2009. november 4., szerda

ReMeK-e-hírlevél, 2009/11. számából

Az Európai Bizottság közleménye a könyvdigitalizá lásról
Az Európai Bizottság 2009. október 19-én elfogadta a Szerzői jog a tudásalapú gazdaságban című közleményét, amellyel napirendre tűzte a szerzők, könyvtárak és fogyasztók könyvdigitalizá lással kapcsolatos problémáinak rendezését. A közleményt Charlie McCreevy belső piaci biztos és Viviane Reding információs társadalomért és médiaügyekért felelős biztos közösen dolgozta ki. ’Nem engedhetjük meg, hogy a meglévő hatalmas európai kulturális örökség a könyvtárak polcain porosodjék, ahelyett, hogy a polgáraink rendelkezésére állna.’ - jelentette ki McCreevy biztos. A közlemény felsorolja a Bizottság által javasolt intézkedéseket, amilyenek például a tudományos, kulturális anyagok és a gazdátlan művek digitális megőrzése és terjesztése, valamint a fogyatékkal élők tudáshoz való hozzáférése.
Bővebb információ itt: http://ec.europa. eu/internal_ market/copyright /copyright- infso/copyright- infso_en. htm, http://ec.europa. eu/information_ society/newsroom /cf/itemlongdeta il.cfm?item_ id=5332 , ec.europa.eu/ information_ society/activiti es/digital_ libraries/ index_en. htmForrás: http://www.kulturpo nt.hu/content. php?hle_id= 23183

A MATARKA (MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzé keinek Kereshető Adatbázisa) magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzé két dolgozza fel könyvtári konzorcium keretében a Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők, illetve az egyes számok külön-külön böngészhetők. Elérhetőség és forrás: http://www.matarka. hu/

Könyvtár és közösségi szerepvállalás - községi könyvtárosok szakmai napjai
Gyergyóremetén szervezi meg november 3-5. között a Kájoni János Megyei Könyvtár és a Pro Libris Könyvtári Egyesület a Hargita megyei községi könyvtárak szakmai napjait. A program a Communitas Alapítvány támogatásával valósul meg. A Könyvtár és közösségi szerepvállalás című háromnapos szakmai képzés célja segítséget nyújtani a részt vevő községi könyvtárosok számára abban, hogy aktív szerepet vállaljanak a helyi közösség életében. Hiszen a könyvtár feladata nemcsak a könyvek kölcsönzése lehet és kell, hogy legyen, hanem például különböző csoportok - gyerekek, fiatalok vagy idősek - számára szervezett foglalkozásokkal, rendezvényekkel, más intézményekkel, például az iskolákkal való együttműködés révén a könyvtár sokkal hangsúlyosabb szerepet kaphat az adott település életében. A program segítséget kíván nyújtani a résztvevő könyvtárosoknak a rájuk háruló feladatok elvégzésében, azáltal, hogy ismerteti a kommunikációval járó nehézségeket, buktatókat, a konfliktuskezelé s módszereit, illetve hasznos ötletekkel járul hozzá a különböző rendezvények és programok megszervezéséhez. A háromnapos szakmai értekezleten Fehér Miklós, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének munkatársa tart előadásokat és tréninget a részt vevő 15 községi könyvtáros számára. Az előadások témái: a kiskönyvtárak helye és szerepe a könyvtári rendszerben, integrálódás - együttműködés, az ügyfélkommuniká ció, a könyvtári küldetésnyilatkozatok és használati szabályzatok problémái. Az előadások mellett csoportmunka keretében gyakorlatban ismerekedhetnek a résztvevők a könyvtárosok számára is nagyon fontos kommunikáció sajátosságaival, nehézségeivel, buktatóival, a konfliktuskezelé s és döntéshozatal technikáival.
Forrás: Máthé Izabella, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda

Székelyföld kézművesei - bemutatkozó kiállítás a székelyudvarhelyi könyvtárban
A Székelyföldi Kézművesek Egyesülete október 17-24. között kiállítást szervezett Székelyudvarhelyen, a Városi Könyvtárban, Székelyföld kézművesei - bemutatkozó kiállítás címmel. A rendezvény célja a kézművesek bemutatkozása volt a népi kultúra megjelenítése által.
Forrás: http://www.ccenter. ro/?action= elso&sid=fokeres&id=0&lng=1

’Meseországban’ projekt Székelykeresztú ron
’Meseországban’ címmel indított útjára a székelykeresztú ri Petőfi Sándor Általános Iskola egy projektet, amelynek célja megszerettetni a tanulókkal az olvasást, szorosabbra fűzni a gyerekek és a könyvtár közötti kapcsolatot. A tervezet keretében egy körzeti nyelvi vetélkedőre is sor került, amely az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmával a Dokumentációs Központban zajlott le. A versenyen tíz lelkes csapat vett részt Székelykeresztú rról és környékéről. A gyerekek, miután elolvastak egy mesét, kérdésekre válaszoltak a mesével kapcsolatosan, meserészleteket mutattak be és illusztrálták őket. Az Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából rajzverseny- felhívást is közzétettek a keresztúriak ’Barangolás meseországban’ címmel, amelyre ”Mesék világa” témakörben, október 20-ig fogadták az alsó tagozatos (I-IV. osztályos) gyerekek alkotásait. Eredményhirdeté st és az alkotásokból készült kiállítást 2009 október 27-re tervezték a verseny szervezői.
Forrás: http://petofiai. ro/index. php?option= com_frontpage&Itemid=1

Húsz éves a Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesülete
Október 29-31. között Gyilkos-tón ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Egyesülete (ANBPR). A háromnapos konferenciára közel 160 résztvevő jelentkezett az ország 34 megyéjéből és a fővárosból. Az évforduló jó alkalom volt a visszatekinté sre: az egyesület szervezeti fejlődéséről Doina Popa, az ANBPR elnöke számolt be a résztvevőknek, kihangsúlyozva az egyesületnek a Biblionet program fenntarthatósá gában felvállalt jelentős szerepét. Az IREX részéről Paul-Andre Baran ismertette a Biblionet program (részletek erről: www.biblionet. ro) eddigi eredményeit, további terveit. A többi előadás jelentős része a szervezeten belüli kommunikációról, annak fejlesztési lehetőségeiről szólt.
A konferencia második estéjén, ünnepélyes keretek között kerültek átadásra az ANBPR-érdemoklevelek az egyesület fiókszervezetei, valamint a szervezésben részt vállalt könyvtárak (a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, a Gyergyószentmikló si Városi Könyvtár, a Maroshévízi George Sbarcea Városi Könyvtár) számára.
Különleges színfoltja volt a konferenciának a péntek délelőtti ‘ANBPR-kávéház’, ahol - kerek asztalok mellett ülve - a résztvevők különböző témákat (tagok képzése és továbbképzése, prioritások a fenntartókkal való kapcsolattartá sban, szervezeti fejlődés, szervezeten belüli kommunikáció, ‘jó példák’ összegyűjtése és megosztása) vitathattak meg és szó szerint járhattak körbe, ugyanis 10 percet lehetett egy asztalnál/témáná l időzni, miután mindenkinek át kellett ülnie egy másik asztalhoz/témá hoz.
A Gyilkos-tó és környékének rendkívüli szépségét is megcsodálhattá k a résztvevők: csütörtökön délután tó körüli séta volt a programban, pénteken délután pedig a Békási-szorost tekinthették meg azok, akiket nem riasztott vissza az évszakhoz képest hideg idő. Szombaton a gyergyószárhegyi Lázár-kastély és a maroshévízi Sf. Ilie ortodox templom meglátogatása után a maroshévízi George Sbarcea könyvtárban tartották a konferencia zárórendezvényét.
Forrás: Bákai Magdolna, ANBPR Hargita megyei fiókszervezete

A Sapientia - EMTE Műszaki és Humántudományok Karának Könyvtára 2001 óta folyamatosan biztosítja használói számára hagyományos és elektronikus szolgáltatásait. Ez idő alatt igyekeztek az egyetemi oktatáshoz szükséges alapvető könyvtári és információs szolgáltatásokat megszervezni és fejleszteni. Jelenleg 24 000 könyvtári egység - könyv, folyóirat, CD-ROM, kazetta stb. - áll a használók rendelkezésére. A kölcsönzés és helybenolvasá s mellett internet-hozzá férést biztosítanak a diákok számára.
A magyar Oktatási Minisztérium jóvoltából az Elektronikus Információszolgá ltatás (EISZ) rendkívül értékes és az oktatás számára nélkülözhetetlen adatbázisainak ingyenes használatát élvezik. A könyvtár elektronikus adatszolgáltatá sa 2004-től az American Mathematical Society MathSciNet nevű matematikai bibliográfiai adatbázisával és az EBSCO adatbázisokkal bővült.
Forrás: http://www.ms. sapientia. ro/~bibl/

Botár István: Kövek, falak, templomok
Botár István, a Csíki Székely Múzeum régésze kutatásokat végzett Csík középkori templomaiban 2002 és 2007 között, ezeknek összefoglaló eredményeit publikálta a Kövek, falak, templomok című könyvében. Kovács András könyvajánlója szerint a kötetbe szerkesztett hét dolgozat teljesen új, módszereiben és következtetéseiben is igényes és modern tudományos kutatások eredményeit rögzíti laikusok által is olvasható, élvezhető formában. A könyvet október 16-án 18 órától a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum protokolltermé ben Sófalvi András udvarhelyi régész ismertette.
Forrás: Csíki Székely Múzeum, http://www.csszm. ro/rendezvenyek. php?l=hu&t=1&id=79&op=&y=2009

E lapszám felelős szerkesztője: Bákai Magdolna
A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@ yahoogroups. com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

Nincsenek megjegyzések: