2010. április 21., szerda

„Hatékony kommunikáció az iskolai könyvtáros munkájában” - továbbképző program – Szakmai beszámoló

Célcsoport:iskolai könyvtárosok
Időszak:2010. április 7–11.
Időtartam:30 óra
Helyszín: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza
Szállás:Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Iskolás Sportklub vendégszobáiban
Étkezés: a Kós Károly Építészeti Szakközépiskola étkezdéjében
Képzők:dr. Poráczky Rozália, Pöllnitz Ilona, Szabó Irén-Ottilia
Programfelelős:Márdirosz Ajka

A meghirdetett továbbképző programra 33 iskolai könyvtáros jelentkezett 5 megyéből (4 Kovászna, 4 Maros, 1 Brassó, 1 Bihar és 23 Hargita megyéből). 25 jelentkező kapott lehetőséget a részvételre (3 Kovászna, 4 Maros, 1 Brassó és 17 Hargita megyéből), négyen kerültek tartaléklistára, valamennyien Hargita megyeiek, négyen pedig időközben visszamondták jelentkezésüket.

A 25 résztvevőből, 17 hallgató szállt meg a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok Háza 4 ágyas vendégszobáiban, 1 előadó pedig az Iskolás Sportklub 2-3 ágyas vendégszobájában. Minden résztvevő és előadó ebédelt a Kós Károly Szakközépiskola étkezdéjében, szállóvendégeinknek pedig reggelit, vacsorát is biztosítottunk.

A továbbképző programnak két része volt: az első két nap Könyvtári Menedzsment témában dr. Poráczky Rozália a kolozsvári BBTE munkatársa, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár igazgató helyettese tartott előadásokat. A továbbképző második felében Kommunikációs tréningre került sor, amelyet két képző vezett: Pöllnitz Ilona, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza módszertanos tanára, valamint Szabó Irén-Ottilia, a Hargita Megyei Pszichopedagógiai Központ munkatársa.

            A továbbképző első, előadássorozat részében a résztvevő iskolai könyvtárosok megismerkedtek a könyvtári menedzsment fogalmával, ennek funkcióival: a tervezés, stratégiai tervezés, marketing, irányítás, szervezés, szervezeti felépítés, vezetés, emberi erőforrás gazdálkodás, kommunikáció, szervezeti kommunikáció mibenlétével, lényegi tartalmi, elméleti vonatkozásaival. Az előadások során beszélgetés, tapasztalatcsere alakult ki a hallgatók között az adott témával kapcsolatosan, az előadó gyakran moderálta, szakmai tanácsokkal látta el ezeket a véleménycseréket. A képzés során a hallgatók különböző gyakorlatokat, esettanulmányokat, teszteket végeztek el, különféle kérdőíveket töltöttek ki a szakmájukra vonatkozóan, valamint a menedzsment területéről: a könyvtári munka körülményeinek vizsgálata (SWOT-elemzés), változásmenedzsment kérdőív, a vezetési stílusok kérdőíve, motiváció-kérdőív, stressz teszt, stb. Ezek kiértékelése is megtörtént a kurzus alatt, amely révén mindenki egyénileg felmérhette könyvtára helyzetét, menedzseri képességeit stb.
            A training során a hallgatók megismerték a kommunikáció módjait és szerepét a mindennapi munkájukban, valamint különböző konfliktuskezelési módokat is elsajátítottak. A kommunikáció különböző technikáit gyakorlatban, szituációs helyzetekben is megtapasztalhatták.

A 25 résztvevőből 24-en töltötték ki a hallgatói kérdőívet. A 24 hallgatóból 4 erre számított, a többi 20 szerint, a képzés több volt, jobb volt, mint amire számítottak, s ezt sokan külön ki is hangsúlyozták.

Szakmai szempontból – tartalmilag a résztvevők 49%-a jónak, 51%-a magas színvonalúnak találta a foglalkozásokat, módszertani szempontból 60%-uk jól átgondoltnak találták, 40% pedig kimagaslónak. Mindenki elégedett volt a tanfolyamon az elmélet és gyakorlat arányával, többségük (90%) a tananyag és a rá szánt időtartam arányával is, két résztvevőnek tűnt feszítettnek a tempó. Mindenki úgy vélte, hogy a tanfolyam meghatározó mértékben adott segítséget a szakmai továbbhaladásban, a többség (80%) nagyon jól használhatónak találta a tanfolyam segédanyagait, 20% pedig jól használhatónak.

A résztvevők többsége (80%) magas színvonalúnak értékelte a képzők kommunikációs készségét, és mindenkit kitűnően érezte magát a csoportban. 30% magas színvonalúnak minősítette az oktatóterem felszereltségét, a tanulási körülményeket, a 45% jónak, 25% pedig átlagosnak.

A tanfolyam szervezettsége a résztvevők 87,5%-a szerint kifogástalan volt 12,5% szerint pedig jó, és mindenki úgy érezte, igényli a kapcsolattartást, sőt, ha lehet a folytatást is.

A résztvevők visszajelzéseiből:

 • „Nagyon barátságosak, türelmesek voltak az előadótanárok, kitűnő, oldott munkalégkör volt! Jó volt a szervezés. Kifogástalan volt!”
 • „Nagyon érdekes volt, sok mindent tanultam, kikapcsolódtam is egyben. Nagyon jól használhatók voltak a tanfolyam segédanyagai.”
 • „Nagyon sok lehetőséget nyújtott olyan dolgok beigazolódására, amire még nem találtam választ, hogy helyes-e, vagy csak az én személyes meggyőződésem, véleményem bizonyos helyzetekről…”
 • „Jó ötletnek tartottam, hogy az elméleti anyag az első napokban volt, mert jobban tudtunk figyelni, de nagyon kellett utána az a sok színes, hasznos tevékenység, játék. Én már sok tanfolyamon vettem részt, de azt hiszem, sehol sem éreztem ennyire, hogy én, mint egyén fontos vagyok, nem csak azért, amit tudok, hanem ahogy és amit érzek. Pár olyan dolgot is tanultam meg magamról, amit eddig nem is vettem észre. Nagyon hasznos volt minden, a beszélgetések is, úgy érzem, jobb hallgató lettem.”
 • „… felszabadult hangulatú volt, tanulságos.”
 • „… szórakoztató, stressz feloldó hatású volt, főleg a képzés második része.”
 • „… ilyen képzéseken máskor is biztos részt vennék, de ha más jellegű lesz, azt sem hagynám ki!”
 • „Nagyon gördülékeny volt a program. Jó volt, hogy mindig, mindenki sorra került, bizonyos helyzeteket megbeszélhettünk, véleményeztünk, megoldást kerestünk. Ehhez hasonló képzések nagyon megfelelnének számomra a továbbiakban is, mert szükségem van rá!”
 • „A szervezés kifogástalan volt, jól átgondolt, a sok gyakorlati tevékenység színesítette, szórakoztatóvá tette a programot. A szakmai továbbhaladáshoz konkrét tanácsokat kaptunk.”
 • „… maradandó, felejthetetlen élményekkel gazdagodtam, az egymásra figyelés, a nyitottság, a kedvesség gyakorlása is meghatározta ezt a pár napot… Tanultam, meghallgattam, megismertem másokat és önmagam. Köszönöm!”
 • „Az önismeret gyakorlása mellett, a diákokkal való kommunikációban is sok segítséget kaptunk.”
 • „Sokat tanultam, amit reményeim szerint gyakorlatban is ki szeretnék próbálni.”
 •  „Nagyon tetszett a ’training’ része a képzésnek, a játékos módszerek, gyakorlatok!”
 • „Máskor is szívesen részt vennék a kommunikációs, és szakmát érintő képzéseiken!”
A képzők véleménye:
A programot eredeti terveinknek megfelelően sikerült megvalósítani. Mindazok a témák feldolgozásra kerültek, melyek az előre egyeztetett tematikában szerepeltek.

A hatékony, erőszakmentes kommunikáció meghatározó tényező mindennapjainkban, azonban kiemelt jelentőséggel bír az olyan munkakörökben, ahol emberekkel dolgozunk.

Az iskolai könyvtáros munkaköréből adódóan különböző korosztályú diákkal, pedagógussal, esetenként szülővel kerül kapcsolatba naponta.
A tanfolyam célja segíteni az iskolai könyvtárosokat kommunikációs eszköztáruk kibővítésében.
A szakmai ismereteken túl olyan önismereti-társismereti, személyes élményű gyakorlatokat építettünk be, amelyek nemcsak a mindennapi munkát teszik könnyebbé, hanem az interperszonális kapcsolatokban is hatékonyan kamatoztathatóak.

Tapasztalatunk szerint a program hatékonysága csak akkor biztosított, ha megszakítások nélkül, egymást követő napokon, folyamatosan zajlik. Jelen esetben a tanfolyam sikerességéhez nagyban hozzájárult az, hogy a ”Szülőföld Alap” a résztvevők számára szállást és étkeztetést biztosított és ez által lehetővé tette a folyamatos együttlétet.

A résztvevők nagyon motiváltan vettek részt a foglalkozásokon, aktivitásukkal és tapasztalataik megosztásával egymást is segítették, támogatták. A témáról többen előismeretekkel rendelkeztek, néhányan tréning jellegű továbbképzésen is részt vettek már, ami segítette őket és a többieket is, hogy bátrabban vállalják fel önmagukat, problémáikat.

Képzőkként komolyságot, nyitottságot, maximális feladattudatot és rugalmasságot tapasztaltunk a csoport tagjai részéről. Örültünk annak, hogy a kezdeti motiváltság a tanfolyam bezárásáig fennmaradt, a résztvevők megerősödtek abban, hogy munkájuk fontos és nélkülözhetetlen az iskolában.

Információ:

Márdirosz Ajka

Nincsenek megjegyzések: