2010. április 1., csütörtök

Biblionet – esély a könyvtáraknak

2010. március 30-án, délután hat órai kezdettel a Kájoni János Megyei Könyvtárban bemutatták a Biblionet Országos Könyvtárfejlesztési programnak köszönhetően megnyílt új számítógépes termet, amelyben az új kommunikációs eszközök használatát és annak lehetőségeit tárták fel az érdeklődők előtt.
Kopacz Katalin rövid köszöntőbeszédét Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke váltotta fel, majd Antal Attila, Csíkszereda alpolgármesterének beszéde következett.
Paul-Andre Baran, az IREX Romániai igazgatója ismertette a Biblionet programot és annak jelentőségét országos, valamint nemzetközi szinten. Többek között szó esett a könyvek használatáról, ami a korszerű, újonnan bevezetett technológia mellett ugyanúgy megtalálta saját helyét a könyvtárban.
Bedő Melinda osztályvezető és Máthé Izabella szakirányító rávilágítottak azokra az új lehetőségekre, amelyeket az újonnan megnyílt számítógépes terem nyújthat felhasználóinak új szolgáltatásai által.
Kelemen Katalin, a dokumentációs részleg osztályvezetője, a Székelyföldi digitális emlékezet tervbe nyújtott betekintést. A rövid bemutató taglalta helyi értékeinknek fontosságát, és a világhálón keresztüli könnyebb elérhetőségének szerepét, főleg a kutatómunkák kapcsán.
Máthé Izabella szakirányító a könyvtár új szolgáltatását mutatatta be, amelyet ezentúl az érdeklődő közönség használatára bocsátanak, vagyis, hogy miként lehet használni az információs és dokumentumszolgáltató eszközöket, s azok hogyan könnyítik meg tevékenységükben a keresőkutatókat.
Jakab Anna könyvtáros rövid ismertetőt tartott az Ariel dokumentumküldő szoftverről, amelyet Magyarországon használnak inkább, de mostantól a megyei könyvtárban is igénybe vehető.
A jól megszervezett gördülékeny lefolyású rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult, amelyben a meghívottak kérdezhettek, kifejthették véleményüket, elmondhatták meglátásaikat ezen említett korszerű szolgáltatások kapcsán.

*

Az említett korszerű szolgáltatások más színben tüntetik fel a könyvtár jövőjét, ezáltal lehetőségek sokaságát vonva magával. Esélyt ad a használóknak egy egyszerűbb és gyorsabb dokumentálódáshoz, amelyek a kínált eszközökön keresztül elérhetőbbé teszik az információhoz való hozzáférést.
A Biblionet program által felújított közkönyvtárak szolgáltatásai jobb megoldásokat kínálnak a könyvtárközi kapcsolatok révén, és gördülékenyebbé teszik a felhasználók és a könyvtárosok munkáját egyaránt.
A rendezvény anyagáról bővebben: 

http://anbprharghita.blogspot.com/p/materiale.htmlBorbé Levente

Nincsenek megjegyzések: