2010. március 12., péntek

IDŐRINGATÓ

Tegnap, március 11-én, csütörtökön délután ötórai kezdettel, a Kájoni János Megyei Könyvtár olvasótermében mutatta be Időringató című kötetét az érdeklődő csíkszeredai közönség előtt Cs. Kovács Katalin.
Kopacz Katalin, a megyei könyvtár igazgatójának köszöntő beszéde után Cseke Gábor író ismertette a kötetet. Ezt követően Cseke Gábor kérdések formájába öntve igyekezett kötetlen beszélgetést kialakítani a könyvről Cs. Kovács Katalinnal, aki őszinte tisztasággal beszélt a mű létrejöttének körülményeiről, valamint a könyvhöz fűződő időfolyamatában elöltött időszakról.
A szerző térbeli-időbeli barangolásra hívta a jelenlévőket a Szamosok menti és azok mellékfolyói körüli, esetenként a világtól szinte elzárt településekhez. Emlékeiben kutatva beszélt ottjártakor megőrzött-megélt személyes tapasztalatairól, amely színesebbé tette történetének mondanivalóját. E vidék falvainak ritkán felkeresett, sajnos már részben vagy egészen elfelejtett tájai, az itt élő magyarság sorsa, a múlt és a jelen folyamatos egymásba fonódásával elevenedtek meg újra felfedezett értékei a hallgatóság előtt, nem hagyván ki az erdélyi magyar szellemi élet alakulását, felidézve történelmi múltunk nagyjait is.
A kötet szerzője önvallomásaival emberközelivé tette a hallgatók és a jövendő olvasók számára az általa megélt időbarangolást. Néha szívszorítva kellett végighallgatni mindazt, ami e tájon nemcsak a régmúltban, de néhány évtized leforgása alatt valósággá vált.

Köszönjük Cs. Kovács Katalinnak, hogy eljött közénk és emlékeivel e barangoláson keresztül felfrissítette bennünk az egymásiránti megbecsülést és identitástudatot.

A könyv tavaly jelent meg a sepsiszentgyörgyi Charta Kiadó gondozásában.

Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: