2010. augusztus 10., kedd

Három esztendő

2007. augusztus 10-én hoztam létre a Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok blogját. Nemcsak nosztalgiaként tekintek vissza arra a három esztendővel korábbi eseményre, hanem úgy is, mint a változások korára.

A 2007-es sepsiszentgyörgyi Mikes konferencia segített hozzá ehhez a változáshoz, ahol Kárpát-medencei magyar iskolai könyvtárosok osztották egymásal tapasztalataikat. Kihangsúlyozták az iskolai könyvtárak együttműködésének fontosságát, a könyvtárosok továbbképzését, a könyvtárak arculattervezését informatikai eszközökkel stb. Beszéltek a kommunikáció lényegéről, az olvasásfejlesztésről, az új típusú könyvtári programokról, új kommunikációs lehetőségekről és a szakmát elősegítő dolgokról.
Hargita megyét három ember képviselte: jómagam (Borbé Levente) a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumtól, Péter Antal a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Líceumtól és Dobos Katalin az Apáczai Csere János Pedagógusok Házától.
A hasznos három napos ottlétben belefért egy kis szórakozás is, amelyet a háromszéki kollégák (Kovászna megyei) igyekeztek ünneppé varázsolni. Ebben szerepet vállaltak a Kovászna Megyei Könyvtár alkalmazottjai is.
Köszönet illeti mindazokat, akik ezt a konferenciát létrehozták és azokat is, akik fáradtságot nem kímélve ellátogattak Székelyföldre.  Érdemes újból megemlítenem név szerint őket, mert így elindult a Kárpát-medencei iskolai könyvtárosok kapcsolatrendszerének a kiépítése. Tehát, együtt lehettünk Barta Ibolyával Deberecenből, Bondor Erikával Budapestről, Kaszás Angélával Zentáról, Dudás Judittal Kassáról, Dömsödy Andreával Budapestről, Balogh Mihállyal Kunszentmiklósról, Sunyovszky Annával Budapestről, Szakmári Klárával Budapestről, Petri Ágnessel Budapestről, Zseli Klárával Székesfehérvárról, Paszternák Ádám Budapestről. Elnézést kérek, ha valakit netán kifelejtettem a névsorból...
Akik feltették nálam a pontot az i-re, vagyis hasznos információkkal láttak el és bíztattak Kiss László a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum könyvtárosa - a rendezvény főszervezője, és Paszternák Ádám a budapesti Országos Idegennyelvű könyvtár könyvtár-informatikusa. A kivitelezés és a blog létrejötte természetesen Paszternák Ádámnak köszönhető.

Az elmúlt három esztendő bebizonyította, hogy e hasznos információk nem illantak el az éterbe, hanem magként hullottak alá, s talajban gyökeret verve, felhasználva, tovább élnek. Több erdélyi iskolai könyvtárosi blog született, valamint számos Kárpát-medencei és Kárpát-medencén túli iskolai könyvtárközi kapcsolathálózat jött létre. Azóta a háromszéki kollégákkal összehoztunk a két megye iskolai könyvtárosok tapasztalatcseréjét Tusnádfürdőn Urkon Judit közkönyvtáros segítségével, és amelynek az elkövetkezendőkben folytatását tervezzük.

A blog mellett először egy Hargita Megyei Iskolai Könyvtárosok körlevelezője segítette információkkal ellátni az embereket, amit ebben az esztendőben Erdélyi Magyar Iskolai Könyvtárosok névre cseréltem ki. Több továbbképző program szervezését könnyítette meg a csoportlevelező, ahol Márdirosz Ajka az "új" Hargita Megyei Pedagógusok Háza könyvtárosa igazi szervezőképességéről adott tanúbizonyságot.
E pár esztendőhöz hozzátartozik felsőfokú végzettség is, amit sikeresen elvégeztem a Brassói Transilvania egyetem bölcsészkarának könyvtár és információtudomány szakán, és amelyet az idén három sepsiszentgyörgyi kolléga fejezett be, név szerint: Forreiter Csilla, Kis Réka és Török Júlia.   Végül pedig érdemes megemlíteni azt a tényt is, hogy Egyed Danielával közösen sikerült összehoznunk, a Brassói Transilvania egyetem ezen szakjának beindítását Csíkszeredába, ahol 28 Hargita megyei folytatja már két esztendeje tanulmányait és 4 Bákó megyei is csatlakozott a csapathoz.

A világhálós információs-újságunk (a blog) pedig továbbra is ismertetőt szolgál úgy belföldi, mint külföldi kollégáink számára tevékenységünkről.

Borbé Levente,
a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa

2 megjegyzés:

Tolnai Gyuri írta...

Gratulálok munkájához, a bloghoz is, amelyet lám évekkel később is örömmel talál meg az érdeklődő.

Magam is tevékenykedem - immár nyugdíjaként - a könyvtáros közösség összefogásában, tájékoztatásában.
( http://mke.info.hu/muszaki/ )

A Barca Kiadó kiadványai és és Veres Emese Gyöngyvér anyagai nyomán találtam el ide, és mondhatom megmelegedett a szívem, ahogy átnéztem blogjukat.

További hitet és jó munkát kívánok:

Tolnai György
Budapest

Borbé Levente írta...

Nagyon szépen köszönöm a pozitív értékelését! Mindig az ilyen és ehhez hasonló visszajelzések adnak nagy erőt a folytátshoz...

Megtekintettem a "Műszaki Könyvtáros Szekció" blogját. Sok érdekes dolgot találtam rajta. Van munka véle. Kitartást kívánok további munkájához.

Borbé Levente,
a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium könyvtárosa