2010. szeptember 1., szerda

Szeptemberi évfordulók, 2010

135 éve, 1875. szeptember elsején született Edgár Rice Burroughs amerikai író. Tarzan regénysorozatával szerzett hírnevet.

40 éve, 1970. szeptember elsején hunyt el François Mauriac francia író. 1952-ben kapta meg az Irodalmi Nobel-díjat.

110 éve, 1900. szeptember hatodikán született Lauri Viljanen finn költő.

40 éve, 1970. szeptember kilencedikén hunyt el Csűrös Emília erdélyi magyar író, újságíró.

120 éve 1890. szeptember tizedikén látta meg a napvilágot Franz Werfel, a csehországi születésű német író, költő.

485 esztendeje, 1525. szeptember tizenegyedikén született Pierre de Ronsard francia költő, a francia reneszánsz költészet kiemelkedő alakja.

80 éve, 1930. szeptember tizenegyedikén született Szabó Gyula romániai magyar író. Ismert művei: Gondos atyafiság, Húgom Zsuzsika, A sátán labdái.

430 esztendeje, 1580. szeptember tizennegyedikén született Francisco Gómez de Villegas y Quevedo spanyolhoni barokk költő.

150 éve, 1860. szeptember huszadikán született Rákosi Viktor író, újságíró és humorista.

150 éve, 1860, szeptember huszonegyedikén hunyt el Arthur Schopenhauer német filozófus, író. Híres műve: A világ, mint akarat és képzet.

100 éve, 1910. szeptember huszonkettedikén született Faludy György magyar költő, műfordító és író. Többek között lefordította Franqois Willon balladáit. Ismert műve a Pokolbéli víg napjaim.

140 éve, 1870. szeptember huszonharmadikán hunyt el Prosper Mérimée francia elbeszélő és író. Leghíresebb novellája a Carmen, amely történet megalapozta Bizet azonos című operáját.

100 éve, 1910. szeptember huszonnegyedikén született Vas István költő, író és műfordító.

40 éve, 1970. szeptember huszonötödikén hunyt el Erich Maria Remarque (Erich Paul Remark) német író. Híressé vált művei: Nyugaton a helyzet változatlan, Szerelem és a halál órája, Három bajtárs, A diadalív árnyékában.

80 éve, 1930. szeptember huszonötödikén született Ungvári Tamás magyar író.

20 éve, 1990. szeptember huszonhatodikán hunyt el Alberto Moravia olasz író.  Ismert művei: Egy asszony meg a lánya, valamint A megalkuvó. Mindkét művét megfilmesítették.

40 éve, 1970. szeptember huszonnyolcadikán hunyt el John Dos Passos portugál származású amerikai angol író.

30 éve, 1980. szeptember huszonkilencedikén hunyt el Szencei László erdélyi magyar író, nyelvész. Figyelemreméltó munkája az Apáczai Csere Jánosról írt regénye A halál és tanítványa címmel.

130 éve, 1880. szeptember harmincadikán született Zsögön Zoltán költő és tanító. Költeményein kívül számos elbeszélés, útirajz, értekezés gazdagítja munkáját.

385 esztendeje, 1625. szeptemberében hunyt el Thomas Lodge angol költő és író.ÉRDEMES TUDNI

100 éve, 1910. szeptember nyolcadikán született Vákár Lajos jégkorongozó, edző, a csíkszeredai jégkorongcsapat alapítója.

60 éve, 1950. szeptember tizenkettedikén hunyt el Gaál Endre jogász és közíró. A Székelység lap szerkesztője és a Csíki Magánjavak vagyonkezelője volt.

305 esztendeje, 1705. szeptember tizenharmadikán hunyt el Thököly Imre a kuruc szabadságharc kiemelkedő vezére, erdélyi fejedelem.

210 éve, 1800. szeptember tizenhetedikén született Fogarassy Mihály egyházi író és katolikus püspök, a Szent István Társulat alapítója és elnöke.

105 éve, 1905. szeptember tizenkilencedikén született Nagy András orvos, szakíró. Több, mint kétszáz cikket írt. Egészségtani tankönyvét 1938-as esztendőben adták ki.

35 éve, 1975. szeptember huszonegyedikén hunyt el Réthly Antal, az első magyar éghajlati atlasz készítője.
 

 65 éve, 1945. szeptember huszonhatodikán hunyt el Endes Miklós történész és jogász. Az ő munkája a Csík-, Gyergyó- és Kászon-székek földjének és népének története 1918-ig. Fő műve az 1935-ben kiadott Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története.

30 éve, 1980. szeptember huszonkilencedikén hunyt el Márton Áron püspök, hitszónok, egyházi és neveléstudományi író.

Nincsenek megjegyzések: