2010. május 3., hétfő

Májusi évfordulók, 2010

390 esztendeje, 1620. május elsején született Zrínyi Miklós magyar költő, hadvezér és politikus. Ismert művei: Szigeti veszedelem, Az török áfium ellen való orvosság és a Mátyás király életéről való elmélkedések.

110 éve, 1900. május ötödikén hunyt el Háy Gyula magyar drámaíró és műfordító (többek között Csehov, E.T.A. Hoffman műveit is fordította).

100 éve, 1910. május hatodikán született Tatay Sándor magyar író, grafológus.

70 éve, 1940. május hetedikén született az erdélyi magyar származású drámaíró, Kocsis István. Ismertebb művei:A korona aranyból van, Árva Bethlen Kata, Bolyai János estéje, Széchenyi István.

130 éve, 1880. május nyolcadikán hunyt el Gustave Flaubert francia író, a lélektani regény nagy mestere. Magyar fordításban is megjelent népszerű művei: Bováryné, Szent Antal megkísértetése, Érzelmek iskolája.

380 esztendeje, 1630. május kilencedikén hunyt el Théodore-Agrippa d’Aubigné francia költő.

205 éve, 1805. május kilencedikén hunyt el Friedrich Schiller német költő, drámaíró és filozófus.

250 éve, 1760. május tizenegyedikén született Pálóczi Horváth Ádám költő, író és hagyománygyűjtő.

170 éve, 1840. május tizenharmadikán született Alphonse Daudet francia író. Ismertebb műve: Az árvák hajója.

120 éve, 1890. május tizenharmadikán született Makkai Sándor erdélyi magyar író.

85 éve, 1925. május tizennegyedikén született Herédi Gusztáv erdélyi magyar író és néprajzos.

85 éve, 1925. május tizennegyedikén született Nemeskürty István író és irodalomtörténész.

80 éve, 1930. május tizenhatodikán született Titus Popovici román író, forgatókönyvíró.

30 éve, 1980. május tizenhatodikán hunyt el Marin Preda román író. Ismertebb művei: A Moromete család (Moromeţii), Legszeretettebb a földiek közül (Cel mai iubit dintre pământeni) Önkívület (Delirul).

15 éve, 1995. május tizenkilencedikén hunyt el Páskándi Géza erdélyi magyar író, költő és drámaíró.

185 éve, 1825. május tizenkilencedikén hunyt el Claude Henri de Rouvroy Saint Simon író és filozófus.

90 éve, 1920. május huszadikán hunyt el Ábrányi Emil költő, újságíró és műfordító.

540 esztendeje, 1470. május huszadikán született Pietro Bembo olasz költő és humanista.

130 éve, 1880. május huszonegyedikén született Tudor Arghezi (Ion N. Theodorescu) román költő, novellista, műfordító és publicista.

125 éve, 1885. május huszonkettedikén született a francia irodalom romantikus alakja Victor Hugo író, költő és drámaíró. Ismert művei: A nyomorultak, A párizsi Notre-Dame, A nevető ember, Kilencvenhárom.

100 éve, 1910. május huszonnyolcadikán hunyt el Mikszáth Kálmán a magyar irodalom egyik kimagasló alakja. Regényírás mellett számos novellagyűjtemény szerzője, foglalkozott újságírással és lapszerkesztéssel is. Máig is népszerű művei: Tót atyafiak, A jó palócok, Két koldusdiák, A beszélő köntös, Az eladó birtok, Beszterce ostroma, Szent Péter Esőernyője, Gavallérok, Új Zrínyiász, Különös Házasság, A Noszty fiú esete Tóth Marival, A fekete város, Néhai bárány.

50 éve, 1960. május harmincadikán hunyt el BorisLeonyidovics Paszternak író, költő, műfordító. A magyar olvasótábor az 1957. írt Zsivágó doktor regénye után ismeri.

40 éve, 1970. május harmincegyedikén hunyt Fábry Zoltán felvidéki magyar író, publicista és kritikus.

 1130 esztendeje, 880. májusában hunyt el Awarivo no Narihira japán költő. Írásainak érdekessége, hogy mindegyik költeményét megelőzi egy prózában rögzített esemény, amelyben a költő utalást tesz műve keletkezésének körülményeire.


ÉRDEMES TUDNI

210 éve, 1800. május elsején született Landerer Lajos nyomdász, akinél 1848. március tizenötödikén cenzori engedély nélkül sikerült kinyomtatni a 12 pontot és a Nemzeti dalt.

150 éve, 1860. május másodikán született a Cionista Világszervezet politika atyja és a zsidó állam megalapítója a magyarországi zsidó származású Herzl Tivadar.

225 éve, 1875. május negyedikén hunyt el a finnugor nyelvkutatás egyik úttörője Sajnovics Ignác, aki kiváló matematikus és csillagász is volt egy személyben.

90 éve, 1920 május huszonkilencedikén született Harsányi János  a magyar és zsidó származású amerikai filozófus, szociológus, közgazdász. John Forbes Nashellel és Reinhard Seltennel megosztva a korlátozott információjú játékelméletére Nobel-díjat kapott.

65 éve, 1945. május huszonkilencedikén A kolozsvári Bolyai Magyar Tannyelvű Tudományegyetem orvosi és gyógyszerészeti karokat Kolozsvárról Marosvásárhelyre költöztetik.

Nincsenek megjegyzések: