2010. április 6., kedd

ReMeK-e-hírlevél, 2010/4.

ReMeK-e-hírlevél áprilisi számából

Digitalizálták Radnóti hagyatékát
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a költő születésének századik évfordulóján‚ ’Ó, költő, tisztán élj te most’ címmel kamarakiállítást rendezett a hagyatékból, és a nagy érdeklődésre való tekintettel úgy döntött, annak anyagát bővített formában a világhálón teszi látogathatóvá.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával elkészített, Radnóti Miklós életét és munkásságát bemutató digitális gyűjtemény (Radnóti kézírásos hagyatéka) már elérhető a könyvtár honlapján: www.mtak.hu. A hagyatékot a költő özvegye, Gyarmati Fanni 2008-ban ajándékozta az intézménynek.
Forrás: http://computerworl d.hu/digitalizal tak-radnoti- hagyatekat. html

Megnyílt a Kisebbségkutató Intézet olvasóterme Kolozsváron

A kolozsvári székhelyű romániai Kisebbségkutató Intézet Dokumentációs Központja ez év áprilisától olvasóteremmel várja az etnikai kisebbségekkel foglalkozó kutatókat, illetve a végzős vagy alapképzésen túli programokban részt vevő egyetemi hallgatókat is.
Forrás: http://multikult. transindex. ro/?hir=2389

Az összes romániai könyv online katalógusa
Március 30-án indította a Romániai Könyvkiadók Egyesülete (AER) a romániai könyvpiacon elérhető könyvek első online katalógusát. Az Infocarte (Romanian Books in Print) az összes hazai kiadónál megjelent, a hazai könyvpiacon elérhető, ISBN-nel rendelkező kiadványról információt nyújt, közel 40 000 címről.
A Books in Print a könyvtárosok számára is hasznos, gazdag információforrá st jelent azokról a kiadványokról, amelyek az országos könyvbeszerzési program keretében szerezhetők be.
A www.infocarte. ro címen elérhető projektet olyan alapítványok segítségével hozták létre, amelyek más európai országokban is indítottak hasonló projekteket, a bécsi ERSTE alapítvány tartja fenn, a Román Kulturális Intézettel együttműködve.
Forrás: http://www.realitat ea.net/marti- se-va-lansa- primul-catalog- online-al- tuturor-cartilor -disponibile- in-romania_ 706810.html

A részletek varázsa: ablakok - fotópályázat
Április 18-a műemlékvédelmi világnap. Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata ez alkalomból hirdeti meg első fotópályázatát, amelynek állandó témája Székelyföld épített öröksége.
A pályázattal kapcsolatos részletes információkat elolvashatják Hargita Megye Tanácsának honlapján: www.hargitamegye. ro (a Felhívás menüpont alatt), valamint érdeklődhetnek a 0747-115337- es telefonszámon. A rendezvény partnere a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökségi Igazgatóság. Támogatók: Hargita Megyei Kulturális Központ, Csíki Székely Múzeum.
Forrás: Bákai Magdolna, RMKE-levelező lista
Forrás: http://www.hargitam egye.ro/index. php?option= content&task=view&id=1341&Itemid=74
Digitalizálási tanfolyam a Kájoni János Megyei Könyvtárban
Az Országos Széchenyi Könyvtár szakemberei, Renkecz Anita és Csáki Zoltán irányításával 2010. március 22-25. között 11 romániai könyvtáros sajátíthatta el a könyvtári digitalizálás alapjait a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárban szervezett, 30 órás tanfolyam keretében. Számos sikeres szakmai képzés helyszíne volt a csíkszeredai intézmény az előző évek folyamán is, a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületével együttműködve évek óta az OSZK Könyvtári Intézetének határon túli kihelyezett bázis-képzőhelyeké nt működik. A jelenlegi képzés a Szülőföld Alap anyagi támogatásával valósulhatott meg, a Könyvtári Intézet által a határon túli intézmények számára kidolgozott továbbképzési programok keretében.
A tanfolyami képzés során bemutatásra kerültek a digitalizálás alaptechnológiá i és fejlődési trendjei, a résztvevők megismerhetté k a nemzetközi szabványokkal való összehangolás lehetőségeit, az interneten tért hódító legújabb technológiákat. A képzés emellett módszereket kínált egyes gyűjtemények összekapcsolható ságának és kölcsönös átjárhatóságának növelésére, az elektronikus formában meglévő adatok jobb kihasználására.
A tanfolyam résztvevői az elméleti alapvetés mellett a gyakorlatban is megismerhetté k a  digitalizálás munkafolyamatá t. A képzés során elsajátított ismeretek birtokában a könyvtárosok képessé válnak egyszerű digitalizálási feladatok elvégzésére, kisebb elektronikus dokumentumgyű jtemény kezelésére, összetettebb feladatok esetén a munka áttekintésére, ellenőrzésére.
Forrás: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár

Majd’ fél évszázad a könyvek szolgálatában
Szabó Klára szentegyházi nyugalmazott könyvtárossal Szász Csaba újságíró beszélgetett. A Szekelyhon.ro hírportálon olvasható terjedelmes interjúból gazdag könyvtárosi életpályát ismerhetünk meg: ’Alig 20 négyzetméteren 1500 leltári példánnyal kezdte 1958-ban; amikor 2004-ben nyugdíjba vonult, a szentegyházi Városi Könyvtár több mint 100 négyzetmétert foglalt el és 39 ezer kötettel várja az olvasót. Szabó Klára közel fél évszázadon át segítette a könyvekkel való barátkozást, de ezek a kötetek csak egy részét képezik az amúgy is gazdag élettörténetének.’ (...) ’Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2003-ban Monoki István-díjjal jutalmazta Szabó Klárát. Ekkor hangzott el: minden könyvtárnak két lényeges alkotórésze van, egy anyagi: a könyvek... s egy szellemi: a könyvtáros. Szabó Kláráról elmondható, hogy ő a könyvtár lelke... élete pedig szolgálat, a köz szolgálata, nap mint nap teszi, amit kell... nem hivalkodva fennhangon, hanem csendben, szerényen, alázattal, páratlan kitartással, hittel, hivatástudattal, ezért példaértékű számunkra.’

Feltérképeznék Kőrösi Csoma Sándor útját
Az Új Magyar Szó című bukaresti napilapnak Kelemen Hunor kulturális miniszter elmondta, hogy a Székelyföldről a magyar őshaza kutatására Ázsiába indult XIX. századi nagy keletkutatónak, az első tibeti-angol szótár megírójának vándorútját a Selyemút mintájára térképeznék fel. A Kőrösi-emlékhelyeket összegyűjtve létre lehetne hozni a Megismerés útját. Kelemen Hunor szerint Kőrösi Csoma Sándor élettörténete a kultúrák és a vallások közötti átjárást is jelenti, ezért az ENSZ tudományos és kulturális szervezete, az UNESCO 2010-es programjában adott a lehetőség a terv megvalósítására.
A miniszter úgy véli, hogy Románia és Magyarország érdekelt a Megismerés útjának megvalósításában. A két országon kívül Kelemen Hunor még be szeretné vonni az együttműködésbe Indiát is, ahol éveken át végezte tudományos munkáját Kőrösi, és ahol 1842-ben meghalt.


Szerkesztők:
Bákai Magdolna, bakai.magdolna@ gmail.com
Kelemen Katalin (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros), kelemen.katalin@ yahoo.co. uk
Tóth-Wagner Anikó (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, könyvtáros), twsa@freemail. hu

Olvasószerkesztő : Szonda Szabolcs (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyö rgy, igazgató), szonda_szabolcs@ kmkt.ro

Munkatárs: Bedő Melinda (Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, könyvtáros)

E lapszám felelős szerkesztője: Kelemen Katalin

A hírlevél változatlan formában szabadon terjeszthető. Megrendelhető a következő címen: ReMeK-e-hirlevel@ yahoogroups. com, vagy jelezze megrendelési szándékát a bakai.magdolna@ gmail.com címen.

Nincsenek megjegyzések: