2009. november 10., kedd

Székelyföldi digitális emlékezet -
könyvtári együttműködés szellemi örökségünk digitalizálásáért
a Szülőföld Alap támogatásával

A romániai közkönyvtári gyűjtemények magyar vonatkozású kulturális értékeinek digitalizálása és az interneten való közzététele széleskörű hazzáfárést biztosíthat ezekhez a gyűjteményekhez. Már több nagyobb hazai intézmény felismerte, hogy a digitalizálás révén megvalósulhat a könyvtári gyűjtemények értékes és ritka dokumentumainak közkinccsé tétele, valamint e gyűjtemények kölcsönös átjárhatósága. 2009 őszétől a Kájoni János Megyei Könyvtár is bekapcsolódhatott a digitalizálási tevékenységbe.
A Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média Kollégiuma által 2009 első felében meghirdetett pályázaton - amely a határon túli magyar kulturális szellemi örökség digitalizálásával és internetes megjelenítésével kapcsolatos programokat támogatja - a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára közös digitalizálási projektje is nyert. A pályázati úton nyert 500000 forint értékű támogatás lehetővé tette a digitalizálási munkálatokhoz szükséges alapvető technikai felszerelés - laptop, két speciális könyvszkenner, valamint karakterfelismerő (OCR) szoftver - beszerzését a két könyvtár számára. Így a program keretében már sor kerülhetett az első dokumentumok digitalizálására a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának valamint a Kájoni János Megyei Könyvtár dokumentációs részlegének gyűjteményeiből.
Róth András Lajos, a Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának vezetője, már évek óta foglalkozik digitalizálással, az Országos Széchenyi Könyvtárral (OSZK) kötött partnerszerződés alapján az általa digitalizált művek megtalálhatók a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK). Szakmai tapasztalatát, tudását a megyei könyvtár munkatársai is hasznosíthatták a digitalizálási technológia elsajátításában.
A két Hargita megyei intézmény együttműködésével létrejött Székelyföldi digitális emlékezet című projekt célja székelyföldi vonatkozású nyomtatott kulturális értékeink megőrzése, védelme és bevonása a kulturális körforgásba, helyi szellemi örökségünk közkinccsé tétele.
A digitalizált dokumentumokat mindkét könyvtár igyekszik elérhetővé tenni az interneten távoli felhasználók számára is, ezért célkitűzésük az, hogy az együttműködés során létrehozott digitális adatbázis az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárába is elhelyezést nyerjen, az első dokumentumok a tervek szerint év végéig elérhetővé válnak a MEK honlapján (http://www.mek.oszk.hu/ ).
Az első körben olyan művek, többnyire XVIII-XIX.századi erdélyi, székelyföldi vonatkozású, illetve helytörténeti kiadványok, régi helyi nyomdák kiadványai, valamint olyan XX. századi erdélyi, székelyföldi vonatkozású munkák kerülnek digitalizálásra, amelyek esetében már nem tevődik fel a szerzői jogvédelem kérdése. A kulturális örökség digitalizálása hosszú távú tevékenység, az eredményes együttműködés érdekében a két könyvtár évente összeállítja majd a digitalizálásra szánt dokumentumok jegyzékét és közösen értékeli az elért eredményeket.
A két székelyföldi intézmény a digitalizálás révén biztosíthatja a gyűjtemények értékes, régebbi, és éppen ezért sérülékeny dokumentumainak elektronikus formában való megőrzését is. Hosszú távon a digitalizálás lehetővé teszi majd a közgyűjteményeinkben fellelhető írott - nyomtatott helyi kulturális örökségnek a magyar és egyetemes kulturális örökségbe való beépülését.
Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár

Nincsenek megjegyzések: