2010. augusztus 1., vasárnap

Augusztusi évfordulók, 2010

135 éve, 1875. augusztus negyedikén hunyt el Hans Christian Andersen a dánok nagy meseírója és költője. Világhírű művei: A kis gyufaárus lány,  A rút kiskacsa, A kis hableány, A rendíthetetlen ólomkatona, A Hókirálynő stb.

130 éve, 1880. augusztus negyedikén született Gyallay Pap Domokos székelyföldi író, újságíró és szerkesztő. Novellái mellet földrajzi vonatkozású műveket, történelmi regényeket írt. Többek között megjelent az erdélyi legendagyűjteménye. Művei közül érdemes megemlíteni az 1909-es kiadású Torda és környéke turistakalauzt, az 1912-ben írott Dávid Ferenc életrajzát és az Erdélyi legendákat.

160 éve, 1850. augusztus ötödikén született Guy de Maupassant francia író. Regényei mellett meséket, novellákat és színdarabokat is írt. Ismertebb művei: Egy asszony élete, A szépfiú, Céltalan szépség.

110 éve, 1900. augusztus hetedikén hunyt el Najden Gerov a bolgár romantika kiemelkedő írója.

70 éve, 1940. augusztus hetedikén született Domokos István író, költő.

385 esztendeje, 1625. augusztus nyolcadikán született Thomas Corneille francia drámaíró, Perre Corneille öccse.

220 éve, 1790. augusztus nyolcadikán született Kölcsey Ferenc, költő és nyelvújító, a magyar nemzeti himnusz írója.

85 éve, 1925. augusztus tizenhetedikén hunyt el Ioan Slavici román író, lapszerkesztő és politikus. Népszerű művei: Anyja lány (Mara), Népi novellák (Novele din popor) Mesék, Emlékezések stb.

20 éve, 1990. augusztus tizenhetedikén hunyt el Abody Béla író

560 esztendeje, 1450. augusztus tizennyolcadikán született Marko Marulic horvát költő, műfordító, teológus és történész.

160 éve, 1850. augusztus huszadikán hunyt el Honoré de Balzac a francia realista irodalom kiemelkedő alakja. Híres művei között említhető: Goriot apó, Elveszett illúziók, Betti néni, Pons bácsi, A Nucingen ház, Hivatalnokok, A szamárbőr, A vörös vendégfogadó.

120 éve, 1890. augusztus huszonkettedikén született Vasile Alecsandri román költő, néprajzkutató és dramaturg. Népszerűségét a Chiriţa nagysád vígjátéksorozattal aratta.

135 éve, 1875. augusztus huszonkettedikén született Bányai Elemér erdélyi magyar-örmény származású író, újságíró.

130 éve, 1880. augusztus huszonkettedikén Biró Lajos író, fordító.

160 éve, 1850. augusztus huszonkettedikén hunyt el Nikolaus Lenau német költő. Ismertebb művei: Faust, Don Juan.

190 éve, 1820. augusztus huszonnegyedikén hunyt el Ion Budai-Deleanu erdélyi román költő, író és történész. Fő műve a Cigányiász (Ţiganiada) című vígeposz.

110 éve, 1900. augusztus huszonötödikén hunyt el Friedrich Nietzsche német filozófus, író, költő. Ismert művei: Az Antikrisztus, Imigyen szóla Zarathustra, Túl jón és rosszon.

130 éve, 1880. augusztus huszonhatodikán született Guillaume Apollinaire francia költő, író és kritikus.

150 éve, 1860. augusztus huszonhatodikán hunyt el Dancsecs József szlovén származású magyar író.

710 esztendeje, 1300. augusztus huszonhetedikén hunyt el Guiodo Cavalcanti itáliai költő.

80 éve, 1930. augusztus huszonhetedikén hunyt el Galgóczi Erzsébet írónő.
       
 385 esztendeje, 1625. augusztus huszonnyolcadikán hunyt el John Fletcher angol író.

120 éve, 1890. augusztus harmincadikán született Reményik Sándor erdélyi magyar költő.

190 éve, 1820. augusztus harmincegyedikén hunyt el Ungvárnémeti Tóth László költő.

320 esztendeje, 1690 augusztusában született Mikes Kelemen író, II. Rákóczi írnoka és kamarása. Remekbe sikerült műve a Törökországi levelek.


JÓ TUDNI

125 éve, 1885. augusztus elsején született Hevesy György zsidó származású magyar vegyész. 1944-ben neki ítélték oda a kémiai Nobel-díjat.

205 éve, 1805. augusztus tizedikén született Toldy Ferenc irodalomtörténész, kritikus.

75 éve, 1925. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Kner Izidor a zsidó származású magyar nyomdász, könyvkötő és könyvkiadó. A magyar könyvterjesztés és a művészi könyvnyomtatás kiemelkedő alakja.

75 éve, 1935. augusztus tizenkilencedikén hunyt el Kassai Lajos tanár, csíksomlyói plébános. Nevéhez fűződik a Csíkszeredába költöző gimnázium dendrológiai parkjának létrehozása. 

500 esztendeje, 1510. augusztus huszonegyedikén születet Dávid Ferenc (Franz Hertel) magyar és német (erdélyi szász) származású hitújító. Az erdélyi unitárius egyház megalapítója és első püspöke.

120 éve, 1890. augusztus harmincegyedikén hunyt el Szabó Károly magyar bibliográfus.

Nincsenek megjegyzések: