2010. április 13., kedd

Hatékony kommunikáció az iskolai könyvtáros munkájában

Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza 2010. április 7. és 10 között továbbképző programot szervezett az egy normás iskolai könyvtárosok számára "Hatékony kommunikáció az iskolai könyvtáros munkájában" címmel. 
Az első két nap a könyvtári menedzsmentről szólt, amelyet Poráczky Rozália, a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár főigazgató helyettese tartott meg. A két napra betervezett előadássorozatot gyakorlatokkal és feladatokkal tette színesebbé, amelyek segítségével rávilágított a könyvtár, mint non-profit szervezet menedzselésének fontosságára. Beszélt azokról a lehetőségekről, amelyek segíthetik a könyvtáros munkáját és előmozdíthatják a könyvtárban zajló tevékenységet. Minden egyes téma után kötetlen beszélgetésre került sor, ahol a könyvtárosok megoszthatták eddigi tapasztalataikat és jövőbeni elképzeléseiket a könyvtárról, a könyvtáros munkájáról és a könyvtárban zajló tevékenységekről.
            A következő két nap, habár formájában különbözött az előző kétnapi tevékenységsorozattól, mégis tartalmilag összekapcsolódott véle. Így vált teljes egésszé a program. A képzők Pöllnitz Ilona a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Házától és Szabó Irén Ottilia a csíkszeredai Hargita Megyei Pszichopedagógiai Központtól jöttek. A tréning szintén a hatékony kommunikáció jegyében zajlott. A program gördülékenysége és érdekes, érdekfeszítő feladatai-gyakorlatai segítséget nyújtott minden egyes résztvevő számára az elkövetkezendő munkájukban. A tréning sikeressége a résztvevők igényeihez is köthető, lépten-nyomon kérdeztek, a képzők pedig igyekeztek választ adni a feltett kérdésekre.


            E két program közé be lehetett ékelni egy könyvtárlátogatást is a Márton Áron Gimnáziumban. Természetesen, akik még nem látták a Pedagógusok Háza megújult könyvtárát, ez alkalommal azt is megtekinthették.

            A továbbképzőre való bejelentkezés a beiratkozások időrendi sorrendje alapján történt.

A résztvevők névsora:
BRASSÓ MEGYE: Bódi Katalin a brassói Áprily Lajos Főgimnáziumtól.

MAROS MEGYE: Adorjáni Erzsébet a nyárádszeredai Bocskai István Iskolaközponttól, György Zita Enikő a nyárádszeredai Általános iskolától, Székely Ferenc az erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközponttól és Szolláth Hunor a szovátai Domokos Kázmér Iskolaközponttól.

KOVÁSZNA MEGYE (Háromszék): Forreiter Csilla a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Elméleti Líceumból, Fosztó Erzsébet a sepsiszentgyörgyi Kós Károly Iskolaközponttól és Török Julianna a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolától.


HARGITA MEGYE: Fekete Erzsébet a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközponttól, Hatos Melinda a székelykeresztúri Orbán Balázs Líceumtól, Barabás Zója a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskolától, Botorok Ildikó a  székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskolától, Deák Enikő a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Líceumtól, Dénes Tünde Sára a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumtól, Györfi Margit a székelyudvarhelyi Kós Károly Iskolaközponttól, Marossy Enikő a székelyudvarhelyi Bányai János Szaközépiskolától, Kátay Erzsébet a Korondi Iskolaközponttól, Gábor Tünde Anikó az Árpádházi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnáziumtól, Gábor Emilia a csíkkarcfalvi Mártonffy György Általános Iskolától, Nagy Aranka a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Líceumtól, Borbé Levente a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumtól, Bölöni Melinda a csíkszeredai Nagy Imre Általános iskolától, Egyed Daniela a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceumtól, Kovács Edit a csíkszeredai Joannes Kajoni Közgazdasági Iskolaközponttól és Márdirosz Ajka a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza könyvtárától. 

Fotók: Fosztó Erzsébet

A képzés programfelelőse Márdirosz Ajka, a Hargita Megyei Pedagógusok Háza könyvtárosa volt.


Borbé Levente

Nincsenek megjegyzések: