2009. december 15., kedd

A Márton Áron Gimnázium évkönyve a 2008-2009-es tanévről

A 2009 decemberében kiadott gimnáziumi évkönyv az elmúlt tanévről más lett elődeinél. Borsodi L. László főszerkesztőhöz Bara Katalin, Barabás Gyöngyvér és Juhász-András Réka tanárok csatlakoztak, mint szerkesztők, sőt Balázs-Bécsi Enikő mellett besegítettek a számítógépes szedésben is. Az újonnan megalakult szerkesztőség módosított az évkönyv szerkezetén. A másként rendszerezés új színt kölcsönzött a több esztendő alatt megszokottá vált formának. Az előbbi évkönyvek is jók voltak, de a mostani nagyon jó.
Könyvtárosi anyagrészt is talál benne az olvasó az évkönyv IV. fejezetében, ahol más igen jelentős cikkek is szerepelnek. A két könyvtárosi iromány címe: Csíki könyvtárak 100 esztendővel ezelőtt és A Csíkszeredai Gimnázium értesítői, évkönyvei.
A fedőlapon Rudolf István fényképei szerepelnek, míg az évkönyvben található fotók zömét Gyarmati Dénes informatikus készítette.
Az összegyűjtött írások tükrözik a gimnázium életét, mindennapjait, múltját, de az olvasó talál benne helytörténeti, magyar és nemzetközi jellegű, valamint egyetemes gondolatmenettel átszőtt írásokat is.

Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: