2010. május 8., szombat

Gyimesben Domokos Pál Péter hagyatéka

A Domokos Pál Péter hagyatékából származó kéziratok szerdától a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium könyvtárát gazdagítják. Az itt dolgozó tanárok, itt tanuló diákok ezekből a feljegyzésekből, vázlatokból tanulhatják azt a szeretetet, amivel ő szerette nemzetét, ápolta, gazdagította a magyar kultúrát.

domokos_peter_gyimes.jpg

Kis ünnepség keretében adta át Domokos Péter professzor, Domokos Pál Péter fia az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium könyvtárának azokat a kéziratokat, amelyeket a család döntése szerint az iskolának adományoztak. – Miután az egész család erősen magyar és székely érzelmű, arra gondoltunk, hogy ez az anyag a legjobb helyét itthon találja meg – mondta a Hargita Népének Domokos Péter.

Az iskola vezetősége örömmel fogadta az adományt, a család pedig örvend, hogy otthont kap a rengeteg kézirat, tanulmány- és cikk-kivonat, papírra vetett ötlet, vázlat, részben elkészült cikk, amelyeket Domokos Pál Péter lányai felleltároztak.

Az átadási ünnepségen Berszán Lajos atya Domokos Pál Péter megszállottságát, nemzetéért való fáradozását, önfeláldozását Julianus barátéhoz hasonlította. − Lelkével fordult az egyszerű emberek felé, szép emberi nyelven beszélt hozzájuk. Így a moldvai magyarok, akiknek dalait, meséit gyűjtötte, megnyíltak előtte, ő pedig leírta, rögzítette azt a kultúrkincset, amit ott talált – mondotta. Az iskola alapítója örökségként bízta a diákokra Domokos Pál Péter példáját: szeressék nemzetüket, gyarapítsák kultúráját, lelki világát.

Domokos Péter professzor felidézte édesapja életének legfontosabb momentumait. Az életrajzi adatok mellett személyes emlékeken keresztül Domokos Pál Péter emberi vonásaival, tartásával, méltóságával is ismerkedhettek a diákok, akik az eléjük állított példát vastapssal köszönték meg.

Jáki Teodóz bencés atya a Domokos Pál Péter nyomdokain és az ő áldásával megtett moldvai útjairól, az ott tanultakról beszélt a diákoknak, majd fegyelmezettségükről szólva kijelentette: mintaképek vagytok azoknak, akik innen ezer kilométerre élnek.

Polgár Tibor professzor is ajándékot hozott az iskola közösségének: a győri Révai Miklós Gimnázium diákjai tanszereket, a szintén győri Domus Hungarica Egyesület és az abdai iskolaigazgató szakkönyveket, lexikonokat, szépirodalmi és tankönyveket küldött az iskolának. Ideszállításukat a Máltai Szeretetszolgálat biztosította.

Takács Éva
2010.05.06. 11:41
Információ:
http://www.honline.ro/?action=hon&phase=4357

Nincsenek megjegyzések: