2009. december 14., hétfő

2009-es Apáczai Emlék-év záró ünnepség

2009. december 11-én került sor az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közös megemlékezésére, a 2009-es Apáczai Emlék-év záró ünnepségére. A Pedagógusok Házában tartandó ünnepi program méltó módon kívánt emlékezni Apáczai Csere János – a magyar pedagógia úttörője és klasszikusa, a legnagyobb magyar tanító, nevelő, gondolkodó – halálának 350.–ik évfordulójára.
A jelenlevők színvonalas előadásokat követhették figyelemmel, amelyek értékessé, tartalmassá tették a megemlékezést. Szavalataik, zenés műsoruk révén a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum diákjai és tanárai is szebbé tették a megemlékező ünnepet.
Az ünnepi program szerint elsőként Burus Siklódi Botond igazgató úr köszöntőbeszédét hallhatták a jelenlevők, majd Kányádi Sándor: Apáczai című versét, amelyet Bíró Enikő, XI. B. osztályos tanuló szavalt el. A továbbiakban dr. Fodor László, a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi docensének előadását követhették figyelemmel, melynek címe Apáczai napjainknak is üzenő eszméi. Ezt követően Lászlóffy Aladár: Az olvasó Apáczai című verse következett. Szavalt: Salló Krisztina IX. B. osztályos tanuló. Apáczai emlékek és üzenetek címmel Bakó Béla Botond a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tanára tartott előadást, majd Tamás Csilla VII. A. osztályos tanuló szavalata következett. Előadásában Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben című versét hallhatták. Ez után Szőcs Judit a kolozsvári Gál Kelemen Oktatási Központ igazgatónője tartott előadást Kolozsvárról jöttem... címmel.
Az ezt követő fél órában a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum diákjainak, tanárainak zenés műsora következett. Elsőként Málnási Éva tanárnő és kisdiákjai Reneszánsz táncok című furulya műsorát hallhattuk. Majd Gábor Előd és Veress Hunor XI. A. osztályos tanulók előadásában Corette, Mazas, és Viotti darabokat hallottunk, melyek címe Duo két hegedűre.
Az ünnepi megemlékezést az épület előtti mellszobornál koszorúzással zártuk. Apáczai Csere János szobránál Szabó Kálmán Attila: Csere János ébresztése című versét Márton Előd szavalta el.
A koszorúzás után a vendégek ünnepi Állófogadáson vehettek részt.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik részt vállaltak ebben az ünnepi, megemlékező programban és Apáczai Csere János, névadónk szellemiségét ma is őrzik és megőrizvén tovább is adják…

Márdirosz Ajka
Könyvtáros
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

Nincsenek megjegyzések: