2010. március 31., szerda

SZABÓ LŐRINC EMLÉKÉRE2010. március 26-án kiállítás nyílt Szabó Lőrinc költőnk születésének 110. évfordulója alkalmából a Márton Áron Gimnázium könyvtárának dokumentációs és információs központjában.

A rendezvény a könyvtár birtokában lévő Szabó Lőrinc köteteket, pontosabban a költő alkotásait (belefoglalva prózai, főleg irodalomelméleti műveit) és a költőről írt dokumentumokat mutatja be, valamint fényképek és róla készült festmények teszik vonzóbbá a kiállítást.

A kiállításhoz egy rövid életrajz is kapcsolódik, amely képet nyújt a poéta életéről és ennek a verseire történő befolyásáról.

Megjegyezendő, hogy az anyag összeállításában segítséget nyújtottak Miklós József mikró-könyvtárának kötetei is.

A már tanárok és diákok által gyakran látogatott kiállítás április elsejével zárul. A szünidő után néhány órára látható lesz a tanórákon is.

Szervezők:
Boldizsár Ágoston magyar tanár
Borbé Levente könyvtáros
Balázs-Bécs Enikő dokumentarista

2010. március 30., kedd

Elkészült az ANBPR Hargita megyei fiókjának blogja

Kedves Kollégák!

Elkészült az ANBPR Hargita megyei fiókjának blogja. Román változatban készült, mert úgy gondoltuk néhányan, hogy a magyar változat talán többről kellene szóljon. Kiinduló pontnak azonban ez is jó -. ennél jobbat már könnyű készíteni.

Elárulom, nekem a Hargita megyei könyvtárakat tartalmazó térkép a kedvencem. Igaz, ezzel dolgoztam együltömben a legtöbbet.
Talán érdemes volna elkészíteni erdélyi vagy romániai magyar könyvtárak változatban. Persze, ez - ha nem is pénz - időigényes, és nem egyszemélyes munka. Kellene egy csapat. Amúgy - ma már mindenhez.

Böngészgessetek (itt: http://anbprharghita.blogspot.com/ ), olvasgassatok, gondolkozzatok.

Bákai Magdolna

2010. március 25., csütörtök

Lehetőség a nemzetközi könyvtárhasználati versenyre

Kedves Könyvtáros Kollégák!

Az Országos Pedagógiai Könyvtár Múzeum azon munkálkodik, hogy újra lehetőséget nyújtson a határon túli tanulóknak a nemzetközi könyvtárhasználati versenyzésre.
Mint biztosan többen tudják korábban ezt a funkciót a Kölcsey Ferenc Nemzetközi Könyvtárhasználati Verseny töltötte be. De sajnos ez a verseny megszűnt.
Az OPKM hosszú távú tervei között az szerepel, hogy a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt terjesztené ki valamilyen formán nemzetközivé.
Ehhez már 2009 őszén kezdtünk partnereket keresni. Ennek következtében ebben a tanévben már Kassán nagy sikerrel folynak a fordulók. De anyagi források hiányában ez a verseny továbbjutási lehetőség nélkül folyik.
A jövő tanévben viszont újra megpróbáljuk előteremteni a szükséges forrásokat. Ehhez keresünk együttműködő könyvtárakat minden határon túli magyar területről.
Így kérjük, hogy minden elköteleződés nélkül jelentkezzenek nálam azok a kollégák, akik fontosnak tartják a versenyt, a könyvtárhasználati tehetséggondozást.
Kétféle tevékenységre szeretnénk pályázni:
- a nemzetközi válás módjának, szabályainak kidolgozása, a versenyszervezők felkészítése
- a verseny lebonyolítása
Mivel a Szülőföld Alapnál most aktuálisan is van pályázat, amin érdemes lenne indulni, jó lenne, ha a jövő hét elején jelentkeznének, akiket érdekel, akiknek kérdései, ötletei vannak ezzel kapcsolatban.
A jó együttműködés reményében:
Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.
49.06-1-323-55-55

2010. március 15., hétfő

20%-OS KEDVEZMÉNY A KOLOZSVÁRI KOINÓNIA KIADÓ ÖSSZES KÖNYVÉRE!

2010. március 15. és április 12. között 20%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg a kolozsvári Koinónia Kiadó könyvei.

A Kiadó legnépszerűbb könyvei:

Hervay Gizella: Kobak könyve
Zágoni Balázs: Kincses Képeskönyv - Marosvásárhely
Zágoni Balázs: Kincses Képeskönyv - Visegrád
Zágoni Balázs: Barni Berlinben
Zágoni Balázs: Barni és a lányok
Vót, hol nem vót - Moldvai csángó népmesék
Kovács András Ferenc: Víg toportyán - Versek kicsiknek, nagyoknak
Demény Péter: Ágóbágó naplója
Visky Júlia: Három kereszt
Eginald Schlattner: Fejvesztett kakas
Nicolae Steinhardt: Napló a boldogságról
Kecskeméthy István: Biblia

A Koinónia Kiadó összes rendelhető könyve megtekinthető az alábbi linken:

http://www.interlib.ro/modules.php?book_title=&book_author= &book_publisher=koin%F3nia&book_publish_year_from=&b ook_publish_year_to=&book_language=0&book_status=1&b ook_isbn=&book_num=on&name=oSearch&type=detailed &new=true

2010. március 12., péntek

IDŐRINGATÓ

Tegnap, március 11-én, csütörtökön délután ötórai kezdettel, a Kájoni János Megyei Könyvtár olvasótermében mutatta be Időringató című kötetét az érdeklődő csíkszeredai közönség előtt Cs. Kovács Katalin.
Kopacz Katalin, a megyei könyvtár igazgatójának köszöntő beszéde után Cseke Gábor író ismertette a kötetet. Ezt követően Cseke Gábor kérdések formájába öntve igyekezett kötetlen beszélgetést kialakítani a könyvről Cs. Kovács Katalinnal, aki őszinte tisztasággal beszélt a mű létrejöttének körülményeiről, valamint a könyvhöz fűződő időfolyamatában elöltött időszakról.
A szerző térbeli-időbeli barangolásra hívta a jelenlévőket a Szamosok menti és azok mellékfolyói körüli, esetenként a világtól szinte elzárt településekhez. Emlékeiben kutatva beszélt ottjártakor megőrzött-megélt személyes tapasztalatairól, amely színesebbé tette történetének mondanivalóját. E vidék falvainak ritkán felkeresett, sajnos már részben vagy egészen elfelejtett tájai, az itt élő magyarság sorsa, a múlt és a jelen folyamatos egymásba fonódásával elevenedtek meg újra felfedezett értékei a hallgatóság előtt, nem hagyván ki az erdélyi magyar szellemi élet alakulását, felidézve történelmi múltunk nagyjait is.
A kötet szerzője önvallomásaival emberközelivé tette a hallgatók és a jövendő olvasók számára az általa megélt időbarangolást. Néha szívszorítva kellett végighallgatni mindazt, ami e tájon nemcsak a régmúltban, de néhány évtized leforgása alatt valósággá vált.

Köszönjük Cs. Kovács Katalinnak, hogy eljött közénk és emlékeivel e barangoláson keresztül felfrissítette bennünk az egymásiránti megbecsülést és identitástudatot.

A könyv tavaly jelent meg a sepsiszentgyörgyi Charta Kiadó gondozásában.

Borbé Levente

2010. március 3., szerda

ReMeK-e-hírlevél, 2010/3.

ReMeK-e-hírlevél márciusi számából

Szakmai találkozók 2010-ben
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ által szervezett Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája 2010-ben május 30. és június 1. között kerül megrendezésre Csongrádon.
Szeretettel várunk minden hazai és határon túli kollégát.
Horváth Varga Margit igazgató

Létezik még olvasási kedv - körkép udvarhelyszéki könyvtárakról
A Hargita megyéhez tartozó Udvarhelyszéken három városi és húsz községi könyvár áll a könyvbarátok és újabban internetezők rendelkezésére. A Szekelyhon.ro hírportál számára Szász Csaba által készített körképből bepillantást nyerhetünk e könyvtárak némelyikébe. Az összeállításból szemlézünk:
'Az önkormányzatokhoz tartozó intézmények számára szorítanak némi helyet a költségvetés elkészítésekor, nem költenek ugyan vagyonokat könyvekre, de ez a segítség is jól jön. Az igazi plusz és előrelépés, hogy idéntől a legtöbb községi könyvtár már számítógépekkel és ingyenes internetezési lehetőséggel várja az érdeklődőket, a Biblionet könyvtárfejlesztő program első fázisának keretében Hargita megye 19 könyvtára 76 számítógépet kapott.
Székelykeresztúr kisváros, 42 809 kötetes könyvtára 2004 óta működik jelenlegi épületében, 15 férőhelyes olvasótermében 4 számítógép áll az internetezők rendelkezésére. A látogatók mintegy 70 százaléka diák, rajtuk kívül nyugdíjasok és értelmiségiek az állandó visszatérők. A szépirodalom dominál az igények közt, de keresik a szakkönyveket, a gimnazisták számára pedig a jól látható helyre kitett képes lexikonok jelentik a csemegét. Talán meglepő, de az utóbbi időben növekedett a látogatottság, ez az intézmény népszerűsítésének is az eredménye (iskolás osztályokat hívnak rendszeresen könyvtárlátogatásra, ilyenkor sokan ott ragadnak) - mondta Lőrinczi Edit, aki 2003 óta az intézmény könyvtárosa.
Szentegyháza könyvtára tavaly ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, pár száz könyvvel indult, ma már 39 000 kötetből lehet válogatni. A kultúrház teljes földszintjét elfoglaló intézmény leggyakoribb látogatói ugyancsak diákok és egyetemisták. A könyvtár népszerűségét csak fokozták az író-olvasó találkozók, melyek vendégei voltak Kányádi Sándor, Beke György, Fodor Sándor, de hívtak meg szakembereket is, mint Toró Tibor atomfizikus vagy Egyed Ákos történész. 'Mindig gondosan ügyeltem arra, hogy a megfelelő könyv a megfelelő ember kezébe kerüljön' - vallja Szabó Klára, aki közel fél évszázadot állt a könyvbarátok szolgálatában.
A parajdi községi könyvtár (12 200 kötet, 3 számítógép) 1995-ben költözött a kultúrotthonból a polgármesteri hivatal egyik épületébe. Kádár Margit könyvtáros immár 20 éve segíti a könyvekkel való barátkozást. Bár nincs külön olvasóterme, van lehetőség a könyvek helyben használatához. Kelendőek az újdonságok, a szépirodalmi művek, valamint a szakkönyvek, főleg a kertészet vagy gyógynövények témában. Tavalyelőtt tudtak nagyobb összeget fordítani könyvvásárlásra, de a könyvtáros említette a közel 800 kötetes adományt, amit az udvarhelyi városi könyvtár juttatott el az intézményhez.
Korond 12 000-es könyvállománnyal rendelkező községi könyvtára 2007-ben költözött a régi kultúrotthonbó l az újba, a könyvtárosi feladatokat maga az igazgató, Kovács György látja el 2000 óta. A költözés évében Bukarestből érkezett adományként egy 700 kötetes könyvállomány. A látogatók többnyire diákok, a szépirodalom mellett mezőgazdasági szakkönyvekre van leginkább igény. A költözés miatt könyvek vásárlására nem volt lehetőség, viszont sikernek számít az új polcrendszer kiépítése.
Zetelakán a több mint 60 éve működő könyvtárnak 13 600 kötete van, de néhány éve testvértelepülési kapcsolaton keresztül a magyarországi Bajáról érkezett egy 7000 kötetes adomány, ezek besorolása még folyamatban van. Boros Mária az 1990-es újraindulás óta könyvtárosa az intézménynek, amely jelenleg a kultúrotthon emeletén talált otthonra. A könyvtárat vegyesen látogatják az 50 éven felüliek és a 10-13 évesek, a szépirodalom mellett a technikai és szakkönyvekre van igény, a könyvtáros reméli, a számítógépek megérkezésével és az interneteléréssel új korosztállyal bővülhet az olvasó/internetező tábor.
Lövéte községi könyvtára 10 200 kötettel áll az olvasók rendelkezésére. 2008 decemberében külön épületbe költözhetett (addig a népiskolában működött), így jobb körülmények közt fejheti ki tevékenységét. A 10 férőhelyes olvasóteremben négy számítógép is helyet kapott. András Kinga, aki 2003 óta az intézmény könyvtárosa említette, hogy abban az évben közel 2000 kötetes adománnyal bővült a könyvállomány. Inkább fiatalok, diákok fordulnak meg gyakrabban a könyvtárban, főleg az új könyveket keresik, de van igény útleírásokra, történelmi könyvekre, és újabban lélektani, spirituális művekre is.
Az összeállítás szerzője szerint: 'Az olvasási kedv ugyan nem a régi, de még létezik, így a nyitottságra, adakozásra berendezkedett, oly sok szellemi értéket rejtegető könyvtárakból sem lettek múzeumok. Merem remélni: amíg lesznek olvasók, addig lesznek könyvtárak... vidéken is.'
A teljes írás itt olvasható: http://www.szekelyh on.ro/hirek/ tarsadalom/ letezik-meg- olvasasi- kedv

"Cimbora jelmezbál" Gyimesközéplokon
Gyimesközéplok községi könytvárosa, Mihók Edit egyik lelkes szervezője volt idén a helyi iskolások farsangjának. A könyvtáros a községi lapban is beszámolt a rendezvény sikeréről: 'Itt a farsang áll a bál… mondja ez egyik vidám mondóka. Ezzel a gondolattal rendeztük meg a gyimesközéploki központi kultúrotthonban 2010. január 29-én az V-VIII. osztályos tanulók számára a jelmezbált. Cimborák báljának is mondhatjuk ezt a rendezvényt, mivel jelen voltak tanulók községünk három nagy iskolájából (Bükkhavas, Szalomás és Megálló). Azért volt ez így jó, mert találkoztak, ismerkedtek egymással a gyerekek, na és főleg a jelmezeken volt a lényeg, felismerni, ki is rejtőzik mögötte. A program összeállításakor eléggé sok mindenre gondoltunk. Jelmezek tánca, lekvárba mártott farsangi fánk evés, múmiaöltöztetés, álarc- és süvegkészítés, vetélkedő természettudomá nyi és földrajzi témakörökből stb. Sok minden oly kevés időre...'
Forrás: Mihók Edit, Gyimesközéploki Községi Könyvtár

Virtuális és valós gyermekkönyv- intézetek
Létrejött a Magyar Gyermekkönyv Intézet - igaz, egyelőre még csak virtuálisan, a Facebookon (http://www.facebook .com/pages/ Magyar-Gyermekko nyv-Intezet/ 289560147327? ref=search&sid=790805761. 1542656581. .1).
Sok más országban már van ilyen intézmény valóságosan is, ott, ahol fontosnak tartják a gyerekkönyvek és a gyerekirodalom ügyét. Most, aki úgy gondolja, Magyarország is megérdemelne egy ilyen intézményt, csatlakozzon hozzá, legalább a Facebookon. E hír megfogalmazója ma a Svéd Gyerekkönyv Intézet rajongója lett például, az igazi intézeté, amely gyűjti az összes, Svédországban megjelenő gyerekkönyvet. A honlapja itt található: http://www.sbi. kb.se/, angolul: http://www.sbi. kb.se/en/
Forrás: Maria Larsson

2010 a képzőművészetek éve a Székelyföldön
A képzőművészetek évének nyilvánította a 2010-es esztendőt a székelyföldi Kovászna megye önkormányzata.
'A tavalyi Benedek Elek-emlékév sikerén felbuzdulva megvizsgáltuk, hogy milyen ügynek szentelhetjük ezt az esztendőt, és kiderült, hogy több mint 15 háromszéki képzőművész születésének vagy halálának van kerek évfordulója az idén' - mondta Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke. Ezért nem egy személynek a munkásságáról fognak megemlékezni, hanem magáról a képzőművészetről, a sepsiszentgyörgyi városi önkormányzattal együtt így a képzőművészetek évének nyilvánították az ideit. Ehhez csatlakozott Hargita megye is. A szervezésbe bevonták a képzőművészek szövetségét, a háromszéki képzőművészek egyesületét, a Barabás Miklós Céhet, a program felelőse pedig Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója lett. A tervek szerint nemcsak kiállításokat szerveznének, hanem új galériát építenének, monográfiákat, katalógusokat és emlékalbumokat adnának ki. A rendezvények azonban túlmutatnának Székelyföld határain, a tárlatokat, művészközösségeket a magyarországi testvérmegyékben, a testvértelepüléseken, valamint Svédországban is bemutatják.
Forrás: http://erdely. ma/kultura. php?id=64897

Digitalizált székely mondavilág
Székelyföldi mondák és legendák digitalizálását, illetve érintőképernyős térképen való rögzítését kezdte el egy székelyudvarhelyi vállalkozó.
A negyvenezer eurós program célja minél több emberrel megismertetni a székelyföldi monda- és legendavilág történeteit, és hozzájárulni a turizmus fejlesztéséhez. A munkálatok költségeit részben a Szülőföld Alap, a Verestóy Attila Alapítvány, az Eurotrans és Hargita Megye Tanácsa fedezi.
'Gyerekkori álmom valósult meg. Most már mindenki megismerheti a mondáinkat, legendáinkat, amelyek a képes, interaktív térképpel még szerethetőbbek lesznek. És amellett, hogy értéket mentünk, a digitális platformmal ismereteket is terjesztünk' - mondta el Fazakas Szabolcs, a székelyudvarhelyi székhelyű, dokumentum-, riport-, és reklámfilmeket gyártó stúdió vezetője.
A projekt ötletgazdája hozzátette, hogy ez a honlap legendagyűjtő helyként fog működni. A digitális elérhetőség előtt nyomtatva adják majd ki a legendatérképeket. A kézikönyveket minden székelyföldi iskolába el kívánják juttatni.
Az online legenda- és mondatérkép a már levédett www.legendarium. ro honlapon lesz elérhető.
Forrás: http://www.vallalko zoinegyed. hu/20100122/ szekelyfold- erdely-digitalis -mondavilag

Internetre kerül a magyar folklórarchívum
Akár világszenzáció is lehet a Hagyományok Házának kezdeményezése: a ma még mágneses adathordozókon tárolt óriási folklórarchívumot digitalizálják és egy SQL alapú média-adatbázisban katalogizálják. A 220 milliós fejlesztésnek köszönhetően az eddig csak kutatók által elérhető, nehezen kezelhető és folyamatosan pusztuló állomány végre az internetre kerül. A nonprofit állami intézményként működő Hagyományok Háza öt éve digitalizálja és rendszerezi a folklórdokumentum- gyűjteményeket: népzenét, néptáncot, fényképanyagot és írott emlékeket.
Az interneten is közzéteszik majd szellemi örökségünk kincseit. A rengeteg nehezen őrizhető és óvható népművészeti emlék így nem pusztán katalógusszámmal ellátott, 'raktárban porosodó' archív anyag lesz, hanem ismét élő néphagyománnyá válhat.
Forrás: http://hirek. prim.hu/cikk/ 76454/

Idén Csíkszeredában kerül átadásra "Az év fiatal könyvtárosa" díj
A Románia Magyar Könyvtárosok Egyesülete idén is meghirdeti Az év fiatal könyvtárosa díjat, melynek átadására áprilisban, a Könyvtárosok Napján, Csíkszeredában kerül sor a Kájoni János Megyei Könyvtárban. Javaslatokat az RMKE vezetőségéhez (kati@biblior. topnet.ro) vagy a bakai.magdolna@ gmail.com címre lehet küldeni április 9-ig (24,00 óráig). A javaslat megtételekor a következő kritériumokat ajánlatos figyelembe venni: legalább 3 éves könyvtári gyakorlat; 35 éves felső korhatár; kiemelkedő teljesítmény valamilyen területen; elkötelezettség a könyvtáros szakma iránt; készség új ismeretek elsajátítására; szakmai- és általános műveltség fejlesztésére, bővítésére irányuló törekvés. Egy rövid laudációt is mellékelni kell a jelöltről. A beérkezett javaslatokból az RMKE vezetősége fogja kiválasztani Az év fiatal könyvtárosa idei díjazottját.
Forrás: Kopacz Katalin, RMKE, elnök

Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@ gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@ yahoo.co. uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, könyvtáros), twsa@freemail. hu
Olvasószerkesztő : Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, igazgató), szonda_szabolcs@ kmkt.ro
Munkatárs: Bedő Melinda (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros),
E lapszám felelős szerkesztője: Tóth-Wagner Anikó

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@ yahoogroups. com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

2010. március 2., kedd

Monoki díj idei nyertese

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének döntése alapján az idei Monoki díjat a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetem könyvtárának botanikai részlegén dolgozó Okos-Rigó Ilonának ítélték oda. A díjátadási ünnepségre április 17-én délután hat órakor kerül sor egy gálaműsör keretén belül a Kolozsvári Magyar Operaházban .

Érdemes megemlíteni a jelöltek névsorát is.


Tehát, az idei Monoki díjra javasoltak névsora:

1. Bedő Melinda és Máthé Izabella a csíkszeredai Megyei könyvtártól,

2. Kelemen Katalin a csíkszeredai Megyei könyvtártól,

3. Kiss László a sepsiszentgyörgyi Mikó Kollégium könyvtárától,

4. Kolbert Tünde a borszéki Városi Könyvtártól,

5. László Anna a dévai Megyei könyvtártól,

6. Okos-Rigó Ilona a kolozsvári Egyetemi Könyvtártól,

7. Porácky Rozália a Kolozsvári Egyetemi Könyvtártól.


Információ: Kopacz Katalin, Hargita Megyei Könyvtár

* * *

Örömmel nyugtáztam, hogy az idén egy iskolai könyvtáros is szerepelt a jelöltek listáján.

B.L.

2010. március 1., hétfő

Márciusi évfordulók 2010

420 esztendeje, 1590. március elsején született Grigore Ureche moldvai román krónikaíró. Fő műve a Letopiseţul ţării Moldovei (Moldva története 1359-1594 között).

80 éve, 1930. március másodikán hunyt el D.H. Lawrence angol író és fordító. Ismertebb művei: Szülők és szeretők, A szivárvány, A tollas kígyó.

35 éve, 1975. március harmadikán hunyt el Német László író, esszéista és drámaíró, a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja. Olvasottabb művei: Iszony, Gyász, Égető Eszter, A két Bolyai, Kisebbségben.

50 éve, 1960. március ötödikén hunyt el Asztalos István erdélyi magyar író és publicista. Alapító tagja és főszerkesztője volt az 1957-ben megjelent Napsugár című gyereklapnak.

535 esztendeje, 1475. március hatodikán született Michelangelo Buonarotti olasz képzőművész és költő, az olasz reneszánsz kimagasló mestere.

85 éve, 1925. március nyolcadikán hunyt el Balogh Endre erdélyi magyar író.

70 éve, 1940. március tizedikén hunyt el Mihail Afanaszjevics Bulgakov orosz író, drámaíró, az orosz irodalom kiváló szatirikusa. Legismertebb műve, amely világhírűvé tette: A Mester és Margarita.

60 éve, 1950. március tizenkettedikén hunyt el Heinrich Mann német író, Thomas Mann bátyja. Legismertebb műve a Ronda tanár úr, amelyet 1930-ban A kék angyal címen megfilmesítettek.

35 éve, 1975. március tizennegyedikén hunyt el Ivo Andrić boszniai szerb író, költő.

70 éve, 1940. március tizenhatodikán hunyt el Selma Lagerlöf svéd írónő. Első nő, akinek odaítélték az irodalmi Nobel-díjat. Műveivel a gyerekirodalomban is tekintélyes helyet foglal el. Legismertebb műve: Nils Holgerson csodálatos utazása a vadludakkal.

60 éve, 1950. március tizenkilencedikén hunyt el Edgar Rice Burroughs amerikai író. Hírnevét az ifjúság számára írt Tarzan regénysorozatnak köszönheti.

240 éve, 1770. március huszadikán született Johann Christian Friedrich Hölderlin a német költészet kimagasló alakja. Költészete a klasszika és a romantika határán foglal helyet.

210 éve, 1800. március huszonötödikén született Nászif al-Jázidsi arab író.

135 éve, 1875. március huszonhatodikán született Kriza János erdélyi magyar költő, műfordító és néprajzkutató. Néprajzi munkájának kiemelkedő gyöngyszeme az 1863-ban kiadott Vadrózsák című székely népköltészeti gyűjteménye.

85 éve, 1925. március huszonnyolcadikán született Victor Tulbure román költő. Számottevőt alkotott a román gyerekirodalomban is.

110 éve, 1900. március 31-én született Szabó Lőrinc magyar költő és műfordító, a huszadik századi magyar líra egyik meghatározó alakja.

* * *

ÉRDEMES TUDNI

200 éve, 1810. március elsején született Frédéric Chopin kiváló lengyel zeneszerző és zongoravirtuóz.

125 éve, 1885. március elsején született Pethő Sándor magyar publicista, történész, a Magyar Nemzet alapító főszerkesztője.

125 éve, március tizenharmadikán született Mező Ferenc görög és latin tanár, sporttörténész. Az 1928-as amszterdami olimpián szellemi olimpiai bajnokságot nyert Az olimpiai játékok története című munkájával, amely munka magába foglalja az ókori és az újkori olimpiák történetének.