2010. február 28., vasárnap

A Csíki Székely Múzeum "Régi Magyar Könyvtár"-a

Február 25-én délután hat órai kezdettel mutatták be a múzeum protokolltermében Muckenhaupt Erzsébet által szerkesztett a Csíki Székely Múzeum Gyűjteményei sorozat első kötetét A csíki Székely Múzeum "Régi Magyar Könyvtár"-a címmel.

A könyvbemutatót Gyarmati Zsolt múzeumigazgató nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Csíki Székely Múzeum történetében egyedi, és rendkívüli magas színvonalon szerkesztett munkáról van szó. Helytörténeti szempontból is igen értékes mű került napvilágra.

A kötetet Róth-András Lajos székelyudvarhelyi muzeológus-történész mutatta be. A kötet szerkesztőjéről, Muckenhaupt Erzsébet muzeológus és művelődéstörténész korábbi munkájáról beszélt az összegyűltek előtt. Elmondta, hogy a szakma igazi művelője, aki alapos felkészültséggel, hozzáértő tudással, és mély alázattal foglalkozik a régi könyvek tanulmányozásával. Ismertetőjét folytatva közölte, hogy a múzeum szakkatalógusának első kötete a Szabó Károly féle Régi Magyar Könyvtár című nemzeti bibliográfiai nyomtatványok anyagát dolgozza fel. A Régi Magyar Könyvtár gyűjteménye magába foglalja az 1498-1711 közötti bárhol megjelent magyar nyelvű műveket, Magyarországon kiadott más nyelven íródott könyveket, valamint azokat a külföldi kiadványokat amelyeknek szerzői részben vagy egészben Magyarországiak. A régi könyvek nagyrészt három hajdani csíki könyvtárból származnak. A legfontosabb a Csíksomlyói Ferences rendházától, ezt követi a Csíksomlyói (a mostani Csíkszeredai) Római Katolikus Főgimnázium könyvtárából, és a Csíksomlyói Mária Társulat könyvtárából származik.

Róth-András Lajos beszédét a kötet szerkesztője váltotta fel, aki egy művelődéstörténeti sétára invitálta a résztvevőket. Az egybegyűlteknek Szabó Károly munkásságáról beszélt, hangsúlyozva Székelyföld könyvkultúrájának lényegét és annak a művelődéstörténetben nyújtott szerepét. Muckenhaupt Erzsébet hangsúlyozta a múzeumok tudományos katalógusainak megjelenési fontosságát. E kötet szerkesztése több évtizedes kutatómunka összegzésének eredménye, amelyet részkutatásokon keresztül sikerült egy egésszé összeállítani.

Borítólapon a Keresztrefeszítés látható (Missale Strigoniense. Velence, 1518)
Rövid ismertetőket írtak hozzá Muckenhaupt Erzsébet román nyelven, és László Noémi angol nyelven.

A kötet megtalálható lesz a Csíki Székely Múzeum honlapján.
Honlapcím: www.csszm.ro

Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: