerzését a két könyvtár számára. Így a program keretében már sor kerülhetett az első dokumentumok digitalizálására a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának valamint a Kájoni János Megyei Könyvtár dokumentációs részlegének gyűjteményeiből.
Róth András Lajos, a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának vezetője, már évek óta foglalkozik digitalizálással, az Országos Széchenyi Könyvtárral (OSZK) kötött partnerszerződés alapján az általa digitalizált művek megtalálhatók a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK). Szakmai tapasztalatát, tudását a megyei könyvtár munkatársai is hasznosíthatták a digitalizálási technológia elsajátításában.
A két Hargita megyei intézmény együttműködésével létrejött Székelyföldi digitális emlékezet című projekt célja székelyföldi vonatkozású nyomtatott kulturális értékeink megőrzése, védelme és bevonása a kulturális körforgásba, helyi szellemi örökségünk közkinccsé tétele.
A digitalizált dokumentumokat mindkét könyvtár igyekszik elérhetővé tenni az interneten távoli felhasználók számára is, ezért célkitűzésük az, hogy az együttműködés során létrehozott digitális adatbázis az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárába is elhelyezést nyerjen, az első dokumentumok a tervek szerint év végéig elérhetővé válnak a MEK honlapján (http://www.mek.oszk.hu/ ).
Az első körben olyan művek, többnyire XVIII-XIX.századi erdélyi, székelyföldi vonatkozású, illetve helytörténeti kiadványok, régi helyi nyomdák kiadványai, valamint olyan XX. századi erdélyi, székelyföldi vonatkozású munkák kerülnek digitalizálásra, amelyek esetében már nem tevődik fel a szerzői jogvédelem kérdése. A kulturális örökség digitalizálása hosszú távú tevékenység, az eredményes együttműködés érdekében a két könyvtár évente összeállítja majd a digitalizálásra szánt dokumentumok jegyzékét és közösen értékeli az elért eredményeket.
A két székelyföldi intézmény a digitalizálás révén biztosíthatja a gyűjtemények értékes, régebbi, és éppen ezért sérülékeny dokumentumainak elektronikus formában való megőrzését is. Hosszú távon a digitalizálás lehetővé teszi majd a közgyűjteményeinkben fellelhető írott - nyomtatott helyi kulturális örökségnek a magyar és egyetemes kulturális örökségbe való beépülését.
Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár

Befejeződött a régi katalóguscédulák digitalizálása a kolozsvári egyetemi könyvtárban

A kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetem könyvtára befejezte régi katalóguscéduláinak digitalizálását. Az A5-ös formátumú kézzel írott katalóguscédulák a könyvtári munka kezdetétől az 1940-ig tartó időszakot öleli fel.

A 2008-ban kezdődő munkálatok során 1.074 doboz 454.063 katalóguscéduláját sikerült beszkennelni. Az így létrejött 9.589 darab, ábécé sorrendbe rendezett pdf állomány 50 oldalt tartalmaz (minden oldal egyetlen katalóguscédulának felel meg).

A digitalizált katalóguscédulák megtalálhatóak az egyetemi könyvtár honlapján a http://www.bcucluj.ro/re/catalogold -on. Mindenki számára hasznos munkaeszköznek bizonyulhat.

A kolozsvári egyetemi könyvtár honlapján találhatjuk egy igen hasznos digitális könyvtárát is, amelynek elérhetősége: http://documente.bcucluj.ro

Információ: Kovács Eszter a kolozsvári egyetemi könyvtártól.

2009. november 6., péntek

Tankönyves cserebere

A Hargita megyei tanfelügyelőség tankönyvekért felelős osztálya már évek óta tankönyves csereberét szorgalmaz. A tanfelügyelőség honlapjára évente felkerült a nem szükséges tankönyvek listája iskolánként. Eleinte a cserebere eléggé vontatottan működött, mert vannak iskolák, ahol a plusz könyveket eltitkolják, semhogy kiadják a "kezükből". Az idén az újabb tankönyves elosztás, azaz cserebere után a tanfelügyelőség ellenőrzést harangozott be. Több mint valószínű ez a tény gyorsította fel a tankönyvekért felelős könyvtárosokat és tanárokat, hogy jóval helyesebben járjanak el, és ne tartsák maguknál több éven át az esetleg más iskoláknak szükséges tankönyveket.
A probléma az, amit az idén továbbadtak egyik iskolából a másikba, lehet jövőre pont azoknak lenne szükséges, akik átadták a kért mennyiséget egy másik intézménynek. Ilyen esetben nagy a dilemma, hiszen annak az intézménynek is, aki kölcsönkérte továbbra is kell, ezért természetes, hogy magánál tarthatja. Vajon ilyen esetben a jövőben kap majd elegendő példányszámot a hiányzó tankönyvvel küszködő intézmény?
A gondot tetőzi az is, hogy az egyik esztendőben kevesebb és a másikban esetleg több diák lesz egy bizonyos osztályban. Így kevésbé lehet megállapítani, hogy pontosan mennyit szabad továbbadni, gondolok az ötödik és kilencedik osztályokra. A nyelvtankönyveknél is ez a helyzet.
Tankönyvhiány végett, ami nem a tanfelügyelőség, vagy éppen a tankönyvfelelősök hibája, mégis, bizonyos dolgok megoldásra várnak még.

Példaként saját iskolánkat hozom fel. A Márton Áron Gimnázium tankönyves továbbadása továbbra is jól működik, főleg ami az II-IV-es és az V-VIII-as könyveket illeti. Mivel az I-IV-ben csak egy osztály maradt, a megmaradt tankönyveket több csíki iskola kérte "kölcsön", idén a megmaradt példányszámot a József Attila iskola kapta meg.
V-VIII-ban amíg két osztály volt, tankönyvhiány végett több iskolát kellett meglátogatni elegendő tankönyvek begyűjtése véget. A folyamatosan csökkenő osztályok (kettőből egy lett) megoldották ezt problémát, elegendő könyv maradt továbbadásra.
Az idén a Márton Áron Gimnázium több, mint 500 tankönyvet adott át a megye 11 iskolájának. A tankönyveket Hargita megye összes régiójából vitték. A kért tankönyvek között szerepelt IX-es és X-es is (főleg nyelvkönyvek). A gimnáziumnak 13 tankönyvre lett volna szüksége Vállalkozási nevelésből (a régebbi), sajnos egyetlen iskolával sem jött létre a cserebere, mert azon a bizonyos tankönyves cserebere listán egyetlen példány sem volt belőle feltüntetve.

Borbé Levente
A M.Á.G. könyvtárosa

2009. november 4., szerda

ReMeK-e-hírlevél, 2009/11. számából

Az Európai Bizottság közleménye a könyvdigitalizá lásról
Az Európai Bizottság 2009. október 19-én elfogadta a Szerzői jog a tudásalapú gazdaságban című közleményét, amellyel napirendre tűzte a szerzők, könyvtárak és fogyasztók könyvdigitalizá lással kapcsolatos problémáinak rendezését. A közleményt Charlie McCreevy belső piaci biztos és Viviane Reding információs társadalomért és médiaügyekért felelős biztos közösen dolgozta ki. ’Nem engedhetjük meg, hogy a meglévő hatalmas európai kulturális örökség a könyvtárak polcain porosodjék, ahelyett, hogy a polgáraink rendelkezésére állna.’ - jelentette ki McCreevy biztos. A közlemény felsorolja a Bizottság által javasolt intézkedéseket, amilyenek például a tudományos, kulturális anyagok és a gazdátlan művek digitális megőrzése és terjesztése, valamint a fogyatékkal élők tudáshoz való hozzáférése.
Bővebb információ itt: http://ec.europa. eu/internal_ market/copyright /copyright- infso/copyright- infso_en. htm, http://ec.europa. eu/information_ society/newsroom /cf/itemlongdeta il.cfm?item_ id=5332 , ec.europa.eu/ information_ society/activiti es/digital_ libraries/ index_en. htmForrás: http://www.kulturpo nt.hu/content. php?hle_id= 23183

A MATARKA (MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzé keinek Kereshető Adatbázisa) magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzé két dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők, illetve az egyes számok külön-külön böngészhetők. Elérhetőség és forrás: http://www.matarka. hu/

Könyvtár és közösségi szerepvállalás - községi könyvtárosok szakmai napjai
Gyergyóremetén szervezi meg november 3-5. között a Kájoni János Megyei Könyvtár és a Pro Libris Könyvtári Egyesület a Hargita megyei községi könyvtárak szakmai napjait. A program a Communitas Alapítvány támogatásával valósul meg. A Könyvtár és közösségi szerepvállalás című háromnapos szakmai képzés célja segítséget nyújtani a részt vevő községi könyvtárosok számára abban, hogy aktív szerepet vállaljanak a helyi közösség életében. Hiszen a könyvtár feladata nemcsak a könyvek kölcsönzése lehet és kell, hogy legyen, hanem például különböző csoportok - gyerekek, fiatalok vagy idősek - számára szervezett foglalkozásokkal, rendezvényekkel, más intézményekkel, például az iskolákkal való együttműködés révén a könyvtár sokkal hangsúlyosabb szerepet kaphat az adott település életében. A program segítséget kíván nyújtani a résztvevő könyvtárosoknak a rájuk háruló feladatok elvégzésében, azáltal, hogy ismerteti a kommunikációval járó nehézségeket, buktatókat, a konfliktuskezelé s módszereit, illetve hasznos ötletekkel járul hozzá a különböző rendezvények és programok megszervezéséhez. A háromnapos szakmai értekezleten Fehér Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének munkatársa tart előadásokat és tréninget a részt vevő 15 községi könyvtáros számára. Az előadások témái: a kiskönyvtárak helye és szerepe a könyvtári rendszerben, integrálódás - együttműködés, az ügyfélkommuniká ció, a könyvtári küldetésnyilatkozatok és használati szabályzatok problémái. Az előadások mellett csoportmunka keretében gyakorlatban ismerekedhetnek a résztvevők a könyvtárosok számára is nagyon fontos kommunikáció sajátosságaival, nehézségeivel, buktatóival, a konfliktuskezelé s és döntéshozatal technikáival.
Forrás: Máthé Izabella, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

Székelyföld kézművesei - bemutatkozó kiállítás a székelyudvarhelyi könyvtárban
A Székelyföldi Kézművesek Egyesülete október 17-24. között kiállítást szervezett Székelyudvarhelyen, a Városi Könyvtárban, Székelyföld kézművesei - bemutatkozó kiállítás címmel. A rendezvény célja a kézművesek bemutatkozása volt a népi kultúra megjelenítése által.
Forrás: http://www.ccenter. ro/?action= elso&sid=fokeres&id=0&lng=1

’Meseországban’ projekt Székelykeresztú ron
’Meseországban’ címmel indított útjára a székelykeresztú ri Petőfi Sándor Általános Iskola egy projektet, amelynek célja megszerettetni a tanulókkal az olvasást, szorosabbra fűzni a gyerekek és a könyvtár közötti kapcsolatot. A tervezet keretében egy körzeti nyelvi vetélkedőre is sor került, amely az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmával a Dokumentációs Központban zajlott le. A versenyen tíz lelkes csapat vett részt Székelykeresztú rról és környékéről. A gyerekek, miután elolvastak egy mesét, kérdésekre válaszoltak a mesével kapcsolatosan, meserészleteket mutattak be és illusztrálták őket. Az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából rajzverseny- felhívást is közzétettek a keresztúriak ’Barangolás meseországban’ címmel, amelyre ”Mesék világa” témakörben, október 20-ig fogadták az alsó tagozatos (I-IV. osztályos) gyerekek alkotásait. Eredményhirdeté st és az alkotásokból készült kiállítást 2009 október 27-re tervezték a verseny szervezői.
Forrás: http://petofiai. ro/index. php?option= com_frontpage&Itemid=1

Húsz éves a Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesülete
Október 29-31. között Gyilkos-tón ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesülete (ANBPR). A háromnapos konferenciára közel 160 résztvevő jelentkezett az ország 34 megyéjéből és a fővárosból. Az évforduló jó alkalom volt a visszatekinté sre: az egyesület szervezeti fejlődéséről Doina Popa, az ANBPR elnöke számolt be a résztvevőknek, kihangsúlyozva az egyesületnek a Biblionet program fenntarthatósá gában felvállalt jelentős szerepét. Az IREX részéről Paul-Andre Baran ismertette a Biblionet program (részletek erről: www.biblionet. ro) eddigi eredményeit, további terveit. A többi előadás jelentős része a szervezeten belüli kommunikációról, annak fejlesztési lehetőségeiről szólt.
A konferencia második estéjén, ünnepélyes keretek között kerültek átadásra az ANBPR-érdemoklevelek az egyesület fiókszervezetei, valamint a szervezésben részt vállalt könyvtárak (a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, a Gyergyószentmikló si Városi Könyvtár, a Maroshévízi George Sbarcea Városi Könyvtár) számára.
Különleges színfoltja volt a konferenciának a péntek délelőtti ‘ANBPR-kávéház’, ahol - kerek asztalok mellett ülve - a résztvevők különböző témákat (tagok képzése és továbbképzése, prioritások a fenntartókkal való kapcsolattartá sban, szervezeti fejlődés, szervezeten belüli kommunikáció, ‘jó példák’ összegyűjtése és megosztása) vitathattak meg és szó szerint járhattak körbe, ugyanis 10 percet lehetett egy asztalnál/témáná l időzni, miután mindenkinek át kellett ülnie egy másik asztalhoz/témá hoz.
A Gyilkos-tó és környékének rendkívüli szépségét is megcsodálhattá k a résztvevők: csütörtökön délután tó körüli séta volt a programban, pénteken délután pedig a Békási-szorost tekinthették meg azok, akiket nem riasztott vissza az évszakhoz képest hideg idő. Szombaton a gyergyószárhegyi Lázár-kastély és a maroshévízi Sf. Ilie ortodox templom meglátogatása után a maroshévízi George Sbarcea könyvtárban tartották a konferencia zárórendezvényét.
Forrás: Bákai Magdolna, ANBPR Hargita megyei fiókszervezete

A Sapientia - EMTE Műszaki és Humántudományok Karának Könyvtára 2001 óta folyamatosan biztosítja használói számára hagyományos és elektronikus szolgáltatásait. Ez idő alatt igyekeztek az egyetemi oktatáshoz szükséges alapvető könyvtári és információs szolgáltatásokat megszervezni és fejleszteni. Jelenleg 24 000 könyvtári egység - könyv, folyóirat, CD-ROM, kazetta stb. - áll a használók rendelkezésére. A kölcsönzés és helybenolvasá s mellett internet-hozzá férést biztosítanak a diákok számára.
A magyar Oktatási Minisztérium jóvoltából az Elektronikus Információszolgá ltatás (EISZ) rendkívül értékes és az oktatás számára nélkülözhetetlen adatbázisainak ingyenes használatát élvezik. A könyvtár elektronikus adatszolgáltatá sa 2004-től az American Mathematical Society MathSciNet nevű matematikai bibliográfiai adatbázisával és az EBSCO adatbázisokkal bővült.
Forrás: http://www.ms. sapientia. ro/~bibl/

Botár István: Kövek, falak, templomok
Botár István, a Csíki Székely Múzeum régésze kutatásokat végzett Csík középkori templomaiban 2002 és 2007 között, ezeknek összefoglaló eredményeit publikálta a Kövek, falak, templomok című könyvében. Kovács András könyvajánlója szerint a kötetbe szerkesztett hét dolgozat teljesen új, módszereiben és következtetéseiben is igényes és modern tudományos kutatások eredményeit rögzíti laikusok által is olvasható, élvezhető formában. A könyvet október 16-án 18 órától a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum protokolltermé ben Sófalvi András udvarhelyi régész ismertette.
Forrás: Csíki Székely Múzeum, http://www.csszm. ro/rendezvenyek. php?l=hu&t=1&id=79&op=&y=2009

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@ yahoogroups. com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

2009. november 3., kedd

Odafigyelnek az iskolai könyvtárakra (?)

Jól állnak a megyebeli iskolai könyvtárak, az elmúlt években kaptak pénzt a kormánytól és az önkormányzatoktól is, és nagyobbrészt megújult a könyvállomány* – mondta el lapunknak Egyed Daniela, a csíkszeredai Nagy István Művészeti Iskola könyvtárosa, a Romániai Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezetének alelnöke.

Az egyesület összefogja a megyebeli iskolai könyvtárosokat, szakmai programokat, kirándulásokat szerveznek, terveznek, tapasztalatcserét tartanak, és elektronikus körleveleken át is ápolják a kapcsolatot** – tudtuk meg Egyed Danielától. A csíkszeredai Nagy István Művészeti Iskola könyvtárosát általában az iskolai könyvtárak helyzetéről kérdeztük. Azt mondta, az utóbbi években sokat javult ezek helyzete, odafigyelnek rájuk, pénz jött az önkormányzattól és a kormánytól is, amit tényleg könyvekre lehetett költeni. Ezúttal volt idő is a vásárlásra, nem, mint korábban, hogy itt van ennyi pénz és gyorsan el kell költeni, megbeszélhettük a tanárokkal, hogy mi szükséges, és annak alapján lehetett könyveket venni – mutatta be a helyzetet az iskolai könyvtáros. Elmondta, sok helyen nyíltak dokumentációs központok (az iskolai könyvtárak szakkönyvtárral, számítógépekkel, internettel, kivetítővel egészültek ki), amelyek nagyon jól fel vannak szerelve*** és beváltak, jól működnek. A megyebeli iskolai könyvtárak vezetői nagyrészt szakképzettek, és mivel Csíkszeredában a brassói egyetem képzést bonyolít le jelenleg is számukra, rövid időn belül túlnyomó többségük megszerzi a szakképesítést – közölte a könyvtáros szervezet megyei alelnöke****.

„Szeretni kell a gyermekeket”

A munkáját láthatóan nagyon szerető Egyed Daniela egyértelmű igennel válaszolt arra a kérdésünkre, hogy van-e igény az iskolai könyvtárakra. Elmondta, náluk minden szünetben telt ház van az iskola első emeletén lévő könyvtárban, az elsősöktől a végzős tizenkettedikesekig, mindenki használja az állományt. A könyvtáros már az elsősöket is bevonta, nekik is van nézegetnivaló kitéve a könyvtár meghatározott polcaira, aki pedig könyvet kölcsönöz, de még nem tud írni, az virágot vagy szívet rajzol aláírás helyett a kölcsönzési lapra. Egyed Daniela szerint a gyerekek nemcsak a kötelező olvasmányokat viszik, hanem egyebet is, és erre igyekeznek is odafigyelni, megvásárolják az általuk éppen közkedvelt szerzők műveit. A nagyok is használják a könyvtárat, ők főként az iskolai feladataikhoz, a diplomamunkájukhoz dokumentálódnak. A könyvtár a könyvkölcsönzés mellett egyébre is jó, a művészeti iskolában például le lehet ülni egy könyv vagy a lecke mellé a könyvtárban egy szünetben vagy lyukas órán is. Ugyanakkor rendezvényeket is szerveznek, Egyed Daniela nagy örömmel mutatta be a Benedek Elek-évforduló köré szervezett sikeres tevékenységeiket. Ezek eredménye ott a könyvtárban, egy Benedek Elek-sarokban rajzok, írások vannak kiállítva a nagy mesemondó arcképe alatt. És hogy olvasnak-e a mai gyerekek? A könyvtáros szerint igen, az össz-diáklétszámhoz viszonyítva konstans az olvasóik száma*****. Egyed Daniela szerint idejében meg kell fogni a könyvekkel a kicsiket. A szakma titka szerinte az, hogy szeretni kell a gyermekeket, és úgy kell elfogadni őket, ahogy vannak. Terelgetni is kell persze őket, de nem erőszakosan – tette hozzá az iskolai könyvtáros.

R. Kiss Edit (Csíki Hírlap, 2009. október 30)
------------
* Valóban kaptak pénzt az iskolai könyvtárak, de a volt kormánytól. Az önkormányzattól kapott összeg a legszükségesebb évi könyvcserére, ha elegendő. Tehát, az iskolai könyvtárak nem állnak jól.
**Az iskolai könyvtárosokért felelős személyek a Hargita megyei magyar és román szakos tanfelügyelők, valamint a módszertani napok szervezésében a Hargita Megyei Pedagógusok Házának könyvtárosa, akik tevékenységükkel összefogják a megyebéli iskolai könyvtárosokat. Az egyesület tevékenysége ezen kívülre tevődik.
*** A dokumentációs és információs központokat létrehozó iskolák igyekeztek a rendelkezésükre álló szűkös keretből a követelményeknek megfelelő felszereltséget biztosítani.

**** A brassói Transilvania egyetem filológia, könyvtár és információtudomány szakja indult el tavaly Csíkszeredában. Nem egyszerű szakképesítésről van szó, hanem egyetemi képzésről.

***** Évről évre egyre kevesebbet olvasnak a gyerekek. Ez tény. A könyvtárba látogatók száma lehet nagy, ha az internetet és néhány képes könyvet vesznek igénybe a diákok és csak az ajánlott (kötelező olvasmányokat) veszik ki, amit egyáltalán nem biztos, hogy el is olvasnak. Olimpiászokra és versenyre való készüléskor valóban tömegesen érkeznek a gyerekek a könyvtárba. A könyvtárismertető órák ellenére a dokumentumok kikeresése gondot okoz számukra.
Megjegzések:
Borbé Levente,
a Márton Áron Ginázium könyvtárosa, Csíkszereda

2009. november 2., hétfő

Novemberi évfordulók 2009

140 éve, 1869. november 2-án született Ignotus (Veigelsberg Hugó) magyar író, költő műkritikus és publicista, a Nyugat folyóirat egyik alapító tagja.

155 éve, 1854. november 4-én hunyt el Anton Pan bulgáriai roma származású román költő és zeneszerző.

125 éve, 1884. november 6-án született Germanus Gyula magyar orientalista, arab nyelvészeti és kultúrtörténeti író.

470 esztendeje, november 7-én hunyt el Brodarics István (Stephanus Brodericus) humanista író, a mohácsi csata történetének krónikása – „Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról”.

335 esztendeje, 1674. november 8-án hunyt el John Milton angol költő, a barokk irodalom kiemelkedő alakja, az Elveszett Paradicsom című eposz szerzője.

175 éve, 1834. november 9-én hunyt el Czipott György szlovén író.

100 éve, 1909. november 9-én hunyt el Gyulai Pál erdélyi magyar író, költő.

80 éve, 1929. november 9-én született Kertész Imre Irodalmi Nobel-díjas magyar író és műfordító. Legismertebb alkotása a 13 évig írt regénye a Sorstalanság.

65 éve, 1944. november 9-én hunyt el Radnóti Miklós magyar költő, a modern magyar líra jelentős képviselője.

250 éve, 1759. november 10-én született Friedrich Schiller német költő, drámaíró és esztéta. Legsikeresebb művei: Ármány és szerelem, Don Carlos, Tell Vilmos drámái.

140 éve, 1869. november 12-én hunyt el Gheorghe Asachi román író, költő és drámaíró.

345 esztendeje, 1664. november 18-án hunyt el Zrínyi Miklós költő és hadvezér. Máig és népszerű művei: Szigeti veszedelem, Ne bántsd a magyart - Az török áfium ellen való orvosság.

90 éve, 1919. november 19-én hunyt el Alexandru Vlahuţă román költő és író.

315 esztendeje, 1694. november 21-én született Voltaire (Fraçois-Marie Arouet) francia író, költő és filozófus, a francia felvilágosodás nagy alakja. Fő műve: Candide avagy az optimizmus.
140 éve, 1869. november 22-én született André Gide francia író. Legismertebb művei. A vatikán titka, Pénzhamisítók.

100 éve, 1909. november 26-án született Eugène Ionesco, román származású francia író, az abszurd dráma egyik megteremtője. Ismert műve: A Kopasz énekesnő.

125 éve, 1884. november 27-én született Vasile Voiculescu költő, író és drámaíró.
85 éve, 1924. november 27-én született Nina Cassian román költőnő.

160 éve, 1849. november 28-án született Gozsdu Elek szerb-macedón és román származású magyar író, drámaíró.
135 éve, 1874. november 30-án született Winston Churchill Nobel-díjas angol író, Nagy Britannia miniszterelnöke


Érdemes tudni

430 esztendeje, 1579. november 15-én hunyt el a szász származású Dávid Ferenc (Franz Hertel), az Erdélyi Unitárius Egyház megalapítója.

380 esztendeje, 1629. november 15-én hunyt el (anyai ágon székely származású) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613-1629) és magyar király (1620-1621).

270 éve, 1739. november 17-én született gróf Teleki Sámuel, erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítója. Ő gyűjtötte össze és adatta ki első ízben Janus Pannonius összes művét.

150 éve, 1859. november 23-26. között tartotta alapító gyűlését az Erdélyi Múzeum Egyesület, amelynek elnöke gróf Mikó Imre, titkára gróf Lázár Miklós, múzeumőre Brassai Sámuel és könyvtárosa Szabó Károly lett. Célul tűzték ki az erdélyi tudományos és irodalmi élet fellendítését.

195 éve, november 27-én született a székely származású Gábor Áron az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc legendás ágyúöntője és tüzértisztje volt. 1849-ben a kökösi csatában vesztette életét.